Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.023 văn bản: Điện lực
641

Lệnh 26/2012/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
642

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
643

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
644

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực của Quốc hội, số 24/2012/QH13

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
645

Công văn 9424/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu và Đồng Nai 5

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Điện lực Tải về
646

Thông tư 32/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
647

Thông báo 368/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
648

Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Điện lực Tải về
649

Thông tư 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Điện lực Tải về
650

Công văn 7466/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
651

Công văn 7335/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho Dự án thủy điện Xekaman 1 vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Điện lực Tải về
652

Quyết định 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
653

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các Dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
654

Quyết định 1992/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Điện lực Tải về
655

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ các dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
656

Công văn 5116/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi vị trí bãi thải xỉ của Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
657

Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
658

Công văn 4925/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VII

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
659

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
660

Thông tư 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về