Số 39.2012 (600) ngày 09/10/2012

 

SỐ 39 (600) - THÁNG 10/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

1428/QĐ-TTg

Quyết định 1428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

 

* Kết thúc thí điểm mô hình 2 Tập đoàn xây dựng VNIC và HUD

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

67/NQ-CP

Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2012

 

* Tiếp tục gia hạn thuế GTGT tháng 06/2012

Trang 2

NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH-TÍN DỤNG

 

NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH-TÍN DỤNG

 

3

28/2012/TT-NHNN

Thông tư 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

 

* Điều kiện bảo lãnh đối với tổ chức là người không cư trú

Trang 2

4

162/2012/TT-BTC

Thông tư 162/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

 

* Kho bạc quận, huyện không được tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Trang 3

5

161/2012/TT-BTC

Thông tư 161/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

* Được tạm ứng tối đa 30% dự toán NSNN

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

5737/QĐ-BCT

Quyết định 5737/QĐ-BCT của Bộ Công Thương công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

 

* Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất ôtô đã qua sử dụng

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

7

18/2012/TT-BKHCN

Thông tư 18/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao…

 

* Nghiêm cấm chuyển giao công nghệ lạc hậu

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

8

1427/QĐ-TTg

Quyết định 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

 

* Từ năm 2012, áp dụng Quy chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm cho nhà mới xây

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

76/2012/NĐ-CP

Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

 

* Xử lý nghiêm hành vi thu thập thông tin người tố cáo trái thẩm quyền

Trang 5

10

75/2012/NĐ-CP

Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

 

* Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 09/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS09/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:


KẾT THÚC THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH
2 TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VNIC VÀ HUD
 

Ngày 02/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1428/QĐ-TTg về việc kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD).

Cùng với quyết định kết thúc thí điểm 02 Tập đoàn VNIC và HUD sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập 02 Tổng công ty (TCT) tương ứng, cụ thể là: Thành lập TCT Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của TCT Sông Đà trước đây; thành lập TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây; đồng thời triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa 02 TCT này và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chuyển các TCT Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Xây lắp Bạch Đằng… về trực thuộc Bộ Xây dựng; sau đó, tiến hành cổ phần hóa các TCT này.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại TCT cổ phần Sông Hồng và TCT cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng; đồng thời tiến hành bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đối với toàn bộ các TCT nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


TIẾP TỤC GIA HẠN THUẾ GTGT THÁNG 06/2012
 

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09/2012.

Trước tình hình kinh tế vĩ mô nước ta chưa thực sự ổn định vững chắc, chỉ số tiêu dùng tháng 09 tăng 2,2% so với tháng trước và có xu hướng tăng trở lại trong khi tăng trưởng kinh tế còn thấp…, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ giá cả, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giữ tăng trưởng hợp lý, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp của tháng 06/2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp là các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ;
 

 

tăng mức tín dụng cho khu vực nông nghiệp, thủy sản và các ngành nghề có khả năng tiêu thụ sản phẩm; tăng cường dự trữ ngoại tệ; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá phù hợp với tín hiệu thị trường…

Đồng thời, Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường biện pháp huy động và giải ngân vốn ODA, FDI; quản lý, điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than, dịch vụ công một cách phù hợp; tăng cường các điểm bán hàng bình ổn giá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập khẩu, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo đảm cân đối đủ hàng hóa cho nhu cầu sản xuất và đời sống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới…
 

Ü Ngân hàng-Tài chính-Tín dụng:


ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LÀ NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ
 

Ngày 03/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó, đáng chú ý là quy định mới về bảo lãnh đối với tổ chức là người không cư trú.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài muốn bảo lãnh cho tổ chức là người không cư trú phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước, trong đó có hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ; không bị xử phạt vi phạm hành chính các quy định về quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liền kề trước thời điểm xem xét thực hiện bảo lãnh cho tổ chức là người không cư trú; có quy định nội bộ, quản trị rủi ro và phương án kiểm soát, xử lý rủi ro trong hoạt động bảo lãnh đối với người không cư trú; không vi phạm quy định về việc báo cáo NHNN khoản bảo lãnh đối với người không cư trú.
 

 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống; nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí… của bên được bảo lãnh.

Cũng theo Thông tư này, các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh được lập bằng tiếng Việt. Các bên liên quan cũng có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng nước ngoài trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý.

Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2012.


KHO BẠC QUẬN, HUYỆN KHÔNG ĐƯỢC
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không được phép thực hiện tạm ứng vốn KBNN là một trong các nguyên tắc tạm ứng vốn KBNN quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn KBNN.

Ngoài nguyên tắc nêu trên, việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn vốn KBNN còn phải đáp ứng một số nguyên tắc khác như: Việc tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thanh toán, chi trả của KBNN; các khoản tạm ứng sử dụng không đúng mục đích đã được phê duyệt sẽ bị thu hồi; việc tạm ứng vốn KBNN chỉ được thực hiện tại KBNN cấp Trung ương và cấp tỉnh; mọi khoản tạm ứng vốn KBNN đều phải hoàn trả đúng hạn, đúng quy định. Trường hợp khoản tạm ứng không được hoàn trả đúng hạn, đúng quy định thì

 

KBNN có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có).

Cũng theo Thông tư này, mức phí tạm ứng vốn KBNN được áp dụng thống nhất là 0,15%/tháng (30 ngày), được thanh toán định kỳ hàng tháng cho KBNN và được tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày thực tế tạm ứng. Mức phí tạm ứng quá hạn được tính theo mức phí tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn, bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn.

Thông tư này thay thế Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/06/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
 


ĐƯỢC TẠM ỨNG TỐI ĐA 30% DỰ TOÁN NSNN
 

Ngày 02/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư này, các đơn vị sử dụng NSNN được phép tạm ứng trong trường hợp khoản chi NSNN của đơn vị sử dụng NSNN chưa có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định do công việc chưa hoàn thành. Mức tạm ứng đối với những khoản chi thanh toán theo hợp đồng được tính theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng NSNN và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm đó (trừ trường hợp thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng phải nhập khẩu mà trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn và các trường hợp đặc thù khác có hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền…).
 

 

Riêng đối với những khoản chi không có hợp đồng, mức tạm ứng thực hiện phải theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, phù hợp với tiến độ thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

Nội dung tạm ứng bao gồm: Chi mua vật tư văn phòng, chi hội nghị, thuê mướn, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên và một số khoản chi cần thiết khác để đảm bảo hoạt động của bộ máy đơn vị sử dụng NSNN.

Thông tư này thay thế Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/08/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012.

 

Ü Thương mại:


TẠM NGỪNG KINH DOANH
TẠM NHẬP TÁI XUẤT ÔTÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 

Ngày 28/09/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 5737/QĐ-BCT công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Theo đó, nhằm siết chặt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, Bộ trưởng yêu cầu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan với hàng loạt các loại hàng hóa, thực phẩm đông lạnh như: Phủ tạng và phụ phẩm sau khi giết mổ của lợn, động vật họ trâu, bò, cừu, dê…; hoặc hàng tiêu dùng đã qua sử dụng như: Xe ôtô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại xe chở từ 10 người trở lên thuộc nhóm 8702),
 

 

kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ôtô đua; đồng hồ các loại với vỏ bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý; nội thất bằng gỗ hoặc các sản phẩm gia dụng bằng gốm, sứ, thủy tinh…

Bên cạnh đó, phế liệu, phế thải, mẩu vụn của nhựa plastic; các loại máy làm lạnh, làm đông; ắc quy axit - chì đã qua sử dụng và hàng loạt hóa chất hữu cơ N,N-Dialkyl… cũng được Bộ Công Thương đưa vào Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Khoa học-Công nghệ:


NGHIÊM CẤM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LẠC HẬU
 

Ngày 02/10/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ (DMCN) khuyến khích chuyển giao, DMCN hạn chế chuyển giao, DMCN cấm chuyển giao, để làm căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung các danh mục này theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008. 

Theo Thông tư này, các công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu; công nghệ tạo ra chất thải nguy hại đối với con người, hệ sinh thái và môi trường; công nghệ gây lãng phí tài nguyên, khoáng sản… sẽ được xếp vào DMCN cấm chuyển giao.

Bên cạnh đó, các công nghệ tạo ra các sản phẩm truyền thống có tính bản sắc dân tộc cao; công nghệ sản xuất theo kinh nghiệm, bí quyết truyền thống hoặc sử dụng các chủng loại giống, khoáng sản, vật liệu quy hiếm đặc trưng của Việt Nam… được đưa vào DMCN hạn chế chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, các công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị cũ, không tiết kiệm  

 

 

năng lượng; công nghệ tạo ra các sản phẩm sử dụng chất hóa học độc hại, tạo ra sản phẩm bằng phương pháp biến đổi gen hay có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người… sẽ được xếp vào DMCN hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư cũng đưa ra các chỉ tiêu xác định công nghệ thuộc Danh mục khuyến khích chuyển giao từ ngước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm có tính vượt trội; tạo ra ngành nghề sản xuất, chế tạo, nuôi trồng sản phẩm mới chưa có ở Việt Nam; sản xuất năng lượng sạch, thân thiện môi trường, có hiệu quả kinh tế cao…

Cũng theo Thông tư, định kỳ, trước ngày 30/04 hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước để thẩm định các hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung các DMCN nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2012.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


TỪ NĂM 2012, ÁP DỤNG QUY CHUẨN
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM CHO NHÀ MỚI XÂY
 

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 được phê duyệt theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012.

Theo đó, nhằm mục tiêu tổng mức tiết kiệm năng lượng tính chung cho cả nước đạt từ 5 - 8% trong giai đoạn 2012 - 2015 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan đến năm 2012 áp dụng chế độ quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu,
 

 

hạn chế ô nhiễm môi trường, phấn đấu đến năm 2015, vận tải hành khách công cộng đáp ứng được 10 - 15% nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê duyệt thực hiện 04 dự án tương ứng, thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chương trình với tổng nhu cầu vốn là 930 tỷ đồng, bao gồm: Dự án tăng cường giáo dục, vận động cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Dự án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà; Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006.

 

Ü Hành chính:


XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI THU THẬP
THÔNG TIN NGƯỜI TỐ CÁO TRÁI THẨM QUYỀN

 

Ngày 03/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

Trong đó đáng chú ý là quy định về các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo... Theo đó, khi phát hiện người không có thẩm quyền có hành vi thu thập thông tin về người tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý đối với người có hành vi vi phạm.

Trường hợp có căn cứ cho rằng việc tố cáo của mình bị người có thẩm quyền quản lý, sử dụng có hành vi trù dập, phân biệt đối xử hoặc thuyên chuyển công tác dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp  
 

 

của mình, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có quyền yêu cầu người giải quyết tố cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết bằng văn bản. Các biện pháp bảo vệ có thể là: Thuyên chuyển công tác của người được bảo vệ sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu có sự đồng ý của họ và ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ…

Cũng theo Nghị định này, khi nhiều người cùng tố cáo thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Cụ thể, từ 05 - 10 người tố cáo thì cử 01 hoặc 02 người đại diện; trường hợp có từ 10 người trở lên thì có thể cử thêm người đại diện nhưng tối đa không quá 05 người.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012.


CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 

Ngày 03/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Theo quy định tại Nghị định này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức như: Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử.

 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Số lần thông báo trên báo nói, báo hình và báo viết ít nhất là 02 lần phát sóng (hoặc phát hành); thời gian đăng tải trên báo điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với một số trường hợp đặc biệt như trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung hay trường hợp xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.