Số 33.2005 (236) ngày 26/08/2005

 CHÍNH PHỦ


Đăng ký và quản lý hộ khẩu
(SMS: 201059)
- Theo Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ban hành ngày 19/8/2005 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu, Chính phủ quy định: để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp...
Nhà ở hợp pháp bao gồm: Nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến: Nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật; Trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định thì phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở...
Nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp gồm: Nhà ở có hợp đồng thuê nhà của cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật; Nhà ở thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có quyết định giao cho cá nhân sử dụng...
Nhà ở được chủ nhà có nhà quy định tại những điều nêu trên cho thuê hoặc cho ở nhờ. Đối với nhà ở nhờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà về việc cho nhập hộ khẩu và phải đảm bảo diện tích tối thiểu trên một đầu người theo quy định của UBND cấp tỉnh...
Không giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú vào các loại nhà nêu trên nếu hiện tại đang có tranh chấp hoặc đang trong vùng quy hoạch đã có thông báo di dời trừ trường hợp bố, mẹ, vợ, chồng, con xin đăng ký hộ khẩu về với nhau...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Chính sách thuế
(SMS: 201057)
- Theo Công văn số 10513/BTC-TCT ra ngày 22/8/2005, Bộ Tài chính hướng dẫn: tổ chức viện trợ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trongnước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì được miễn thuế GTGT. Đồng thời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ, cung cáp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án...

Hạn ngạch thuế quan
(SMS: 201061)
- Theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 19/8/2005, Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định: không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thuế nhập khẩu ưu đãi linh kiện, phụ tùng ôtô
(SMS: 201060)
- Ngày 10/8/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, các mặt hàng: vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm t­ương tự bằng sắt hoặc thép áp dụng mức thuế suất mới là 5%...
Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến loại có công suất: từ 1000cc trở xuống, chưa lắp ráp hoàn chỉnh, dùng cho xe chở người dưới 16 chỗ và trên 1000cc dùng cho xe vận tải hàng hoá...: 20%...
Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng hơi bơm, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con chở ngư­ời có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua), loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô tải: chiều rộng không quá 450 mm...: 30% (quy định trước đây: 40%)...
Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ: 30% (quy định cũ: 50%)...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Quy chế kinh doanh thép xây dựng
(SMS; 201058)
- Theo Quyết định số 2212/2005/QĐ-BTM ban hành ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, nhà phân phối thép xây dựng có trách nhiệm liên đới về tính pháp lý đói với hoạt động kinh doanh, chất lượng và giá thép xây dựng đã giao cho tổng đại lý, đại lý bán lẻ và hệ thống phân phối thép xây dựng trực thuộc...
Thép xây dựng kinh doanh trên thị trường Việt
Nam phải tuân thủ quy định về ghi nhãn hàng hoá. Việc ghi nhãn được thực hiện bằng cách ghi trực tiếp vào sản phẩm hoặc có nhãn phụ cài, đính kèm theo sản phẩm trưng bày tại nơi bán hàng hoặc ghi nhãn vào phiếu riêng để chuyển cho khách hàng...
Nhà cung ứng, nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ phải niêm yết giá bán thép xây dựng công khai tại nơi giao dịch, Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Thanh tra xây dựng
(SMS: 201054)
- Ngày 08/8/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 25/2005/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng có quyền: xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ CÔNG AN


Giấy phép phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn
(SMS: 201055)
- Theo Thông tư số 08/2005/TT-BCA(C11) ban hành ngày 03/8/2005 sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) về hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiẩm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn, Bộ Công an hướng dẫn: kể từ ngày 27/8/2005, đối với xe mô tô, xe gắn máy tạm nhập, tái xuất có thời hạn vào lãnh thổ Việt Nam lưu hành trong phạm vi khu vực cửa khẩu thì không phải cấp phép...
Riêng đối với xe mô tô, xe gắn máy, thì chủ xe hoặc người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xin tạm nhập qua cửa khẩu vào Việt Nam, phải nộp bản phô tô các loại giấy tờ sau đây cho cơ quan thẩm quyền cấp phép; khi nộp phải có bản chính để đối chiếu: Giấy đăng ký phương tiện; Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành; Giấy phép điều khiển phương tiện (theo quy định phải có và phù hợp với loại xe điều khiển).
Trường hợp chủ xe không trực tiếp đến làm thủ tục thì được uỷ quyền theo pháp luật cho người khác làm thay.

Trường hợp xe mô tô, xe gắn máy chỉ lưu hành trong phạm vi khu vực cửa khẩu thì không phải cấp phép nhưng phải xuất trình các giấy tờ trên (bản chính) cho Hải quan hoặc Bộ đội biên phòng cửa khẩu để kiểm tra, vào sổ theo dõi.
 

 BỘ NỘI VỤ


Tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức
(SMS: 18524)
- Ngày 26/7/2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 74/2005/TT-BNV hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, 116/2003/NĐ-CP và 117/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán hộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.
Theo đó, điều kiện tuyển dụng công chức, viên chức hoặc công chức dự: người đăng ký dự tuyển chỉ cần có đủ các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển mà không phân biệt loại hình đào tạo (chính quy, tại chức, mở rộng), không phân biệt trường công lập và ngoài công lập. Riêng đối với một số lĩnh vực công tác khác như giảng dạy đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, việc quy định loại hình đào tạo đối với người đăng ký dự tuyển do cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quy định cụ thể.
Những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc hoặc có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ đã có quy định ưu tiên trong tuyển dụng, vì vậy không quy định điều kiện xếp loại kết quả học tập để đưa vào các điều kiện đăng ký dự tuyển.
Đối với một số trường hợp có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 01/7/2003 nếu đến nay vẫn chưa hưởng lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng (đối với người có học vị Thạc sĩ) hoặc chưa được hưởng lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng (đối với người có học vị Tiến sĩ) thì được điều chỉnh vào bậc 2 (đối với người có học vị Thạc sĩ) hoặc vào bậc 3 (đối với người có học vị Tiến sĩ) của ngạch tuyển dụng. Thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày
01/7/2003...
Những trường hợp sau đây khi được điều động về các cơ quan nhà nước phải kiểm tra, sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nếu đạt yêu cầu quy định thì cơ quan có thẩm quyền mới quyết định tiếp nhận, điều động: những người đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng hoặc tương đương trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian làm việc liên tục từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; Những người đang công tác tại doanh nghiệp Nhà nước nhưng trước đó đã là cán bộ, công chức nhà nước và phải có thời gian công tác liên tục...

Thông tư này có hiệu lực kể tù ngày 19/8/2005.
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Hướng dẫn xử lý thuế ôtô nhập khẩu
(SMS: 18526)
- Theo Công văn số 3177/TCHQ-KTTT ra ngày 10/8/2005, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: chỉ cấp tờ khai nguồn gốc khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế theo thông báo của cơ quan Hải quan hoặc có bảo lãnh của ngân hàng về số thuế phải nộp (cho phép doanh nghiệp được nộp thuế cho từng xe trong lô xe ô tô nhập khẩu và chỉ cấp tờ khai nguồn gốc cho xe nào đã nộp đủ thuế)...