Số 51.2010 (509) ngày 28/12/2010

CHÍNH PHỦ

Chế độ hỗ trợ học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú (SMS: 85/2010/QD-TTg) - Ngày 21/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở công lập khác ở vùng này do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và trường phổ thông dân tộc bán trú.
Theo Quyết định này, học sinh bán trú được hỗ trợ: tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; học sinh bán trú được ở trong khu bán trú của nhà trường, đối với những học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; đối với học sinh bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nếu có nhiều mức hỗ trợ cho cùng một chính sách thì học sinh bán trú chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm: nhà ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành; hàng năm nhà trường được mua sắm, bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ, ti vi, phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho học sinh bán trú với mức 100.000đ/học sinh bán trú/năm học; hàng năm, nhà trường lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú, có các loại thuốc thông thường với cơ số thuốc đủ đáp ứng yêu cầu phòng bệnh và xử lý những trường hợp cấp cứu đột xuất với mức hỗ trợ 50.000đ/học sinh bán trú/năm học.
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú và hỗ trợ xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị cho trường phổ thông dân tộc bán trú do ngân sách nhà nước đảm bảo được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao trong kế hoạch hằng năm theo nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nói trên cho các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 5% trở xuống. Các địa phương còn lại chủ động tự cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2011. Chế độ hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2011.
Đơn giản hóa thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (SMS: 64/NQ-CP) - Phương án đơn giản hóa 91 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21/12/2010. Theo đó, nhóm thủ tục về thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm,quy định số lượng hồ sơ là 01 bộ và thời hạn giải quyết thủ tục là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó: thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và phê duyệt cho vay trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; đối với dự án mà người vay là chủ dự án và có tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn thì trên mẫu "Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm" bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã; đối với dự án nhóm hộ thì trên "Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm" bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã về địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ vay vốn.
Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3 được sửa các nội dung về giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố: trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố; trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện của công ty ký văn bản cầm cố. Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 02 người trở lên) phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH; với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH. Quy định thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau khi NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân sau 30 ngày nộp hồ sơ (SMS: 62/NQ-CP) - Ngày 17/12/2010, Chính phủ ra Nghị quyết số 62/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa bao gồm: 72 thủ tục thuộc lĩnh vực dược - mỹ phẩm, 05 thủ tục thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, 11 thủ tục thuộc lĩnh vực y học cổ truyền, 12 thủ tục thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường, 13 thủ tục thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh và 16 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhóm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bao gồm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức bệnh viện và cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế được đơn giản theo hướng: đối với người nước ngoài bãi bỏ “phiếu lý lịch tư pháp” và “giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề” đối với trường hợp đã có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; đối với người Việt Nam, bãi bỏ “sơ yếu lý lịch” và “giấy chứng nhận sức khỏe”; đưa các nội dung cam kết thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ các điều kiện đối với người hành nghề vào mẫu đơn; quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục là 30 ngày làm việc.
Trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Phương án này đã gộp hai thủ tục “cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài” và thủ tục “cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược” thành một thủ tục có tên “cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược” và thực hiện phân cấp cho sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hợp nhất với thủ tục do các sở y tế đang thực hiện. Bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chỉ được góp vốn thành lập 01 ngân hàng (SMS: 60/NQ-CP) - Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010, trong đó có 04 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ, 18 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối, 80 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần quy định rõ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Cơ quan Thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước; quy định thời hạn trả lời kết quả xác nhận về tình trạng hồ sơ là trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phải có giấy biên nhận (nếu kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định) hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ để yêu cầu bổ sung (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thành phần hồ sơ chưa đúng theo quy định). Quy định hạn chế việc góp vốn thành lập ngân hàng của cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức. Cụ thể, mỗi cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức đứng đơn chỉ được tham gia góp vốn thành lập 01 ngân hàng (bao gồm cả các ngân hàng đang hoạt động); không được tham gia góp vốn thành lập ngân hàng nếu cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên quan đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu của một ngân hàng, tổ chức hoặc tổ chức đó cùng với người có liên quan đang sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một ngân hàng.
Phương án này cũng bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ của cá nhân, không cho phép cá nhân thành lập bàn thu, đổi ngoại tệ. Thay thế thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bằng thủ tục đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ bằng tiền mặt; thực hiện phân cấp để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hà Nội tiếp nhận đăng ký cho các tổ chức tín dụng có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận đăng ký cho các tổ chức tín dụng có trụ sở chính tại các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (SMS: 2331/QD-TTg) - Được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010. Danh mục này bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế; Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm; Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy; Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Theo Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo vốn đầu tư cho từng Chương trình mục tiêu quốc gia trước 22/12/2010 cho các cơ quan quản lý Chương trình phân bổ cụ thể; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nội dung, tổng hợp tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì xây dựng nội dung, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (bao gồm cả vốn đầu tư và sự nghiệp) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 27/12/2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xuất khẩu phân bón nhập khẩu không cần giấp phép (SMS: 59/NQ-CP) - Ngày 17/12/2010, bằng Nghị quyết số 59/NQ-CP, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa bao gồm: 30 thủ tục thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, 13 thủ tục thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, 09 thủ tục thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, 07 thủ tục thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế, 06 thủ tục thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, 10 thủ tục thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại, 09 thủ tục thuộc lĩnh vực điện, 12 thủ tục thuộc lĩnh vực hóa chất, 18 thủ tục thuộc lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực dầu khí, 06 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh và 03 thủ tục thuộc lĩnh vực công nghiệp.
Theo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nói trên, Bộ Công thương sẽ tạm dừng việc cấp
phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu, doanh nghiệp có thể xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu mà không cần giấy phép.Bãi bỏ các thủ tục hành chính: xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng, ngành công nghiệp nhẹ, ngành cơ khí, luyện kim và ngành hoá chất. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, bỏ yêu cầu nộp "tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá" trong thành phần hồ sơ; quy định số bộ hồ sơ đề nghị cấp là 01 bộ; quy định thời hạn giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và quy định trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền về việc công bố công khai và thực hiện quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh bán lẻ thuốc lá trên địa bàn cấp huyện để tổ chức, cá nhân có thể xem xét đối chiếu khi làm thủ tục cấp giấy phép.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công Thương chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban hành Quy chế khai thác dầu khí (SMS: 84/2010/QD-TTg) - Quy chế khai thác dầu khí vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010. Quy chế này quy định về hoạt động khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy chế này gồm các quy định về: kế hoạch phát triển mỏ và các hoạt động khai thác dầu khí; nghiên cứu khảo sát giếng, vỉa và mỏ; vận hành giếng phát triển; bảo vệ tài nguyên; sản lượng khai thác; đo lường và kiểm tra; xây dựng công trình khai thác dầu khí; an toàn môi trường và huấn luyện nhân viên; các hoạt động sản xuất liên quan đến khai thác dầu khí; quyền thâm nhập, giám sát và điều tra; ghi chép và báo cáo. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải nộp cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thông tin, tài liệu và mẫu vật theo quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Theo Quy chế này, kế hoạch phát triển mỏ dầu khí phải được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiến hành các hoạt động xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và khai thác vỉa hoặc mỏ. Các phương pháp khai thác được đề xuất trong kế hoạch phát triển mỏ dầu khí phải bảo đảm hệ số thu hồi dầu khí tối ưu về kinh tế theo thông lệ công nghiệp dầu khí. Người điều hành phải xác định vị trí và cách thức vận hành giếng để bảo đảm hệ số thu hồi dầu khí đã được phê duyệt. Người điều hành phải khai thác dầu khí với phương pháp khai thác hợp lý theo thông lệ công nghiệp dầu khí và công nghệ thích hợp đã được chứng minh tính khả thi nhằm đạt được hệ số thu hồi dầu khí với sản lượng khai thác ổn định theo kế hoạch phát triển mỏ đã được phê duyệt.
Quyết định ban hành Quy chế khai thác dầu khí nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2011 và thay thế Quyết định số 163/1998/QĐ-TTg ngày 07/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên (SMS: 39/2010/TT-BGDDT) - Ngày 23/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về việc đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên (HSSV) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Quy định này áp dụng đối với các khoa trực thuộc đại học, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (gọi chung là các nhà trường). Mục đích của việc tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV nhằm đảm bảo sự thống nhất, từng bước chuẩn hoá để thúc đẩy sự phát triển công tác HSSV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của các nhà trường, đồng thời làm căn cứ để nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, hoàn thiện và tăng cường công tác HSSV sau mỗi năm học. Việc tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV phải đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, kết luận đúng và chính xác thực trạng công tác HSSV của nhà trường; phải căn cứ vào các minh chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng) hiện có để xác nhận mức độ đạt được của mỗi nội dung các tiêu chuẩn tại Quy định này.
Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV của nhà trường và báo cáo kết quả theo quy định; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường để xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường công tác HSSV theo các tiêu chuẩn đánh giá công tác HSSV. Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường trực thuộc thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV; thực hiện việc kiểm tra kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV đối với các trường trực thuộc theo từng năm học và gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các nhà trường trực thuộc xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác HSSV theo các tiêu chuẩn đánh giá công tác HSSV.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2011.
 
BỘ TÀI CHÍNH

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng khí dầu mỏ (SMS: 208/2010/TT-BTC) - Ngày 17/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, các mặt hàng: Khí thiên nhiên, Propan, Butan, Etylen và loại khác thuế suất giảm từ 5% xuống còn 2%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kể từ ngày 01/01/2011, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư này, bãi bỏ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
 
BỘ QUỐC PHÒNG

Định mức chi phí đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ (SMS: 245/2010/TT-BQP) - Ngày 20/12/2010, Bộ Quốc phòng có Thông tư số 245/2010/TT-BQP ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các định mức ban hành tại Thông tư này là mức chi phí đào tạo cao nhất cho một nghề mà bộ đội xuất ngũ đang học tại các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội, là chi phí của các nội dung sau: tuyển sinh, tư vấn, giới thiệu việc làm; khai giảng, bế giảng; văn phòng phẩm, biểu mẫu; tiền lương giáo viên, cán bộ quản lý; cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bảo hộ lao động; bảo hiểm y tế, khám sức khỏe; khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng; tiền điện, nước trong thời gian thực hành, thực tập; chi vật tư, nguyên, nhiên vật liệu dạy học; in, biên soạn giáo trình; thuê phương tiện tham quan thực hành; chi tiền thuê lớp học (nếu có).
Bộ đội xuất ngũ học nghề tại các cơ sở dạy nghề quân đội, ngoài chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề tính theo định mức ban hành tại Thông tư này còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, tiền bảo đảm sinh hoạt, tiền chi khác theo quy định hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.