Số 41.2004 (194) ngày 22/10/2004

 CHÍNH PHỦ


Hỗ trợ đầu tư
(SMS: 200234)
- Theo Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 19/10/2004 về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Thủ tướng Chính phủ quyết định: các địa phương đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ được xem xét hỗ trợ: tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương so với chi ngân sách địa phương lớn hơn 60%; Tỷ trọng công nghiệp trong GDP của địa phương thấp hơn tỷ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước ít nhất 10%...
Mức hỗ trợ tối đa không quá 60 tỷ đồng cho mỗi dự án và thực hiện chủ yếu cho các hạng mục, công trình sau đây: đền bù, giải phóng mặt bằng, công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


Xử phạt hành vi mại dâm
(SMS: 17427 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Chính phủ quy định: mức phạt tiền cho hành vi mua dâm là từ 500.000 đến 1 triệu đồng, những kẻ mua dâm có tính chất đồi truỵ, lôi kéo và ép buộc người khác cùng mua dâm sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng...
Người có hành vi bán dâm cũng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 500.000 đồng. Mức phạt sẽ là 300 - 500.000 đồng với các đối tượng bán dâm cho nhiều người cùng lúc. Trường hợp bán dâm có tính chất đồi truỵ thì bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng...
Với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm, ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để xử lý kỷ luật...
Ngoài ra, người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống mại dâm nếu bị chết thì gia đình hoặc người đại diện hợp pháp được nhận trợ cấp một lần bằng tiền; mức trợ cấp bao gồm các chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thời gian hưởng bảo hiểm xã hội
(SMS: 17426)
- Theo Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường thị trấn, Thủ tướng Chính phủ quyết định: cán bộ y tế có bằng cấp (bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, nữ hộ sinh, dược tá, lương y) có thời gian làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn được hưởng sinh hoạt phí và được ký hợp đồng làm việc thì thời gian công tác từ ngày 01/9/1987 đến hết ngày 31/12/1994 được tính là thời gian công tác được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội... Nếu từ 01/01/1995 đến ngày 31/12/2002, cán bộ y tế cấp xã được hưởng lương mà chưa đóng BHXH thì được truy nộp BHXH cho thời gian chưa tham gia BHXH. Mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 15% tiền lương tháng theo hợp đồng lao động, trong đó ngân sách địa phương đóng với mức 10%, cán bộ y tế cấp xã đóng với mức 5% tiền lương tháng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


An ninh quốc gia
(SMS: 17421)
- Ngày 14/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 34/2004/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chính quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam còn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, nguồn lợi hải sản của đất nước và môi trường biển, thậm chí vi phạm chủ quyền nước ta, ảnh hưởng bất lợi đến quan hệ đối ngoại...
Để khắc phục tình trạng nêu trên, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Thuỷ sản, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, các bộ, ngành liên quan và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chủ trì, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn các ngành, địa phương liên quan báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý biên giới biển, các vùng biển và thềm lục địa trên cơ sở các Điều ước quốc tế về phân định biên giới quốc gia trên biển được ký kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng và thúc đẩy đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển, phân định các vùng biển và thêm lục địa với các nước liên quan, xác định phạm vi, chủ quyền...


Hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã
(SMS: 17414 - Không gửi qua fax)
- Ngày 12/10/2004, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 177/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2003, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này áp dụng với: các hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2003; các HTX, liên hiệp HTX đã thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 1996, nay chuyển sang hoạt động theo Luật HTX năm 2003...
Đối với các HTX, liên hiệp HTX đã đăng ký kinh doanh trước ngày Luật HTX năm 2003 có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại nhưng phải sửa đổi bổ sung Điều lệ HTX và phải được thông qua tại Đại hội xã viên gần nhất. Khi thay đổi nơi đăng ký kinh doanh thì phải tiến hành đăng ký lại theo quy định của Luật HTX năm 2003. Khi thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì HTX phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi HTX đã đăng ký kinh doanh và thực hiện đúng các quy định nếu ngành, nghề kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; phải có chứng chỉ hành nghề...


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
(SMS: 17413 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ban hành ngày 10/10/2004, Chính phủ quy định: kể từ ngày 01/11/2004, người bán hàng thông tin sai, thiếu trung thực, không đầy đủ cho khách hàng, người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ cung ứng bị phạt cảnh cáo từ 100 - 500.000 đồng. Mức phạt này còn áp dụng cho người bán hàng có lời nói, cử chỉ, hành động, thái độ xúc phạm khách hàng...
Hành vi kinh doanh hàng giả sẽ bị phạt tiền theo các mức trị giá tương đương hàng cùng loại. Cụ thể, kinh doanh hàng giả tương đương hàng thật đến 5 triệu đồng: bị phạt 1 - 2 triệu đồng; tương đương hàng thật cùng loại trên 30 triệu đồng: bị phạt 15 - 20 triệu đồng...
Hành vi kinh doanh tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả... bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng được áp dụng đối với việc kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm có dư lượng hóa chất quá mức cho phép. Trường hợp hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa thủy, hải sản tươi sống hoặc chế biến có độc tố gây nguy hiểm sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng...
Mức phạt từ 2 đến 40 triệu đồng được áp dụng cho những vi phạm trong việc xúc tiến thương mại như vi phạm quy định về hội chợ, triển lãm, trưng bày, khuyến mại, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ..., trong đó hành vi sử dụng thuốc lá để khuyến mại bị phạt từ 20 - 35 triệu đồng...

Hành vi vi phạm về: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân của nước ngoài tại Việt Nam; Lưu thông, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; Xúc tiến thương mại; Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa... tùy theo mức độ và lĩnh vực vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 70.000.000 đồng...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 200233 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 81/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 15/10/2004 về việc sửa đối thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: 37 mặt hàng được bỏ thuế nhập khẩu, bao gồm: thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến, truyền hình, mạng cục bộ vô tuyến, lúa mạch đen, đại mạch, yến mạch...
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng giảm đáng kể thuế nhập khẩu đối với 53 mặt hàng gồm: PVC dạng huyền phù (còn 8%); PVC dạng hạt để sản xuất dây điện (còn 10%); Thiết bị truyền dẫn dùng cho điện thoại cầm tay và di động nối mạng internet (còn 5%); Camera ghi hình ảnh nền (còn 20%); Anten sử dụng với các máy điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến, bộ phận của thiết bị cảnh báo bằng nhắn tin (còn 10%); Chảo phản xạ của anten parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện và các bộ phận đi kèm (còn 10%); Bộ lọc và tách tín hiệu anten (còn 20%); Những bộ phận lắp rắp trên PCB và trong các vỏ máy (còn từ 10 - 30%)...
Thuế nhập khẩu các bộ phận, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của điện thoại di động chỉ còn 5%. Các bộ phận dùng trong truyền hình, điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến mức thuế nhập khẩu giảm xuống chỉ còn 10%.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn thu tiền thuê đất
(SMS: 17420)
- Theo Công văn số 11406/TC/TCT ra ngày 06/10/2004 về hướng dẫn thu tiền thuê đất trong khi chưa có văn bản quy định thi hành Luật đất đai năm 2003, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: trường hợp thuê đất tại các địa phương mà giá tính tiền thuê đất đang áp dụng là giá đất mới do UBND tỉnh ban hành sau khi có Luật Đất đai thì: đối với những hợp đồng thuê đất mà chủ đất đã nộp trước tiền thuê đất cho một số năm thì tiếp tục thực hiện theo giá đã ký theo hợp đồng cho hết thời gian còn lại đã nộp tiền thuê đất. Khi hết thời hạn thì phải tính theo giá đất mới do UBND tỉnh công bố hàng năm (không giới hạn 15% và không áp dụng thời hạn nộp tiền thuê đất cho nhiều năm nữa)...
Đối với các hợp đồng thuê đất từ ngày 1/7/2004 thì áp dụng giá thuê đất theo giá đất mới do UBND tỉnh ban hành và trong hợp đồng cần ghi rõ giá thuê đất được điều chỉnh theo giá do UBND tỉnh công bố hàng năm...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của ngân hàng
(SMS: 200235)
- Ngày 15/10/2004, Thồng đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
Quy chế này quy đinh: việc chiết khấu, tái chiết khấu phải đảm bảo các nguyên tắc sau: tổ chức tín dụng thu hồi đầy đủ, đúng hạn số tiền, lãi suất đã chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá và thực hiện đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn; Đối với giấy tờ có giá có mệnh giá ghi bằng ngoại tệ còn phải phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối...
Giấy tờ có giá được các tổ chức tín dụng nhận chiết khấu, tái chiết khấu khi có đủ các điều kiện sau đây: thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng; Chưa đến hạn thanh toán; Được phép giao dịch (mua, bán, tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, bảo lãnh và các giao dịch hợp pháp khác)...
Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, lựa chọn các phương thức chiết khấu, tái chiết khấu sau đây: toàn bộ thời hạn còn lại hoặc có thời hạn của giấy tờ có giá hoặc...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.