Số 25.2011 (534) ngày 21/06/2011

 

SỐ 25 (534) - THÁNG 6/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

44/2011/NĐ-CP

Nghị định 44/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ…

 

* Từ 15/08, Bộ Công Thương sẽ có thêm Cục Hóa chất 

Trang 2

2

43/2011/NĐ-CP

Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử…

 

* Công khai thông tin trên Website của cơ quan nhà nước 

Trang 2

3

42/2011/NĐ-CP

Nghị định 42/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

 

* 08 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến 

Trang 2

4

33/2011/QĐ-TTg

Quyết định 33/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá…

 

* Miễn tiền sử dụng đất tái định cư cho dân chài 

Trang 3

5

909/QĐ-TTg

Quyết định 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 

* Năm 2020, đưa vào khai thác, sử dụng Sân bay Long Thành

Trang 3

6

922/CT-TTg

Chỉ thị 922/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

 

* Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 

Trang 3

7

897/CT-TTg

Chỉ thị 897/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

 

* Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an ninh mạng Internet 

Trang 4

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

8

19/2011/TT-BTNMT

Thông tư 19/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên…

 

* Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Trang 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

9

25/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

 

* Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng đại học, cao đẳng 

Trang 4

10

24/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

 

* Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học 

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS05/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

TỪ 15/08, BỘ CÔNG THƯƠNG SẼ CÓ THÊM CỤC HÓA CHẤT

Ngày 14/06/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 

Theo đó, kể từ ngày 15/08/2011, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ bao gồm thêm Cục Hóa chất bên cạnh 30 tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ theo như cơ cấu tổ chức trước đây; bên cạnh đó, Vụ Năng lượng trước đây cũng sẽ được đổi tên gọi thành Tổng cục Năng lượng. 

 

Nghị định cũng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, cho phép thành lập thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ, ban hành danh sách đối với các tổ chức sự nghiệp khác còn lại của Bộ. 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011.

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày 13/06/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước. 

Theo đó, trên cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước phải có những thông tin như: Thông tin giới thiệu; Tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Ngoài ra còn phải có mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công... 

Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước phải cung cấp các dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước khác, đồng thời bảo đảm sự tương thích về công nghệ. Trong đó, Cổng TTĐT Chính phủ đóng vai trò làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet, tích hợp thông tin từ cổng TTĐT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

Cũng theo Nghị định này, cơ quan chủ quản có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi. 

Các cơ quan chủ quản sử dụng những kết quả đã đạt được trong việc chuẩn hóa thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ hành chính công trên cổng TTĐT. Đối với các dịch vụ có liên quan đến các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đi kèm phải cho phép người sử dụng tải về để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là Nghị định yêu cầu các cổng TTĐT của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011.

08 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định 08 trường hợp công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. 

Theo đó, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến khi đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ địa phương đến Trung ương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến hoạt động kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất nước.

Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ đó; công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến; công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước cũng được miễn gọi nhập ngũ trong

 

thời chiến.

Đáng chú ý, Nghị định cũng quy định miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đối với công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ; công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.

Tuy nhiên khi có nhu cầu cần thiết, Bộ Quốc phòng được phép điều động một số công dân có chuyên môn thuộc các đối tượng quy định nêu trên vào phục vụ trong quân đội. Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, nếu có đơn tình nguyện phục vụ trong quân đội và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người đó thì có thể được gọi nhập ngũ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2011 và thay thế Nghị định số 82/HĐBT ngày 06/05/1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên.

MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CHO DÂN CHÀI

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10/06/2011 về việc miễn tiền sử dụng đất ở hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm pha di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của

 

pháp luật. 

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định miễn tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân khi phát sinh giao dịch dân sự chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được miễn thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm phát sinh giao dịch dân sự đó. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2011.

NĂM 2020, ĐƯA VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG SÂN BAY LONG THÀNH

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/06/2011 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) của Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và đơn vị tư vấn là Công ty Tư vấn sân bay Nhật Bản (JAC) để đến năm 2020 sớm đưa vào khai thác sử dụng. 

Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành với chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới, tiếp nhận được các máy bay A380-800 hoặc tương đương, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trong đó, cấp Sân bay là 4F (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); nhà ga hành khách có tính chất là ga quốc tế và quốc nội, 02 cao trình. Đến năm 2020 nhà ga có công suất 20 triệu hành khách/năm; đến năm 2030 gồm 02 nhà ga có tổng công suất 50 triệu hành khách/năm; giai đoạn sau 2030, gồm 04 nhà ga có tổng công suất 100 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa đến năm 2020 có công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2030 công suất 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm và giai đoạn sau năm 2030 nhà

 

ga có công suất 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cũng trong Quyết định này còn có quy hoạch khu bay; quy hoạch giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với sân bay; quy hoạch các công trình Quốc phòng; quy hoạch sử dụng đất đai trên tổng diện tích 5.000 ha cũng như phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Kế hoạch đầu tư được chia làm 03 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 (2015 - 2020) đầu tư xây dựng 02 đường hạ cất cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, khu điều hành khai thác, khu quản lý hoạt động bay, khu phụ trợ, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu công nghiệp hàng không và thành phố sân bay phát triển theo nhu cầu để đến năm 2020 có thể bước đầu đưa vào khai thác sử dụng.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 6.744,7 triệu USD trong đó, tổng chi phí xây dựng là 6.048,2 triệu USD; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng xấp xỉ 696,5 triệu USD (giá trị chuyển đổi 1 USD = 20.000 VNĐ)…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

THỦ TƯỚNG GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Ngày 15/06/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 922/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh và phát triển bền vững. 

Theo đó, mục tiêu năm 2012 là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa chi ngân sách nhà nước và đầu tư công; giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước và giữ nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài quốc gia ở mức an toàn, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. 

Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối. Tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường ngoại tệ và vàng, tránh rủi ro, giảm nợ xấu, bảo đảm tính

 

thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Ngành giáo dục cần nâng cao chất lượng giáo dục của các bậc học hướng tới xây dựng chuẩn hóa nền giáo dục Việt Nam; gắn kết có hiệu quả giữa việc mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động quy đào tạo cả về số lượng và chất lượng; phát triển lao động nông thôn. 

Năm 2012 cũng cần hết sức chú trọng triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa một số dịch vụ công gắn với tinh giản bộ máy nhà nước, tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Cũng trong Chỉ thị này, Thủ tướng còn đưa ra các mục tiêu về dự toán ngân sách nhà nước bảo đảm mức động viên đạt khoảng 25% GDP, trong đó thu thuế, phí và lệ phí khoảng 23%; dự toán thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 16 - 18%; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011...
 

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG AN NINH MẠNG INTERNET

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/06/2011 về tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số để tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính. 

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian gần đây, tình hình mất an toàn thông tin số ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; số lượng các vụ tấn công mạng và xâm nhập hệ thống để do thám, trục lợi, phá hoại dữ liệu… đang gia tăng ở mức báo động. 

Chính vì thế, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương cần kiểm tra và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng; bảo đảm các nguyên tác an toàn thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật. 
 

 

Bên cạnh đó, cần triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet. Đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử quan trọng, nhất thiết phải áp dụng chính sách ghi lưu tập trung biên bản hoạt động (log file) cần thiết để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng với thời gian lưu trữ tối thiểu 03 tháng. 

Các Bộ, ngành và địa phương cũng cần xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số định kỳ hàng năm và 05 năm nhằm thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020. Các thông tin thuộc bí mật Nhà nước lưu trữ và truyền trên môi trường mạng phải được mã hóa và quản lý theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet phải thiết lập đầu mối liên lạc để phối hợp và tuân thủ sự điều phối của cơ quan chức năng và tham gia và công tác ứng cứu, khắc phục sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng...

QUY HOẠCH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO

Ngày 10/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo là thiết lập phương án sử dụng hợp lý tài nguyên, giải quyết các mối tương tác giữa các phương thức sử dụng và mâu thuẫn giữa các quy hoạch chuyên ngành nhằm cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo đó, việc lập quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo phải đảm bảo thực hiện qua các bước như: thu thập thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ; điều tra thực địa bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ; tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; phê duyệt và công bố quy hoạch…

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm lập hồ sơ quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt; công bố quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo sau khi được phê duyệt.

Quy hoạch này chỉ được điều chỉnh căn cứ vào thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo hoặc khi thay đổi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; thay đổi điều kiện tự nhiên do tai biến tự nhiên, biến đổi khí hậu, các hoạt động của tổ chức, cá nhân làm biến đổi điều kiện tự nhiên của vùng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011.
 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày 07/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (HĐHT). 

Theo đó, HĐHT là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của các Giám đốc đại học, học viện, các Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; việc trưởng khoa của các trường tham gia vào HĐHT do HĐHT xem xét, quyết định. HĐHT có thể được thành lập theo khu vực địa lý hoặc theo khối ngành. 

HĐHT có chức năng phối hợp, hỗ trợ các trường thành viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề của giáo dục đại học nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học thuộc khối ngành hoặc thuộc khu vực địa lý nói riêng.

 

HĐHT chủ động thực hiện việc tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các trường thành viên vì lợi ích chung của các trường đại học, cao đẳng trong khối ngành, trong khu vực địa lý hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; phổ biến, cung cấp thông tin cần thiết cho các trường thành viên theo quy định của pháp luật và tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển giáo dục đại học; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đại học. 

Cũng theo Thông tư này, HĐHT hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau; HĐHT họp Hội nghị toàn thể mỗi năm ít nhất một lần; Hội nghị toàn thể HĐHT được tổ chức trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐHT và do Chủ tịch HĐHT triệu tập… 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2011.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Ngày 13/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học (DBĐH) bao gồm: tổ chức và nhân sự; giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học; tài sản và tài chính; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm. 

Theo đó, trường DBĐH thuộc loại trường chuyên biệt; được thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho vùng này. Trường DBĐH được ưu tiên cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách, lựa chọn bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. 

Trường DBĐH chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở và có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và

 

Nhà nước trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, vùng dân tộc. Trường DBĐH có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước. 

Nhiệm vụ của trường DBĐH là: Tổ chức tuyển chọn; bổ túc kiến thức; bồi dưỡng văn hóa cho học sinh để có đủ trình độ vào học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quản lý, tổ chức đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của học sinh trong hoạt động giáo dục; Giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá dân tộc và Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực lực thi hành kể từ ngày 28/07/2011; các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.