Số 48.2016 (811) ngày 13/12/2016

SỐ 48 (811) - THÁNG 12/2016

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

258/2016/TT-BTC

Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

 

* Giảm phí thẩm duyệt thiết kế PCCC tối thiểu 500 nghìn đồng/dự án

Trang 2

2

257/2016/TT-BTC

Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

 

* Lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế tối đa 70 triệu đồng

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

3

161/2016/NĐ-CP

Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

 

* Tiêu chí dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô nhỏ

Trang 3

4

03/2016/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của Quốc hội, số 03/2016/QH14

 

* Danh mục ngành, nghề KD có điều kiện giảm còn 243 ngành, nghề

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

5

315/2016/TT-BTC

Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

 

* Các loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Trang 3

6

314/2016/TT-BTC

Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước

 

* Được dùng tiền ngân sách nhàn rỗi gửi ngân hàng

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

7

39/2016/TT-BGTVT

Thông tư 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

 

* 25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

8

2348/QĐ-TTg

Quyết định 2348/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

 

* Đến 2025, 100% người dân được theo dõi sức khỏe

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

52/2016/QĐ-TTg

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

 

* Điều kiện lập bảng tin công cộng

Trang 5

10

95/CT-BTTTT

Chỉ thị 95/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

 

* Đình chỉ vận chuyển bưu gửi vi phạm quy định

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

11

103/NQ-CP

Nghị quyết 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016

 

* Hỗ trợ BHYT với thân nhân viên chức quốc phòng không có BHYT

Trang 5

12

33/2016/QH14

Nghị quyết 33/2016/QH14 về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

 

* Từ năm học 2018 - 2019, đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông

Trang 6

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

13

24/2016/TT-BCT

Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

 

* Thời hạn cấp phép thi công XD công trình điện tối đa 10 ngày

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2016, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS11/2016 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

GIẢM PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC
TỐI THIỂU 500 NGHÌN ĐỒNG/DỰ ÁN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, từ ngày 01/01/2017, mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC đối với 01 dự án tối thiểu giảm còn 500.000 đồng/dự án, thay vì mức 02 triệu đồng/dự án như trước đây; riêng mức phí tối đa vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành là 150 triệu đồng/dự án.

 

 

Đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; xây dựng mới hạng mục công trình, mức thu phí thẩm duyệt được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; thay thế Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
 

LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG KINH TẾ
TỐI ĐA 70 TRIỆU ĐỒNG

Thông tư số 257/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Cụ thể, với giá trị dưới 50 triệu đồng, mức lệ phí là 50.000 đồng/trường hợp; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức lệ phí là 100.000 đồng/trường hợp. Trường hợp giá trị của hợp đồng, giao dịch trên 100 tỷ đồng, mức lệ phí là 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng/trường hợp, tuy nhiên, mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp.

 

 

Đối với công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê lại tài sản, mức phí tối thiểu là 40.000 đồng áp dụng với trường hợp tổng số tiền thuê dưới 50 triệu đồng; 80.000 đồng nếu tổng số tiền thuê từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; mức lệ phí cao nhất là 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng, tối đa là 08 triệu đồng/trường hợp được áp dụng khi giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) từ trên 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thông tư này đã giảm mức phí đối với trường hợp cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên từ 200.000 đồng/trường hợp/hồ sơ xuống còn 100.000 đồng/trường hợp/hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 

Ü Đầu tư:

TIÊU CHÍ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA QUY MÔ NHỎ

Ngày 02/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Trong đó, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp phải có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng; nằm trên địa bàn 01 xã và do UBND xã quản lý; kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân; phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền và phải thuộc Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do UBND cấp tỉnh ban hành.
 

 

Về lập hồ sơ xây dựng công trình, Nghị định quy định, các dự án này được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản thay cho báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Nội dung của hồ sơ bao gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, thời gian thực hiện; Tổng mức đầu tư, trong đó gồm kinh phí Nhà nước hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, huy động khác; Bảng kê các chi phí, trong đó ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được phép áp dụng theo giá thị trường; Bản vẽ thi công (nếu có) theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Khả năng tự thực hiện của nhân dân, cộng đồng hưởng lợi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KD CÓ ĐIỀU KIỆN
GIẢM CÒN 243 NGÀNH, NGHỀ

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

Cụ thể, số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 267 ngành, nghề xuống còn 243 ngành nghề, bao gồm một số ngành, nghề mới như: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); Kiểm toán năng lượng; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng… Trong
 

 

đó, quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm. Theo đó, từ ngày 01/01/2017, ngoài các hoạt động theo quy định hiện hành như kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người…, hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm còn bao gồm hoạt động kinh doanh pháo nổ.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CÁC LOẠI TÀI KHOẢN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại đã được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016.

Các loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước bao gồm: Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại ở Trung ương; Tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn tỉnh (nếu có); Tài khoản thanh toán của các đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại và Tài khoản chuyên thu của các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện mở tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

 

Việc thu, chi, thanh toán, đối chiếu số liệu đối với tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc thu, chi, thanh toán, đối chiếu số liệu và quyết toán cuối ngày đối với tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận về quy trình thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và từng hệ thống ngân hàng thương mại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017.
 


ĐƯỢC DÙNG TIỀN NGÂN SÁCH NHÀN RỖI GỬI NGÂN HÀNG

Ngày 28/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Theo quy định của Thông tư này, Kho bạc Nhà nước được phép thực hiện gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại được thực hiện theo hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại, phù hợp với các quy định của pháp luật; trong đó, nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên và các nội dung khác có liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn.

 

 

Thời hạn gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại tối đa không quá 03 tháng, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển tiền để thực hiện giao dịch; mức gửi tiền có kỳ hạn không vượt quá 50% khả năng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi trong quý.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng được phép dùng khoản ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn tối đa không quá 03 tháng, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển tiền để thực hiện giao dịch. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận điện tử hoặc thỏa thuận thông thường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017.
 

Ü Thương mại:


25 HÀNG HÓA BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải công bố hợp quy bao gồm 25 sản phẩm, hàng hóa trong đó có kính (cho tàu thủy và thiết bị thăm dò, khai thác dầu khí biển); tổ hợp máy phát (dưới 50kVA); máy phát (dưới 50kVA); đèn phòng nổ; que hàn, dây hàn, thuốc hàn; sơn chống ăn mòn; vật liệu phi kim; nhựa; cao su; bình chữa cháy (dùng bọt, bột, khí hoặc chất khác); dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô; dịch vụ lai, dắt tàu biển ra, vào cảng; ống xả xe mô tô, xe gắn máy…
 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành Danh mục các sản phẩm, hàng hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, bao gồm: Ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc; Ô tô khách (loại chở 10 người trở lên kể cả lái xe) và các loại ô tô được thiết kế chủ yếu để chở người, ô tô chở người trong sân bay, ô tô khách kiểu limousine; Ô tô con và các ô tô được thiết kế chủ yếu để chở người; Ô tô tải, ô tô tải đông lạnh; Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy; Máy lái; Bơm; Quạt gió; Xuồng cứu sinh…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.


 

Ü Y tế-Sức khỏe:


ĐẾN 2015, 100% NGƯỜI DÂN ĐƯỢC THEO DÕI SỨC KHỎE

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Đề án được thực hiện trên phạm vi y tế cơ sở gồm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn bản trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2025. Tại Đề án, Thủ tướng yêu cầu các trạm y tế xã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em. Đồng thời, khẳng định sẽ đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, nâng mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia
 

 

bảo hiểm y tế; sẽ xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản do mạng lưới y tế cơ sở cung cấp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; thực hiện thanh toán theo định suất đối với khám, chữa bệnh ngoại trú tại y tế cơ sở…

Dự kiến đến năm 2025, 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


ĐIỀU KIỆN LẬP BẢNG TIN CÔNG CỘNG

Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quyết định là quy định về lập bảng tin công cộng. Theo đó, đối tượng được phép lập bảng tin công cộng là các cơ quan, tổ chức, bao gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ dân cư, khu dân cư, trường học, bệnh viện. Việc lập bảng tin công cộng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia, không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang đường giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông;
 

 

không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan và phải tuân thủ theo quy hoạch của địa phương…

Đối tượng được phép lập bảng tin công cộng có thể phối hợp với các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, vận hành bảng tin công cộng và được dành tỷ lệ phù hợp trên bảng tin công cộng để thực hiện các nội dung quảng cáo; việc quảng cáo trên bảng tin công cộng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Đáng chú ý, không dùng âm thanh để truyền tải thông tin trong bảng tin thông tin cơ sở điện tử công cộng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức lập bảng tin công cộng phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên bảng tin công cộng do mình lập ra.


ĐÌNH CHỈ VẬN CHUYỂN BƯU GỬI VI PHẠM QUY ĐỊNH

Trước tình hình nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; còn nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chấp nhận vận chuyển và phát gửi bưu gửi chứa ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất gây nổ gây mất trật tự, an toàn xã hội…, ngày 25/11/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Chỉ thị số 95/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu thanh tra Bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phụ trách; tăng cường áp dụng chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc gây
 

 

mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cho phù hợp với quy định của pháp luật; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục và các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định. Đặc biệt, đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý…

 

Ü Chính sách:

HỖ TRỢ BHYT VỚI THÂN NHÂN
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG KHÔNG CÓ BHYT

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016.

Cụ thể, Chính phủ đã thống nhất với nội dung đề xuất của Bộ Quốc phòng về chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng không có bảo hiểm y tế. Đồng thời khẳng định, sẽ cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam
 

 

chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Về xây dựng đặc khu kinh tế, Chính phủ cũng thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh theo định hướng mỗi đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi đơn vị, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước…

 

TỪ NĂM HỌC 2018 - 2019, ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH
SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG

Ngày 23/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức công tác thi và tuyển sinh theo lộ trình, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy và học, tránh tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh; tổ chức định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông phù hợp với cơ cấu phát triển nguồn nhân lực quốc gia, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực của từng địa phương, từng vùng và của cả nước; từ năm học 2018 - 2019, thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng đổi mới; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số,
 

 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số.

Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động này; tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại khu, cụm công nghiệp trước khi đi vào hoạt động; tổ chức di dời và hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm trong các khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung; chú trọng việc kiểm tra, thanh tra các nguồn phát thải gây ô nhiễm sông, suối, hồ, biển của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp, khu kinh tế...
 

Ü Công nghiệp:

THỜI HẠN CẤP PHÉP THI CÔNG
XD CÔNG TRÌNH ĐIỆN TỐI ĐA 10 NGÀY

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Tại Thông tư, Bộ trưởng nhấn mạnh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện (nếu có) tối đa là 07 ngày làm việc với lưới điện trung áp trên không, không quá 10 ngày làm việc với lưới điện trung áp ngầm. Thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện (nếu có) không quá 05 ngày làm việc với lưới điện trung áp trên không và tối đa 10 ngày làm việc với lưới điện trung áp ngầm.

 

Với chủ đầu tư các dự án điện lực, Thông tư quy định, phải thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt và định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, trước ngày 15/07 và ngày 15/01 hàng năm, đơn vị phân phối điện phải báo cáo định kỳ 06 tháng và cả năm với cơ quan quản lý quy hoạch tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đấu nối của các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2017.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.