Số 44.2017 (857) ngày 14/11/2017

 

SỐ 44 (852) - THÁNG 11/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

1

4955/BHXH-ST

Công văn 4955/BHXH-ST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018

 

* Chậm nhất đến 30/6/2018, hoàn thành đổi thẻ BHYT mới

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

2

14/CT-BCT

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 

* Giải pháp bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2018

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

3

5125/QĐ-BYT

Quyết định 5125/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

* Thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành ngành y

Trang 2

4

5015/QĐ-BYT

Quyết định 5015/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã"

 

* Phòng khám lồng ghép HIV và lao được đặt tại bệnh viện huyện

Trang 3

5

6269/BYT-QLD

Công văn 6269/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

 

* Khảo sát về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

40/2017/TT-BGTVT

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

 

* Ô tô con từ 8 - 9 chỗ phải dán nhãn năng lượng

Trang 3

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

7

1735/QĐ-TTg

Quyết định 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

 

* Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

8

117/NQ-CP

Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

 

* Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

9

121/2017/NĐ-CP

Nghị định 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

 

* Quy định Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Trang 4

10

120/2017/NĐ-CP

Nghị định 120/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

 

* Chế độ với người bị tam giữ, tạm giam

Trang 4

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

11

39/2017/TT-BGTVT

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

 

* Quy định mới về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 10/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 10/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Bảo hiểm:

CHẬM NHẤT ĐẾN 30/6/2018, HOÀN THÀNH ĐỔI THẺ BHYT MỚI

Tại Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2017, tổ chức in và đổi thẻ BHYT mới theo mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo nguyên tắc: Ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017.

 

Đối với người tham gia BHYT nhưng chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện phải in và chuyển Danh sách đối tượng này cùng Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu. Chậm nhất đến ngày 30/06/2018, thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng.

 
Ü Thương mại:

GIẢI PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

Để thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, làm tiền đề để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2018, ngày 07/11/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-BCT.

Theo đó, Bộ yêu cầu tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh, phân phối thực phẩm sạch. 

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng

 

hàng Việt Nam”; Kết hợp Chương trình bình ổn thị trường và Chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc biệt là các vùng bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua với lượng đủ, giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

Riêng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thực hiện đúng Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng khoáng RON 95.

Ü Y tế-Sức khỏe:

THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH NGÀNH Y

Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế đã công bố 03 thủ tục hành chính mới về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Quyết định số 5125/QĐ-BYT.

Cụ thể là các thủ tục: Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành trung ương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế thực hiện; thủ tục Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức

 

khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố do Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

Theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh gửi văn bản công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về cơ quan thực hiện. Các cơ quan này có trách nhiệm cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế/Sở Y tế đối với cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu hoặc gửi văn bản và nêu rõ lý do đối với cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

PHÒNG KHÁM LỒNG GHÉP HIV VÀ LAO ĐƯỢC ĐẶT TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN

Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc điều trị và giảm chi phí trong quản lý, điều trị lao và HIV, ngày 06/11/2017, Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã" tại Quyết định số 5015/QĐ-BYT.

Phòng khám lồng ghép HIV và lao đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện, Phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế có chức năng khám, chữa bệnh. Đối tượng nhận dịch vụ tại phòng khám lồng ghép HIV và lao gồm có: Người có nguy cơ cao nhiễm HIV; Người nghi lao; Người bệnh lao; Người nhiễm HIV; Người bệnh được chẩn đoán đồng mắc HIV và lao.

 

Tiêu chí để lựa chọn quận, huyện triển khai lồng ghép là: Số lượng người bệnh lao và HIV ước tính cao hoặc tương đối cao tại tuyến huyện (Số người bệnh lao quản lý và điều trị lao trung bình năm từ 50 người và số người nhiễm HIV hiện đang được quản lý trên địa bàn theo báo cáo là từ 100 người); Đủ cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có cho việc thiết lập và cung cấp dịch vụ lao và HIV.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

KHẢO SÁT VỀ KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN

Ngày 02/11/2017, Bộ Y tế đã ra Công văn số 6269/BYT-QLD về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020.

Tại Công văn này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố sử dụng Bộ công cụ, khảo sát kiểm tra về đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Bộ Công cụ này bao gồm: Bộ câu hỏi phỏng vấn người kê đơn tại cơ sở khám, chữa bệnh; Bộ câu hỏi phỏng vấn khách hàng tại cơ sở bán lẻ thuốc; Bộ câu hỏi phỏng vấn người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc…

Trong Bộ câu hỏi phỏng vấn khách hàng tại cơ sở bán lẻ thuốc có các câu hỏi dạng trắc nghiệm về

 

thuốc kháng sinh, như: Có biết về thuốc kháng sinh không?; Trong trường hợp nào dùng kháng sinh thì đỡ/khỏi bệnh?; Thông thường thuốc kháng sinh nên được dùng trong thời gian bao lâu?; Đã bao giờ tự ý mua thuốc kháng sinh cho bản thân hoặc người nhà dùng chưa?; Có biết về hiện tượng “kháng thuốc kháng sinh” (nhờn thuốc kháng sinh) không?...

Mọi thông tin cá nhân liên quan đến khảo sát nêu trên sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thống kê, phân tích nhằm mục đích tăng cường hoạt động kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào.
 

Ü Giao thông:

Ô TÔ CON TỪ 8 - 9 CHỖ PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 09/11/2017.

Theo Thông tư này, xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường. Nhãn này cung cấp các thông tin liên quan đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu

 

của xe giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu.

Cơ sở sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu loại xe ô tô con nêu trên được tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trong trường hợp: Xe sản xuất, lắp ráp và xe nhập khẩu thuộc kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Theo đó, Ban Chỉ đạo có những nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng; Giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng…

 

Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các thành viên là các Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ…

Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

ÜChính sách:

XẾP HẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VIỆT NAM TĂNG 14 BẬC

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2017, môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ, tăng 14 bậc từ vị trí thứ 82 lên vị trí thứ 68/190 nền kinh tế. Xuất khẩu tăng 20,7% gấp gần ba lần so với mức tăng cùng kỳ; cán cân thương mại hàng hóa chuyển từ tình trạng nhập siêu sang xuất siêu. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, trong 02 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng lập chuyên án chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực phía Nam; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng như: Đường cát, thuốc lá, xăng dầu, pháo nổ…

 

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Trong đó, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ khẩn trương xác định, sửa đổi biện pháp quản lý trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để bảo đảm loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã đồng ý thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại TP. Hà Nội. Đồng thời, yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và xã hội hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 01/01/2018.

Ü Hình sự:

QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả thi hành tạm giữ, tạm giam và các thông tin cơ bản về người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu này được quy định tại Nghị định số 121/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/11/2017.

Cụ thể, Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam có các thông tin như: Số liệu về người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Tình hình, kết quả thi hành tạm giữ, tạm giam đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Tình hình về biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ công tác thi hành tạm giữ, tạm giam; Thông tin cơ bản về người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Đối tượng được quyền khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm: Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; Cơ quan kiểm sát thi hành tạm

 

giữ, tạm giam; Cơ quan tiến hành tố tụng; Người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ về người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong Cơ sở dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Lưu trữ; nếu trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử phải được cơ quan thụ lý vụ án đồng ý bằng văn bản.

Việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện thông qua các hình thức: Qua mạng máy tính nội bộ; Bằng văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 

CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Ngày 06/11/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Nghị định chỉ rõ, định mức ăn trong một tháng của người bị tạm giam gồm 17kg gạo tẻ loại trung bình, 15kg rau, 0,7kg thịt, 0,8kg cá, 45kwh điện, 3m3 nước… Định mức ăn của người bị tạm giữ được tính theo ngày trên cơ sở định mức ăn của người bị tạm giam. Ngoài tiêu chuẩn ăn này, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quà, tiền gửi lưu ký để ăn thêm nhưng không quá 03 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được

 

hưởng định mức ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác nhưng được tăng thêm 30% định lượng về thịt, cá. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sinh con được thanh toán viện phí và bồi dưỡng bằng hiện vật tương đương 30kg gạo tẻ loại trung bình.

Về chế độ mặc và tư trang, người bị tạm giữ, tạm giam được sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu chuẩn mỗi người, gồm: 01 chiếu, 01 màn cá nhân, 01 đôi dép, 02 bộ quần áo dài, 01 áo ấm mùa đông và 01 chăn. Cơ sở giam giữ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn quần áo theo mẫu thống nhất, áo kiểu bludong dài tay, quần dài có chun, không đóng số, màu xanh lam.
 

Ü Hàng hải:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI

Tại Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. 

Theo đó, tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: Làm chết người, mất tích, bị thương nặng; Làm cho tàu biển đâm va, hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; Làm cho tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; Làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tai nạn hàng hải không bao gồm những hành vi cố ý gây thiệt hại đối với con người, tàu biển, kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc môi trường.

 

Đối với những vụ tai nạn hàng hải có liên quan đến người bị chết, mất tích, thương tật thì ngoài việc thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền còn phải chuyển giao hồ sơ, tài liệu và vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trước khi chuyển giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc photo đểu lưu lại. Việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu phải được lập thành biên bản bàn giao.

Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung quy định về việc gia hạn tạm giữ tàu biển để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, thời gian gia hạn này không quá 05 ngày.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Số 44.2017 (857) ngày 14/11/2017