Số 24.2017 (837) ngày 27/06/2017

 

SỐ 24 (837) - THÁNG 06/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

02/CT-BXD

Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

 

* Buộc dừng sử dụng máy móc, thiết bị vi phạm an toàn lao động

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

23/2017/QĐ-TTg

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

* Điều kiện được Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã bảo lãnh tín dụng

Trang 2

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

3

22/2017/QĐ-TTg

Quyết định 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

* Tổ chức, hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Trang 3

4

1632/QĐ-BGTVT

Quyết định 1632/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải"

 

* Phấn đấu 100% dự án GTVT đưa vào khai thác đúng hạn

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

75/2017/NĐ-CP

Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

 

* Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Trang 3

6

2623/QĐ-BYT

Quyết định 2623/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

* Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

7

899/QĐ-TTg

Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020

 

* Đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng cho giáo dục nghề nghiệp

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

8

945/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

 

* Cả nước có gần 2 triệu hộ nghèo

Trang 4

9

58/2017/TT-BTC

Thông tư 58/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

 

* Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động dân tộc thiểu số

Trang 5

10

74/2017/NĐ-CP

Nghị định 74/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

* Nhiều ưu đãi với dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

11

34/2017/QH14

Nghị quyết 34/2017/QH14 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

 

* Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Trang 5

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 05/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

BUỘC DỪNG SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ VI PHẠM AN TOÀN LAO ĐỘNG

Theo nhận định của Bộ Xây dựng, mặc dù số vụ tai nạn lao động và thiệt hại về người những năm gần đây có giảm, song hoạt động thi công xây dựng công trình vẫn là hoạt động có nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Do đó, ngày 20/06/2017 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Tại Chỉ thị, Bộ yêu cầu xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động. Các nhà thầu thi công xây dựng phải tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong

 

thi công xây dựng công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn.

Đồng thời, các nhà thầu phải hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ BẢO LÃNH TÍN DỤNG

Ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi là Quỹ), Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/06/2017 còn quy định Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ.

Quy chế chỉ rõ, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án vay vốn tại tổ chức tín dụng khi có đủ các điều kiện: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Dự án vay vốn được Quỹ thẩm định và đánh giá là có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án; Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

 

Quỹ có thể cấp bảo lãnh toàn bộ giá trị khoản vay của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động. Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ; tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Các loại phí mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được bảo lãnh tín dụng phải nộp bao gồm: Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh; Phí bảo lãnh tín dụng tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh. Mức thu phí do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.


 
Ü Giao thông:

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/06/2017.

Theo Quyết định này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (sau đây gọi là Ủy ban) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Chủ tịch của Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ; 03 Phó Chủ tịch của Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Thứ trưởng Bộ Công an và một Phó Chủ tịch do Thủ tướng bổ nhiệm. Ủy viên của Ủy Ban là Thứ trưởng các Bộ: Giao thông Vận tải, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông… và lãnh đạo một

 

số Bộ, cơ quan khác như: Quốc phòng, Giáo dục Đào tạo; Xây dựng; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ủy ban, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban.

Ủy ban làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của các Ủy viên trước Chủ tịch Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Hàng quý, Ủy ban họp định kỳ một lần và khi cần thiết, Chủ tịch Ủy ban triệu tập họp bất thường...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/08/2017, thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011.
 

PHẤN ĐẤU 100% DỰ ÁN GTVT ĐƯA VÀO KHAI THÁC ĐÚNG HẠN

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải", đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017. 

Theo đó, Đề án chỉ rõ: Phấn đấu 100% các dự án giao thông vận tải được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán dự án đúng thời hạn theo quy định; Phấn đấu không có dự án phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan và không có dự án vi phạm về chất lượng. Hạn chế thấp nhất việc xử lý kinh tế phải kiến nghị thu hồi; Không có các kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải kim điểm trách nhiệm...

Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ việc phân bổ, huy động và sử dụng các nguồn vốn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý; Hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí, sử dụng không hiệu quả nguồn vốn của Nhà

 

nước; Phấn đấu không để xảy ra các vụ vi phạm phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến phân bổ, huy động và sử dụng các nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp như: Hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn; Đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn; Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Y tế-Sức khỏe:

ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 20/06/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012.

Theo Nghị định này, Tạp chí Y học thực hành không còn nằm trong cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Do đó, cơ cấu tổ chức của Bộ chỉ còn gồm 23 đơn vị, thay vì 24 đơn vị như trước đây. Các đơn vị còn lại vẫn được giữ nguyên, trong đó: Vụ Kế hoạch - Tài chính có 05 phòng; Cục Y tế dự phòng có 04 phòng và Văn phòng Cục; Cục Phòng, chống HIV/AIDS có 03 phòng và Văn phòng Cục; Cục An toàn thực phẩm có 05 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Môi trường y tế có 03 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có 05 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Dược có 06 phòng và Văn phòng

 

Cục…

Bộ Y tế được quy định là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

BÃI BỎ 63 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Ngày 20/06/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tại Quyết định này, Bộ đã bãi bỏ 63 thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 4692/QĐ-BYT và Quyết định 3085/QĐ-BYT, bao gồm các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam; Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước

 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa; Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa;…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng công bố danh sách 56 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, trong đó có các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam; Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; Đề nghị kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh; chữa bệnh…

Quyết định có hiệu lực  từ ngày ký.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

ĐẦU TƯ HƠN 14.000 TỶ ĐỒNG CHO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 với tổng kinh phí thực hiện là 14.024 tỷ đồng.

Chương trình này hướng tới mục tiêu đến năm 2020, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường nghề và khoảng 30 trường chuyên biệt đủ điều kiện đào tạo một số nghề trọng điểm; đầu tư đồng bộ khoảng 100 nghề trọng điểm; Hỗ trợ đào tạo trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ngành nghề đặc thù cho khoảng 8.800 lao động để đưa khoảng 6.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tư vấn chính sách việc làm và học nghề, trong đó 45 - 50% số người lao động đến các Trung tâm

 

dịch vụ việc làm được giới thiệu việc làm và 70% người trong số đó kết nối việc làm thành công…

Một số nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình này bao gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề; Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao năng lực tư vấn, hướng nghiệp, thông tin, tuyên truyền, dự báo nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

CẢ NƯỚC CÓ GẦN 2 TRIỆU HỘ NGHÈO

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/06/2017.

Cụ thể, tính đến hết năm 2016, cả nước có 1.986.697 hộ nghèo; 1.306.928 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo là 8,23% và hộ cận nghèo là 5,41%. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương là 02 địa phương không có hộ nghèo; Hà Nội vẫn còn 24.215 hộ nghèo; Đà Nẵng có 7.295 hộ nghèo.

 

Các tỉnh có số hộ nghèo nhiều nhất là Thanh Hóa với 105.855 hộ; Sơn La với 87.146 hộ; Nghệ An với 80.168 hộ; Đắk Lắk với 76.434 hộ; Hà Giang với 67.297 hộ…

Số hộ nghèo, cận nghèo nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác trong năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, doanh nghiệp sử dụng người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học, nếu người lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học. Người học được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học, tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên. Trường hợp người lao động cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm ở xa nơi cư trú từ

 

05km trở lên.

Về chính sách hỗ trợ bảo hiểm, Nhà nước nộp thay cho các doanh nghiệp tối đa 05 năm đối với một người lao động và áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền thuê đất tùy theo số lượng người lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt thường xuyên tại đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/07/2017.

NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được Chính phủ ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 05/08/2017.

Theo Nghị định này, dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định về đầu tư và về thuế. Đối với dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao có quy mô vốn từ 4000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; Đối với dự án được cấp phép đầu tư trước ngày 23/05/2008 và đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao này được hưởng các ưu đãi về thuế theo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người

 

lao động làm việc tại Khu Công nghệ cao. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nhà ở cho người lao động làm việc tại đây được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; các khoản ưu đãi, hỗ trợ này không được tính vào giá bán, giá cho thuê nhà.

Về việc xuất nhập cảnh và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Khu Công nghệ cao, Nghị định quy định nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và thành viên gia đình được xem xét cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần và thời hạn phù hợp với thời gian làm việc trực tiếp tại Khu Công nghệ cao.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/08/2017.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018

Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/06/2017.

Theo đó, nhiều Luật và Nghị quyết mới sẽ được trình Quốc hội thông qua trong năm 2018, cụ thể: Tại kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội thông qua 11 Luật và Nghị quyết, trong đó có Luật Hành chính công; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao… Tại kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 10 Luật khác, trong đó có: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số

 

điều của Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học… 

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Quốc hội điều chỉnh như sau: Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, đổi tên dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Số 24.2017 (837) ngày 27-06-2017