Số 40.2004 (193) ngày 15/10/2004

 CHÍNH PHỦ


Chính sách về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
(SMS: 17408 - Không gửi qua fax)
- Ngày 6/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược, các bước triển khai, các giải pháp chủ yếu, các chương trình, dự án trọng điểm. Mục tiêu từ nay đến năm 2015: tin học hóa hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường; cải cách thủ tục hành chính đối với hệ thống đăng ký, cấp phép về khai thác,  sử dụng tài nguyên và chất lượng môi trường; tạo điều kiện để tổ chức và người dân tiếp cận thuận lợi các thông tin về tài nguyên và môi trường. Thiết bị, công nghệ phục vụ công tác điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc được chuyển từng bước sang hệ công nghệ số...
Đến năm 2010, từ 50% tới 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc được chuyển sang công nghệ số. Tùy theo nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực thuộc ngành; đến năm 2015 nâng lên từ 70% tới 100% và đến 2020 hoàn thành toàn bộ quá trình chuyển đổi công nghệ thu nhận dữ liệu...


Ưu đãi đối với đảo Phú Quốc
(SMS: 17404 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 5/10/2004 về việc phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020", Thủ tướng Chính phủ quyết định: sẽ ưu tiên cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái; tập trung xây dựng đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại của vùng ĐBSCL, phía tây nam đất nước và từng bước hình thành một trung tâm du lịch, giao thương mang tầm cỡ khu vực, quốc tế; tập trung ưu tiên phát triển mạnh du lịch và từng bước tiếp tục phát triển du lịch với chất lượng cao theo quy hoạch...
Đến năm 2010, phấn đấu hàng năm thu hút 300 - 350 ngàn khách du lịch; đến năm 2020, hoàn thành về cơ bản xây dựng đảo thành trung tâm du lịch và du lịch sinh thái biển phát triển ở trình độ cao, hàng năm thu hút khoảng 2-3 triệu lượt khách du lịch. Từ nay đến năm 2010, hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển; các quy hoạch xây dựng thành phố Phú Quốc; giai đoạn 2011-2020 xây dựng xong những hạng mục quan trọng của thành phố...
Cho phép Phú Quốc được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất mà Nhà nước ta ban hành về đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, đầu tư cho khu công nghiệp, khu chế xuất; cho các khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế thương mại tự do, khu kinh tế mở...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phát triển ngành công nghiệp ôtô
(SMS: 17407 - Không gửi qua fax)
- Ngày 5/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020.
Theo đó, đến năm 2010 là xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ôtô trở thành một ngành quan trọng của đất nước, có khả năng đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu thị trường trong nước và tham gia vào thị trường khu vực và thế giới. Trong đó, có các mục tiêu cụ thể như: về các loại xe thông dụng (xe tải, xe khách, xe con), thì đáp ứng khoảng 40-50% nhu cầu trong nước và đạt tỉ lệ nội địa hóa đến 40% vào năm 2005; đáp ứng trên 80% nhu cầu trong nước và đạt tỉ lệ nội địa hóa 60% vào năm 2010. Đối với xe chuyên dụng, thì đáp ứng 30% nhu cầu trong nước và nội địa hóa 40% (năm 2005); đáp ứng 60% nhu cầu trong nước và đạt tỉ lệ sản xuất trong nước 60% vào năm 2010. Đối với xe cao cấp thì phấn đấu đạt tỉ lệ sản xuất trong nước từ 40-50% vào năm 2010; các loại xe tải, xe khách cao cấp thì phấn đấu đạt tỉ lệ sả
n xuất trong nước từ 35-40% vào năm 2010... Còn về động cơ, hộp số và phụ tùng, thì lựa chọn để tập trung phát triển 1 số loại động cơ hộp số, bộ truyền động và phụ tùng với số lượng lớn phục vụ lắp ráp ô tô trong nước và xuất khẩu...
Để đạt được mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, các giải pháp chính sách cho ngành công nghiệp ôtô cần phải được xem xét một cách toàn diện, nếu không sẽ lập lại các kết quả như thời gian qua. Vấn đề trước tiên là phải có một quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô ổn định, mang tính dài hạn để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vốn...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chiến lược phát triển ngành điện
(SMS: 17403 - Không gửi qua fax)
- Ngày 5/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Chiến lược này nhằm mục tiêu đến năm 2005 đạt sản lượng 53 tỷ kWh, đưa 90% điện về nông thôn; năm 2010 đạt khoảng 88-93 tỷ kWh vàphấn đấu 100% nông thôn có điện...

Định hướng đến 2020 sẽ xúc tiến nghiên cứu, xây dựng thủy điện Sơn La, phương án sử dụng năng lượng nguyên tử; đồng bộ hóa, hiện đại hóa mạng lưới phân phối điện quốc gia; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện. Khu vực nông thôn, miền núi được hưởng chính sách thích hợp về sử dụng điện...
Phát triển ngành Điện bao gồm phát triển nguồn điện, lưới điện, điện nông thôn và miền núi, tài chính và huy động vốn, khoa học và công nghệ, viễn thông và công nghệ thông tin, cơ khí điện, tư vấn xây dựng điện, xây lắp điện, nhân lực, thị trường...

Chiến lược cũng nêu rõ 5 giải pháp phát triển ngành điện Việt Nam gồm giải pháp về tổ chức và cơ chế đầu tư phát triển, tài chính và huy động vốn, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Vốn ứng trước cho các dự án đầu tư xây dựng
(SMS: 200222)
- Ngày 13/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Theo đó, Thời hạn thanh toán vốn ứng trước được thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm sau. Trường hợp các Bộ được ứng trước dự toán không bố trí hoặc bố trí không đủ trong dự toán ngân sách để hoàn ứng theo đúng quy định, Bộ Tài chính thu hồi số vốn đã ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tư được giao của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện.
Vốn ứng trước cho dự toán năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách của năm đó; không quyết toán vào niên độ có phát sinh vốn ứng trước.
Trong một số trường hợp cụ thể, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, vốn ứng trước được xác định thu hồi theo định kỳ thì: số vốn thu hồi hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn ứng trước được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm bằng dự toán chi đầu tư được giao cho dự án. Số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí dự toán để thu hồi được chuyển sang năm sau quyết toán cho phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Lệ phí hạn ngạch dệt, may
(SMS: 17409)
- Theo Quyết định số 79/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 11/10/2004 về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: kể từ ngày 01/01/2005, mức thu lệ phí như sau: áo sơmi nam (CAT: 340/640) và nữ (CAT: 341/641)dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo: 1200 đồng/tá; áo sơmi nam dệt kim nam, nữ chất liệu bông (CAT: 338/339), váy ngắn chất liệu bông và sợi nhân tạo (VAT: 342/642), áo sơmi dệt kim nam nữ chất liệu sợi nhân tạo (CAT: 638/639)...: 750 đồng/tá...
Một số chủng loại sau: tất
chất liệu bông (CAT: 332), tất chất liệu sợi nhân tạo (CAT: 632), áo sweater chất liệu sợi nhân tạo (CAT: 645/646), quần nam (CAT: 447), nữ (CAT: 448) chất liệu len...
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Hạn ngạch dệt may
(SMS: 200221)
- Ngày 14/10/2004, Bộ Thương mại đã ra Công văn số 5226/TM-XNK về việc giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005: tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích đợt I.
Theo đó, việc phân giao tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích đợt I được tính trên cơ sở số lượng thực hiện hạn ngạch của thương nhân (được cấp Visa 7 tháng đầu năm 2004) từ 
1/1/2004 đến 31/7/2004. Hạn ngạch thành tích đợt I năm 2005 giao cho thương nhân sẽ bằng tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích trừ đi số lượng thương nhân ứng trước của năm 2005 để thực hiện trong năm 2004 (nếu có). Cụ thể: đối với Nhóm I bao gồm 9 chủng loại mặt hàng (Cat.): 334/335, 338/339, 340/640, 341/641, 342/642, 347/348, 359/659-S, 638/639 và 647/648: tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích đợt I/2005 được phân giao bằng 80% số lượng thực hiện từ ngày 1/1/2004 - 31/7/2004; Đối với Nhóm II bao gồm 16 chủng loại hàng còn lại: tiêu chuẩn hạn ngạch thành tích đợt I/2005 được phân giao bằng 100% số lượng thực hiện từ 1/1/2004 - 31/7/2004...
Hạn ngạch sẽ được thông báo bằng phát chuyển nhanh cho tất cả các thương nhân. Thương nhân tuyệt đối không liên hệ, không cử người đến Bộ Thương Mại để nhận trực tiếp Thông báo giao hạn ngạch...
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Sử dụng giấy chứng nhận mã số thuế
(SMS: 200220)
- Trước một số vướng mắc trong việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình, nộp "giấy chứng nhận đăng ký thuế", ngày 6/10/2004 Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 4826/TCHQ-CNTT về việc giải thích việc sử dụng giấy chứng nhận mã số thuế cấp theo Thông tư 80/2004/TT-BTC.
Theo đó, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao "GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ" có "chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu" đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, hàng đầu tư, tạm nhập tái xuất kinh doanh...


Thủ tục hải quan xuất nhập cảnh
(SMS: 17400)
- Theo Công văn số 4737/TCHQ-GSQL ra ngày 01/10/2004 về việc cải cách thủ tục khai báo hành lý của khách xuất nhập cảnh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: tất cả hành lý của các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế nếu không vượt định mức miễn thuế thì không phải khai báo hải quan trên tờ khai nhập xuất cảnh CHY-2000 từ ô số 12 đến ô số 15 mà chỉ khai từ ô số 1 đến ô số 11 và ký tên tại ô số 16...
Nếu khách có tiêu chuẩn và nhu cầu mua hàng miễn thuế thì khai báo vào tờ khai mới trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo rộng rãi quy định này bằng các tờ rơi đặt trên máy bay, sân bay và các cửa khẩu quốc tế...