Số 25.2014 (686) ngày 08/07/2014

SỐ 25 (686) - THÁNG 07/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

1

86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

 

* Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

Trang 2

2

85/2014/TT-BTC

Thông tư 85/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

 

* Hướng dẫn tạm ứng vốn bảo vệ và phát triển rừng

Trang 2

3

84/2014/TT-BTC

Thông tư 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

 

* Dự toán thu nội địa năm 2015 tăng 14 - 16%

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

1946/QĐ-TCHQ

Quyết định 1946/QĐ-TCHQ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo

 

* Bổ sung giá tham chiếu lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

5

23/2014/TT-BGTVT

Thông tư 23/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 

* Đổi phù hiệu taxi tại Hà Nội trước ngày 30/10

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

6

1069/QĐ-TTg

Quyết định 1069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

 

* Đẩy mạnh tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

7

38/2014/QĐ-TTg

Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

 

* Từ 1/9, tên miền Internet được đấu giá công khai và cho phép mua bán

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

8

1063/QĐ-TTg

Quyết định 1063/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

 

* Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2014 - 2015

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

1065/QĐ-TTg

Quyết định 1065/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 

* Đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa vùng TP.HCM là 60 - 56%

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

10

1531/QĐ-BTC

Quyết định 1531/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

 

* Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT

Trang 5

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

11

65/2014/NĐ-CP

Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

 

* Lãnh đạo nữ được giảm thời gian giữ chức vụ khi xét khen thưởng

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 06/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS06/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

ĐÀO TẠO TỐI THIỂU 3 GIỜ/QUÝ
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TCTD HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Đây là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/07/2014 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, quy định chi tiết điều kiện để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong Giấy phép thành lập và hoạt động; ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 

 

Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức đào tạo (có thể lựa chọn đào tạo tập trung, trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật) và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Trong đó, thời gian đào tạo tối thiểu là 04 giờ đối với 01 sản phẩm bảo hiểm và tối thiểu 16 giờ đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Đặc biệt, đối với nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, thời gian đào tạo thường xuyên định kỳ hàng quý tối thiểu là 03 giờ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.
 

HƯỚNG DẪN TẠM ỨNG VỐN BẢO VỆ
VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Ngày 30/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy định chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch của chủ đầu tư và thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng được tạm ứng vốn với tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án. Trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo hợp đồng, sau khi đã thanh toán khối hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần số vốn đã tạm ứng lần trước, chủ đầu tư có thể đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm ứng tiếp cho dự án, trong đó, tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án. Vốn tạm ứng được thanh toán

 

qua từng lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, bắt đầu thanh toán từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng; mức thanh toán từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn có trách nhiệm cùng với các tổ chức, nhà thầu, cá nhân, cộng đồng dân cư và hộ gia đình có tham gia thực hiện dự án đầu tư phát triển rừng tính toán mức tạm ứng hợp lý để đề nghị ứng vốn, nhưng không vượt quá mức 30% nêu trên; đồng thời phải quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm đảm bảo hoàn trả đủ khối lượng số vốn đã tạm ứng và thu hồi toàn bộ vốn ứng khi khối lượng hoàn thành đạt đến 80% giá trị hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.


DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA NĂM 2015 TĂNG 14 - 16%

Đây là một trong những mục tiêu đối với ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 được đề ra tại Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2015.

Trên cơ sở mục tiêu huy động vào NSNN năm 2015 từ thuế, phí khoảng 18 - 19% GDP; dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất) và dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân khoảng 14 - 16% và 6 - 8% so với năm 2014, Bộ Tài chính đã yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 để xây dựng dự toán NSNN năm 2015 sát với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành...

Các địa phương khi xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015, ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu nêu trên, còn phải tổng hợp toàn bộ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị trấn); dự toán thu phải đảm bảo tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo
 

 

các quy định của pháp luật. Đối với dự toán thu từ các hoạt động xuất khẩu, Bộ Tài chính nhấn mạnh, cần phân tích, dự kiến các ảnh hưởng đối với thu NSNN do tác động về giá, tỷ giá, tăng, giảm lượng hàng xuất khẩu...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quán triệt vốn đầu tư từ NSNN cần được tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội quan trọng quốc gia; nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt và các dịch vụ trên biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm... Đặc biệt, không bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương cho các địa phương để thực hiện các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2014.

 

Ü Xuất nhập khẩu:

BỔ SUNG GIÁ THAM CHIẾU LỐP Ô TÔ
NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC

Ngày 01/07/2014, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, bổ sung mức giá tham chiếu đối với mặt hàng ắc quy, lốp bơm hơi dùng cho ô tô tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/04/2014.

Theo đó, giá tham chiếu đối với mặt hàng ắc quy nhập khẩu dao động từ 9,6 USD - 61,2 USD/bình tùy từng loại, xuất xứ; trong đó, giá cao nhất 61,2 USD được áp dụng đối với bình ắc quy 12V-200AH, nhãn hiệu Rocket, có xuất xứ Hàn Quốc; tiếp đến là bình ắc quy loại khô, 12V-150AH, nhãn hiệu Atlas, có xuất xứ từ Hàn Quốc với giá tham chiếu là 47 USD. Đối với lốp bơm hơi bằng cao su nhập khẩu từ Trung Quốc, dùng cho xe tải và xe buýt, mức giá tham chiếu dao động từ 52,5 USD - 140,6 USD/bộ tùy theo từng loại.
 

 

Trước đó, tại Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/04/2014, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành mức giá tham chiếu đối với lốp bơm hơi bằng cao su có xuất xứ từ Thái Lan, Pháp, Nhật, Hàn Quốc... với mức giá dao động từ 19 USD - 17.171 USD/chiếc.

Các mức giá tham chiếu nêu trên là cơ sở để so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định và không được sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế.

Quyết định này có hiệu lực áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 05/07/2014.

 

Ü Giao thông:


ĐỔI PHÙ HIỆU TAXI TẠI HÀ NỘI TRƯỚC NGÀY 30/10

Theo Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/06/2014 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, xe taxi phải có phù hiệu “Xe Taxi”, có hộp đèn với chữ "Taxi" gắn trên nóc xe; hộp đèn phải được bật sáng khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách; đặc biệt, đối với xe taxi của các đơn vị có Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội cấp phải có phù hiệu “Taxi Hà Nội”, việc đổi phù hiệu đối với xe taxi tại Hà Nội sẽ được thực hiện trước ngày 30/10/2014.

Thời hạn có giá trị của các phù hiệu, biển hiệu nêu trên được xác định theo hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá thời hạn sử dụng của
 

 

phương tiện; riêng phù hiệu “Taxi Hà Nội” có giá trị 24 tháng và không quá thời hạn sử dụng của phương tiện. Đối với các phương tiện được bổ sung để phục vụ vận chuyển khách trong các dịp Lễ, Tết và các kỳ thi tuyển sinh, thời hạn của phù hiệu dao động từ 10 - 30 ngày, trong đó, đối với Tết Nguyên đán tối đa là 30 ngày và các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, dịp Lễ, Tết khác, phù hiệu, biển hiệu có giá trị không quá 10 ngày.

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 15/08, xe ô tô vận chuyển hành khách trên tuyến cố định, vận tải hành khách du lịch, vận tải hành khách theo hợp đồng trong 03 tháng liên tục có hơn 02 lần bị xử lý vi phạm do chở hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải theo quy định hoặc do xếp hàng trên xe làm lệch xe sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu trong 01 tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.
 

Ü Khoa học-Công nghệ:

ĐẨY MẠNH TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI

Ngày 04/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 với mục đích phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến năm 2020, phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Quyết định này là xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ; trong đó chú trọng tới hoạt động cử các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam vào làm việc, thực tập có thời hạn tại các doanh nghiệp công nghệ của thế giới. 

Khi lập dự án chuyển giao công nghệ phải bảo đảm có ít nhất 02 doanh nghiệp
 

 

và 01 nhóm nhà khoa học và công nghệ thuộc tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam tham gia; có năng lực khoa học và công nghệ, có kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ và tổ chức kinh doanh sản phẩm; có cam kết nguồn kinh phí từ tổ chức, doanh nghiệp chủ trì bảo đảm thực hiện dự án.

Ngoài ra, chủ trương hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chủ trì thực hiện dự án chuyển giao công nghệ một phần chi phí xây dựng thuyết minh dự án và một phần kinh phí thực hiện đối với những dự án có tính khả thi; ưu tiên hỗ trợ một số nội dung chính của dự án như: Huấn luyện chuyên sâu, tham gia khảo sát, nghiên cứu công nghệ; làm vật mẫu; thuê chuyên gia tư vấn…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Ü Thông tin-Truyền thông:

TỪ 1/9, TÊN MIỀN INTERNET ĐƯỢC
ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI VÀ CHO PHÉP MUA BÁN

Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet từ ngày 01/09.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bổ sung điều kiện chuyển nhượng kho số viễn thông. Theo đó, doanh nghiệp được cấp, phân bổ mã, số, khối số viễn thông thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng mã, khối số này sau khi đã khai thác, sử dụng trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ ngày được cấp, phân bổ mã, số, khối số viễn thông. Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, Thủ tướng lưu ý, không được phép chuyển nhượng đối với những tên miền được ưu tiên bảo vệ và tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền Internet đang bị tạm ngừng sử dụng. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải làm thủ tục đăng ký lại
 

 

tên miền đó theo quy định của pháp luật.

Cũng từ ngày 01/09, các tiên miền Internet quốc gia “.vn” và các tên miền Internet khác có nhu cầu đăng ký sử dụng cao sẽ được xem xét mang ra đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet phải đăng ký tham gia thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng và nộp tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trước thời điểm bắt đầu trả giá ít nhất 15 ngày. Trong đó, tiền đặt trước do Hội đồng đấu giá quy định, nhưng tối thiểu bằng 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tên miền Internet mang ra đấu giá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2014 - 2015

Nhằm bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường của dân tộc và khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., ngày 02/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1063/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015.

Theo Kế hoạch, các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức bao gồm: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh.

Các ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 02 năm 2014 - 2015 gồm: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/07/1954 - 20/07/2014);
 

 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/08/1945 - 19/08/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/08/2005 - 19/08/2015).

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015 được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành) và nguồn kinh phí xã hội hóa. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo chỉnh trang các khu tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ; phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và đối tượng chính sách...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


ĐẾN 2020, TỶ LỆ ĐÔ THỊ HÓA VÙNG TP.HCM LÀ 60 - 65%

Nhằm mục tiêu phát triển vùng TP.HCM trở thành vùng kinh tế động lực hàng đầu của cả nước, có cơ cấu kinh tế hiện đại và là trung tâm kinh tế lớn của khu vực và châu Á, ngày 03/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1065/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng TP.HCM bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và 07 tỉnh xung quanh, gồm các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang với diện tích khoảng 30.404 km2. Dự tính, đến năm 2020, quy mô đất đai xây dựng đô thị và đất công nghiệp tập trung của vùng khoảng 180.000 - 210.000ha và 30.000 - 40.000ha; dân số trong vùng khoảng 20 - 22 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60 - 65%.
 

 

Để đạt được những mục tiêu, dự báo nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh cấu trúc không gian vùng đáp ứng yêu cầu kết nối với các vùng kinh tế lớn trên thế giới và kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia; điều chỉnh định hướng phân bố hệ thống đô thị, trong đó, TP.HCM là đô thị hạt nhân động lực phát triển của toàn vùng; điều chỉnh phân bố các vùng công nghiệp công nghệ cao, các vùng công nghiệp chuyên sâu, các vùng công nghiệp tập trung đa ngành gắn với các vùng đô thị trung tâm và các vùng đô thị đối trọng, các trục hành lang kinh tế đô thị và các đầu mối hạ tầng kỹ thuật của vùng, khai thác hiệu quả các lợi thế vùng nguyên liệu, nguồn nhân lực...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hành chính:


LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG HOÀN THUẾ GTGT

Ngày 03/07/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, bao gồm: 06 thủ tục hành chính mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh trong lĩnh vực thuế/hải quan/Kho bạc Nhà nước.

Trong đó đáng chú ý là thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT. Theo đó, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định; kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế tại trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp hoặc
 

 

địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp, muốn bán hàng hoàn thuế GTGT phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm công văn đăng ký tham gia bán hàng; bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp và hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng với cửa hàng đại lý của doanh nghiệp có xác nhận của doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và thông báo trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật:

LÃNH ĐẠO NỮ ĐƯỢC GIẢM THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ
KHI XÉT KHEN THƯỞNG

Ngày 01/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 đã có một số quy định ưu tiên đối với người lao động nữ. Theo đó, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý được giảm 03 năm so với quy định chung.

Tương tự, đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng thay đổi một số tiêu chí để xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bằng khen và danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến... Cụ thể, công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề hoặc có phát minh,

 

sáng chế, sáng kiến hay mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động sẽ được xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chính phủ quy định cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, không xét tặng danh hiệu này đối với những đối tượng mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.