Số 35.2014 (698) ngày 23/09/2014

SỐ 35 (698) - THÁNG 09/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

127/2014/TT-BTC

Thông tư 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

 

* Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

54/2014/QĐ-TTg

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

 

* Miễn thuế nhập khẩu 5 năm đối với linh kiện y tế

Trang 2

3

132/2014/TT-BTC

Thông tư 132/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh…

 

* Phí kiểm định chất lượng xe đạp điện tối đa 30.000 đồng/xe

Trang 3

4

131/2014/TT-BTC

Thông tư 131/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

 

* Tăng thuế suất thuế nhập khẩu phân bón urê lên 6%

Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

5

71/2014/QĐ-UBND

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Quy định mới về đấu giá QSD đất tại Hà Nội

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

6

53/2014/QĐ-TTg

Quyết định 53/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

 

* Từ 2015, thí điểm cơ chế tự chủ tài chính với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Trang 3

7

27/2014/TT-NHNN

Thông tư 27/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

 

* Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

Trang 4

8

25/2014/TT-NHNN

Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

 

* Vay nước ngoài trên 10 triệu USD phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Trang 4

9

51/2014/QĐ-TTg

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước

 

* Doanh nghiệp được thoái vốn dưới mệnh giá

Trang 4

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

10

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 

* Phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản tối đa 12 triệu đồng/hồ sơ

Trang 5

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

11

31/2014/QĐ-UBND

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

* TP.HCM: Hỗ trợ đến 100% lương cơ sở cho giáo viên mầm non

Trang 5

12

3575/CT-BGDĐT

Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

* Đổi mới phương thức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg, soạn tin: VB 11/2014/QD-TTg gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 08/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 08/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

KHÔNG CẤP THÊM VỐN ĐỂ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Ngày 05/09/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp (DN) khi thực hiện chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó, đáng chú ý là quy định về các nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa DN.

Theo quy định tại Thông tư này, khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải thực hiện xác định giá trị DN theo quy định của pháp luật; thời điểm xác định giá trị DN của công ty con phải trùng với thời điểm xác định giá trị DN của công ty mẹ. Trước khi thực hiện cổ phần hóa, DN cổ phần hóa phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN, giá trị phần vốn Nhà nước tại DN theo quy định hiện hành; đặc biệt, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả các DN theo quy định của Thủ

  tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại DN Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Sau khi đã được xử lý tài chính và thực hiện xác định giá trị DN mà không còn vốn Nhà nước tại DN hoặc giá trị thực tế DN thấp hơn các khoản nợ phải trả thì cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa chỉ đạo DN phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của DN xây dựng phương án tái cơ cấu DN để chuyển thành công ty cổ phần. Trường hợp tái cơ cấu không khả thi, không có hiệu quả thì áp dụng hình thức giải thể, phá sản hoặc hình thức sắp xếp khác phù hợp theo quy định của pháp luật...

Thông tư này thay thế Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014.

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU 5 NĂM ĐỐI VỚI LINH KIỆN Y TẾ

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với các linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo trong thời hạn 05 năm kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp.

 

Trong đó, linh kiện nhập khẩu phải là linh kiện trong nước chưa sản xuất được, dùng để sản xuất, lắp ráp các trang thiết bị y tế ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư sản xuất: Hệ thống chụp cộng hưởng từ; hệ thống chụp cắt lớp vi tính; hệ thống chụp mạch; máy chụp X-quang kỹ thuật số; máy điện tim; máy ghi điện não; dao mổ điện cao tần; máy hút dịch dùng trong phẫu thuật; máy thở, tủ ấm, tủ sấy; máy điện tim bỏ túi; máy đo huyết áp và máy đo đường huyết cá nhân...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.


PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XE ĐẠP ĐIỆN TỐI ĐA 30.000 ĐỒNG/XE

Theo Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện, phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự phải nộp phí kiểm định theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện, mức thu phí thử nghiệm xe đạp điện; kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện sản xuất lắp ráp và xe đạp điện nhập khẩu lần lượt là 05 triệu đồng/mẫu; 20.000

 

đồng/chiếc và 30.000 đồng/chiếc. Đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành, mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 100.000 đồng/lần kiểm định.

Các mức thu phí này đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với các loại xe nêu trên; đồng thời là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2014.
 

TĂNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN URÊ LÊN 6%

Ngày 10/09/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Theo đó, Bộ quyết định tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với phân urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước từ 3% lên 6% từ ngày 25/10/2014.

 

Đối với các loại phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa nitơ còn lại, mức thuế suất thuế nhập khẩu vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành, lần lượt là 0% và 3% đối với amoni sulphat; natri nitrat; hỗn hợp của amoni nitrat với canxi carbonat hoặc các chất vô cơ khác không phải phân bón và amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2014.

Ü Đất đai-Nhà ở:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI HÀ NỘI

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội, áp dụng từ ngày 25/09/2014 với nhiều nội dung mới.

Theo Quyết định này, thửa đất đưa ra đấu giá QSD phải có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên; trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất mà số người đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì đơn vị tổ chức việc đấu giá báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để phiên đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định; trường hợp đấu giá đến lần 02 mà không có người tham gia hoặc chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá thì cơ quan tài nguyên và môi trường đề xuất việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá QSD đất; giá thực hiện giao đất, cho thuê đất được xác định là giá khởi điểm của phiên đấu giá lần 02.
 

 

Bên cạnh đó, Quyết định cũng chỉ rõ, đối tượng tham gia đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư ngoài việc phải thực hiện ký quỹ theo quy định của UBND TP, còn phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án có quy mô từ 20 ha trở lên; đồng thời vốn của chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án đang thực hiện và có cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án…

Sau khi trúng đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và lập dự án đầu tư. Riêng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, cửa hàng, ki ốt kinh doanh sau khi trúng đấu giá QSD đất không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng, nhưng phải làm thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/09/2011.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỪ 2015, THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
VỚI CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

Ngày 19/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với cơ quan này từ năm 2015 đến hết năm 2019.

Nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm bao gồm ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên; khoản thu từ công tác nghiên cứu, đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; khoản đóng góp từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, mức đóng góp của các doanh nghiệp bằng 0,03% doanh thu phí bảo hiểm gốc hàng năm đối với doanh nghiệp bảo hiểm; 0,03% doanh thu phí nhận tái bảo hiểm hàng năm đối

 

với doanh nghiệp tái bảo hiểm hoặc 0,03% hoa hồng môi giới bảo hiểm hàng năm đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được sử dụng kinh phí để chi tiền lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 02 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định; chi hành chính; chi mua sắm tài sản phục vụ cho việc quản lý, giám sát; chi phục vụ các hoạt động của đơn vị sự nghiệp; chi tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và chi hoạt động đặc thù...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.
 

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/09/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, đồng thời bổ sung điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng.

Theo đó, từ ngày 01/11/2014, ngoài những điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, vốn điều lệ; điều kiện về Giám đốc, Tổng Giám đốc... theo quy định hiện hành, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty thông tin tín dụng phải có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh

 

vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Cũng theo Thông tư này, công ty thông tin tín dụng có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản Giấy chứng nhận nguyên vẹn trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp làm mất, cháy toàn bộ, rách hoặc hư hỏng dưới các hình thức khác, công ty phải lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét cấp lại Giấy chứng nhận. Đồng thời, công ty cũng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo tình hình hoạt động; báo cáo khi xảy ra sự cố lớn về tin học, khi có thay đổi về đội ngũ quản lý, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin... và các báo cáo khác theo yêu cầu đến Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

VAY NƯỚC NGOÀI TRÊN 10 TRIỆU USD
 PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngày 15/09/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; trong đó quy định khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh bao gồm: Khoản vay nước ngoài trung và dài hạn; khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay  trên 01 năm; khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên (trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm từ ngày rút vốn đầu tiên).

Cũng theo Thông tư này, Vụ Quản lý ngoại hối (thuộc NHNN) sẽ thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay trên 10 triệu USD và các khoản vay nước ngoài bằng Đồng Việt Nam; NHNN

 

chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi bên đi vay đặt trụ sở chính thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay đến 10 triệu USD.

Thông tư cũng nhấn mạnh, trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 ngày so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận trước đó, bên đi vay không phải đăng ký khoản vay nước ngoài với NHNN. Ngoài trường hợp này, thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay nước ngoài được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của NHNN, bên đi vay phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014; bãi bỏ Điều 1 Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011.
 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THOÁI VỐN DƯỚI MỆNH GIÁ

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2014 về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước, từ ngày 01/11/2014, việc thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán của doanh nghiệp Nhà nước phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định.

Cụ thể như: Hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn; việc chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận chỉ được thực hiện khi bán đấu giá không thành công (không có hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) hoặc không bán hết số cổ phần, phần vốn Nhà nước chào bán qua đấu giá, trừ trường hợp bán thỏa thuận các cổ phiếu đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với giá bán thỏa thuận theo quy định. Tiếp theo, doanh nghiệp phải trích lập bổ sung cho đủ dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định hiện

 

hành; đồng thời, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai phải được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập bổ sung.

Cũng theo Quyết định này, công ty cổ phần đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký trên sàn giao dịch Upcom, nếu giá cổ phiếu niêm yết thấp hơn mệnh giá thì việc chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Trường hợp thực hiện giao dịch thỏa thuận qua Sở Giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch Upcom thì giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 TỐI ĐA 12 TRIỆU ĐỒNG/HỒ SƠ

Ngày 09/09/2014, Liên bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, từ ngày 24/10/2014, mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò và khu vực chưa thăm dò khoáng sản tối đa từ 02 - 12 triệu đồng/hồ sơ. Đối với khu vực khoáng sản đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức thu tối đa đối với giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ 01 tỷ đồng trở xuống; từ trên 01 - 05 tỷ đồng; từ trên 05 - 10 tỷ đồng; từ trên 10 - 50 tỷ đồng; từ trên 50 - 100 tỷ đồng và từ trên 100 tỷ đồng lần lượt là 02 triệu đồng/hồ sơ; 04 triệu đồng/hồ sơ; 06 triệu đồng/hồ sơ; 08 triệu đồng/hồ sơ; 10 triệu đồng/hồ sơ và

 
 

12 triệu đồng/hồ sơ. Tương tự, đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản, mức thu tối đa đối với diện tích khu vực đấu giá từ 0,5ha trở xuống; từ trên 05 - 10ha; từ trên 10ha - 50ha và từ trên 50ha lần lượt là 02 triệu đồng/hồ sơ; 08 triệu đồng/hồ sơ; 10 triệu đồng/hồ sơ và 12 triệu đồng/hồ sơ...

Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp nhưng không được vượt quá các mức thu nêu trên.

Cũng theo Thông tư này, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thu toàn bộ 01 lần trước khi cấp phép khai thác. Trường hợp số tiền trúng đấu giá lớn hơn 50 tỷ đồng thì được thực hiện thu nhiều lần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2014.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TP.HCM: HỖ TRỢ ĐẾN 100% LƯƠNG CƠ SỞ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

Ngày 13/09/2014, UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn TP.HCM, đồng ý hỗ trợ thêm 25% tiền lương cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; riêng cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 06 - 18 tháng tuổi, mức hỗ trợ thêm là 35% tiền lương.

Đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng tại các trường mầm non từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017 trên địa bàn Thành phố, UBND quyết định hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng trong năm đầu được tuyển dụng. Từ năm thứ hai đến năm thứ ba, mức hỗ trợ lần lượt là 70% và 50% lương cơ sở/người/tháng; từ năm thứ tư trở đi, sẽ tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục

 

mầm non ngoài công lập, UBND TP.HCM quy định, giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập cộng đồng ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ 200.000 đồng/giáo viên/trẻ/tháng. Đồng thời, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm với mức kinh phí đào tạo là 1,8 triệu đồng/người/khóa.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng khẳng định, sẽ mở rộng đối tượng cho vay vốn kích cầu đầu tư mới xây dựng trường mầm non với mức ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất; điều chỉnh thời gian trả vốn vay từ 07 năm lên 08 năm/dự án; trong đó, thời gian bắt đầu trả nợ gốc và lãi vay là thời gian công trình hoàn thành, nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/09/2014.
 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THI, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Đây là một trong những nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra tại Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/09/2014 về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngoài yêu cầu thành lập và đưa Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia vào hoạt động; đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo Đề án các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo hoàn thành công tác rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo.

 

Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của từng địa phương, trường học; lập kế hoạch bồi dưỡng theo hướng ưu tiên giáo viên, giảng viên cận chuẩn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh áp đặt và yêu cầu đồng loạt; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ giáo viên, giảng viên tự chủ trong bồi dưỡng thông qua việc tự đăng ký kế hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu, Bộ trưởng chỉ thị việc xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn thiết bị, các chương trình học trực tuyến, các nguồn học liệu mở phải phù hợp với yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ nhằm đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; đảm bảo tính đồng bộ của thiết bị và các học liệu khác, tận dụng tối đa các thiết bị hiện có...

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.