Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 801 văn bản: Điện lực
721

Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
722

Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
723

Quyết định 17/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Viêt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
724

Quyết định 16/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
725

Quyết định 15/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Nhiệt điện Uông Bí thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
726

Quyết định 19/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
727

Quyết định 18/2005/QĐ-BCN về việc Chuyển Nhà may Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
728

Quyết định 14/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
729

Quyết định 13/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
730

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
731

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ

Ban hành: 25/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
732

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 13/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
733

Thông tư 01/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
734

Quyết định 215/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
735

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
736

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
737

Quyết định 176/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020

Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
738

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
739

Nghị định 118/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Ban hành: 10/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
740

Quyết định 51/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện nông thôn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
Vui lòng đợi