Số 43.2017 (856) ngày 10/11/2017

 

SỐ 43 (856) - THÁNG 11/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

1848/QĐ-TCT

Quyết định 1848/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp

 

* Công khai quy trình giải quyết khiếu nại của người nộp thuế

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

2

1670/QĐ-TTg

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

 

* Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

3

4969/QĐ-BYT

Quyết định 4969/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

 

* Từ 15/11, kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cả nước

Trang 3

4

4757/QĐ-BYT

Quyết định 4757/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm

 

* Khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm

Trang 3

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

5

115/2017/TT-BTC

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

 

* Hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

6

1665/QĐ-TTg

Quyết định 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

 

* Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Trang 4

7

5031/BGDĐT-KHTC

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

 

* Cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện phụ huynh để lạm thu

Trang 4

8

26/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

 

* Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

9

13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

 

* TP. Hồ Chí Minh nghiêm cấm lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác để vụ lợi

Trang 4

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

10

119/2017/NĐ-CP

Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

* Vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm, phạt đến 40 triệu đồng

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

11

21-NQ/TW

Nghị quyết 21/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới

 

* Dự kiến đến năm 2030, dân số Việt Nam đạt 104 triệu người

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

12

02/2017/TT-VPCP

Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 

* Trả lời kiến nghị về quy định hành chính trong 20 ngày

Trang 5

13

112/NQ-CP

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an

 

* Sẽ không còn quản lý dân cư bằng Sổ hộ khẩu

Trang 6

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

14

08/2017/TT-BNV

Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

 

* Chưa xét khen thưởng cho công chức có đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 10/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 10/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thời hạn, ngày 24/10/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp tại Quyết định số 1848/QĐ-TCT.

Theo đó, sẽ công khai toàn văn văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế. Đối với thông tin về việc tiếp nhận đơn khiếu nại, sẽ công khai các thông tin ngày tiếp nhận đơn, số công văn đến, tên người khiếu nại, nội dung tóm tắt đơn. Không công khai tin, tài liệu về thẩm tra xác minh đơn, thư khiếu nại hệ thống thuế chưa công bố theo quy định tại Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Thuế.

 

Thời hạn đăng tải, công khai văn bản giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. Người khiếu nại thực hiện tra cứu quá trình giải quyết khiếu nại theo mã tra cứu, mật khẩu tra cứu được cơ quan thuế cấp và thực hiện bảo mật quyền tra cứu vào chuyên mục “Công khai thông tin các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế” trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

 

Ü Tài nguyên-Môi trường:

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Một trong những mục tiêu tổng quát của Chương trình là tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao.

Theo Chương trình, sẽ xây dựng 01 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia. Xây dựng, nâng cấp 200km đê, kè sông, biển xung yếu ở những khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng, đời sống của trên 03 triệu người dân ở những khu vực ven sông, ven biển. Trồng và phục hồi 10.000ha rừng ngập mặn

 

ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn. Đồng thời, xây dựng 01 hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, 01 hệ thống giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Vốn thực hiện Chương trình gồm: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương là 15.866 tỷ đồng, trong đó 15.000 tỷ đồng vốn ODA dành cho Hợp phần biến đổi khí hậu và Hợp phần tăng trưởng xanh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Ü Y tế-Sức khỏe:

TỪ 15/11, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CẢ NƯỚC

Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 tại Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017.

Cụ thể, từ 15/11 đến 15/12/2017, sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá, khảo sát thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện; đánh giá chất lượng bệnh viện; khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế đối với toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.

Trong đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá

 

chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Riêng 03 bệnh viện: Y học cổ truyền trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam sẽ do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối kiểm tra, đánh giá. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11/2017.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

KHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HÀNG NĂM

Tại Quyết định số 4757/QĐ-BYT ngày 23/10/2017, Bộ Y tế đã ban hành Khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

Mục tiêu chung của Kế hoạch này là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; Giảm số người nhiễm HIV, số người mắc AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS hàng năm; Giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch hàng năm phải đánh giá tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới, vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV và các đối tượng khác theo kết quả giám sát dịch tễ HIV dựa trên số liệu của ngành công an hoặc lao động, thương binh và xã hội và số liệu của các phương pháp ước tính.

 

Về kế hoạch ngân sách, theo hướng dẫn nội dung, mức chi Dự án Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, các dự án quốc tế hiện có trên địa bàn để xây dựng kế hoạch ngân sách tổng thể cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. Ngoài các nguồn kinh phí khác hỗ trợ bao gồm BHYT, huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp và người sử dụng chi trả (trả phí, viện phí) cũng được tổng hợp. Sau khi cân đối các nguồn kinh phí, trên cơ sở các điểm dịch vụ sẵn có, số lượng đối tượng đích tại các địa bàn xây dựng phương án cấp kinh phí cho cấp quận/huyện và các đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Ü Chứng khoán:

HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; trong đó hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán.

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ cung cấp, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến nội dung giám sát giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
 

 

Các đối tượng nêu trên còn phải giải trình theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán đối với các sự việc liên quan đến giao dịch chứng khoán theo quy định và thực hiện công bố thông tin trong các trường hợp: Giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân là cổ đông lớn; Giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân và người có liên quan có ý định nắm giữ tới 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, quỹ đóng…

Trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán không phối hợp, hợp tác với các cơ quan liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/12/2017.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại trường, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017.

Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 100% các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 100% các đại học, học viện, trường đại học, 50% trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư…

Theo đó, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn; Khuyến

 

khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Đồng thời, tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp phải hình thành các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 

 

CẤM LỢI DỤNG DANH NGHĨA BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH ĐỂ LẠM THU

Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Tại Công văn này, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng

 

dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban. 

Cũng tại Công văn này, Bộ yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa các vùng, miền và tinh hoa văn hóa nhân loại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về việc tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục tại Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017.

Theo đó, các hoạt động văn hóa phải được tổ chức, thực hiện thường xuyên; việc tham gia các hoạt động văn hóa phải phù hợp với nhu cầu của học sinh, sinh viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, với nội dung phê phán những biểu hiện lệch lạc, đua đòi, ham chơi, thích hưởng thụ…

Hoạt động văn hóa được tổ chức bằng các hình thức cơ bản như: Phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại thư viện nhà trường; Tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ;

 
 

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim định kỳ; Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và các hoạt động khác.

Các cơ sở giáo dục có hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia tổ chức hoạt động văn hóa. Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội diễn, liên hoan văn nghệ các cấp được khen thưởng, được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/12/2017; thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008.

 
Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

TP. HỒ CHÍ MINH: NGHIÊM CẤM LỢI DỤNG CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỂ VỤ LỢI

Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Theo Chỉ thị, nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chú ý chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, có dư luận, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, để tồn đọng nhiều hồ sơ hành chính - tư pháp; cán bộ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng, đăng

 

ký đất đai, địa chính - nhà đất, thủ kho, quản lý thị trường, thuế, hải quan và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách kế toán, tài chính tại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải được xây dựng và báo cáo kết quả định thực hiện về UBND Thành phố trước ngày 01/11 hàng năm.

Ü Vi phạm hành chính:

VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM, PHẠT ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG

Từ ngày 15/12/2017, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP; thay thế cho Nghị định số 80/2013/NĐ-CP.

Một trong những nội dung mới, đáng chú ý của Nghị định này là quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm. Cụ thể, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định cụ thể về mức phạt đối với các vi phạm trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu. Theo đó, phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất,

 

pha chế khí, xăng dầu khi chưa được cấp Giấy chứng nhận; Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí, xăng dầu đã hết hiệu lực.

Trong cả hai trường hợp vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm và trong sản xuất, pha chế khí, xăng dầu nêu trên, đối tượng vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; Buộc thu hồi Giấy chứng nhận.

Cũng theo Nghị định, hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa sẽ bị phạt tiền với mức tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30 triệu đồng, tùy vào giá trị của hàng hóa; thay cho mức từ 100.000 đồng - 10 triệu đồng như quy định cũ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 01/11/2017.

Ü Chính sách:

DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2030, DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẠT 104 TRIỆU NGƯỜI

Theo Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, dự kiến đến năm 2030, quy mô dân số của Việt Nam đạt 104 triệu người.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên có thai ngoài ý muốn. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Với mục tiêu nêu trên, Nghị quyết này nhấn mạnh tới các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện cuộc vận

 

động mỗi cặp vợ chồng nên có 02 con, tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 02 con. Rà soát, bổ sung các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; phát triển mạnh hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế…

Đồng thời, phát triển thị trường, đa dạng hóa các gói bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm Nhà nước, bảo hiểm thương mại với nhiều mệnh giá tương ứng các gói dịch vụ khác nhau để nhóm dân số đặc thù đều bình đẳng trong việc tham gia và thụ hưởng các dịch vụ phúc lợi, an sinh xã hội.
 

Ü Hành chính:

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG 20 NGÀY

Đây là một trong những nội dung được Văn phòng Chính phủ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính là 20 ngày, kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp (Hệ thống này do Văn phòng Chính phủ xây dựng và được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính).

Đối với các phản ánh, kiến nghị đã có kết quả xử lý, trong 02 ngày làm việc, các bộ, ngành, địa phương

 

cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp. Riêng các phản ánh, kiến nghị liên quan đến bí mật Nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật Nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, không cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin.

Cũng theo Thông tư này, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan hành chính Nhà nước được phân công xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin.

Thông tư này được ban hành ngày 31/10/2017; có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

 

SẼ KHÔNG CÒN QUẢN LÝ DÂN CƯ BẰNG SỔ HỘ KHẨU

Tại Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an.

Đáng chú ý, với nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (tại cấp huyện, xã), bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Tương tự, bãi bỏ thủ tục quản lý dân cư tạm trú bằng Sổ tạm trú và cũng thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Với nhóm thủ tục: Đăng ý, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh); Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy…, sẽ bỏ


 

yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam, quá trình đăng ký, cấp biển số xe không yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu; không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.

Với nhóm thủ tục: Cấp/cấp lại/sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, bỏ thông tin về giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, họ tên và ngày tháng năm sinh của cha, mẹ, vợ/chồng và thay thế số chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu. Đồng thời, bổ sung cách thức thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Ü Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật:

CHƯA XÉT KHEN THƯỞNG CHO CÔNG CHỨC CÓ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Đây là nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, Thông tư quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. Không cộng dồn thành tích đã khen thưởng của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau. Chỉ lấy kết quả khen thưởng về thành tích toàn diện để làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

Đồng thời, không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức khen thưởng mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó. Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng cho cùng 01 thành tích.

Đồng thời, trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2017. 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.