Số 47.2004 (200) ngày 03/12/2004

 CHÍNH PHỦ


Thanh toán vốn đầu tư
(SMS: 200316)
- Theo Công văn số 1775/CP-KTTH ra ngày 24/11/2004 về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004, Chính phủ yêu cầu: Thủ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo để thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2004, không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2005; chấm dứt tình trạng thi công vượt kế hoạch vốn đầu tư đã được giao, hoặc thi công công trình ngoài kế hoạch; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khi có khối lượng hoàn thành tiến hành nghiệm thu ngay để thanh toán kịp thời...

Giải quyết tình trạng dân di cư tự do
(SMS: 200310)
- Ngày 12/11/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản chấm dứt tình trạng này.
Thủ tướng đã chỉ thị cho các địa phương có dân đi, các tỉnh có dân đến và yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chỉ đạo kiên quyết, không để tiếp tục xảy ra tình trạng này. Địa phương nào, cơ sở nào để dân di cư tự do phải chịu trách nhiệm trước cấp trên quản lý trực tiếp, đồng thời phải có trách nhiệm phối hợp với các địa phương nơi đến để giải quyết những hậu quả tiêu cực do dân di cư tự do gây ra. Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ này, nhất là việc tuyên truyền vận động nhân dân ở lại; quy hoạch, bố trí lại dân cư gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...
 

 BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


Xử phạt vi phạm lĩnh vực bưu chính
(SMS: 200317 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 04/2004/TT-BBCVT ban hành ngày 29/11/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn: cá nhân, tổ chức làm thay đổi, dịch chuyển vị trí các thùng thư, trang thiết bị, cơ sở vật chất của mạng bưu chính công cộng khi chưa được phép của người có thẩm quyền quản lý có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 2.000.000 đồng...
Nhân viên của doanh nghiệp bưu chính Việt
Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư giữ thư, bưu phẩm, bưu kiện mà không phát hoặc phát chậm đến người sử dụng dịch vụ có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng...
Cá nhân, tổ chức có hành vi trì hoãn, khước từ, trốn tránh việc thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trưng dụng phương tiện, thiết bị để vận chuyển, lưu thoát công văn, tài liệu, túi gói thư, bưu phẩm, bưu kiện đang trên đường vận chuyển trong các trường hợp khẩn cấp như: bão, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các thảm họa khác có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
(SMS: 200309 - Không gửi qua fax)
- Ngày 26/11/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP như sau: trường hợp giá đất có biến động trong khoảng thời gian từ thời điểm chuyển nhượng thành công quyền sử dụng đất của thửa đất so sánh đến thời điểm xác định giá của thửa đất cần định giá, thì phải điều chỉnh mức giá của thửa đất so sánh về ngang mức giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, sau đó thực hiện việc điều chỉnh tiếp mức giá của thửa đất so sánh...
Đối với trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị các tài sản trên đất (công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, đất đã có trồng cây lâu năm như cao su, cà phê, chè, tiêu, điều, v.v., hoặc cây ăn quả) thì khi tính giá đất phải khấu trừ phần giá trị còn lại của công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng đã đầu tư trên đất...
Trường hợp các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc hoặc cây trồng lâu năm trên thửa đất đã hết thời hạn khấu hao mà vẫn được khai thác sử dụng, thì giá trị của nó được tính theo giá trị đánh giá lại tài sản...
UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào Nghị định 188, Thông tư này để ban hành giá các loại đất cụ thể. Khung giá đất mới chỉ áp dụng cho những giao dịch diễn ra sau
01/01/2005...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 200312 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/11/2004, Bộ trưởng Bộ  Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, các mặt hàng sau áp dụng áp dụng mức thuế nhập khẩu mới:
Dầu đã tinh chế thu được từ ôliu, hạt hướng dương, hạt thông, hạt cọ... áp dụng mức thuế suất mới là 30% (quy định trước đây: 40%)...
Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm được: đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên, của đậu nành, của dầu cọ dạng thô, của dừ, hạt cọ...: 30% (trước đây: từ 40 - 50%)...
Nước khoáng xô đa và nước có ga, có hương liệu; Sữa tươi tiệt trùng có hương liệu; Sữa đậu nành; Đồ uống không có ga dùng ngay được không cần pha loãng...: 40% (trước đây: 50%)...
Chế phẩm trang điểm móng tay, móng chân; Kem và nước thơm dùng cho mặt và da; Dầu chải tóc và các loại dầu khác dùng cho tóc...: 30% (trước đây 50%)...


Thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý
(SMS: 200311)
- Theo Công văn số 13692/TC/TCT ra ngày 23/11/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn: cá nhân ký hợp đồng đại lý ổn định (không xác định thời hạn) với một cơ sở giao đại lý thì khoản thu nhập này nếu đến mức chịu thuế được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Cá nhân ký hợp đồng đại lý với nhiều cơ sở giao đại lý hoặc cá nhân làm việc tại một nơi nhưng có ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Các cơ sở chi trả hoa hồng đại lý có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đại lý để nộp vào Ngân sách Nhà nước...

Ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải
(SMS: 200315 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 19/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: kể từ ngày 01/01/2005, Tàu thủy vào, rời cảng biển, phân cảng xuất dầu thô (trạm rót dầu không bến), cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí phải nộp phí trọng tải theo mức: lượt vào, lượt rời: 0,032 USD/GT (GT: là dung tích toàn phần lớn nhất của tàu thuỷ ghi trong giấy chứng nhận của đăng kiểm); Tàu Lash: Tàu mẹ, Sà lan con (khi rời tàu mẹ tới cảng không thuộc cảng tàu mẹ tập kết): 0,017 USD/GT...
Tàu thuỷ vào, rời nhiều cảng biển trong cùng một khu vực hàng hải chỉ phải nộp một lần phí; nếu vào, rời cảng lấy nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt, thay đổi thuyền viên mà không bốc dỡ hàng hoá, không nhận trả khách áp dụng mức thu bằng 70%; nếu vào, rời cảng trong cùng một khu vực hàng hải nhiều hơn 3 chuyến/tháng thì từ chuyến thứ 4 trở đi trong tháng áp dụng mức thu bằng 60%...
Tổ chức, cá nhân có tàu thuỷ chở khách du lịch theo định tuyến ổn định cập cảng Việt Nam áp dụng mức thu phí trọng tải như sau:dưới 300GT, cập cảng ổn định với tần suất tối thiểu 10 chuyến/tháng/cảng thu bằng 70%; từ 300 đến dưới 1500 GT: tối thiểu 7 chuyến thu bằng 60%; từ 1500 đến dưới 50.000 GT, cập cảng ổn định với tần suất tối thiểu 4 chuyến thu bằng 50%...
Phí neo, đậu tại vũng, vịnh: trong thời gian 30 ngày đầu áp dụng mức thu: 0,0005 USD/GT- giờ; Từ ngày 31 trở đi: 0,0003 USD/GT- giờ...

Lệ phí chứng thực (kháng nghị hàng hải): 100.000 đồng/lần...
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Chuyển lỗ khi sáp nhập doanh nghiệp
(SMS: 200313)
- Công văn số 3961/TCT/ĐTNN ra ngày 29/11/2004, Tổng cục Thuế hướng dẫn: cơ sở kinh doanh khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của các doanh nghiệp phát sinh trước khi sáp nhập, chia tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ không quá 5 năm...

Hoàn thuế GTGT
(SMS: 200314)
- Theo Công văn số 3960/TCT/ĐTNN ra ngày 29/11/2004, Tổng cục Thuế hướng dẫn: để được điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp chế xuất gửi trả  hoá đơn GTGT đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh lập lại hoá đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn GTGT được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hoá đơn GTGT điều chỉnh đã lập và hoá đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, cơ sở kinh doanh hoàn trả lại tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời, đối với số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nước cho dịch vụ này cơ sở kinh doanh được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT của tháng lập hoá đơn GTGT điều chỉnh và được cơ quan thuế hoàn trả lại theo phương pháp cho bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế đó...