Số 50.2012 (611) ngày 25/12/2012

SỐ 50 (611) - THÁNG 12/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

1

55/2012/QĐ-TTg

Quyết định 55/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổiQuyết định 62/2009/QĐ-TTg về việc miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng...

 

* Doanh nghiệp xe buýt được miễn hoàn toàn tiền thuê đất

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

33/2012/TT-NHNN

Thông tư 33/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế...

 

* Từ 24/12, giảm lãi suất cho vay ngắn hạn còn 12%/năm

Trang 2

3

32/2012/TT-NHNN

Thông tư 32/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng nước ngoài

 

* Từ 24/12, lãi suất tiền gửi giảm còn 8%

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

4

10/2012/TT-BXD

Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

 

* Nhà ở nông thôn ngoài quy hoạch không cần giấy phép xây dựng

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

5

53/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các cơ sở giáo dục...

 

* Thư điện tử của cơ quan quản lý giáo dục có đuôi chung là edu.vn

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

6

105/2012/NĐ-CP

Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

 

* Thêm chức danh được tổ chức lễ Quốc tang

Trang 4

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

7

22/2012/TT-BTTTT

Thông tư 22/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

 

* Chỉ doanh nghiệp bưu chính công ích mới được áp mức giá cước thấp

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

8

56/2012/QĐ-TTg

Quyết định 56/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

 

* Chỉ xử lý rủi ro đối với nợ công khi có nguyên nhân khách quan

Trang 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

9

107/2012/NĐ-CP

Nghị định 107/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

 

* Bổ sung nhiệm vụ, chức năng của Bộ Giao thông Vận tải

Trang 5

10


106/2012/NĐ-CP

Nghị định 106/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

* Còn 24 đơn vị trực thuộc Bộ LĐTBXH

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

11

38/2012/TT-BCT

Thông tư 38/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

 

* Từ 22/12, tăng giá điện bình quân lên 1.437 đồng/kWh

Trang 5

 

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS11/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Đất đai-Nhà ở:


DOANH NGHIỆP XE BUÝT
 ĐƯỢC MIỄN HOÀN TOÀN TIỀN THUÊ ĐẤT
 

Đây là chính sách mới được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Theo đó, từ ngày 15/02/2013, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách cộng cộng bằng xe buýt được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé,

 

khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) đối với diện tích đất trên mọi địa bàn.

Trong khi đó, chính sách miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng khác chỉ được áp dụng đối với diện tích đất được Nhà nước cho thuê tại các quận, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định cũ tại Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


TỪ 24/12, GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN CÒN 12%/NĂM
 

Ngày 21/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-NHNN về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo Thông tư này, từ ngày 24/12/2012, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp lãi suất cho vay ngắn hạn (có thời hạn dưới 12 tháng) bằng đồng Việt Nam tối đa là 12%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô được ấn định lãi suất tối đa 13%/năm (giảm 1% so với quy định cũ tại Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/06/2012).

Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai mức lãi suất cho vay, các tiêu chí xác định khách hàng

 

vay vốn theo đúng  quy định pháp luật và không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, ngoài các khoản phí trả và phí thu xếp thực hiện ký hợp đồng tài trợ... theo Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10/03/2011.

Ngoài ra, NHNN cũng quy định rõ, lãi suất tối đa theo quy định trên chỉ được áp dụng cho các khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc các doanh nghiệp nhỏ và vừa... theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2012; thay thế các Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 và Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/06/2012.


TỪ 24/12, LÃI SUẤT TIỀN GỬI GIẢM CÒN 8%
 

Ngày 21/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam đã ban hành Thông tư số 32/2012/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 12 tháng là 8% (trước đây là 9%). Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 12 tháng là 8,5%/năm (trước đây là 9,5%). Bên cạnh đó, Thông tư vẫn giữ nguyên quy định về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

 

hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường. Đồng thời, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng cũng không thay đổi, vẫn được ấn định là 2%/năm. Mức lãi suất tối đa như trên được áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2012 và thay thế Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 và Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 08/06/2012.
 

Ü Xây dựng:

 

NHÀ Ở NÔNG THÔN NGOÀI QUY HOẠCH
 KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 

Ngày 20/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Theo Thông tư này, ngoài các công trình mang tính khẩn cấp, tạm thời... không yêu cầu giấy phép xây dựng theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012, Bộ Xây dựng cũng quy định những trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài các khu vực mà UBND cấp huyện đã duyệt quy hoạch hoặc chưa quy hoạch nhưng được xác định phải có giấy phép xây dựng thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, Bộ Xây dựng cũng quy định chi tiết các yêu cầu về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với cả 03 trường hợp như: Xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình. Trong đó, yêu cầu chung tối thiểu đối với các công trình xây dựng mới là phải có

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất và 02 bộ bản vẽ thiết kế bao gồm: Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng tỷ lệ... Riêng quy định về bản vẽ kỹ thuật, Bộ Xây dựng quy định đối với nhà ở riêng lẻ không bắt buộc phải có báo cáo thẩm định, phê duyệt thiết kế; nhưng nếu quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên thì phải do tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thiết kế và phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế. Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng hoặc có tổng diện sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/02/2013.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

 

THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 CÓ ĐUÔI CHUNG LÀ EDU.VN
 

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ GDĐT quy định tên miền của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục tại Việt Nam phải là tên miền cấp hai, có dạng edu.vn. Tên miền này được dùng để tạo lập thư điện tử và trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử. Do vậy, tên hộp thư của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục có dạng chung là "Tên-người-dùng@Tên-cơ-sở-giáo-dục.edu.vn", trong đó "Tên-người-dùng" là tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh, tên đầy đủ hoặc tên viết tắt; "Tên-cơ-sở-giáo-dục" có thể có thêm tên tỉnh, tên huyện khi có sự trùng lặp tên.

 

Bộ GDĐT yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục dùng hộp thư điện tử theo tên miền riêng khi giao dịch công tác, không sử dụng địa chỉ thư điện tử của các mạng xã hội (như @gmail.com, @yahoo.com, @vnn.vn…); đồng thời, danh mục địa chỉ thư điện tử của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được công khai trên cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an ninh, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng thư điện tử như: Không gửi các loại văn bản, tài liệu bí mật qua hệ thống thư điện tử; không phát tán thư rác, thư mà người nhận không mong muốn nhận...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2013.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

 

THÊM CHỨC DANH ĐƯỢC TỔ CHỨC LỄ QUỐC TANG
 

Đây là một nội dung của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/12/2012 về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, ngoài các chức danh được tổ chức lễ Quốc tang như: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, thì Bộ Chính trị còn quyết định việc tổ chức lễ Quốc tang cho các cán bộ cao cấp khác, có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.

Nghị định cũng chỉ rõ, trong trường hợp người từ trần có chức danh được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao nhưng đang bị kỷ luật bằng hình thức giáng

 

 

chức hoặc cách chức thì lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức thông thường.

Ngoài ra, Nghị định này còn chỉ rõ một nguyên tắc khi đưa tin trên các phương tiện thông tin về lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước như sau: Khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần. Sau khi thành lập Ban Tổ chức lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2013 và thay thế Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/09/200

Ü Thông tin-Truyền thông:


CHỈ DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 MỚI ĐƯỢC ÁP MỨC GIÁ CƯỚC THẤP
 

Ngày 18/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Theo Thông tư này, chỉ có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích mới được cung ứng dịch vụ bưu chính dành riêng, gồm việc cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận và khối lượng đơn chiếc đến 02 kg với mức giá cước thấp hơn 8.000 đồng/chiếc (đối với thư trong nước và thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam) hoặc 150.000 đồng/chiếc (đối với thư quốc tế được nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài). Phạm vi bưu chính dành riêng

 

này sẽ được điều chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng quyết định.Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác không được vi phạm về phạm vi dành riêng và phải đảm bảo mức giá cước ở tất cả các nấc khối lượng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT) cao hơn mức giá cước dành riêng nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2013 và thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/09/2007.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

 

CHỈ XỬ LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
 KHI CÓ NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN
 

Nội dung này được thể hiện tại Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công ban hành theo Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công chỉ áp dụng cho các nguyên nhân khách quan, bao gồm: thiên tai, dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại trực tiếp đến các chương trình, dự án sử dụng vốn vay thuộc danh mục nợ công; điều chỉnh cơ chế, chính sách kinh tế vĩ mô, sự thay đối các điều kiện về chính tri, pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô và nghĩa vụ nợ công; những tác động của kinh tế thế giới và khu vực, biến động của thị trường vốn quốc tế; người vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, người được Chính phủ bảo lãnh vay vốn đã có quyết định giải thể hoặc phá sản…

 

Riêng các khoản nợ công bị rủi ro do các nguyên nhân chủ quan như sử dụng vốn sai mục đích và cố ý làm trái quy định; người vay cố tình chây ỳ trả nợ… thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải chịu trách nhiệm xử lý và bồi thường theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định cũng có quy định cụ thể về các phương pháp xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công, trong đó bao gồm phương pháp xử lý rủi ro thị trường, xử lý rủi ro thanh toán, xử lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro hoạt động…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013.

 

Ü Cơ cấu tổ chức:


BỔ SUNG NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG
 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đây là nội dung của Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, kể từ 15/02/2013, Bộ Giao thông Vận tải có thêm một nhiệm vụ, chức năng mới là hợp tác công - tư: Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải được ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt cơ chế chính sách thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và dịch vụ theo hình thức PPP, BOT, BT và BTO…

 

Cũng theo Nghị định này, Vụ Quản lý doanh nghiệp đã được bổ sung vào cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, vẫn giữ nguyên 25 cơ quan khác trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải như: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính; Vụ An toàn giao thông; Vụ Vận tải; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Báo Giao thông Vận tải; Tạp chí Giao thông Vận tải… Tổng số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải là 26 đơn vị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013 và thay thế Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008
 


CÒN 24 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ LĐTBXH
 

Ngày 20/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Theo Nghị định này, từ ngày 01/03/2013, cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH sẽ còn 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có: Vụ Lao động - Tiền lương; Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Bình đẳng giới... (thay vì 25 đơn vị theo Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007). Như vậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ không còn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ LĐTBXH.

Ngoài ra, Chính phủ cũng bổ sung một số quyền hạn, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH về công tác quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông

 

tin và các hoạt động chuyên môn y tế trong lĩnh vực lao động... Theo đó, bên cạnh những chức năng, nhiệm vụ chung theo quy định tại Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012, Bộ LĐTBXH còn đảm nhận 28 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như: Trình Chính phủ và Thủ tướng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc theo phân công; quản lý về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; về lao động tiền lương...

Nghị định này thay thế Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013.

 

Ü Công nghiệp:


TỪ 22/12, TĂNG GIÁ ĐIỆN BÌNH QUÂN LÊN 1.437 ĐỒNG/KWH
 

Đây là quy định của Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện giá điện.

Theo quy định tại Thông tư này, giá bán điện bình quân tăng lên là 1.437 đồng/kWh (mức giá cũ là 1.369 đồng/kWh). Mức tăng cụ thể như sau: giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-100 kWh (cho hộ thông thường) tăng từ 1.284 đồng/KWh lên 1.350

đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước cũng tăng từ 1.807 đồng/kWh lên 1.902 đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho kinh doanh từ 22 kV trở

 

lên trong giờ bình thường cũng tăng từ 1.909 đồng/kWh lên 2.004 đồng/kWh; đốivới giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia, mức giá sàn cũng tăng từ 2.054 đồng/kWh lên 2.156 đồng/kWh, mức giá trần tăng 3.423 đồng/kWh lên 3.593 đồng/kWh…Bên cạnh đó, Thông tư vẫn giữ nguyên quy định về giá bán điện cho hộ nghèo và thu nhập thấp khi sử dụng 50 kWh/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2012 thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012.
 

    • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
    • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
    • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
    • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.