Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.603 văn bản: Điện lực
641

Quyết định 3090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
642

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông, Điện lực Tải về
643

Thông tư 106/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
644

Quyết định 3403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đính chính Quyết định 34/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Chính sách, Điện lực Tải về
645

Quyết định 1931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Điện)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
646

Công văn 10124/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
647

Thông tư 39/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
648

Công văn 1632/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
649

Kế hoạch 223/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
650

Kế hoạch 224/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
651

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
652

Công văn 9603/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ nêu

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
653

Quyết định 1922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
654

Quyết định 3367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
655

Quyết định 4827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
656

Công văn 9389/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Điện lực Tải về
657

Quyết định 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Tổ công tác để phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các Dự án điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
658

Công văn 9303/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo VietnamFinance nêu về tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện

Lĩnh vực: Đầu tư, Điện lực Tải về
659

Quyết định 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
660

Quyết định 3497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về