Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 867 văn bản: Điện lực
861

Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 17/08/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
862

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 03/02/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
863

Nghị định quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 30/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
864

Quyết định về giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho công nhân, viên chức

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 31/03/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
865

Thông tư hướng dẫn việc trích lợi nhuận và thu quốc doanh của các đơn vị, xí nghiệp trong ngành điện nộp cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 14/05/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
866

Nghị định về việc ban hành Điều lệ cung ứng và sử dụng điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 19/07/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
867

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 23/04/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi