Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 867 văn bản: Điện lực
641

Công văn 641/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương sử dụng ODA của Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho 02 dự án thí điểm về sản xuất điện gió và xử lý chất thải rắn y tế

Lĩnh vực: Điện lực;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
642

Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
643

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
644

Công văn 288/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
645

Công văn 289/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
646

Công văn 290/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch điện gió tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
647

Công văn 56/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
648

Công văn 57/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
649

Thông tư 40/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Điện lực Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
650

Công văn 4853/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
651

Công văn 9088/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán Khoản vay Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 - khoản vay 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
652

Công văn 2449/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp đồng BOT Dự án nhiệt điện Mông Dương II

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
653

Quyết định 2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Lĩnh vực: Xây dựng;Điện lực Tải về
Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
654

Quyết định 5999/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Điện lực Tải về
Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
655

Công văn 8229/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà máy gió An Phong vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
656

Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Điện lực Tải về
Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
657

Công văn 7866/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc MOU dự án nhiệt điện than BOT Vân Phong 1

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2009
658

Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng I đối với Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 29/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
659

Công văn 7560/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2009
660

Quyết định 5211/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - TKV

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2009
Vui lòng đợi