Văn bản UBND lĩnh vực Điện lực

Có tất cả 108 văn bản: Điện lực
101

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
102

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
103

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
104

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
105

Quyết định 160/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực

Ban hành: 07/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
106

Quyết định 45/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
107

Quyết định 51/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện nông thôn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
108

Quyết định 12/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
Vui lòng đợi