Số 41.2012 (602) ngày 23/10/2012

 

SỐ 41 (602) - THÁNG 10/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

43/2012/QĐ-TTg

Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên…

 

* Nâng mức bồi dưỡng đối với lao động đặc thù

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

2

10/2012/TT-BTNMT

Thông tư 10/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 

* Ban hành quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

3

85/2012/NĐ-CP

Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

 

* Từ năm 2018, giá khám bệnh sẽ bao gồm tất cả các chi phí thực hiện dịch vụ

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

4

35/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” …

 

* Điều kiện đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

5

86/2012/NĐ-CP

Nghị định 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

 

* Xác định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường

Trang 3

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

6

23/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc

 

* Thời điểm đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

7

1557/QĐ-TTg

Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"

 

* Năm 2015, ứng dụng CNTT vào thi tuyển công chức tại 100% cơ quan Trung ương

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

8

14/2012/TT-BTTTT

Thông tư 14/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất

 

* Cước hòa mạng thuê bao di động trả sau là 35.000 đồng

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

9

44/2012/QĐ-TTg

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

 

* Quy định phạm vi hoạt động cứu hộ của lực lượng PCCC

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

10

1556/QĐ-TTg

Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"

 

* Xây dựng quy định vay vốn đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Trang 5

11

1555/QĐ-TTg

Quyết định 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em gia đoạn 2012 - 2020

 

* Năm 2015, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Trang 5

12

1554/QĐ-TTg

Quyết định 1554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

 

* Đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Hồng

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 09/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS09/2012 Emailnhận gửi đến 6689.
 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


NÂNG MỨC BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ
 

Ngày 12/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty Nhà nước, quy định chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế của công nhân, nhân viên một số nghề có điều kiện lao động đặc thù dao động từ 77.000 đồng - 232.000 đồng/ngày.

Cụ thể, chế độ ăn định lượng tính thành tiền của công nhân đèn luồng từ cửa biển vào cảng; công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò; thợ lặn, thuyền viên tàu đánh bắt thủy sản; thành viên tổ lái máy bay và công nhân, nhân viên là người Việt
 

 

Nam làm việc tại các giàn khoan, tàu dịch vụ vận tải dầu khí trên biển lần lượt là 77.000 đồng/ngày; 93.000 đồng/ngày; 108.000 đồng/ngày; 170.000 đồng/ngày và 232.000 đồng/ngày; tăng từ 45.000 đồng - 122.000 đồng/ngày so với quy định trước đây.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định tăng mức phụ cấp đi biển đối với công nhân, nhân viên trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, tàu dịch vụ vận tải dầu khí, các công trình dầu khí trên biển, các tàu trục vớt, cứu hộ, cứu nạn hàng hải… từ 110.000 đồng/ngày lên mức 232.000 đồng/ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN XA BỜ
 

Ngày 12/10/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển xa bờ (như kẽm, thủy ngân, đồng…), áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nước biển xa bờ, phục vụ mục đích bảo vệ môi trường biển và không áp dụng với những vị trí các bờ đảo, các công trình khai thác, thăm dò dầu khí trong khoảng bán kính nhỏ hơn hoặc bằng 01 km.

 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích để đánh giá, kiểm soát chất lượng trầm tích cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh.

Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chuẩn nêu trên. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định viện dẫn trong quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2012.
 

Ü Y tế-Sức khỏe:


TỪ NĂM 2018, GIÁ KHÁM BỆNH SẼ BAO GỒM
TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ THỰC HIỆN DỊCH VỤ
 

Ngày 15/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, trong đó có quy định cụ thể lộ trình giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh.

Theo Nghị định này, quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ được thực hiện theo lộ trình nhất định, trong đó, từ năm 2018 trở đi, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ được tính đủ các chi phí thực hiện dịch vụ, bao gồm các chi phí trực tiếp như tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; chi phí thuê nhân công ngoài; chi phí đặc thù tối đa không quá 50% chi phí tiền lương của dịch vụ; khấu hao tài sản cố định theo chế độ áp dụng với doanh nghiệp Nhà nước… và các chi phí gián tiếp khác như chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng các kỹ thuật mới; chi phí của bộ phận gián tiếp, các chi phí hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt động bình thường của bệnh viện.

Riêng trong năm 2013, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chỉ được tính trên cơ sở
 

 

một số chi phí trực tiếp như: Tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, tiền điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh môi trường trực tiếp để thực hiện dịch vụ. Đến giai đoạn từ 2014 - 2017, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ tính thêm chi phí về tiền lương, thuê nhân công ngoài, khấu hao tài sản là máy móc trực tiếp thực hiện dịch vụ…

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong trường hợp thanh toán theo dịch vụ; khung giá của từng loại bệnh, nhóm bệnh trong trường hợp thanh toán theo bệnh. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp như: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương hoặc khi có biến động giá của các yếu tố đầu vào.

Nghị định này thay thế Nghị định số 95/CP ngày 27/08/1994, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911
 

Ngày 12/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án 911).

Theo đó, giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng hoặc người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường nêu trên (bao gồm người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển); nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học; những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường) muốn dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài
 

 

theo Đề án 911 ngoài việc có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập và không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển còn phải đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Cụ thể như: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên đồng thời có bằng tốt nghiệp thạc sĩ với kết quả học tập đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10); đăng ký ngành học phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ; được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp; có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2012.
 

Ü Khoa học-Công nghệ:


XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 

Ngày 19/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường, trong đó có quy định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường là khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu có hành vi vi phạm đến thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm đó của tổ chức, cá nhân.

Cũng theo Nghị định này, thời điểm bắt đầu vi phạm pháp luật về đo lường để thu lợi bất chính từ sản xuất, nhập khẩu, bán hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, là thời điểm gần nhất với thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm và được xác định theo thời điểm bắt đầu
 

 

bán hàng đóng gói sẵn được thể hiện trên hợp đồng, hóa đơn tài chính, tờ khai hải quan có xác nhận thông quan hoặc thời điểm thanh tra, kiểm tra Nhà nước về đo lường gần nhất trước đó của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Kinh phí lấy mẫu kiểm tra Nhà nước về đo lường do cơ quan thực hiện kiểm tra chi trả và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan thực hiện kiểm tra. Trường hợp kết luận tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đo lường thì tổ chức, cá nhân vi phạm đó phải hoàn trả kinh phí lấy mẫu kiểm tra cho cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2012.
 

Ü Bảo hiểm:


THỜI ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TUỔI HƯỞNG LƯƠNG HƯU
 

Ngày 18/10/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc, quy định thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày sinh, tháng sinh, chỉ ghi năm sinh thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01/01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.
 

 

Cũng theo Thông tư này, thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 62% trở lên.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm trường hợp được hưởng chế độ ốm đau khi người lao động có con dưới 07 tuổi khám, chữa bệnh tại nước ngoài. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bao gồm sổ BHXH, giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp và danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập theo mẫu do BHXH Việt Nam quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


NĂM 2015, ỨNG DỤNG CNTT VÀO THI TUYỂN
CÔNG CHỨC TẠI 100% CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
 

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Trong đó, Đề án tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức, sao cho đến năm 2015, 100% các cơ quan Trung ương và 70% cơ quan địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức; phấn đấu đến năm 2015 có 70% các cơ quan, tổ chức của Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện xây dựng và được phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức

 

 

theo ngạch; tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức …

Cũng theo Quyết định này, Thủ tướng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó đề cao các nhiệm vụ về hoàn thiện các quy định pháp luật về vị trí việc làm, về tuyển dụng, nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức; xây dựng các bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực tương ứng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài; thí điểm chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


CƯỚC HÒA MẠNG THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ SAU LÀ 35.000 ĐỒNG
 

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) ngày 12/10/2012 về giá cước dịch vụ thông tin di động (TTDĐ) mặt đất.

Theo đó, BTTTT ấn định giá cước hòa mạng là 35.000 đồng/thuê bao đối với dịch vụ TTDĐ trả sau, 25.000 đồng/thuê bao đối với dịch vụ TTDĐ trả trước. Giá cước hòa mạng được thu một lần và thanh toán ngay khi khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ TTDĐ trả sau và khi khách hàng mua SIM thuê bao sử dụng dịch vụ TTDĐ trả trước.

Cũng theo Thông tư, doanh nghiệp TTDĐ ban hành giá SIM thuê báo áp dụng cho người sử dụng dịch vụ theo quy định về quản lý giá cước viễn thông. Doanh nghiệp
 

 

TTDĐ, đại lý phân phối và các tổ chức, cá nhân bán SIM thuê bao phải niêm yết giá và bán SIM thuê bao cho người sử dụng theo đúng giá doanh nghiệp TTDĐ đã ban hành.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nghiêm cấm các doanh nghiệp thông tin di động lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán, khuyến mãi hoặc chiết khấu giá SIM thuê bao thấp hơn giá thành toàn bộ của SIM trắng cộng với giá cước hòa mạng; nạp sẵn tiền vào tài khoản đối với tất cả SIM thuê bao đang lưu thông trên thị trường hoặc chưa hòa mạng nhằm cạnh tranh không lành mạnh và gây mất ổn định thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
 

Ü An ninh-Trật tự:


QUY ĐỊNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PCCC
 

Ngày 15/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC), trong đó có quy định về phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Theo đó, lực lượng PCCC thực hiện cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống cơ bản như: Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ; có người bị nạn trên sông, suối, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm, trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình; có người mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, công trình

 

 

ngầm và các tình huống cứu nạn, cứu hộ khác theo quy định của pháp luật.

Việc cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống cơ bản nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc như: Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng PCCC khác theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất; việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng phương tiện tại chỗ và trước hết ưu tiên cho việc cứu người; đảm bảo an toàn đối với người, nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2012.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VAY VỐN
ĐỐI VỚI DN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
 

Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét xây dựng các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đồng thời cũng ban hành một số giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế cho DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực này nhằm đẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của các DN này trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hóa ở các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo…
 

 

Cụ thể như: Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cấp, ngành đăng ký kinh doanh, hải quan, thuế, phân loại thống kê của Tổng cục Thống kê; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn riêng của Việt Nam để hỗ trợ các DN trên cơ sở xem xét các tiêu chuẩn quy định quốc tế cũng như các tiêu chuẩn sẵn có của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực này…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 


NĂM 2015, PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI
 

Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020.

Ngoài mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015, Thủ tướng Chính phủ còn tập trung vào một số mục tiêu khác như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26%, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5% vào năm 2015; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển lên 80% vào năm 2015 và lên 85% vào năm 2020…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị
 

 

- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với độ tuổi; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em…

Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020, áp dụng đối với trẻ em trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dân tộc ít người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


ĐẦU TƯ HƠN 140.000 TỶ ĐỒNG
QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nhằm đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt cho dân cư vùng đồng bằng sông Hồng, đáp ứng nhu cầu nước cho công nghiệp, môi trường, du lịch, dịch vụ…, ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1554/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Quy hoạch được thực hiện từ năm 2012 - 2050, chia thành 03 giai đoạn: Giai đoạn 2012 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020, theo các phương án khác nhau về công trình cấp nước, công trình phòng, chống lũ, bão…, với tổng kinh phí ước tính khoảng 142.450 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn đầu tư xây dựng công trình; thực hiện các giải pháp phi công trình và chương trình khoa học công nghệ lần lượt là 142.000 tỷ đồng; 370 tỷ đồng và 80 tỷ đồng.

 

 Trong đó đáng chú ý là các phương án như: Xây dựng, hoàn thiện các công trình tiếp nguồn từ dòng chính, cải tạo, nâng cấp các trạm bơm dọc sông Hồng; nạo vét khơi thông dòng chảy tăng khả năng trữ nước của các hệ thống kênh mương; kiên cố hóa hệ thống kênh tưới, hoàn thiện công trình nội đồng tăng hệ số sử dụng kênh mương, chống thất thoát và tiết kiệm nước; xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát công trình thủy lợi, ưu tiên đầu tư trước tại các công trình trọng điểm để chủ động trong việc giám sát, đánh giá mức độ an toàn công trình…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.