Số 30.2004 (183) ngày 06/08/2004

 CHÍNH PHỦ


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
(SMS: 200130 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/7/2004, Chính phủ quy định: tổ chức, cá nhân nếu khai thác khoáng sản (vàng, bạc, platin, đá quý, xạ - hiếm) không phép hoặc giấy phép đã hết hạn... sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng...
Mức tiền phạt sẽ dao động từ 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng, nếu không đăng ký kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản với cơ quan có thẩm quyền...
Hành vi khảo sát khoáng sản không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; không nộp báo cáo kết quả khảo sát theo quy định hoặc nộp chậm từ 30 ngày trở lên, kể từ ngày giấy phép khảo sát chấm dứt hiệu lực; chuyển ra ngoài khu vực khảo sát các mẫu vật địa chất, khoáng sản với số lượng và chủng loại không đúng với quy định tại giấy phép khảo sát đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép... có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng...
Vi phạm quy định về chế biến khoáng sản, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn đến 20 triệu đồng...
Bên cạnh đó, tuỳ theo mức độ vi phạm mà có thể bị áp dụng thêm một hoặc nhiều hình phạt bổ sung (tước giấy phép; tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính) hoặc buộc phải thực hiện một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về tài nguyên nước
(SMS: 200129 - Không gửi qua fax)
- Ngày 27/7/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Chính phủ quy định: một trong những nguyên tắc cấp giấy phép là việc khai thác nước dưới đất trong một vùng không được vượt quá trữ lượng nước khai thác của vùng đó; khi nước dưới đất tại vùng khai thác đã đạt tới trữ lượng có thể khai thác thì không được mở rộng quy mô khai thác, nếu chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nhân tạo...
Các trường hợp sau không phải xin cấp giấy phép: khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, nước biển với quy mô nhỏ để sản xuất muối và nuôi trồng hải sản với quy mô nhỏ phục vụ sinh hoạt trong phạm vi gia đình...
Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt không quá 20 năm, thời gian gia hạn không quá 10 năm; Giấy phép thăm dò nước dưới đất không quá 3 năm, thời gian gia hạn không quá 2 năm...

Chủ giấy phép có các nghĩa vụ: bảo vệ nguồn nước tại khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước tại khu vực của mình; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thu phí giao thông
(SMS: 200134)
- Theo Quyết định số 64/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 02/8/2004, về việc ban hành mức thu phí sử dụng hầm đường bộ qua Đèo Ngang, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức thu phí đối với các phương tiện giao thông như sau: xe môtô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự: 1000 đồng/vé/lượt, 10.000 đồng/tháng, 30.000 đồng/quý; Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng: 15.000 đồng, 450.000 đồng, 1.200.000 đồng; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit: 55.000 đồng, 1.650.000 đồng, 4.500.000 đồng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thuế suất 5% trong xây dựng
(SMS: 200133)
- Theo Công văn số 8482/TC/TCT ra ngày 02/8/2004, về áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với lượng xây lắp dở dang, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: các cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng và các cơ sở phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt được áp dụng thuế suất 5% trong tháng 1/2004...

Phí giao thông đường bộ
(SMS: 200127)
- Ngày 29/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2004/TT-BTC, hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) được quy định như sau: Cấp mới kèm theo biển số, Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 150.000 đồng/lần/phương tiện; Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời, đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng...
Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện: cấp mới và cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 30.000 đồng/lần...
Mức thu phí, lệ phí quy định tại mục này đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: chi phí về tờ khai đăng ký, giấy chứng nhận, ép plastic giấy chứng nhận,... Các tổ chức, cá nhân nếu đã nộp đủ số tiền phí, lệ phí theo mức thu quy định tại mục này thì không phải nộp thêm bất cứ khoản thu nào khác...


Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng
(SMS: 200135 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 75/2004/TT-BTC ban hành ngày 23/7/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: tổ chức đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau: vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành tối thiểu là 10 tỷ đồng, tính theo giá trị sổ sách; Phải có lợi nhuận sau thuế trong năm liền trước năm đăng ký phát hành là số dương, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký phát hành; Phải có tổ chức bảo lãnh phát hành. Việc bảo lãnh phát hành có thể áp dụng với toàn bộ hoặc một phần khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành...
Tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị trái phiếu không vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức bảo lãnh phát hành...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Chứng khoán
(SMS: 200132 - Không gửi qua fax)
- Ngày 15/7/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC, về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quy chế này quy định Điều kiện cấp Giấy phép lưu ký: ngân hàng phải có nợ quá hạn không quá 5% trên tổng dư nợ; có lãi trong hai năm gần nhất; Có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có trình độ đại học và có chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ luật áp dụng trong ngành chứng khoán do UBCKNN cấp...
Tất cả các thành viên lưu ký có nghĩa vụ đóng góp một khoản tiền theo mức cố định ban đầu (120 triệu đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán và 80 triệu đồng đối với thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại) và mức đóng góp hàng năm (bằng 0,008% doanh số giao dịch tự doanh hoặc môi giới của thành viên lưu ký là công ty chứng khoán hoặc giá trị giao dịch do thành viên lưu ký là ngân hàng thực hiện thanh toán của năm liền trước) vào tài khoản Quỹ hỗ trợ thanh toán mở tại Ngân hàng Chỉ định thanh toán đứng tên TTGDCK...

Mỗi khách hàng chỉ được phép mở một tài khoản lưu ký chứng khoán và mọi khoản giao dịch được thực hiện qua tài khoản này...
 

 BỘ THƯƠNG MẠI VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP


Hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may
(SMS: 200128 - Không gửi qua fax)
- Ngày 28/7/2004, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN, hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may  vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005.
Theo đó, dành 80% nguồn hạn ngạch (bao gồm cả tỷ lệ tăng trưởng 2% và 7% tuỳ từng chủng loại mặt hàng) để giao cho Thương nhân đã thực hiện việc xuất khẩu mặt hàng tương ứng (gọi chung là thành tích xuất khẩu) từ ngày 01/1/2004 đến 31/12/2004...
Dành 20% hạn ngạch để giao bổ sung cho thương nhân (gọi chung là hạn ngạch phát triển), trong đó: 3% hạn ngạch dành cho các hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may sử dụng vải/nguyên liệu sản xuất trong nước, 3% hạn ngạch dành cho thương nhân xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may không quản lý bằng hạn ngạch sang Hoa Kỳ từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2005, 1% hạn ngạch dành cho thương nhân có nhà máy cách cảng Hải Phòng hoặc cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trên 500 km...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Đấu thầu trái phiếu tại ngân hàng
(SMS: 200131 - Không gửi qua fax)
- Ngày 23/7/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 935/2004/QĐ-NHNN, về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quy chế này quy định: việc đấu thầu trái phiếu trong một phiên đấu thầu, sẽ được áp dụng một trong hai hình thức sau: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất; Kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu không cạnh tranh lãi suất. Khi áp dụng hình thức này, khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt đấu thầu đó...
Khối lượng đặt thầu tín phiếu kho bạc tối thiểu là 100 triệu đồng. Khối lượng trái phiếu ngoại tệ đặt thầu tối thiểu là 10.000 đơn vị tiền tệ...

Trường hợp đăng ký đấu thầu cạnh tranh lãi suất, mỗi phiếu được đăng ký tối đa 5 mức lãi suất đặt thầu. Lãi suất tại mỗi mức thầu được tính theo tỷ lệ %/1 năm và được viết đến 2 con số sau dấu phẩy...