Số 33.2014 (696) ngày 09/09/2014

SỐ 33 (696) - THÁNG 09/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

118/2014/TT-BTC

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

 

* Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

63/NQ-CP

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

 

* Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn

Trang 2

3

119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 

* Thu nhập từ tài sản cho thuê dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

82/2014/NĐ-CP

Nghị định 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

* EVN không được đầu tư vào chứng khoán, bất động sản

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

20/2014/TT-BKHCN

Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

 

* Ngưng áp dụng quy định về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

83/2014/NĐ-CP

Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

 

* Tăng giá xăng phải cách tối thiểu 15 ngày

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

30/2014/TT-BYT

Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

 

* Cấp phép hoạt động cho cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

30/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

 

* Chính thức không chấm điểm thường xuyên với bậc tiểu học

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

09/2014/TT-BTTTT

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

 

* Mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

10

64/NQ-CP

Nghị quyết 64/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014

 

* Dự kiến dừng miễn thuế nhập khẩu hàng mua bán của cư dân biên giới

Trang 5

11

48/2014/QĐ-TTg

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

 

* Hỗ trợ đến 16 triệu/hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lụt, bão

Trang 6

12

20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2016 - 2020

 

* Mục tiêu đến 2020, TP.HCM đạt GDP bình quân đầu người 8.400 USD

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

13

50/2014/QĐ-TTg

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

 

* Điều kiện được hỗ trợ chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

Trang 6

14

24/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

 

* Sản phẩm bán tại chợ nông sản đầu mối phải có nguồn gốc rõ ràng

Trang 7

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg, soạn tin: VB 11/2014/QD-TTg gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 08/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 08/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Ngày 21/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2014/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các DN Tổng công ty đã tiếp nhận về các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, từ ngày 09/10/2014, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước từ các Bộ, UBND cấp tỉnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước độc lập hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn Nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; công ty liên doanh có vốn góp Nhà nước do các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại

 

diện chủ sở hữu; tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng...

Trường hợp DN có vốn góp Nhà nước trước ngày 09/10/2014, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các DN nêu trên phải hoàn thành trước ngày 09/11/2014. Riêng đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn Nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty, việc triển khai chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu, hoặc 30 ngày từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2014.
 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ CHO DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN

Doanh nghiệp đang gặp khó khăn khách quan, đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014 sẽ được xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/07/2013 là chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 về một số giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Đồng thời, cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ cho phép doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên

 

trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014, 2015 và 17% từ năm 2016…

Đối với cá nhân, Chính phủ cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế. Cụ thể, cá nhân chuyển nhượng bất động sản được lựa chọn phương pháp nộp thuế 25% trên thu nhập từng lần chuyển nhượng hoặc 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam là thuyền viên làm thuê cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; đối với thu nhập của chủ tàu từ hoạt động cung cấp dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác hải sản xa bờ…

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

THU NHẬP TỪ TÀI SẢN CHO THUÊ
DƯỚI 100 TRIỆU/NĂM KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT

Ngày 25/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một  số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số  08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Bên cạnh sửa đổi, bổ sung về mẫu tờ khai thuế, hồ sơ khai thuế, Thông tư này còn có quy định mới về nguyên tắc khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê. Trong đó chỉ rõ, hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình trong một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân và cơ quan thuế

 

không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.

Thông tư cũng bổ sung thêm trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phía nước ngoài trả lại thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu; tuy nhiên khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thay vì giới hạn giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị phải từ 01 tỷ đồng trở lên như trước đây.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.

Ü Xuất nhập khẩu:

EVN KHÔNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN, BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 25/08/2014, Chính phủ đã ra Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25/06/2010.

Theo quy định tại Nghị định này, EVN được quyền chủ động sử dụng số vốn Nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do EVN quản lý vào hoạt động kinh doanh của mình; đồng thời, được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn theo quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết.

 

Trong đó, việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của EVN không vượt quá 03 lần, bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có vốn góp của EVN.

Các hình thức huy động vốn của EVN có thể là phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp hoặc vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản và tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014

Ü Thương mại:

NGƯNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Trước nhiều phản ứng gay gắt của cộng đồng doanh nghiệp máy, thiết bị xây dựng, nông nghiệp, ngày 29/08/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Trước đó, Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN đưa ra quy định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 05 năm, có chất lượng còn lại so với ban đầu từ 80% trở lên mới được phép nhập khẩu vào Việt Nam, được cho là xa rời thực tế; đồng

 

thời quy định thời gian đã qua sử dụng từ 03 - 10 năm tùy thuộc từng loại máy  móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũng được cho là gây khó cho doanh nghiệp nhập khẩu...

Như vậy, tạm thời việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.
 

Ü Y tế-Sức khỏe

TĂNG GIÁ XĂNG PHẢI CÁCH TỐI THIỂU 15 NGÀY

Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu, từ ngày 01/11/2014, thời gian giữa 02 lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp của thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá và tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá, thay vì 10 ngày như quy định hiện hành.

Nghị định cũng nhấn mạnh, khi điều chỉnh các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm so với giá cơ sở liền kề trước đó, trong 15 ngày, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tối thiểu tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về mức giá được điều chỉnh.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định hạn chế về quyền điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối. Theo đó, từ ngày 01/11/2014, thương

 
 

nhân đầu mối chỉ được tự quyết định việc tăng giá bán lẻ xăng dầu khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so với giá cơ sở liền kề trước đó (theo quy định cũ là tối đa 7%); nếu giá cơ sở tăng vượt 3% đến 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối phải gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

Cũng từ ngày 01/11/2014, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ 06 tháng/lần các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống, bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 28/08/2014 thay thế Thông tư số 01/2002/TT-BYT ngày 06/02/2002 quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, từ ngày 15/10/2014, các cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, trang thiết bị y tế tương ứng với hình thức tổ chức quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; có văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định và có biển hiệu ghi rõ là cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo mới được cấp Giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết điều kiện cho phép hoạt động đối với đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo trong nước và đội  khám, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động. Theo đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải là bác sĩ, có chứng chỉ hành nghề khám, chữa

 

bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề phù hợp với danh mục kỹ thuật chuyên môn mà đoàn đã đăng ký, và có thời gian hành nghề khám, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

Đối với các thành viên khác của đoàn, Thông tư quy định, phải có chứng chỉ hành nghề nếu muốn trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh. Trường hợp thành viên không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với phạm vi chuyên môn được phân công. Nếu đoàn có thực hiện cấp phát thuốc thì người cấp phát thuốc phải có bằng cấp chuyên môn tối thiểu là dược tá hoặc bác sĩ có chứng chỉ hành nghề...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

Ü  Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CHÍNH THỨC KHÔNG CHẤM ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN VỚI BẬC TIỂU HỌC

Sau 01 năm thực hiện thí điểm không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên với học sinh lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chính thức áp dụng quy định này với toàn bậc tiểu học. Nội dung được nêu tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Theo đó, việc đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và các họat động giáo dục khác... Giáo viên nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về kết quả đã làm được hoặc chưa làm được; mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức, mức độ thành thạo các thao tác, kĩ năng… Khi nhận xét, giáo viên cần đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời đối với từng thành tích, giúp học sinh tự tin vươn lên…

Bên cạnh những nhận xét của giáo viên, Thông tư này cũng quy định học sinh có

 

thể tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn trong quá trình học tập môn học; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, Thông tư khuyến khích cha mẹ học sinh tham gia đánh giá thường xuyên đối với học sinh; quan sát, động viên các hoạt động của học sinh, cùng học sinh tham gia các hoạt động; trao đổi với giáo viên các nhận xét, đánh giá học sinh bằng hình thức phù hợp…

Vào cuối học kì I và cuối năm học, học sinh sẽ tham gia đánh giá định kì bằng bài kiểm tra với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc (nếu có). Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, góp ý và chấm điểm theo thang điểm 10; tuy nhiên không cho điểm 0 và điểm thập phân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

Ü Thông tin-Truyền thông:

MẠNG XÃ HỘI PHẢI CÓ CƠ CHẾ LOẠI BỎ NỘI DUNG VI PHẠM

Đây là một trong những điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử và mạng xã hội được nêu tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Cụ thể, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, Thông tư quy định, phải có quy trình quản lý thông tin công cộng (xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải); có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn và phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài việc phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội còn phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng,

 

thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu nhập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; có thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên trang chủ. Đồng thời phải thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên; thực hiện xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân...

Ngoài ra, Thông tư cũng nhấn mạnh trong thời gian 180 ngày từ ngày 03/10/2014, các mạng xã hội đã được cấp Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ theo quy định cũ, nếu tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục cấp phép (cấp mới) theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2014.

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

DỰ KIẾN DỪNG MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG MUA BÁN CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta..., ngày 04/09/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2014, yêu cầu các Bộ, ban ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh triển khai xử lý nợ xấu, chủ động phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về cơ chế, chính sách xử lý nợ xấu; thực hiện cơ cấu lại các ngân hàng thương mại theo lộ trình Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; phối hợp sửa đổi các quy định liên quan tại Điều 5 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010, Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2003 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 để dừng thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động,

 

phấn đấu sản xuất vượt kế hoạch đối với các ngành có tiềm năng lợi thế; đồng thời, tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại...

Theo đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015 theo hướng: Mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6,2%; chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%; thu ngân sách tăng 10% trở lên; bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 5% và tỷ lệ giảm hộ nghèo từ 1,7% - 2%; riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc sáp nhập 03 trung tâm cấp huyện (Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp) thành 01 trung tâm có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giao UBND cấp huyện quản lý.


HỖ TRỢ ĐẾN 16 TRIỆU/HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÁNH LỤT, BÃO

Nhằm giúp hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt khu vực miền Trung có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, ngày 28/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc 14 tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; riêng đối với những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 và hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, mức hỗ trợ lần lượt là 14 triệu đồng/hộ và 16 triệu

 

đồng/hộ.

Ngoài ra, các hộ gia đình nêu trên cũng được vay vốn để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt tối đa 15 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm trong 10 năm; trong đó, thời gian ân hạn là 05 năm, thời gian trả nợ tối đa là 05 năm, bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn vay.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chính sách với mức tối đa 0,5% tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

MỤC TIÊU ĐẾN 2020, TP.HCM ĐẠT GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 8.400 USD

Tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ban hành ngày 25/08/2014 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 05 năm 2016 - 20120, UBND TP.HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn này, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9,5% - 10%; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ 8.430 - 8.822 USD; không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm. Cũng đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 39,19% - 41,07% và nông nghiệp chiếm 0,74% - 0,78%...

Để hoàn thành được mục tiêu trên, UBND Thành phố nhấn mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 

 
 

cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; chú trọng tới việc tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, cải cách hành chính; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị… Đồng thời, tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ…
 

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chủ trương phát triển mạnh về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng; thực hiện các chính sách lao động, việc làm gắn với phát triển thị trường lao động…

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc và các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp.

Theo đó, hộ chăn nuôi lợn, trâu, bò đực để phối giống dịch vụ hoặc nuôi gà, vịt gắn với ấp nở cung cấp con giống, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn, được UBND cấp xã xác nhận; mua loại giống phù hợp yêu cầu của địa phương, có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng và có tiêu chuẩn chất lượng phù hợp sẽ được hỗ trợ 01 lần đến 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị và đến 50% giá trị con giống lợn, trâu, bò đực giống để thực hiện phối giống dịch vụ (đối với các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn).

 

Mức hỗ trợ đối với mỗi hộ gia đình tối đa là 05 triệu đồng/con đối với lợn đực giống từ 06 tháng tuổi trở lên; 20 triệu đồng/con đối với bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên và 25 triệu đồng/con đối với trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên...

Ngoài ra, người đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông (đối với khu vực đồng bằng) hoặc trung học cơ sở (đối với khu vực miền núi), dưới 40 tuổi, có nhu cầu, làm đơn và được UBND cấp xã xác nhận sẽ được hỗ trợ 01 lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc với mức hỗ trợ tối đa 06 triệu đồng/người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.

 

SẢN PHẨM BÁN TẠI CHỢ ĐẦU MỐI PHẢI CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG

Theo Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/08/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản, từ ngày 01/01/2015, sản phẩm kinh doanh tại chợ đầu mối, đấu giá nông sản phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm theo quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2015 (hoặc ngày 01/01/2016 đối với các chợ đã hoạt động trước ngày 01/01/2015), chợ đầu mối, đấu giá nông sản còn phải đáp ứng một số điều kiện bảo đảm ATTP khác như: Có hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp đủ cho các hoạt động tại chợ; đường đi lại, vận chuyển trong chợ phải đủ rộng, đảm bảo độ bền chắc và không đọng nước; mặt bằng chợ được bố trí hợp lý giữa các khu vực để tránh khả năng lây nhiễm cho sản phẩm; có ngăn cách giữa các khu vực văn phòng, điều hành, dịch vụ ăn uống; khu vực kinh doanh sản phẩm tươi,

 

sống, sơ chế, đông lạnh; khu vực kinh doanh sản phẩm đã được chế biến, bao gói sẵn, sản phẩm khô và khu vực phụ trợ...

Đối với hộ, cơ sở kinh doanh tại chợ, Thông tư khẳng định, chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm tại chợ phải có Giấy xác nhận kiến thức về ATTP; được khám sức khỏe và có xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, phải quét dọn, tẩy rửa, khử trùng vào cuối ngày; phải sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng sản phẩm sạch, đảm bảo không là nguồn gây ô nhiễm cho sản phẩm và không được bày bán sản phẩm đã sơ chế, chế biến trực tiếp trên nền chợ...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

 

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.