Số 51.2004 (204) ngày 31/12/2004

 CHÍNH PHỦ


Chính sách tiết kiệm, chống lãng phí
(SMS: 200392)
- Theo Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg ra ngày 24/12/2004 về việc tổ chức đón Tết ất Dậu năm 2005. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: lãnh đạo các cơ quan, địa phương tập trung làm tốt việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý, chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, triệt để tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí...
Tiếp tục duy trì phong trào trồng cây nhớ Bác; tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, không mang hoa, quà đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc Tết, dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình và thăm hỏi họ hàng, người thân. Phối hợp với các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân triệt để thực hành tiết kiệm. Nghiêm cấm lợi dụng lễ, Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu, tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân...


Giải pháp cho các sản phẩm công nghiệp
(SMS: 17621 - Không gửi qua fax)
- Ngày 22/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 47/2004/CT-TTg về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu.
Thủ tướng chỉ thị cần thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp xuất khẩu một cách toàn diện trên tất cả các mặt năng lực sản xuất, cơ cấu mặt hàng, giá cả, chất lượng, phương thức phân phối...

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để tăng cường khả năng cung ứng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, phụ liệu đầu vào trong nước cho sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy mối quan hệ bổ trợ liên ngành giữa các ngành công nghiệp, tăng sự chủ động về nguyên vật liệu đầu vào nhằm giảm thiểu các tác động từ bên ngoài, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu...
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác thị trường và xúc tiến thương mại phục vụ xuất khẩu hàng công nghiệp...


Chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
(SMS: 17618 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ban hành ngày 20/12/2004, Chính phủ quy định: cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp mới là 250.000 đồng/người/tháng (mức cũ là 210.000 đồng); cán bộ tiền khởi nghĩa: 292.000 đồng (mức cũ: 135.000 đồng); bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 570 lên 710.000 đồng; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tăng từ 150 lên 250.000 đồng; thương binh tăng hệ số từ 6.190 lên 9.400 x tỉ lệ phần trăm thương tật (tăng 51%); mức phụ cấp đối với bệnh binh cũng tăng 61 - 275%...
Khi các đối tượng này mất, ngoài việc người lo mai táng được nhận 2.400.000 đồng tiền mai táng thì thân nhân còn được nhận trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp...
Con các đối tượng này (cả con thương, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên) nếu đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (cả trường tư thục và dân lập), có khóa học từ một năm trở lên đều được nhận trợ cấp ưu đãi với mức 292.000 đồng/người/tháng...
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày
4/1/2005.
Các khoản trợ cấp, phụ cấp nàyđược thực hiện kể từ ngày 01/10/2004.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm
(SMS: 200387 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 123/2004/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn: về thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong vòng 15 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo...
Về thuế giá trị gia tăng, các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt Nam thuộc diện không chịu thuế; Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí hợp lý. Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%...
Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: doanh nghiệp tự lập danh sách xác định những người lao động chuyên nghiệp là người Việt Nam trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm được nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài...
Về thuế xuất nhập khẩu: miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.
Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu loại trong nước chưa sản xuất được dùng để sản xuất sản phẩm phần mềm được miễn thuế nhập khẩu thì cũng được miễn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Sản phẩm phần mềm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu...
Thông tư này có hiệu lực, sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán
(SMS: 200386 - Không gửi qua fax)
- Ngày 15/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  120/2004/QĐ-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Thông tư quy định cụ thể hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán; sổ kế toán; tài khoản kế toán; và về báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính.v.v... Đối với một hành vi vi phạm quy định về: Lập chứng từ kế toán không đầy đủ; Tẩy xoá, sửa chữa chứng từ kế toán... nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 600.000 đồng; trường hợp có 01 hoặc 02 tình tiết giảm nhẹ: 500.000đồng; Trường hợp có từ 03 tình tiết giảm nhẹ trở lên: 200.000 đồng; Trường hợp có 01 hoặc 02 tình tiết tăng nặng: 800.000 đồng; Trường hợp có từ 03 tình tiết tăng nặng trở lên: 1.000.000 đồng...
Cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên có thể được hoãn chấp hành quyết định xử phạt trong trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị được cơ quan, tổ chức xác  nhận...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch
(SMS: 200391)
- Theo Thông báo số 6627/TM-XNK ngày 30/12/2004 về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005, Bộ Thương mại hướng dẫn: khi làm thủ tục cấp Visa, thương nhân phải xuất trình với Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực chứng từ đã nộp lệ phí hạn ngạch vào tài khoản của Bộ Thương mại.
Mức thu như sau: Chỉ may, sợi để bán lẻ (CAT: 200), quần yếm (CAT: 359/659-C)...: 0 đồng/kg; áo khoác nam nữ chất liệu bông (CAT: 334/335): 1800 đồng/tá; áo sơmi nam (CAT: 340/640), nữ (CAT: 341/641) dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo: 1200 đồng/tá; Quần nam nữ chất liệu bông (CAT: 347/348): 2400 đồng/tá...


Hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU
(SMS: 200390 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông báo số 6494/TM-XNK ra ngày 24/12/2004, Bộ Thương mại có hướng dẫn như sau: các lô hàng dệt may của Việt Nam được quản lý bằng hạn ngạch xuất khẩu sang EU năm 2004 rời cảng Việt Nam trước ngày 01/01/2005 (ngày ký vận tải đơn) phải có giấy phép xuất khẩu (Export Licence) của Bộ Thương mại để được làm thủ tục nhập khẩu vào EU...
Không sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của nước ngoài cho những lô hàng có nguồn gốc từ Việt Nam và ngược lại không được sử dụng C/O của Việt Nam để xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài...
Trường hợp phát hiện có hành vi gian lận, tuỳ mức độ vi phạm, Bộ Thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan có biện pháp xử phạt nghiêm minh theo quy định. Nghiêm cấm doanh nghiệp lợi dụng C/O của Việt
Nam mà không xuất hàng của Việt Nam gây tổn hại đến uy tín và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam...

Bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu
(SMS: 200389)
- Ngày 23/12/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1925/2004/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM.
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2005, Doanh nghiệp làm Tổng đại lẻ bán lẻ xăng dầu, ngoài việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh xăng dầu phải có tối thiểu 02 cửa hàng/trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu Tổng đại lý và có ít nhất 08 doanh nghiệp ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Tổng đại lý.
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra của hệ thống Tổng đại lý phải đạt mức tối thiểu: 500 m3/tháng; phải có kho hoặc bồn bể tồn trữ xăng dầu bảo đảm bằng 5 ngày cung ứng...


Phân công công việc
(SMS: 200388)
- Ngày 22/12/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-BTM về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại.
Quyết định này quy định như sau: Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công việc của Bộ.
Thứ trưởng thường trực chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu. Xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thương mại; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, trừ hàng dệt may); Chỉ đạo việc tổ chức lưu thông hàng hoá trên thị trường trong nước: quản lý, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hoá trong nước và dịch vụ thương mại...
Các Thứ trưởng khác chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo công tác thị trường ngoài nước, xúc tiến thương mại, hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2004.