Số 31.2013 (642) ngày 20/08/2013

SỐ 31 (642) - THÁNG 08/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

92/2013/NĐ-CP

Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng…

 

* Từ 1/7, bán nhà ở xã hội được áp 5% thuế VAT

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

850/QĐ-TTg

Thông tư 109/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

 

* Chỉ hỗ trợ khoản vay mua tạm trữ thóc, gạo có lãi suất không quá 10%/năm  

Trang 2

3

51/2013/QĐ-TTg

Quyết định 51/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 04/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

* Bỏ quy định “BHXHVN được bổ sung thu nhập cho cán bộ từ số kinh phí tiết kiệm”

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

4

13/2013/TT-BXD

Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

 

* Công trình xây dựng dùng vốn ngân sách phải trình thẩm tra thiết kế

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

5

50/2013/QĐ-TTg

Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

 

* Thiết lập địa điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ

Trang 3

6

1388/QĐ-TTg

Quyết định 1388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Trước 2015, ưu tiên điều tra khoáng sản tại quần đảo Trường Sa  

Trang 4

Y TẾ- SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

23/2013/TT-BYT

Thông tư 23/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

 

* Quy định hoạt động gia công thuốc

Trang 4

8

24/2013/TT-BYT

Thông tư 24/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”

 

* Quy định giới hạn 59 hoạt chất thuốc thú y trong thực phẩm 

Trang 4

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

9

1395/QĐ-TTg

Quyết định 1395/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

 

* Vốn điều lệ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 5.000 tỷ

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

10

1378/QĐ-TTg

Quyết định 1378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

 

* Đến 2015, có văn phòng cơ quan báo chí thường trú tại 32 quốc gia  

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ- XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

11

108/2013/TT-BTC

Thông tư 108/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

 

* Định mức kinh tế - kỹ thuật của hàng dự trữ quốc gia phải phù hợp với quy chuẩn tương ứng

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

12

91/2013/NĐ-CP

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

 

* Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Trang 6

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 07/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS07/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


TỪ 1/7, BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ÁP 5% THUẾ VAT

Nội dung này được hướng dẫn tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo Nghị định này, thuế suất thuế GTGT 5% được áp dụng đối với bán, cho thuê mua nhà ở xã hội theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ 01/07/2013 và số tiền thanh toán từ 01/07/2013 của hợp đồng ký trước ngày 01/07/2013. Đối với trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, mức thuế suất 5% áp dụng căn cứ vào thời điểm thu tiền theo hợp đồng tính từ ngày 01/07/2013 (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ); trường hợp doanh nghiệp chưa nhận được tiền thuê nhà kể từ ngày 01/07/2013 thì áp dụng theo thời điểm xuất hóa đơn.

Đồng thời, Chính phủ cũng quy định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày
 

 

01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Trong đó, giá bán, giá cho thuê mua (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí bảo trì công trình theo quy định), giá cho thuê nhà phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Cũng theo Nghị định này, những doanh nghiệp (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) có tổng thu nhập năm (tức tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề) không quá 20 tỷ đồng sẽ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013. Mức thuế suất này không áp dụng đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn, bất động sản, dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản và thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CHỈ HỖ TRỢ KHOẢN VAY MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO
CÓ LÃI SUẤT KHÔNG QUÁ 10%/NĂM

Thực hiện Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tạm trữ 1.000.000 tấn quy gạo (tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1) trong vụ Hè Thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/08/2013 hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Theo đó, Bộ Tài chính xác định những nguyên tắc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để tạm mua trữ thóc, gạo như sau: Chỉ hỗ trợ 100% lãi suất cho các khoản vay từ các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định với lãi suất tối đa không vượt quá 10%/năm; chỉ hỗ trợ các khoản vay được trả nợ trước hoặc trong thời hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất (từ 15/06/2013 đến 15/09/2013), không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn; số lượng thóc, gạo được hỗ trợ cho

 

từng thương nhân theo số lượng gạo, thóc thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định trong các văn bản phân giao chỉ tiêu; thời gian mua tạm giữ từ 15/06/2013 đến hết ngày 15/08/2013…

Cũng theo Thông tư này, hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng gồm: Công văn đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ của thương nhân; bản sao có chứng thực Hơp đồng tín dụng; Bảng kê nhập, xuất, tồn kho thóc gạo mua tạm trữ; Bảng kê dư nợ vay ngân hàng và Bảng tính lãi suất tiền vay. Trong phạm vi 04 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian tạm trữ, các thương nhân phải nộp 01 hồ sơ đến Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để thẩm định và làm thủ tục hỗ trợ lãi suất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


BỎ QUY ĐỊNH “BHXHVN ĐƯỢC BỔ SUNG THU NHẬP
 CHO CÁN BỘ TỪ SỐ KINH PHÍ TIẾT KIỆM”

Ngày 16/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN).

Trước đó, theo quy định tại Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg, trong phạm vi dự toán quản lý bộ máy được giao và các nguồn kinh phí khác, BHXHVN được thực hiện các biện pháp tiết kiệm, số kinh phí tiết kiệm được sử dụng để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức với hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa bằng 1,0 lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định; trích khen thưởng phúc lợi; trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập... Tại Quyết định này, Thủ tướng bãi bỏ phần quy định cho phép BHXHVN được bổ sung thu nhập cho
 

 

cán bộ, công chức, viên chức từ số kinh phí tiết kiệm nêu trên.

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng bỏ khoản “chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng theo lương thực hiện theo chế độ” khi xác định mức chi phí quản lý bộ máy hàng năm của BHXHVN; bỏ phần quy định liên quan đến việc sử dụng số tiền lãi thu được từ phần lãi suất cho vay cao hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của 04 sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn Hà Nội thuộc 04 ngân hàng thương mại Nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay, khi BHXHVN cho ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.
 

Ü Xây dựng:


CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÙNG VỐN NGÂN SÁCH
 PHẢI TRÌNH THẨM TRA THIẾT KẾ

Đây là quy định của Thông tư 13/2013/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/08/2013 về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Theo đó, các công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP có sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước, công trình sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, công trình đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung, công trình đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, xây dựng - kinh doanh - chuyển giao… thì chủ đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế với các nội dung như: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình; mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình; sự phù hợp của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình…
 

 

Đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư có thể tiến hành trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế theo quy định như trên hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân đủ điều kiện thẩm tra thiết kế với các nội dung: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình; mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác…

Thông tư này cũng chỉ rõ, thời gian thẩm tra đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I không quá 40 ngày làm việc; đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ không quá 20 ngày làm việc và đối với các công trình còn lại không quá 30 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2013.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


THIẾT LẬP ĐỊA ĐIỂM THU HỒI SẢN PHẨM THẢI BỎ

Ngày 09/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Theo Quyết định này, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ có trách nhiệm thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ; thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi, vận chuyển đến cơ sở xử lý; đồng thời phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các điểm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ và công khai thông tin liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của doanh nghiệp và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ cũng có các quyền lợi như: Được hưởng các chính

 

sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định; khi thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại được miễn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; doanh nghiệp trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại được miễn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nếu có đăng ký ngành nghề kinh doanh thuộc Danh mục sản phẩm thải bỏ, có trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại các điểm thu hồi...

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng vào hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ và hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập điểm thu hồi tại các địa điểm phù hợp trên địa bàn...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2013.
 


TRƯỚC 2015, ƯU TIÊN ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN
 TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Đây là một trong các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định 1388/QĐ-TTg ngày 13/08/2013.

Theo đó, nhiệm vụ của Quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2015 là hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, điều tra, đánh giá các nguy cơ tai biến địa chất của 10 nhóm tờ đã được triển khai trước năm 2010; cơ bản hoàn thành Đề án điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng; dự kiến thi công giai đoạn I Đề án “Điều tra chi tiết địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất môi trường, địa chất tai biến trên các đảo và vùng biển ven đảo của Việt Nam”, ưu tiên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Quy hoạch tập trung vào nhiệm vụ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, điều tra, đánh giá các nguy cơ tai biến địa chất của 15 nhóm tờ phần đất liền thuộc các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ 
 

 

và một số vùng Tây Nguyên; hoàn thành Đề án “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá khoanh định các cấu trúc địa chất có tiềm năng và triển vọng khí hydrate ở các vùng biển Việt Nam”; đồng thời, đánh giá tổng thể tiềm năng các loại khoáng sản vàng, chì - kẽm, thiếc, đồng…

Giai đoạn 2020 - 2030, sẽ tiến hành lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 tại 10 nhóm tờ còn lại thuộc các tỉnh Tây Nguyên, vùng đồng bằng Nam Bộ, Bắc Bộ; đánh giá tiềm năng khoáng sản ẩn sâu ở các khu vực có triển vọng phát hiện mỏ mới, ưu tiên đối với quặng thiếc và vàng.

Dự kiến vốn đầu tư cho Quy hoạch là 7.700 tỷ đồng; trong đó giai đoạn đến năm 2015 là 1 tỷ đồng, từ 2015 - 2020 là 2.200 tỷ đồng, từ 2015 - 2020 là 1.600 tỷ đồng và từ 2020 - 2030 là 2.900 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Y tế-Sức khỏe:


QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG THUỐC

Ngày 13/08/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.

Thông tư này quy định bên đặt gia công (bên đứng tên nộp đơn đề nghị cấp giấy phép về lưu hành gia công thuốc) phải là cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp của Việt Nam; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc nước ngoài có Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, có thuốc đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp số đăng ký còn hiệu lực hoặc là chủ sở hữu bằng sáng chế hoặc đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu hoặc tài liệu nghiên cứu sản phẩm tại chính cơ sở đặt gia công đối với thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đặt sản xuất gia công.

Bên nhận gia công có thể bao gồm nhiều nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất tham gia một, một số hoặc nhiều công đoạn sản xuất và phải đáp ứng các điều kiện sau: Đối với thuốc hóa dược, thuốc từ dược liệu (trừ thuốc đông y), vắc xin, huyết

 

thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế, cơ sở sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" (GMP) có dạng bào chế phù hợp với thuốc dự định gia công; đối với sinh phẩm chẩn đoán In vitro, cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 13485:2004 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương có dạng bào chế phù hợp với thuốc dự định gia công.

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư này, thuốc đã có số lưu hành tại Việt Nam được sản xuất gia công một, một số hoặc toàn bộ công đoạn của quá trình sản xuất ở một hoặc một số nhà sản xuất gia công; thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được sản xuất gia công toàn bộ công đoạn của quá trình sản xuất và chỉ được đặt tại một nhà sản xuất gia công.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013. 


QUY ĐỊNH GIỚI HẠN 59 HOẠT CHẤT THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM

Ngày 14/08/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm tại Thông tư 24/2013/TT-BYT.

Theo đó, Thông tư này quy định mức giới hạn tối đa dư lượng của 59 hoạt chất thuốc thú y có trong thực phẩm, cụ thể như: Hoạt chất Amoxicillin (thuốc kháng khuẩn) có mức giới hạn tối đa dư lượng cho phép là 50 µg/kg đối với thịt trâu, thịt
 

 

bò, thịt lợn; hoạt chất Cyhalothrin (thuốc trừ sâu) có mức giới hạn tối đa cho phép là 20 µg/kg đối với thịt trâu, thịt bò, thịt lợn và 30 µg/l đối với sữa bò; hoạt chất Ractopamine (thuốc kích thích tăng trưởng) có mức giới hạn tối đa cho phép là 10 µg/kg đối với thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, mỡ lợn...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 và bãi bỏ Phần 2 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007.
 

Ü Bảo hiểm:


VỐN ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM LÀ 5.000 TỶ

Nội dung này được ghi nhận tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/08/2013.

Theo Điều lệ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn là tổ chức tài chính Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện chủ sở hữu), có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng... Vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được nâng lên 5.000 tỷ đồng (thay vì mức 1.000 tỷ đồng như trước
 

 

đây).

Cũng theo Điều lệ, nội dung hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi tập trung vào việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; thu phí bảo hiểm tiền gửi và chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo hiểm tiền gửi, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý hành vi vi phạm; tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28/06/2000.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


ĐẾN 2015, CÓ VĂN PHÒNG CƠ QUAN BÁO
CHÍ
THƯỜNG TRÚ TẠI 32 QUỐC GIA

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định 1378/QÐ-TTg ngày 12/08/2013 về quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

Theo đó, với quan điểm tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí của các nước trên thế giới, ưu tiên thiết lập các văn phòng thường trú tại những địa bàn trọng điểm về thông tin đối ngoại, mục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2015, 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có văn phòng thường trú (thêm 03
 

 

quốc gia là A rập Xê út, Thụy Điển, Bra-xin); và đến năm 2020 mở rộng tối đa tới 34 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các cơ quan mở văn phòng thường trú gồm: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác; trong đó, Thông tấn xã Việt Nam đóng vai trò là đơn vị chủ lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 PHẢI PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN TƯƠNG ỨNG

Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2013/TT-BTC quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.

Theo Thông tư này, việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia phải tuân thủ theo các nguyên tắc: Định mức của hàng dự trữ quốc gia nào thì phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về loại hàng hóa đó và phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống tổ chức dự trữ Nhà nước; xây dựng, ban hành định mức phải đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức tiên tiến; đảm bảo tính ổn định, được thực hiện trong thời gian dài; đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quản lý Nhà nước về dự trữ quốc gia.

Đồng thời, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia phải
 

 

bảo đảm các nội dung như: Xây dựng danh mục các nội dung của một định mức; xây dựng định mức hao hụt; xác định các yếu tố chất lượng, tiêu chuẩn, quy cách của danh mục định mức; đơn giá và trị giá bằng tiền của danh mục định mức; thời gian có hiệu lực của định mức.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết các bước trong quy trình xây dựng định mức như sau: Chỉ định cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo định mức; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh dự thảo và gửi Bộ Tài chính thẩm định và ban hành định mức...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013 và thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/04/2006.

 

Ü Hành chính:


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày 12/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Theo Nghị định này, công dân, cán bộ, chiến sỹ Công an có quyền tố cáo với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) của cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự theo quy định.

Trong đó, thẩm quyền giải quyết tố cáo những hành vi VPPL của cán bộ, chiến sỹ Công an trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được quy định cụ thể như sau: Trưởng Công an phường, thị trấn, Trưởng đồn, trạm Công an (gọi chung là cấp phường) giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ Phó Trưởng Công an cấp phường; Trưởng Công an cấp huyện giải quyết tố cáo đối với Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp phường và cán bộ, chiến sỹ giữ chức vụ từ Đội trưởng trở xuống; Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết tố cáo đối

 

với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an cấp tỉnh và Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện…

Thủ trưởng Công an các cấp có trách nhiệm tiếp nhận hoặc phân công cán bộ tiếp nhận tố cáo của công dân, cán bộ, chiến sỹ Công an; bố trí trụ sở hoặc địa điểm, cán bộ tiếp dân để tiếp nhận tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến tố cáo.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi VPPL bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công bố công khai kết luận tại cuộc họp cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, chiến sỹ đó công tác; niêm yết tại Trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân hoặc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.
 

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.