Danh mục

Tra cứu Công văn về Điện lực

Có tất cả 275 văn bản: Điện lực
261

Công văn 1332/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện

Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2007
262

Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
263

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
264

Công văn 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
265

Công văn 178/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng các công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
266

Công văn 3549/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm tra chất lượng đối với thiết bị nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Ban hành: 08/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2006
267

Công văn 2583/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
268

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
269

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
270

Công văn 1834/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường tổ chức quản lý giá bán điện sinh hoạt nông thôn

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
271

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
272

Công văn 3831/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về tăng cường công tác quản lý giá bán điện sinh hoạt

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
273

Công văn 10127/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại công suất của máy phát điện

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
274

Công văn về việc phân loại công suất của máy phát điện

Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
275

Công văn về việc điều chỉnh giá điện

Ban hành: 01/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
Vui lòng đợi