Số 33.2009 (440) ngày 25/08/2009

CHÍNH PHỦ


Điều chỉnh khung học phí năm học 2009-2010 (SMS: 536332) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009-2010. Theo đó, năm học 2009-2010 các mức thu học phí được quy định như sau: dạy nghề trình độ trung cấp nghề trở xuống, từ 20 ngàn đồng đến 160 ngàn đồng/tháng/học sinh; trung cấp chuyên nghiệp, từ 15 ngàn đồng đến 135 ngàn đồng/tháng/học sinh; cao đẳng, cao đẳng nghề, từ 40 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/tháng/sinh viên; đại học, từ 50 ngàn đồng đến 240 ngàn đồng/tháng/sinh viên; đào tạo thạc sĩ, từ 75 ngàn đồng đến 270 ngàn đồng/tháng/học viên; đào tạo tiến sĩ, từ 100 ngàn đồng đến 330 ngàn đồng/tháng/nghiên cứu sinh.
Căn cứ vào khung học phí nói trên, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2009. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thành lập Tổng cục Dự trữ Nhà nước (SMS: 536345) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Theo Quyết định này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao. Tổng cục này có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ nhà nước; danh mục dự trữ từng loại hàng, tổng mức dự trữ nhà nước và tổng mức tăng dự trữ nhà nước trong từng thời kỳ và hàng năm; việc sử dụng quỹ dự trữ nhà nước để tham gia bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ an toàn các hàng dự trữ được giao; xuất hàng dự trữ nhà nước để cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, viện trợ quốc tế hoặc sử dụng vào mục đích khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính…
Cũng theo Quyết định này, có 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó tổng cục trưởng, các chức danh này đều do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2009. Bãi bỏ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính.

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn (SMS: 536297) - Ngày 19/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1296/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây được xác định là một khu kinh tế tổng hợp được vận hành theo quy chế riêng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và vùng duyên hải Bắc bộ; là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp vùng Bắc bộ, đảo Hải Nam và các thành phố phía Đông Trung Quốc; là đầu mối giao thương kinh tế, động lực chính để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Tổng diện tích toàn khu kinh tế khoảng 217.000 ha, trong đó diện tích phần đất nổi là 55.000 ha, diện tích mặt nước là 162.000 ha.
Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện các công việc: lập, xét duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các đồ án đã duyệt phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng được duyệt; xây dựng và đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm thu hút, huy động mọi nguồn vốn cho phát triển khu kinh tế, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư và sớm đưa các dự án đầu tư vào hoạt động, khai thác có hiệu quả; thực hiện cải cách hành chính và tăng cường hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước các cấp trong việc triển khai quy hoạch được duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

BỘ TÀI CHÍNH


Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ (SMS: 536257) - Ngày 17/8/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1958/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt II năm 2009 để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. Theo Quyết định này, trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng đô la Mỹ (USD) với khối lượng như sau: loại có kỳ hạn 01 và 02 năm, mỗi loại 100 triệu USD, loại có kỳ hạn 03 năm là 50 triệu USD. Thời gian phát hành từ ngày 20/8/2009 đến hết ngày 31/8/2009 với phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo hình thức ngang mệnh giá. Đối tượng tham gia đấu thầu là các thành viên đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu, tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Chủ sở hữu trái phiếu được chuyển nhượng, tặng, thừa kế hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng và phải kê khai nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

7 loại hàng hóa không phải khai báo trị giá tính thuế (SMS: 536255) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính, hàng hóa thuộc các đối tượng sau không phải khai báo trị giá trên tờ khai trị giá tính thuế: hàng hóa xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá tính thuế theo trị giá khai báo; hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế; hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hình tạm nhập tái xuất; hàng hóa không thuộc đối tượng phải xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Các loại hàng hóa này không phải khai báo trị giá trên tờ khai trị giá tính thuế nhưng vẫn phải khai báo trị giá trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định.
Hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng nêu trên phải khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sữa (SMS: 536198) - Ngày 12/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 162/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng sữa thuộc nhóm 04.02 và 19.01 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Theo đó, mặt hàng sữa dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, thuế suất giảm từ 10% xuống còn 3%, loại khác thuế suất giảm từ 20% xuống còn 5%; chế phẩm dùng cho trẻ em đã được đóng gói để bán lẻ làm từ chiết xuất của malt, thuế suất giảm từ 20% xuống còn 10%; sản phẩm dinh dưỡng y tế, thuế suất giảm từ 10% xuống còn 5%.
Để việc áp mã và tính thuế phù hợp với Thông tư này, Bộ Tài chính cũng đã ban hành kèm theo Thông tư này phụ lục hướng dẫn phân loại mặt hàng sữa bột.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


19 loại hàng hóa được Bộ Nông nghiệp quản lý an toàn (SMS: 536262) - Ngày 18/8/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư số 50/2009/TT- BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Danh mục này bao gồm các loại sản phẩm, hàng hóa sau: giống cây trồng nông nghiệp; giống cây trồng lâm nghiệp; giống vật nuôi trên cạn; giống thủy sản; sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm trồng trọt (rau, quả, chè, cà phê, điều, tiêu); thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm; mẫu vật động vật, thực vật hoang dã; sản phẩm lâm sản (gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ); thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón; thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi; thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn thủy sản; chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; phụ gia hóa chất dùng trong lâm nghiệp; công trình thủy lợi; công trình đê điều; dụng cụ đánh bắt thủy sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thủy sản.
Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nói trên được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục này mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


142 thủ tục hành chính về thông tin và truyền thông (SMS: 536209) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ thủ tục hành chính này có 127 thủ tục cấp trung ương và 15 thủ tục cấp địa phương. Trong đó, 7 thủ tục thuộc lĩnh vực bưu chính và chuyển phát, 44 thủ tục thuộc lĩnh vực viễn thông và internet, 21 thủ tục thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện, 11 thủ tục thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, 8 thủ tục thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử, 31 thủ tục thuộc lĩnh vực báo chí và 20 thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản.
Trường hợp các thủ tục hành chính này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Thời hạn cập nhật, công bố hoặc loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

BỘ TƯ PHÁP


Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Trợ giúp pháp lý (SMS: 536208) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý. Theo đó, Cục Trợ giúp pháp lý có trụ sở tại Hà Nội, là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước và thực hiện quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; tên giao dịch quốc tế viết tắt là NLAA. Một trong những nhiệm vụ của Cục này là xây dựng chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch, các biện pháp hỗ trợ phát triển trợ giúp pháp lý và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời làm đầu mối giúp Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi và tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; hướng dẫn, tạo điều kiện để các hội nghề nghiệp về trợ giúp pháp lý, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý và tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các Quyết định có liên quan đã ban hành trước đây.