Số 25.2008 (381) ngày 27/06/2008

 CHÍNH PHỦ


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
(SMS: 504893)
- Ngày 25/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (TTĐT).
Theo đó, Cổng TTĐT thực hiện các chức năng quan trọng như tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet, đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet và tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet…
Trong số nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ gồm chuẩn hóa phần mềm sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin quốc gia trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet.
Tổ chức, thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.
Cổng TTĐT Chính phủ cũng có trách nhiệm phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế-xã hội, thời sự trong nước và quốc tế.
Cổng TTĐT Chính phủ có cơ quan thường trú trong nước tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
(SMS: 504882)
- Để tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh, ngày 25/6/2008,  Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 973/CĐ-TTg, yêu cầu: bảo đảm an ninh, trật tự các điểm thi; có biện pháp quản lý, phòng ngừa ngăn chặn mọi hành vi vi phạm ở các khu vực thi; kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như: tung tin thất thiệt, phân phát đề thi giả, cướp giật đề thi đưa ra ngoài, ném tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị...
Tổ chức giao thông hợp lý, tăng số lượng phương tiện giao thông có chất lượng tốt để phục vụ thí sinh; có phương án cụ thể nhằm giảm ùn tắc giao thông và xử lý kịp thời khi xảy ra; đề phòng và ngăn chặn kịp thời các hành động gây cản trở giao thông…
Cung cấp điện, nước ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và các điều kiện kỹ thuật khác phục vụ kỳ thi…
Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trú của các thí sinh…


Điều hành kinh tế vĩ mô
(SMS: 504900)
- Ngày 25/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 970/TTg-KTTH về việc thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung vào một số nhiệm vụ: kịp thời cho vay tái cấp vốn, tái chiết khấu đối với các tổ chức tín dụng để tăng khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 và tạo điều kiện cho việc phát triển ổn định của nền kinh tế những năm tiếp theo.
Tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, trước hết đối với các tổ chức tín dụng nhỏ, chưa đáp ứng đủ các quy định vay tái cấp vốn, tái chiết khấu bình thường, nhằm bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động hệ thống ngân hàng một cách an toàn và bền vững. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc tăng lãi suất huy động vốn của các tổ chức tín dụng này.
Chủ động điều hành tỷ giá hối đoái với biên độ và bước đi hợp lý, bảo đảm tạo được điều kiện cho thị trường ngoại tệ vận hành ổn định, ngăn ngừa hoạt động đầu cơ ngoại tệ; thường xuyên theo dõi và có những biện pháp quản lý phù hợp các giao dịch ngoại hối, các luồng vốn vào, ra; kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu những vật tư, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước rà soát, xác định cụ thể danh mục và mặt hàng cần phải hạn chế nhập khẩu; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, gắn với áp dụng chính sách thuế để hạn chế nhập khẩu, nhằm bảo đảm mức nhập siêu năm nay vào khoảng 30% kim ngạch nhập khẩu.


Trợ giúp pháp lý
(SMS: 504884)
- Ngày 23/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015".
Theo đó, trong giai đoạn từ 2008 - 2010, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, chú trọng thành lập Chi nhánh ở vùng xa trung tâm, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và các địa bàn được coi là điểm nóng về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, bảo đảm đáp ứng từ 95% đến 98% nhu cầu TGPL của người được TGPL.
Trong năm 2008, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm, đồng thời củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên TGPL để có thể thu hút những người là cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp, bảo vệ pháp luật, luật sư tham gia. Phấn đấu đến năm 2010, mỗi Trung tâm có từ 150 cộng tác viên trở lên với 70% số cộng tác viên có trình độ từ đại học trở lên. Giai đoạn này cũng cần nâng cao trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc đảm bảo nguồn lực cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác TGPL ở địa phương.
Giai đoạn 2011 - 2015, nâng cao năng lực của Trung tâm để có đủ khả năng tổ chức, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL. Đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của nhân dân. Bảo đảm đến năm 2015, thực hiện trong thực tế quyền được lựa chọn người thực hiện TGPL, chú trọng phát triển nguồn nhân lực là nữ và dân tộc thiểu số.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tăng cường quản lý thị trường chứng khoán
(SMS: 504820)
- Theo Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ra ngày 23/6/2008, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: việc chào báo chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với UBCKNN. Mọi trường hợp chào bán chứng khoán vi phạm pháp luật phải bị đình chỉ và xử phạt theo quy định. Tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý cấp phép hoạt động về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ…
Các doanh nghiệp không phải pháp nhân Việt Nam không được chào bán chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp thực hiện theo lộ trình cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán bất hợp pháp. Các hoạt động cung cấp thông tin, nhu cầu mua, bán, giá cả chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng phải tuân thủ đúng quy định. Người đứng đầu các phương tiện thông tin này phải đảm bảo sự chính xác, minh bạch về nguồn thông tin đã đăng tải.
Các doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát rtiển và nguồn vốn xây dựng cơ bản để tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần của các quỹ đầu tư chứng khoán (kể cả các quỹ đầu tư mạo hiểm), công ty đầu tư chứng khoán…
Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước để đầu tư tài chính, đầu tư vào thị trường chứng khoán không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Nhà nước giao.

Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan thông tấn báo chí phải chịu trách nhiệm về những nội dung, số liệu và những thông tin về thị trường chứng khoán đã đăng tải.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công
(SMS: 504901)
- Ngày 25/6/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt.
Theo đó, chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách kỹ thuật của nhà thầu phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng tối thiểu 7 năm và đã tham gia thi công ít nhất một công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt cùng loại có quy mô tương tự hoặc quy mô ở cấp thấp hơn liền kề.
Những cán bộ kỹ thuật của nhà thầu làm việc tại công trình phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng tối thiểu 2 năm đối với người có trình độ đại học, 4 năm đối với người có trình độ cao đẳng.
Các công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt phải có chứng chỉ đào tạo nghề phù hợp. Riêng đối với công nhân vận hành, điều khiển máy móc, thiết bị thi công chính có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 1 năm.
Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát nhà thầu thực hiện theo quy định hiện hành, tạm dừng hoặc đình chỉ thi công cho đến khi nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực theo hợp đồng đã ký kết; hịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện công việc, công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Bảo hộ tài chính cho công dân và pháp nhân Việt Nam
(SMS: 504883)
- Ngày 20/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Theo đó, nguồn kinh phí ban đầu của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 20 tỷ đồng và được cấp bổ sung hàng năm trên cơ sở dự toán được phê duyệt.
Ngoài việc chi cho các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan được ủy quyền của Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam, Quỹ được dùng để trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng; tạm ứng tiền mua vé về nước, chi trả chi phí bệnh viện, khách sạn… cho công dân khi họ không có khả năng tài chính, không được bảo lãnh...
Công dân Việt Nam ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.
Giám đốc Quỹ có quyền duyệt chi với mức không quá 10.000 USD cho mỗi vụ việc. Những khoản chi trên mức này phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài có quyền duyệt chi không quá 3.000 USD cho mỗi vụ việc.
Không được sử dụng kinh phí của Quỹ chi cho các hoạt động không đúng mục đích. Giám đốc Quỹ và Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm về việc chi tiêu theo đúng chính sách, chế độ quy định…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


ng thuế xuất khẩu
(SMS: 504795)
- Ngày 19/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.
Theo đó
, tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu lên 10% đối với các mặt hàng sau: sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (mức thuế trước đây là 1%); ở dạng bán thành phẩm (trước đây: từ 3 đến 5%); thỏi đúc phế liệu nấu lại (trước đây là 0%).
Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan kể từ ngày 28/6/2008.


Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 504793)
- Ngày 19/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Bộ trưởng quyết định: giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 5% xuống 0% mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy 230C.
Như vậy, mặt hàng này đã được áp dụng mức thuế suất 0% từ ngày 01/01/2008 đến ngày 11/6/2008 thì tăng lên 5%. Đến nay, trước biến động tăng giá xăng dầu trên thế giới, Bộ Tài chính đã quyết định áp dụng trở lại mức thuế suất 0%.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
(SMS: 504743)
- Theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành ngày 17/6/2008, quy định: chỉ Giám đốc nhà xuất bản mới có quyền ký duyệt bản thảo, ký quyết định xuất bản, ký duyệt hợp đồng in ấn và ký duyệt phát hành. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm (XBP) liên kết theo quy định. Bản thảo XBP liên kết đưa in phải sao thành 2 bản, 1 bản giao cho đối tác liên kết, 1 bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu.
Các cơ sở in chỉ được ký hợp đồng với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản. Sau khi in xong, đối tác liên kết có trách nhiệm nộp XBP liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng ghi trong hợp đồng và chỉ được phát hành XBP liên kết sau khi có ký duyệt của Giám đốc nhà xuất bản.
Ngoài ra, các cơ sở phát hành chỉ được phát hành XBP liên kết khi có chứng từ xác nhận nguồn gốc XBP liên kết và XBP liên kết này được in đủ các thông tin theo quy định của Luật Xuất bản.
Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về XBP liên kết của mình. Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành XBP, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về XBP liên kết.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


An ninh, trật tự giao thông
(SMS: 504769)
- Ngày 18/6/2008, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Công văn số 4642/BGTVT-VT về việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và 05/2008/NQ-CP.
Bộ trưởng yêu cầu: các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý xe công nông, xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tham gia giao thông. Kiên quyết thực hiện việc đình chỉ lưu hành xe công nông và xử lý nghiêm các hành vi điều khiển loại xe này tham gia giao thông…
Đình chỉ lưu hành ngay loại xe cơ giới 3 bánh tự chế (xe chưa được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biến số theo quy định) mà người điều khiển không phải là thương binh, người tàn tật tham gia giao thông.
Các xe cơ giới 3 bánh dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người và hàng hóa) chưa đăng kiểm, đăng ký và cấp biển số phải thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký và cấp biển số. Các xe không có đăng ký và biển số chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 31/12/2008.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi phương tiện cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ lưu hành, trong đó đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là thương binh, người tàn tật sử dụng xe cơ giới 3 bánh tự chế làm phương tiện để chở người và hàng hóa.

Các Sở: Giao thông vận tải, Giao thông công chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý xe công nông, xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tham gia giao thông; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ.