Số 39.2017 (852) ngày 10/10/2017

 

SỐ 39 (852) - THÁNG 10/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

96/2017/TT-BTC

Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

* Điều chỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

2

110/2017/NĐ-CP               

Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội

 

* Từ 10/11, Cục An toàn lao động được thực hiện thanh tra chuyên ngành

Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

3

13/2017/TT-NHNN

Thông tư 13/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

 

* Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Trang 3

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

4

98/NQ-CP

Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

* Sẽ bãi bỏ thêm đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

15/2017/TT-NHNN

Thông tư 15/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Mở rộng đối tượng được nhập khẩu máy in tiền

Trang 4

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

6

13/CT-BCT

Chỉ thị 13/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 

* Tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Trang 4

7

31/2017/TT-BTNMT

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

 

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

8

111/2017/NĐ-CP

Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

* Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe

Trang 5

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

9

99/NQ-CP

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

* Sẽ bắt buộc các cơ sở đào tạo phải kiểm định chất lượng

Trang 5

10

23/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

* Đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trang 5

DÂN SỰ

 

DÂN SỰ

 

11

04/2017/CT-CA

Chỉ thị 04/2017/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân

 

* Phấn đấu hòa giải thành 60% vụ án tại Tòa sơ thẩm

Trang 6

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

12

21/2017/TT-BTTTT

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông

 

* Từ 15/11, doanh nghiệp viễn thông phải định kỳ cung cấp thông tin thuê bao

Trang 6

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

13

103/NQ-CP

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

* Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trang 6

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

14

22/2017/TT-BTTTT  

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 

* Giá cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện

Trang 6

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 09/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 09/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:


ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC, ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2017/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này quy định lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp

 

hợp tác xã.

Trước đây, lệ phí đăng ký kinh doanh được quy định là khoản thu chỉ áp dụng đối với hộ gia đình; hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/11/2017.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TỪ 10/11, CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
 ĐƯỢC THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Ngày 04/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; thay thế Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/04/2013.

Theo quy định mới, Cục An toàn lao động sẽ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bên cạnh Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Quản lý lao động ngoài nước đã quy định trước đây.

Nghị định cũng quy định rõ ràng các nội dung thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực, gồm: Lao động, an toàn vệ sinh lao động; Việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;  Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Giáo dục nghề nghiệp; Chính sách, pháp luật đối với người có công; Chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chính sách xã hội khác như bình đẳng giới, giảm nghèo, phòng ngừa tệ tạn xã hội.

Đối với việc công bố quyết định thanh tra, chậm nhất 15 ngày từ ngày ký quyết định, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định đối với đối tượng thanh tra. Nếu có căn cứ cho rằng việc báo

 

trước sẽ ảnh hưởng đến kết quả thanh tra hoặc phải can thiệp ngay để bảo vệ quyền của người lao động hoặc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên được giao tiến hành thanh tra độc lập có quyền vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bất kể ngày hay đêm mà không cần báo trước và phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Ngoài ra, chậm nhất 10 ngày từ ngày kết thúc cuộc thanh tra cuối cùng của kế hoạch thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra. Sau đó, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra đối với từng đối tượng thanh tra.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/11/2017.

 

Ü Đất đai-Nhà ở:

 
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO LÃNH NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Tại Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có hướng dẫn mới về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được hiểu là việc ngân hàng thương mại cam kết với bên mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết mà chủ đầu tư không bàn giao và không hoàn lại hoặc hoàn lại không đủ số tiền đã nhận ứng trước theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại chỉ được thực hiện bảo lãnh khi đáp ứng 02 điều kiện: Trong Giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung bảo lãnh ngân hàng; Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở

 

 hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. Danh sách ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh sẽ được công khai trên Trang thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo Thông tư này, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải gửi cho ngân hàng thương mại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở; trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận được hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành cho đến ít nhất sau 30 ngày từ thời hạn giao, nhận nhà đã cam kết.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

 

Ü Đầu tư:

SẼ BÃI BỎ THÊM ĐẾN 1/2 SỐ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HIỆN HÀNH

Ngày 03/10/2017, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, Chương trình đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường.

Cụ thể: Sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong

 

lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính; Các Bộ, UBND cấp tỉnh phải tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng thời, sẽ sớm ban hành Nghị định kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh, các Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi)…; Đến hết Quý IV năm 2018, xây dựng các Đề án về xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh, cơ chế tín dụng và bảo lãnh tín dụng, Quy chế phối hợp liên thông giữa quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán hoặc thuê nhà ở, nhà xưởng, chứng nhận tạm trú, hợp đồng cung cấp điện nước và dịch vụ viễn thông….

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Xuất nhập khẩu:

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU MÁY IN TIỀN

Đây là nội dung tại Thông tư số 15/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư quy định Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu các mặt hàng phục vụ hoạt động in, đúc tiền, như: Máy in tiền; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy ép phôi chống giả; Máy đúc, dập tiền kim loại… Trong khi trước đây, chỉ các cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước mới được nhập khẩu các loại máy móc này.

 

Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền và hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền gửi cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 

Tại Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 04/10/2017, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG trên địa bàn. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG. Xem xét đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh

 
 

doanh không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn… Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh LPG. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm…

Cũng theo Chỉ thị này, thương nhân kinh doanh LPG đầu mối phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh LPG; Chịu trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình. Có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hệ thống kinh doanh của mình..; Các Tổng đại lý/đại lý, cửa hàng bán lẻ LPG thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ. Không mua, bán LPG và LPG chai không có nguồn gốc xuất xứ…

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

Ngày 27/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tại Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT.

Cụ thể, Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến tinh bột sắn khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải như: Hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.

Theo đó, nước thải chế biến tinh bột sắn (khoai mỳ, củ mỳ) là nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến ra tinh bột sắn mà không trộn lẫn các loại nước thải khác của cơ sở chế biến tinh bột sắn và phải đảm bảo không cao hơn hơn giá trị cho phép của các thông số gồm: pH, chất rắn lơ lửng, COD, tổng Nitơ,

 
 

Xianua, Phốtpho, Coliform mà Quy chuẩn đã đưa ra. Giá trị này được quy định riêng đối với đối với các cơ sở mới và cơ sở đang hoạt động.

Tất cả các cơ sở chế biến tinh bột sắn bao gồm cả các cơ sở mới và cơ sở đang hoạt động sẽ cùng áp dụng giá trị quy định cho cơ sở mới từ ngày 01/01/2020. Đối với nước thải chế biến tinh bột sắn xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Ngoài ra, Quy chuẩn cũng cho phép sử dụng các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Ü Y tế-Sức khỏe:

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đã được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2017, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Trong đó, yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành ngành, chuyên ngành đào tạo về khám bệnh, chữa bệnh là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định này. Cụ thể, người giảng dạy phải có thời gian hành nghề ít nhất 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học; 24 tháng với đào tạo trình độ đại học và 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp; Tại cùng một thời điểm, một người giảng dạy thực hành chỉ được giảng dạy không quá 05 người thực hành đối với đào tạo trình độ sau đại học, không quá 10 người học thực hành đối với đào tạo trình độ đại học, không quá 15 người học thực hành đối với trình độ

 

cao đẳng, trung cấp; Đã được bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng.

Người giảng dạy thực hành chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy - học lâm sàng phải tham gia lớp bồi dưỡng trước ngày 01/01/2020.

Cũng theo Nghị định này, các cơ sở khám, chữa bệnh được tự công bố và chịu trách nhiệm về việc công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Các cơ sở này chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản tự công bố và đồng ý về việc đó.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

SẼ BẮT BUỘC CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHẢI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Ngày 03/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành trong năm 2019 cơ chế, chính sách khuyến khích và hướng tới bắt buộc các cơ sở đào tạo tham gia kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập uy tín trong nước và quốc tế. Cũng trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục…

 

Bộ Công Thương được giao trách nhiệm hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát huy đúng đắn, đầy đủ vai trò của người tiêu dùng, các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm bảo vệ hợp lý thị trường trong nước, không để bị nước ngoài thâu tóm, thao túng.

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hế thống pháp luật về giá; bảo đảm tính đúng, đủ, công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu. Không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hóa, dịch vụ. Chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý và mức giá đối với các dịch vụ chuyển từ Danh mục phí sang quản lý theo cơ chế giá.

ĐƠN VỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 29/09/2017 theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.

Theo Quy chế này, chỉ có 02 nhóm đối tượng được phép tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, gồm: Trường đại học có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ.

Nếu như các trường đại học đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6

 

bậc dùng cho Việt Nam, thì các trung tâm ngoại ngữ và các trường cao đẳng sư phạm chỉ được tổ chức đánh giá theo định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3.

Tất cả cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đều có thể đăng ký dự thi, sau khi có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ và đóng đầy đủ lệ phí thi. Thí sinh làm bài thi trên giấy, thi nói trực tiếp và thi trên máy tính. Kết quả thi được công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi nhưng đảm bảo quyền bí mật thông tin cá nhân của thí sinh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.
 

Ü Dân sự:

PHẤN ĐẤU HÒA GIẢI THÀNH 60% VỤ ÁN TẠI TÒA SƠ THẨM

Hòa giải trong tố tụng dân sự đóng vai trò quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án; là phương thức hiệu quả để bảo đảm quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 03/10/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị số 04/2017/CT-CA về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân.

Chỉ thị đề ra mục tiêu: Số lượng vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được hòa giải thành so với số vụ án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết trong một năm đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; 100% Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo

 

thủ tục giám đốc thẩm; không có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khó thi hành hoặc không thi hành án được.

Tại Chỉ thị này, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các vụ án dân sự phải được Tòa án tiến hành hòa giải, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được; Tòa án có trách nhiệm tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; Trình tự, thủ tục hòa giải phải được tiến hành theo đúng quy định; Nghiêm cấm việc lợi dụng hòa giải  để tiêu cực, trục lợi trong quá trình giải quyết vụ án dân sự…

Ü Thông tin-Truyền thông:

TỪ 15/11, DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG PHẢI ĐỊNH KỲ
 CUNG CẤP THÔNG TIN THUÊ BAO

Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông. Cụ thể:

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp cho Cục Viễn thông các loại số liệu gồm: Thông tin thuê bao di động; số liệu về số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi có trong bản ghi chi tiết cuộc gọi (CDR). Các số liệu này là số liệu gốc được ghi nhận tại hệ thống tổng đài của doanh nghiệp viễn thông, được lưu trữ tại doanh nghiệp trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm yêu cầu cung cấp số liệu.

Việc khai thác số liệu viễn thông nhằm: Kiểm tra, giám sát việc quản lý thông tin thuê bao; Kiểm tra việc sử dụng kho số viễn thông; Kiểm tra độ chính xác ghi cước; tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn

 

không chính xác; Giải quyết khiếu nại về cước dịch vụ viễn thông, Internet, tranh chấp về cước kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Việc cung cấp số liệu được thực hiện định kỳ hàng tháng thông qua đường truyền dẫn kết nối từ doanh nghiệp đến Cục Viễn thông hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của Cục Viễn thông. Đối với các thông tin của giấy tờ tùy thân của người sử dụng thuê bao, giấy chứng nhận pháp nhân của tổ chức sử dụng thuê bao, ảnh chụp người đến giao kết hợp đồng, bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử sẽ được cung cấp bản số hóa qua hệ thống ứng dụng quản lý của mỗi doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Ngày 06/10/2017, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 103/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại Nghị quyết, Chính phủ nêu 08 nhiệm vụ trọng tâm để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, gồm: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch và Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch.

 

Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ cụ thể như: Ban hành chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; Thực hiện chính sách “mở cửa bầu trời” tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở các đường bay mới kết nối Việt Nam với thị trường nguồn khách du lịch, tăng cường tần suất các đường bay có sẵn; Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Hành chính:

GIÁ CƯỚC GỬI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC QUA BƯU ĐIỆN

Ngày 29/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Thông tư này, giá cước tối đa đối với dịch vụ nhận gửi hồ sơ được quy định cho từng khu vực và tương ứng với khối lượng hồ sơ từ 100g - 500g. Cụ thể, giá cước trong nội tỉnh từ 26.000 đồng - 30.500 đồng; mỗi 500g tiếp theo, tính thêm 2.200 - 2.900 đồng. Giá cước liên tỉnh dao động từ 31.000 đồng - 51.000 đồng; mỗi 500g tiếp theo tính thêm 6.300 - 9.700 đồng; riêng giá cước nội vùng được quy định dao động từ 30.500 đồng - 32.500 đồng; mỗi 500g tiếp theo tính thêm 3.600 đồng. Với dịch vụ chuyển trả kết quả, mức giá cước tối đa cũng tương đương với giá cước nhận gửi hồ sơ.

Theo Thông tư này, giá cước tối đa đối với dịch vụ nhận gửi hồ sơ được quy định cho từng khu vực và tương ứng với khối lượng hồ sơ từ 100g - 500g. Cụ thể, giá cước trong nội tỉnh từ 26.000 đồng - 30.500

 

đồng; mỗi 500g tiếp theo, tính thêm 2.200 - 2.900 đồng. Giá cước liên tỉnh dao động từ 31.000 đồng -  51.000 đồng; mỗi 500g tiếp theo tính thêm 6.300 - 9.700 đồng; riêng giá cước nội vùng được quy định dao động từ 30.500 đồng - 32.500 đồng; mỗi 500g tiếp theo tính thêm 3.600 đồng. Với dịch vụ chuyển trả kết quả, mức giá cước tối đa cũng tương đương với giá cước nhận gửi hồ sơ.

Đối tượng được miễn giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả gồm: Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đối tượng được giảm 50% giá cước bao gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ; Người thuộc hộ nghèo; Người ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.