Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 861 văn bản: Điện lực
641

Công văn 290/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
642

Công văn 56/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
643

Công văn 57/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
644

Thông tư 40/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
645

Công văn 4853/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
646

Công văn 9088/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán Khoản vay Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 - khoản vay 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
647

Công văn 2449/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp đồng BOT Dự án nhiệt điện Mông Dương II

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2009
648

Quyết định 2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
649

Quyết định 5999/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
650

Công văn 8229/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà máy gió An Phong vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
651

Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
652

Công văn 7866/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc MOU dự án nhiệt điện than BOT Vân Phong 1

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2009
653

Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng I đối với Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Ban hành: 29/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
654

Công văn 7560/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2009
655

Quyết định 5211/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - TKV

Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2009
656

Công văn 7172/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai lập Dự án Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập, Nghệ An

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
657

Nghị định 81/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
658

Công văn 7050/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về hình thức đầu tư dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2, trong Trung tâm điện lực Duyên Hải

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
659

Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2009
660

Công văn 7081/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực Bình Định

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
Vui lòng đợi