Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.123 văn bản: Điện lực
01

Công văn 7555/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025

02

Công văn 7382/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

03

Quyết định 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thuê đất để đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV La Sơn và đấu nối tại xã La Sơn, huyện Phú Lộc

04

Quyết định 2160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Đa Phúc, tỉnh Thái Nguyên

05

Quyết định 3779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện; quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

06

Quyết định 2323/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 7

07

Công điện 782/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới

08

Thông tư 16/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

09

Quyết định 2528/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đường dây 110kV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình"

10

Công văn 9259/BTC-QLG của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

11

Quyết định 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trạm biến áp 220kV Lạng Giang và đường dây đấu nối”

12

Chỉ thị 10/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện

13

Công văn 5930/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

14

Kế hoạch 289/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Quyết định 1329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường dây và trạm biến áp 110KV Lộc Bình

16

Quyết định 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Chim 1B thuộc xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

17

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

18
19

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20

Quyết định 2085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án Bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Sê San 3