Số 25.2012 (586) ngày 03/07/2012

 

SỐ 25 (586) - THÁNG 07/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

803/QĐ-TTg

Quyết định 803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia

 

* Từ 28/06, tiến hành điều tra giá một số loại bất động sản

Trang 2

2

797/QĐ-TTg

Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

 

* Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo

Trang 2

3

54/2012/NĐ-CP

Nghị định 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

 

* Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn tối đa 5 năm

Trang 2

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

4

17/2012/TT-BCT

Thông tư 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

 

* Từ ngày 01/07, giá bán điện bình quân tăng 65 đồng/kWh

Trang 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

5

24/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT

 

* Khuyến khích thí sinh tố cáo hành vi gian lận trong tuyển sinh đại học

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

6

1609/QĐ-BTC

Quyết định 1609/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

 

* Hạn chế quyền bảo lãnh của VIETTEL cho các công ty con

Trang 3

7

105/2012/TT-BTC

Thông tư 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp...

 

* Quy định sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Trang 4

8

104/2012/TT-BTC

Thông tư 104/2012/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

 

* Giảm 2,4% lãi suất tín dụng đầu tư

Trang 4

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

9

08/2012/TT-BTTTT

Thông tư 08/2012/TT-BTTTT hướng dẫn thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích ...

 

* Hướng dẫn cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 2012 - 2013

Trang 4

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

 

 

 

10

515/QĐ-UBCK

Quyết định 515/QĐ-UBCK ban hành Quy trình công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

 

* Từ 25/06, công ty chứng khoán phải đăng ký công bố thông tin với UBCKNN

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 06/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS06/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

TỪ 28/06, TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA
GIÁ MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN

Đó là một trong các nội dung chính được quy định tại Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Nhằm tính chỉ số giá bất động sản phục vụ cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đánh giá, dự báo xu hướng thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Bất động sản và các cơ quan quản lý liên quan đến thị trường bất động sản, Bộ Tài chính tiến hành điều tra thu thập số liệu về giá của một số loại bất động sản đại diện có giao dịch trên thị trường và giá trị giao dịch của các loại bất động sản chủ yếu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu các Bộ và cơ quan liên quan điều tra thu thập số liệu tính chỉ số giá xây dựng; mức giá cước đường bộ, đường thủy,

 

đường sắt, đường hàng không và dịch vụ kho bãi, bốc xếp (không bao gồm VAT); giá sinh hoạt theo không gian; điều tra y tế quốc gia, điều tra tỷ lệ người khuyết tật, xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, nhu cầu giáo dục về việc làm của người khuyết tật; điều tra toàn bộ các đối tượng thuộc diện trợ giúp chính sách xã hội…

Chương trình điều tra thống kê quốc gia này là căn cứ để các Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, tổ chức thực hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê theo quy định của pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2012.

HỖ TRỢ TỐI THIỂU 70%
MỨC ĐÓNG BHYT CHO HỘ CẬN NGHÈO

Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Theo quy định tại Quyết định này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia kể từ ngày 01/01/2012.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn

 

hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu 70% nêu trên.

Riêng đối với tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương chưa tự cân đối được và địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ lần lượt là 70% và 35% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo ở các địa phương đó.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2012.
 

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA 5 NĂM

Ngày 22/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 về vật liệu nổ công nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định này, thời hạn của Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản là không quá 05 năm. Thời hạn của giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, nghiên cứu, thử nghiệm, hoạt động dầu khí và giấy phép dịch vụ nổ mìn vẫn được tính theo thời hạn công trình và không quá 02 năm.

Bên cạnh đó, các loại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sẽ

 

không quy định thời hạn hiệu lực. Định kỳ hàng năm, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các tổ chức được cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện việc chấp hành các điều kiện quy định trong giấy phép, giấy chứng nhận và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Riêng đối với giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày 10/08/2012 được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2012.

TỪ NGÀY 01/07, GIÁ BÁN ĐIỆN
BÌNH QUÂN TĂNG 65 ĐỒNG/KWH

Ngày 29/06/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2012, giá bán điện bình quân tăng lên 1.369 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 65 đồng/kWh so với trước đây (theo quy định cũ là 1.304 đồng/kWh).

Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh giá điện này, giá điện sinh hoạt vẫn chia thành 07 mức như hiện hành. Riêng giá bán điện sinh hoạt cho mức sử dụng từ 0 - 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp không bị điều chỉnh, vẫn giữ nguyên ở mức 993 đồng/kWh. Các hộ dân bình thường và các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đăng ký cho sản lượng điện sử dụng từ kWh thứ 51 trở lên, có mức sử dụng từ mức 0 - 100 kWh/tháng trở lên sẽ phải chịu mức tăng giá điện. Trong đó, mức tăng giá điện cho sinh hoạt cao hơn mức tăng bình quân, khoảng trên 6%. Giá điện ở 100 kWh đầu tiên sẽ có mức giá 1.284 đồng/kWh và giá điện sinh

 

hoạt cao hơn mức tăng bình quân, khoảng trên 6%. Giá điện ở 100 kWh đầu tiên sẽ có mức giá 1.284 đồng/kWh và giá điện sinh hoạt ở bậc cao nhất, từ số 400 kWh sẽ phải chịu mức giá lên tới 2.192 đồng/kWh.

Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp phát hiện các đơn vị không đáp ứng đủ điều kiện được quy định của pháp luật, Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành đình chỉ hoạt động của các tổ chức vi phạm, báo cáo UBND tỉnh để thu hồi giấy phép hoạt động điện lực hoặc báo cáo Cục Điều tiết điện lực để thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Cục Điều tiết điện lực cấp, bàn giao cho Công ty điện lực bán điện trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012; thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011.

KHUYẾN KHÍCH THÍ SINH TỐ CÁO
HÀNH VI GIAN LẬN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Những người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh nêu trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, bằng chứng đã cung cấp  và không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng
 

 

tiêu cực đến kỳ thi.

Cũng theo Thông tư này, Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo và hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm qui chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh và bảo mật thông tin, danh tính người cung cấp thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/06/2012.

 

HẠN CHẾ QUYỀN BẢO LÃNH
CỦA VIETTEL CHO CÁC CÔNG TY CON

Trước kết quả bất ngờ của đợt Thanh tra Chính phủ đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội vào tháng 03/2012 vừa qua, khi Tập đoàn này và một số đơn vị thành viên đã để xảy ra nhiều sai phạm về hạch toán doanh thu, công nợ..., ngày 26/06/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1609/QĐ-BTC kèm theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL) nhằm giám sát chặt chẽ hơn việc huy động và sử dụng vốn, tài sản của Tập đoàn Nhà nước này.

Theo Quy chế mới ban hành, Tổng giám đốc VIETTEL chỉ được quyết định các dự án đầu tư có trong kế hoạch phát triển của Tập đoàn đã được Thủ tướng phê duyệt; các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VIETTEL.

Việc bảo lãnh cho các công ty con do VIETTEL sở hữu 100% vốn điều lệ hay có vốn góp của VIETTEL để vay vốn của ngân hàng phải tuân theo quy định của pháp luật và nguyên tắc hạn chế tối đa việc VIETTEL bảo lãnh cho công ty con vay vốn

 

tránh làm tăng nghĩa vụ trả nợ của VIETTEL khi công ty con không có khả năng thanh toán nợ. Tỷ lệ bảo lãnh của từng khoản vay không được vượt quá tỷ lệ góp vốn của VIETTEL trong doanh nghiệp được bảo lãnh và tổng các khoản bảo lãnh vay vốn  không vượt quá vốn điều lệ của VIETTEL.

Quy chế cũng yêu cầu VIETTEL phải báo cáo mọi biến động về tăng, giảm vốn bằng cách đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn định kỳ 06 tháng hàng năm cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát. Đồng thời có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUỸ
PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Thông tư, nguồn vốn của quỹ này được dùng để hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam và thực hiện đề tài, dự án KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể như: Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KH&CN của doanh nghiệp (xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển); mua máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ trực tiếp sử dụng vào việc sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp; chi phí cho đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp theo
 

 

quy định của pháp luật...

Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển KH&CN hay đầu tư cho các dự án đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

Hàng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo trích, sử dụng quỹ và kê khai số liệu về mức trích lập, số tiền trích lập gửi đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2012.

GIẢM 2,4% LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 104/2012/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 25/06, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm từ 14,4% xuống còn 12%/năm, giảm 2,4% so với trước đây.

Ngoài ra, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam

 

vẫn giữ nguyên ở mức 11,4%/năm và 2,4%/năm.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 25/06/2012.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2012; thay thế Thông tư số 201/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.

 

HƯỚNG DẪN CUNG ỨNG DỊCH VỤ
BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 2012 - 2013

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BTTTT ngày 25/06/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông giai đoạn 2011 - 2013.

Theo đó, sản lượng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và phát hành báo chí qua mạng bưu chính công cộng giai đoạn 2012 - 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế thị trường bưu chính và kết quả thực hiện của năm trước liền kề, và bao gồm các nội dung chủ yếu về sản lượng các dịch vụ thư cơ bản trong nước; thư cơ bản quốc tế từ Việt Nam đi các nước; thư cơ bản quốc tế từ các nước đến Việt Nam và các loại báo

 

Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các loại báo chí khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định là dịch vụ công ích được Nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng.

Cũng theo Thông tư này, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích năm 2012 và 2013 cho Bộ Thông tin và Truyền thông lần lượt trước các ngày 25/06/2012 (với báo cáo năm 2011) và 20/07/2012.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2012 và áp dụng cho việc quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2013.

TỪ 25/06, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
PHẢI ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỚI UBCKNN

Tại Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/06/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN ) cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

Cụ thể, chậm nhất đến ngày 14/07/2012, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán và người có liên quan phải tiến hành đăng ký công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.

Thông tin do các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán gửi công bố trên

 

cổng thông tin điện tử của UBCKNN phải được chuyển tải dưới dạng văn bản, có đầy đủ dấu, chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật và file dữ liệu điện tử, phải có đầy đủ tên, chức vụ của người ký văn bản, số hiệu, ngày tháng văn bản.

Mọi trường hợp sai phạm tính trung thực của nội dung thông tin gửi công bố hoặc báo cáo đều bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, công ty vi phạm phải cải chính nội dung thông tin đã công bố theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.