Số 49.2012 (610) ngày 18/12/2012

 

SỐ 49 (610) - THÁNG 12/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

29/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động...

 

* Áp lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương cao nhất

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

2

2747/QĐ-TCHQ

Quyết định 2747/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế điều chỉnh số liệu thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

 

* Quy định 03 hình thức điều chỉnh số liệu thống kê Nhà nước về hải quan

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

3

1892/QĐ-TTg

Quyết định 1892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020

 

* Năm 2020, cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

4

47/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia...

 

* Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có thời hạn 5 năm

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

5

1878/QĐ-TTg

Quyết định 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2013...

 

* Phê duyệt biên chế năm 2013

Trang 3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

6

215/2012/TT-BTC

Thông tư 215/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính...

 

* Xử lý tang vật tạm giữ phải lập Hội đồng định giá

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

7

06/2012/TT-BNG

Thông tư 06/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại Giao ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam...

 

* Báo chí nước ngoài phải kê khai chi tiết chương trình hoạt động tại Việt Nam

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

8

14/2012/TT-BVHTTDL

Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

 

* Sân chơi cầu lông phải được bố trí trong nhà

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

330/QĐ-UBDT

Quyết định 330/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân công bố thủ tục hành chính mới ban hành "Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015"

 

* Xác định thôn đặc biệt khó khăn phải qua Hội đồng tư vấn cấp tỉnh

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

10

84/NQ-CP

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế

 

* Thủ tướng được thay mặt Chính phủ sửa đổi điều ước quốc tế

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS11/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


ÁP LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
THEO ĐỊA BÀN CÓ MỨC LƯƠNG CAO NHẤT
 

Quy định này được nêu tại Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 10/12/2012 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Thông tư chỉ rõ, đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Tương tự, khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất đó cũng thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất…

 

Bên cạnh đó, trong trường hợp địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách; trường hợp địa bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; trường hợp thành lập thành phố trực thuộc tỉnh từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với vùng III...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2013 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011.
 

Ü Xuất nhập khẩu:


QUY ĐỊNH 03 HÌNH THỨC ĐIỀU CHỈNH
SỐ LIỆU THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN
 

Ngày 11/12/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2747/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế điều chỉnh số liệu thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là số liệu thống kê Nhà nước về hải quan).

Theo Quyết định này, việc điều chỉnh số liệu thống kê Nhà nước về hải quan được thực hiện dưới 03 hình thức: điều chỉnh thường xuyên; điều chỉnh không thường xuyên và điều chỉnh lớn. Trong đó, điều chỉnh thường xuyên được thực hiện đối với các số liệu thống kê đã báo cáo và công bố trong các biểu thống kê cho đến khi các số hiệu này trở thành chính thức, được thực hiện định kỳ và không có thông báo trước. Có 03 hình thức điều chỉnh thường xuyên là: Điều chỉnh hiện thời; điều chỉnh 06 tháng đầu năm và điều chỉnh năm.

Khác với điều chỉnh thường xuyên, điều chỉnh không thường xuyên được thực

 

hiện đối với các số hiệu thống kê đã báo cáo và công bố ở trạng thái chính thức trong các sản phẩm thống kê. Việc điều chỉnh này có thể được thực hiện tại thời điểm bất kỳ, không được lên lịch trước và với số liệu thống kê của một năm hoặc nhiều năm. Đặc biệt, sau 05 năm kể từ ngày báo cáo hoặc công bố sản phẩm thống kê, các số liệu thống kê trong các sản phẩm này không phải là đối tượng của điều chỉnh không thường xuyên.

Riêng các trường hợp điều chỉnh thường xuyên hoặc không thường xuyên nhưng có tác động lớn hơn 10% giá trị số liệu đã báo cáo, công bố và không nhỏ hơn 100 triệu USD được gọi là điều chỉnh lớn, cần phải có văn bản thông báo về việc điều chỉnh số liệu trước thời điểm công bố các số liệu điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


NĂM 2020, CƠ BẢN HOÀN THÀNH
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
 

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, nhằm nâng cao năng lực quản lý  Nhà nước ngành Quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm tài nguyên đất đai được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng mong muốn đến năm 2020, cả nước hoàn thành cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; cũng như việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai.

Thủ tướng cũng đề ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành Quản lý

 

đất đai đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; sao cho đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ ngành có trình độ đại học ở Trung ương đạt 50%, trong đó có 3 - 5% chuyên gia đầu ngành; ở địa phương đạt trên 25%.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề ra các nhiệm vụ cơ bản cần phải thực hiện đối với ngành Quản lý đất đai, cụ thể: Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai, sao cho đến năm 2015, cơ bản hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; tập trung điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất toàn quốc, chú trọng các vùng đặc thù về thoái hóa, xâm nhập mặn, ngập úng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CÓ THỜI HẠN 5 NĂM
 

Ngày 07/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ra Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia thực hiện việc tự đánh giá và đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Quyết định công nhận này có thời hạn là 5 năm kể từ ngày ký.

Đồng thời, trong thời hạn 5 năm kể từ khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia, phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở), Sở GDĐT (đối với trường trung học phổ thông) thực hiện việc kiểm tra định kỳ (1lần/2,5 năm) đối với các trường trung học đã được công nhận và có thể tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ

 

tịch UBND cấp tỉnh xóa tên trong danh sách trường trung học đạt chuẩn quốc gia nếu không giữ vững và phát huy được kết quả. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định, các trường trung học làm thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể các điều kiện, tiêu chuẩn về tổ chức, quản lý nhà trường; về giáo viên, nhân viên; chất lượng giáo dục của trường trung học đạt chuẩn quốc gia như: Tối đa không quá 45 lớp với 45 học sinh/lớp; tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ bỏ học không quá 1%...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013 và thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ NĂM 2013

 

Ngày 12/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1878/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2013.

Theo Quyết định này, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2013 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) được phê duyệt là 281.714, tăng thêm 12 biên chế so với tổng biên chế năm 2012 (theo Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 09/05/2012).

Trong đó, biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 11.687 (so với năm 2012 là 11.894); biên chế thuộc quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 161.950 (so với năm 2012 là 161.723); biên

 

chế thuộc các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 1.077 (so với năm 2012 là 1.075).

Thủ tướng cũng phê duyệt số lượng 7.000 biên chế công chức dự phòng như năm 2012 bao gồm: 3.000 biên chế thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện.

Ngoài ra, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong năm 2013 cũng được phê duyệt với 674 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Vi phạm hành chính:


XỬ LÝ TANG VẬT TẠM GIỮ PHẢI LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
 

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 215/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

Theo Thông tư này, sau khi tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm định giá tang vật, phương tiện theo giá niêm yết, giá thị trường, giá trị thực tế... theo Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008; trường hợp không áp dụng được các căn cứ trên thì người có thẩm quyền xử phạt phải thành lập Hội đồng định giá tài sản để định giá. Việc định giá tang vật, phương tiện phải được lập thành Biên bản và được sử dụng làm căn cứ cho việc xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt; đồng thời chuyển giao cho các cơ quan tổ chức quản lý, sử dụng và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện để bán đấu giá.

Tuy nhiên, Thông tư cũng quy định 03 trường hợp phải thành lập Hội đồng để xác

 

định hoặc xác định lại giá khởi điểm để bán đấu giá như: Thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá quá 60 ngày, kể từ ngày xác định giá trị tang vật, phương tiện tại Biên bản định giá; hoặc trường hợp giá trị đã được xác định tại Biên bản định giá chênh lệch từ 10% trở lên so với giá của mặt hàng cùng loại theo thông báo giá của Sở Tài chính tại thời điểm chuyển giao để bán đấu giá...

Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu đã chuyển giao để bán đấu giá mà không bán được thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu phải thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để thực hiện việc thanh lý như: Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua; phá dỡ, hủy bỏ đối với tang vật, phương tiện không tiếp tục sử dụng được và không bán được..

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2013.
 

Ü Thông tin-Truyền thông


BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI PHẢI KÊ KHAI CHI TIẾT
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
 

06/2012/TT-BNG ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, trong mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam và mẫu Đơn đề nghị hoạt động thông tin, báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao yêu cầu phải kê khai thông tin bản thân phóng viên, tổ chức báo chí cũng như chi tiết nội dung, chương trình hoạt động báo chí tại Việt Nam, bao gồm: Mục đích chương trình; nội dung chương trình; thời gian, địa điểm; dự kiến câu hỏi phỏng vấn; dự kiến lịch phát hành, phát sóng...; đồng thời cũng phải kê khai danh mục

 

phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ mang vào Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng quy định mẫu bắt buộc của 04 loại văn bản khác như: Đơn đề nghị lập văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài; Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài; Đơn đề nghị cấp mới/cấp lại/gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài; Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí/cộng tác viên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:


SÂN CHƠI CẦU LÔNG PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG NHÀ
 

Ngày 10/12/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

Thông tư quy định cụ thể như sau: Cơ sở thể thao khi tiến hành tổ chức hoạt động cầu lông phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện như: Sân cầu lông phải được bố trí trong nhà; bảo đảm ánh sáng đồng đều trên sân với độ rọi từ 500 lux trở lên, không bị chói, loá; chiều cao tối thiểu tính từ mặt sân đến trần nhà là 8m; khoảng cách giữa các sân, khoảng cách từ mép biên ngang, mép biên dọc đến tường bao quang tối thiểu là 1m...

Bên cạnh đó, người hướng dẫn có trình độ chuyên môn cầu lông tại cơ sở thể

 

thao tổ chức hoạt động cầu lông cũng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên; có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao (TDTT) từ bậc trung cấp trở lên; có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp; có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở TDTT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2013. Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông đã thành lập nhưng chưa bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 25/01/2013.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
PHẢI QUA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP TỈNH
 

Ngày 06/12/2012, Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định số 330/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015".

Theo đó, quá trình rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc khu vực I, II, III phải được thực hiện trình tự từ thôn đến cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh với tổng thời gian hoàn thành các bước xét duyệt không quá 65 ngày (trong đó, ở thôn, cấp xã, cấp huyện đều không quá 15 ngày; cấp tỉnh không quá 20 ngày).

 

Riêng đối với cấp huyện và cấp tỉnh, Chủ tịch UBND phải ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giúp Chủ tịch xét duyệt. Hội đồng tư vấn cấp tỉnh phải căn cứ báo cáo kết quả xét duyệt của cấp dưới và tình hình cụ thể của địa phương trên cơ sở các tiêu chí tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 để giúp Chủ tịch tỉnh rà soát, xét duyệt và đưa vào danh sách gửi Ủy ban Dân tộc, đề nghị phê duyệt...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2012.

Ü Cơ cấu tổ chức:


THỦ TƯỚNG ĐƯỢC THAY MẶT CHÍNH PHỦ
SỬA ĐỔI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 84/NQ-CP được Chính phủ thông qua ngày 12/12/2012 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thay mặt cho Chính phủ thực hiện một số công việc trong quy trình điều ước quốc tế như: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ; trình Chủ tịch nước phê chuẩn điều ước quốc tế đối với các điều ước quốc tế theo quy định; quyết định cho tiến hành đàm phán, ký điều ước quốc tế

 

nhân danh Nhà nước, Chính phủ...

Nghị quyết cũng chỉ rõ, việc phân công không áp dụng đối với các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia… Ngoài ra, việc phân công chỉ được thực hiện khi trong hồ sơ trình, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao và ý kiến đóng góp của các Bộ có liên quan nhất trí với ý kiến của cơ quan đề xuất ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đó…
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.