Văn bản Luật Điện lực - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 108 văn bản: Điện lực
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT An toàn điện

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy

Ban hành: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9900-11-10:2013 IEC 60695-11-10:2003 Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50W nằm ngang và thẳng đứng

Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9900-2-11:2013 IEC 60695-2-11:2000 Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh

Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9900-2-13:2013 IEC 60695-2-13:2010 Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWFI) đối với vật liệu

Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ 8:2010/BCT Kỹ thuật điện

Ban hành: 16/02/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6188-2-1:2008 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy

Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-54:2007 IEC 60335-2-54:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-54: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bề mặt dùng trong gia đình có sử dụng chất lỏng hoặc hơi nước

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-24:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ làm kem và làm nước đá

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-26:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể đối với đồng hồ

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-25:2007 IEC 60335-2-25:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6188-1:2007 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-56:2007 IEC 60335-2-56:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-56: Yêu cầu cụ thể đối với máy chiếu và các thiết bị tương tự

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-45:2007 IEC 60335-2-45:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-41:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-34:2007 IEC 60335-2-34:2002 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-34: Yêu cầu cụ thể đối với động cơ - máy nén

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-13:2007 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với chảo rán ngập dầu, chảo rán và các thiết bị tương tự

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-29:2007 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-29: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nạp acqui

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-28:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-28: Yêu cầu cụ thể đối với máy khâu

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-27:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-27: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chiếu lên da bằng bức xạ cực tím và hồng ngoại

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
Vui lòng đợi