Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.025 văn bản: Điện lực
641

Quyết định 52/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013

642

Thông tư 38/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

643

Lệnh 26/2012/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

644

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

645

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

646

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực của Quốc hội, số 24/2012/QH13

647

Công văn 9424/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu và Đồng Nai 5

648

Thông tư 32/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

649

Thông báo 368/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

650

Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

651

Thông tư 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu

652

Công văn 7466/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2

653

Công văn 7335/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho Dự án thủy điện Xekaman 1 vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

654

Quyết định 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

655

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các Dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải

656

Quyết định 1992/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

657

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ các dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

658

Công văn 5116/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi vị trí bãi thải xỉ của Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

659

Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

660

Công văn 4925/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VII