Số 44.2011 (553) ngày 01/11/2011

 

SỐ 44 (553) - THÁNG 11/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

100/2011/NĐ-CP

Nghị định 100/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

* Lập không quá 1 VPĐD xúc tiến thương mại tại mỗi địa phương

Trang 2

2

99/2011/NĐ-CP

Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

* Công khai tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Trang 2

3

98/2011/NĐ-CP

Nghị định 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

 

* Rút ngắn thời gian khai báo kiểm dịch động vật lưu thông trong nước

Trang 2

4

60/2011/QĐ-TTg

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

 

* Từ 15/12, thêm hỗ trợ dành cho giáo viên mầm non

Trang 3

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

5

34/2011/TT-NHNN

Thông tư 34/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản…

 

* Nghiêm cấm 7 hành vi của tổ chức tín dụng khi bị thu hồi Giấy phép

Trang 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

6

48/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

 

* Giáo viên mầm non làm việc 42 tuần/năm

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

7

145/2011/TT-BTC

Thông tư 145/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05…  

 

* Áp thuế xuất khẩu mới cho cao su từ 3 - 5%

Trang 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

8

53/2011/TT-BGTVT

Thông tư 53/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về an toàn hoạt động bay

 

* Quy định về an toàn hoạt động bay

Trang 4

BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

9

4145/QĐ-BTP

Quyết định 4145/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011…

 

* Trong năm 2011 phải rà soát, đánh giá lại đội ngũ trọng tài viên

Trang 4

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 

 

 

10

29/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

 

* 5 điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 10/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS10/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

LẬP KHÔNG QUÁ 1 VPĐD XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI MỖI ĐỊA PHƯƠNG

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được thành lập không quá 01 văn phòng đại diện của mình trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và không được thành lập văn phòng đại diện trực thuộc văn phòng đại diện.

Đây là những nội dung được quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/10/2011 về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được xét cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đáp ứng 02 điều kiện: Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài và có điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với luật pháp Việt Nam.

 

Văn phòng đại diện được thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; các hoạt động nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp của nước ngoài tiếp cận và hoạt động tại thị trường Việt Nam; nghiên cứu và cung cấp các thông tin kinh tế, thương mại, thị trường cho các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài… Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011; văn phòng đại diện đã được thành lập trước ngày 15/12/2011 vẫn được tiếp tục hoạt động và phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

CÔNG KHAI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày 27/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nghị định này, cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, công dụng, an toàn thực phẩm của hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại và pháp luật liên quan.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người

 

tiêu dùng, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương, Bộ Công Thương có trách nhiệm lập và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân này trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban quản ký chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại do mình quản lý.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011.
 

RÚT NGẮN THỜI GIAN KHAI BÁO KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT LƯU THÔNG TRONG NƯỚC

Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp, trong đó đáng chú ý có các sửa đổi, bổ sung về kiểm dịch động vật.

Cụ thể, Nghị định quy định: Trước khi vận chuyển, lưu thông trong nước động vật, sản phẩm động vật có trong danh mục động vật, sản phẩm thuộc diện phải kiểm dịch, chủ hàng phải khai báo kiểm dịch và gửi 01 bộ hồ sơ kiểm dịch theo quy định đến cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Việc khai báo kiểm dịch được thực hiện trước ít nhất 02 ngày làm việc (quy định cũ là 05 ngày) nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; trước ít nhất từ 15 - 30 ngày làm việc nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc

 

không còn miễn dịch.

Đối với sản phẩm động vật, khai báo trước ít nhất 02 ngày làm việc thay vì 03 ngày như quy định trước đây nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện; 07 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày) nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (quy định cũ là 02 ngày), kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận khai báo kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch. Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi động vật, sản phẩm động vật được tập trung tại nơi quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành kiểm dịch…

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011.

TỪ 15/12, THÊM HỖ TRỢ DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

Một trong những điểm nổi bật tại Quyết định này là việc Thủ tướng đồng ý hỗ trợ giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập để được trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đối với giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cũng tại Quyết định này còn có nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em; cụ thể, trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số

 

239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010; trẻ em mẫu giáo dân tộc ít người được hưởng chính sách ưu đãi tại Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và đặc biệt trẻ em mẫu giáo 03, 04 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn hoặc cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, người bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 09 tháng/năm để duy trì bữa ăn trưa tại trường.

Thủ tướng giao UBND các địa phương bảo đảm quy hoạch diện tích đất và áp dụng các phương thức giao đất, cho thuê đất, thuê cơ sở vật chất để phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011 và thay thế Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002; những chính sách hiện hành về giáo dục mầm non khác trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
 

NGHIÊM CẤM 7 HÀNH VI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHI BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP

Ngày 28/10/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Theo Thông tư này, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông qua Quyết định thu hồi Giấy phép, yêu cầu chấm dứt hoạt động, nghiêm cấm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm hoặc chuyển các khoản nợ này thành nợ có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; tặng, cho, cầm cố, thế chấp và cho thuê tài sản; ký kết hợp đồng mới và chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

Quyết định thu hồi Giấy phép phải được gửi đến TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện, NHNN chi nhánh, UBND, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hiệp hội ngân hàng và Bộ Tài chính.

 

Bên cạnh đó, trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành, NHNN có trách nhiệm đăng trên website NHNN và 03 số liên tiếp trên 01 tờ báo giấy có số phát hàng hàng ngày trên toàn quốc về việc thu hồi giấy phép này; niêm yết Quyết định thu hồi tại trụ sở chính và trụ sở chi nhánh của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

Cũng tại Thông tư, thời hạn thanh lý tài sản của TCTC, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện là 12 tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực. Việc thanh lý tài sản chỉ kết thúc khi thuộc 01 trong các trường hợp: Đã thanh toán hết các khoản nợ; được TCTD khác mua lại và chấp thuận thanh toán hết các khoản nợ; không có khả năng thanh toán đủ nợ hoặc hết thời hạnh thanh lý theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011 và thay thế Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5 ngày 05/02/1999; các khoản 40, 41, 71, 72 và 73 Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/06/2007.

GIÁO VIÊN MẦM NON LÀM VIỆC 42 TUẦN/NĂM

Ngày 25/10/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc với giáo viên mầm non.

Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới và 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau: Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có); các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành. Căn cứ kế hoạch

 

năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 06 giờ/ngày; đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2011; bãi bỏ các quy định trước đây về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non trái với quy định tại Thông tư này.

ÁP THUẾ XUẤT KHẨU MỚI CHO CAO SU TỪ 3 - 5%

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 145/2011/TT-BTC ngày 24/10/2011 quy định nâng mức thuế suất thuế xuất khẩu mới đối một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 4001, 4002, 4005 trong Biểu thuế xuất khẩu từ 3 đến 5% thay cho mức từ 0 đến 3% như quy định trước đây.

Cụ thể, cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự; cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải có mức thuế xuất khẩu

 

chung là 3%.

Mức thuế xuất khẩu được nâng từ 3% lên 5% áp dụng đối với cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 4001 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

Mức thuế xuất khẩu mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 08/12/2011.

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG BAY

Ngày 24/10/2011, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT quy định về an toàn hoạt động bay.

Thông tư quy định về việc quản lý an toàn hoạt động bay, các biện pháp ngăn ngừa và tăng cường an toàn, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý an toàn hoạt động bay tại Việt Nam.

 

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn hoạt động bay có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn bay dưới sự hướng dẫn, giám sát của Cục Hàng không Việt Nam phù hợp với Thông tư này và các quy định hướng dẫn của ICAO.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2011.

TRONG NĂM 2011 PHẢI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ LẠI ĐỘI NGŨ TRỌNG TÀI VIÊN

Trong quý IV/2011, Vụ Bổ trợ tư pháp phải tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động trọng tài tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ trọng tài viên và Trung tâm trọng tài; công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài.

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 4145/QĐ-BTP ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Kế hoạch của Bộ Tư pháp còn giao Vụ Bổ trợ tư pháp từ năm 2011 đến 2013 là tổ chức phổ biến nội dung văn bản pháp luật về trọng tài, tuyên truyền về hoạt 

 

động trọng tài thương mại, đánh giá sơ kết việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm phối hợp với đơn vị báo chí, tuyên truyền để phổ biến rộng rãi pháp luật về trọng tài thương mại đến các doanh nghiệp và người dân.

Cũng trong Kế hoạch lần này còn có các nội dung thực hiện khác như: Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về kỹ năng trọng tài; xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng văn bản hướng dẫn về tố tụng trọng tài…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5 ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Với mục đích nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề, đảm bảo cho hoạt động dạy nghề được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngày 24/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

Thông tư quy định, đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, các cơ sở dạy nghề phải đạt đủ 5 điều kiện. Cụ thể, các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành; có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 như: Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định; Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên…

Bên cạnh đó, các cơ sở dạy nghề phải có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành. Đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp

 

với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề với tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên… Ngoài ra, cơ sở dạy nghề phải có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành.

Cơ sở dạy nghề nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề gồm: Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề; Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề…Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.