Số 48.2017 (861) ngày 12/12/2017

 

SỐ 48 (861) - THÁNG 12/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

141/2017/NĐ-CP

Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

* Từ năm 2018, tăng 6,5% lương tối thiểu vùng

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

126/2017/TT-BTC

Thông tư 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

 

* Bộ Tài chính công khai thông tin về nợ công 6 tháng/lần

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

3

28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

 

* Quy định mới trong kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo

Trang 2

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

4

06/2017/TT-BKHĐT

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 

* Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

5

30/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

 

* Tiêu chuẩn giáo viên dự bị đại học

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

6

37/2017/TT-BTTTT

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

 

* Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được phủ sóng FM sang địa phương khác

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

7

131/NQ-CP

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

 

* Sắp có Nghị định về họ, hụi, biêu, phường

Trang 3

8

140/2017/NĐ-CP

Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

 

* Chính sách tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Trang 4

9

54/2017/QH14

Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

* Thí điểm chính sách đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

10

56/2017/QH14

Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

* Từ 2018, thành lập Ban Chỉ đạo phải quy định thời hạn hoạt động

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

11

08/CT-VKSTC

Chỉ thị 08/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự

 

* Thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu hình sự

Trang 5

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

12

126/NQ-CP

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 

* Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 11/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TỪ NĂM 2018, TĂNG 6,5% LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã được Chính phủ ban ngày 07/12/2017. 

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3,53 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng II; Mức 3,09 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa
 

 

bàn vùng III và mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng IV.

Trong khi trước đây, mức lương tối thiểu cho từng vùng được quy định lần lượt là 3,75 triệu đồng/tháng; 3,32 triệu đồng/tháng; 2,9 triệu đồng/tháng và 2,58 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018; các mức lương nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG 6 THÁNG/LẦN

hông tư số 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 27/11/2017.

Theo Thông tư này, Bộ Tài chính thực hiện công khai nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia với các thông tin: Chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; Vay và trả nợ của Chính phủ; Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương; Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia. Bản tin về nợ công sẽ được Bộ phát hành 06 tháng/lần bằng tiếng Việt và

 

tiếng Anh dưới dạng ấn phẩm và dữ liệu trên Trang điện tử của Bộ.

UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam; Tạm ứng Quỹ Nhà nước; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ của chính quyền địa phương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018; áp dụng cho việc lập báo cáo năm 2017.

Ü Thương mại:

QUY ĐỊNH MỚI TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, XUẤT KHẨU GẠO

Ngày 08/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, không còn yêu cầu phải nộp bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Với khoáng sản được phép xuất khẩu, bỏ yêu cầu phải được cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu xác nhận như trước đây.

 

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương nhân có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu… thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy xác nhận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
 

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:

THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG THỜI HẠN 7 NGÀY

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05/12/2017.

Thông tư này quy định, việc cung cấp thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu… phải được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.

Việc cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc

 

từ ngày Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành. Riêng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo hủy thầu, thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải được thực hiện theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu.

Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin trên được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

 
Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Ngày 05/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 30/2017/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên dự bị đại học, giáo viên dự bị đại học hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên, đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy; nếu là phó hiệu trưởng có thể thay bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm; Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo

 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ 02 phải đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

 
Ü Thông tin-Truyền thông:

HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC PHỦ SÓNG FM SANG ĐỊA PHƯƠNG KHÁC

Đây là một trong những nội dung nằm trong Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

Theo đó, Thông tư quy định Đài phát thanh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố khác nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác.

 

Đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của huyện đó.

Đài phát sóng phát thanh FM phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để phủ sóng hiệu quả và không gây nhiễu có hại tới các Đài và các hệ thống thông tin vô tuyến khác. Riêng Đài phát sóng phát thanh FM ở khu vực biên giới phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để bảo đảm vùng phủ sóng tuân theo thỏa thuận về phối hợp tần số biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

Ü Chính sách:

SẮP CÓ NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

Tại Nghị quyết số 131/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017 được ban hành ngày 06/12/2017, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường; Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định này để trình Chính phủ xem xét trong năm 2018.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm tiến độ trong việc xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch. Trong đó, đề cao

 
 

trách nhiệm cá nhân về chất lượng, tiến độ lập Đề nghị sửa đổi các luật này, báo cáo theo đúng yêu cầu và không đề nghị lùi tiến độ.

Về các vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về giải pháp phòng, chống bạo hành trẻ em. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em.

 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017, có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Theo Nghị định này, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng phải được đáp ứng thêm các tiêu chuẩn như: Đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học cấp THPT; Đạt giải ba trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học…

 

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét kết quả học tập và nghiên cứu; Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp phải tập sự trong ít nhất là 03 tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tập sự, sinh viên được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm. Mức lương dao động từ hệ số lương 2,34 đến 3,00; phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỚI TP. HỒ CHÍ MINH

Tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Chính phủ đã quy định về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; trong đó có cơ chế về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách Nhà nước…

Cụ thể, Hội đồng nhân dân Thành phố có quyền đề xuất áp dụng thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; mức tăng không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành. Hội đồng nhân dân Thành phố cũng có quyền quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí và lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí; Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với

 
 

các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí và lệ phí.

Ngân sách Thành phố sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu nêu trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố.

Cũng theo Nghị quyết, ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi  bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

 
Ü Hành chính:

TỪ 2018, THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHẢI QUY ĐỊNH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

Đây là yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, từ năm 2018, khi thành lập mới Ban Chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động; Kiên quyết không thành lập mới các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phân chuyên trách và tăng biên chế.

Bên cạnh đó, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại; các cơ quan, đơn vị cùng cấp ở các địa phương khác nhau thì không nhất thiết phải có mô hình tổ chức bộ máy giống nhau.

 

Tại Nghị quyết này, Chính phủ vẫn nhấn mạnh chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021, giảm 10% biên chế giao năm 2015. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; coi đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, sẽ tiếp tục cải cách chế độ tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ khác cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước thay thế việc trả lương từ nguồn ngân sách Nhà nước bằng nguồn thu sự nghiệp.

Ü Hình sự:

THANH TRA ĐỘT XUẤT VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU HÌNH SỰ

Ngày 28/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Theo đó, Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Thanh tra VKSND cấp tỉnh phải chủ động phát hiện và báo cáo Viện trưởng VKSND cấp mình để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên để xảy ra các vụ việc trong lĩnh vực hình sự có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền, như: Các vụ án do cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đình chỉ vụ án, bị can, bị cáo do

 

không phạm tội hoặc đỉnh chỉ không có căn cứ mà có khiếu nại, tố cáo, kêu oan…

Thủ trưởng đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thuộc VKSND tối cao, Thủ trưởng cơ quan điều tra VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cap, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của VKSND cấp dưới, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực hình sự…

Ü Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Trước tình trạng tham nhũng vẫn còn xảy ra trên diện rộng, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài. Đồng thời khẳng định, sẽ xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; đặc biệt, không có ngoại lệ, đặc quyền trong xử lý tham nhũng.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ

 

cán bộ, công chức, viên chức; có các chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống tối thiểu và có thu nhập khá trong xã hội.

Bên cạnh đó, sẽ hoàn thiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; mở rộng nội dung thông tin cung cấp theo yêu cầu theo hướng tăng cường tính tự giác và chế tài nghiêm khắc; hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản, thu nhập theo hướng mở rộng một cách hợp lý diện, đối tượng có nghĩa vụ kê khai, hợp lý hóa việc công khai bản kê khai; mở rộng phạm vi trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.