Số 44.2004 (197) ngày 12/11/2004

 CHÍNH PHỦ 


An ninh trật tự
(SMS: 200275)
- Ngày 8/11/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.
Thủ tướng chỉ thị: cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng ở xã, phường, thị trấn và vai trò tham mưu tích cực của công an xã, phường, thị trấn. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, nhất là các mô hình nhân dân tự quản, tự phòng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm trở thành phong trào thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân...

Sử dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, truy tố và xét xử kịp thời các loại tội phạm nghiêm trọng như: tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm xâm hại trẻ em... Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; truy bắt các đối tượng truy nã; mở rộng các trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm dạy nghề sau cai nghiện... Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá và xử lý nghiêm minh tội phạm...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Kinh phí cho bảo đảm trật tự an toàn giao thông
(SMS: 200271)
- Theo Thông tư số 106/2004/TT-BTC ban hành ngày 9/11/2004 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp, Bộ Tài chính hướng dẫn: chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mức chi không quá 300.000 đồng/người/tháng (quy định trước đây: 200.000 đồng). Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát giao thông chống đua xe trái phép ban đêm), mức chi không quá 30.000 đồng/người/đêm (trước đây: 20.000 đồng)...
Ngoài ra còn các khoản chi cho công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bao gồm cả việc hỗ trợ in ấn tài liệu giảng dạy cho học sinh các cấp để đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào các trường học...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chi phí thu hồi nợ
(SMS: 200270 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 105/2004/TT-BTC ban hành ngày 9/11/2004 hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ cho công tác thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đang phải tiến hành thanh lý giải thể, Bộ Tài chính hướng dẫn: đối với khoản nợ quá hạn khó đòi thu hồi được Hội đồng thanh lý được để lại 10%, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng, để chi cho các tổ chức có tư cách pháp nhân và các thành viên Hội đồng có đóng góp tích cực trong việc thu hồi nợ theo nguyên tắc: chi 70% số tiền được để lại cho các tổ chức có tư cách pháp nhân có đóng góp trong việc thu hồi các khoản nợ quá hạn khó đòi. Hội đồng thanh lý quyết định và chịu trách nhiệm về mức chi cho từng tổ chức trên cơ sở mức độ đóng góp của tổ chức đó trong việc thu hồi các khoản nợ quá hạn khó đòi; Đối với 30% số tiền còn lại Hội đồng thanh lý căn cứ vào mức độ đóng góp của các thành viên để chi cho phù hợp...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Chôn lấp chất thải
(SMS: 200273 - Không gửi qua fax)
- Ngày 9/11/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 27/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 320: 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế".
Theo Quyết định này, khu đất xây dựng phải có cao độ nền đất tốt thiểu cao hơn cốt ngập lụt với tần suất 100 năm. Nếu nền đất thấp hơn thì phải đắp nền cho công trình. Khi thiết kế tổng mặt bằng bãi chôn lấp chất thải nguy hại cần lưu ý đến các yếu tố như địa hình, hướng gió, hướng dòng chảy, đường tiếp cận, thẩm mỹ, phương thức vận chuyển, kiểm soát chất thải... Tổng mặt bằng bãi chôn lấp phải được thiết kế hoàn chỉnh, phân khu chức năng rõ ràng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt và phát triển tương lai, giữa khu tiền xử lý, khu chôn lấp, khu xử lý nước rác và khu điều hành...
Xung quanh bãi chôn lấp chất thải nguy hại phải có vùng đệm đóng vai trò là màn chắn tầm nhìn và cách ly, đồng thời cũng đóng vai trò là đường biên an toàn trong trường hợp có sự cố rò rỉ chất thải. Trong vùng đệm trồng cây hoặc gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách bãi chôn lấp với bên ngoài. Chiều rộng nhỏ nhất của dải cây xanh cách ly là 10 m...
Bãi chôn lấp chất thải nguy hại phải có hệ thống hàng rào bảo vệ để ngăn cản sự xâm nhập của những người không có nhiệm vụ, gia súc, động vật vào. Hàng rào cần có kết cấu vững chắc như tường gạch, rào thép, dây thép gai...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về thiết kế nhà ở cao tầng
(SMS: 200272 - Không gửi qua fax)
- Ngày 02/11/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế".
Theo Quyết định này, tuỳ thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, khoảng lùi tối thiểu của nhà ở cao tầng không được nhỏ hơn 6m...
Để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống cháy trong khu nhà ở cao tầng, đường dành cho xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thuỷ không nhỏ hơn 3,5m và chiều cao thông thuỷ không nhỏ hơn 4,25m. Cuối đường cụt phải có khoảng trống để quay xe. Kích thước chỗ quay xe không nhỏ hơn 15m x 15m...
Sảnh chính vào nhà cao tầng phải dễ dàng nhận biết. Sảnh cần được bố trí thêm các chức năng công cộng như thường trực, bảo vệ, chỗ đợi, hòm thư báo của các gia đình... Sảnh tầng nên có diện tích tối thiểu là 9m2 và được chiếu sáng để phù hợp với các hoạt động giao tiếp hàng ngày...
Số lượng căn hộ hợp lý của một tầng trong một đơn nguyên của nhà ở cao tầng nên từ 4 căn hộ đến 6 căn hộ, được bố trí xung quanh một nút giao thông thang bộ, thang máy...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông
(SMS: 200274 - Không gửi qua fax)
- Theo Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép điều khiển các loại phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 22/2004/QĐ-BGTVT ngày 4/11/2004, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quyết định: để được sát hạch cấp giấy phép, thí sinh phải có đủ các điều kiện sau: là công dân Việt Nam có độ tuổi từ  23 đến 55 đối với nam giới và từ 23 đến 50 đối với nữ giới, có đủ sức khỏe để điều khiển các loại phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật; Đã có bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện giao thông đường sắt của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; Đã qua thời gian 24 tháng liên tục làm phụ tài xế phương tiện giao thông đường sắt và 20.000 km đi phụ tài xế an toàn...
Thời hạn hiệu lực của giấy phép là 05 năm kể từ ngày cấp...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quy định về cấp Giấy phép xả nước thải
(SMS: 200278 - Không gửi qua fax)
- Ngày 01/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.
Theo đó, việc cấp giấy phép xả nước thải  phải căn cứ vào: Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiêu chuẩn chất lượng nước thải; Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thuỷ lợi...
Thời hạn của Giấy phép 5 năm. Trong trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có thể gia hạn giấy phép, nhưng mỗi lần gia hạn không quá 3 năm. Thời hạn của giấy phép có thể bị thay đổi trong các trường hợp sau: Hệ thống công trình thuỷ lợi không thể bảo đảm khả năng tiếp nhận nước thải; Nhu cầu xả nước thải tăng lên mà chưa có biện pháp xử lý khắc phục; Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải hạn chế việc xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
  (SMS: 200277 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ban hành ngày 01/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định: các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi khi tiến hành phải có giấy phép gồm: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m; Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thuỷ sản; Chôn phế thải, chất thải...
Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thuỷ lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép. Trong trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể gia hạn sử dụng giấy phép. Mỗi lần gia hạn không được vượt quá thời hạn của giấy phép đã cấp...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Phân tích, phân loại hàng hoá
(SMS: 200276)
- Theo Công văn số 5284/TCHQ-GSQL ngày 2/11/2004 về việc phân tích các mặt hàng Trung tâm phân tích, phân loại chưa đủ điều kiện phân tích, phân loại, Tổng cục Hải quan thông báo các mặt hàng sau: Gốm, sứ, thủy tinh; Gạch chịu lửa, xi măng, clanhke, quặng, phụ gia bê tông; Kim cương (kể cả đá mài bằng hạt kim cương), đá quý, kim loại quí, đồ trang sức; Xăng dầu và sản phẩm liên quan đến dầu mỏ (dầu nhờn, dầu bôi trơn...)...