Số 24.2014 (685) ngày 01/07/2014

 

SỐ 24 (681) - THÁNG 07/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

 DOANH NGHIỆP

1

11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 21/05/2014 giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

 

* Khuyến khích DN nhỏ và vừa tại Hà Nội tham gia liên kết ngành

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

80/2014/TT-BTC

Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

 

* Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch phế liệu thuốc lá Burley là 80%

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP 

 

3

11/2014/CT-UBND

Chỉ thị 11/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 

* TP.HCM: Doanh nghiệp phải đối thoại với người lao động 3 tháng/lần

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

81/2014/TT-BTC

Thông tư 81/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ

 

* Thay đổi dự án vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải báo cáo trong 10 ngày

Trang 3

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

5

63/2014/NĐ-CP

Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 

* Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng

Trang 3

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

6

62/2014/NĐ-CP

Nghị định 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

 

* Nghệ nhân ưu tú phải có tối thiểu 15 năm trong nghề 

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

 CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

7

1049/QĐ-TTg

Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

 

* Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

 HÀNH CHÍNH

 

8

64/2014/NĐ-CP

Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

 

* Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng

Trang 4

HÀNG HẢI

 

 HÀNG HẢI

 

9

1037/QĐ-TTg

Quyết định 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Đầu tư 100.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg, soạn tin: VB 11/2014/QD-TTg gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 06/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS06/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

KHUYẾN KHÍCH DN NHỎ VÀ VỪA TẠI HÀ NỘI THAM GIA LIÊN KẾT NGÀNH

Ngày 20/06/2014, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015, khuyến khích các DN nhỏ và vừa tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Công Thương tăng cường quản lý thị trường, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho DN; định hướng, hỗ trợ DN xuất khẩu đối phó với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của các thị trường xuất khẩu trọng điểm; hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và đôn đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm công nghiệp

 

đang xây dựng để hoàn thiện, phục vụ cho công tác thu hút đầu tư.

Các ngân hàng thương mại được khuyến khích áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm DN để tăng cường khả năng cho vay tín chấp, cơ cấu lại các khoản vay vốn lãi suất cao trước đây; chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng và DN TP. Hà Nội, tạo điều kiện cho các DN trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Về phần mình, UBND Thành phố chỉ đạo các UBND quận, huyện, thị xã công khai và thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề..., đảm bảo sự đồng bộ về ngành, nghề giữa sản xuất và dịch vụ, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; đồng thời, khẩn trương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giải quyết và trả lời các kiến nghị của DN...

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH
 PHẾ LIỆU THUỐC LÁ BURLEY LÀ 80%

Ngày 23/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng đối với mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến, phế liệu thuốc lá loại Burley là 80%.

Đối với các mặt hàng thuốc lá lá chưa chế biến, phế liệu thuốc lá còn lại vẫn áp mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch như hiện hành. Cụ thể, thuế suất nhập

 

khẩu ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá chưa tước cọng hoặc đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng và cọng thuốc lá là 80%; lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng; loại Oriental và lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Burley hoặc loại khác, đã sấy bằng không khí nóng có thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch lần lượt là 90% và 80%...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/08/2014.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp

TP.HCM: DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI THOẠI
 VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 3 THÁNG/LẦN

Đây là yêu cầu của UBND TP.HCM tại Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/06/2014 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc.

Theo đó, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM có trách nhiệm ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 03 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung quy định đã được đề ra trong Quy chế; khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày; tổ chức Hội nghị người lao động 12 tháng một lần. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm niêm yết công khai biên bản đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ hoặc trang thông tin điện tử của

 

doanh nghiệp.

Để hoạt động đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, UBND Thành phố cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động cho chủ doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức đối thoại và tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng định kỳ nêu trên. Đồng thời, đôn đốc Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành, công đoàn Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công đoàn cơ sở trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp…

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/07/2014.

Ü Tài chính-Ngân hàng:

THAY ĐỔI DỰ ÁN VAY VỐN ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
 PHẢI BÁO CÁO TRONG 10 NGÀY

Theo Thông tư số 81/2014/TT-BTC ngày 24/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ, trong vòng 10 ngày từ khi dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch rút vốn dự kiến từ 06 tháng trở lên hoặc chỉ đạt được 50% công suất dự kiến vào năm vận hành đầu tiên, phải được báo cáo ngay cho Bộ Tài chính.

Tương tự, người được bảo lãnh cũng phải báo cáo cho Bộ Tài chính trong 10 ngày từ khi xảy ra bất kỳ thay đổi hoặc sự kiện có thể có ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện dự án và trả nợ khoản vay của mình, như khi tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm trong năm chỉ đạt được hơn 50% kế hoạch, ảnh hưởng tới nguồn thu của công ty và có khả năng ảnh hưởng tới nguồn trả nợ theo hợp đồng vay vốn được Chính phủ bảo lãnh; vốn chủ sở hữu, chủ đầu tư bố trí chậm 06 tháng theo cam kết tại

 

phương án tài chính đã trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp bảo lãnh; dự kiến có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông lớn, cổ đông sáng lập hoặc mô hình công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty hoặc của cơ quan cấp trên có thẩm quyền hoặc khi phát sinh các ảnh hưởng bất lợi khác theo quy định của hợp đồng vay vốn được Chính phủ bảo lãnh...

Ngoài ra, trong 10 ngày đầu của hàng quý trong giai đoạn rút vốn, người được bảo lãnh cũng phải thực hiện báo cáo quý về rút vốn, trả nợ cho dự án. Nội dung báo cáo bao gồm: Tên khoản vay, người cho vay, trị giá, ngày ký và đồng tiền vay; ngày rút vốn và số tiền rút vốn trả nợ; lãi suất, phí áp dụng từ ngày rút vốn, trả nợ tương ứng; dư nợ lũy kế đến ngày rút vốn, trả nợ tương ứng và mục đích sử dụng của các khoản rút vốn trong kỳ...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2014.

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:

GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐƯỢC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp; có hình thức chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu.

Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đồng thời với thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu. Trường hợp có sự sai khác giữa văn bản đính kèm và nội dung điền trong mẫu thì văn bản điện tử đính kèm sẽ có giá trị pháp lý. Đặc biệt, đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 01 lần trên hệ thống mạng đấu

 

thầu quốc gia; đồng thời thực hiện nộp bảo lãnh dự thầu thông qua ngân hàng có kết nối đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu tiến hành mở thầu và giải mã hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu; biên bản mở hồ sơ được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ sau thời điểm đóng thầu.

Sau khi đánh giá hồ sơ, bên mời thầu nhập kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

NGHỆ NHÂN ƯU TÚ PHẢI CÓ TỐI THIỂU 15 NĂM TRONG NGHỀ

Đây là một trong những tiêu chuẩn đối với danh hiệu Nghệ nhân ưu tú quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đối với người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.

Theo đó, ngoài việc phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên, để được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, công dân Việt Nam còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác như: Nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể; có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; có phẩm chất

 

đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết với nghề và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Tương tự, những cá nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân ngoài đáp ứng các điều kiện như đối với Nghệ nhân ưu tú còn phải có thời gian hoạt động trong nghề tối thiểu là 20 năm và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú được nhận Huy hiệu, Giấy chứng nhận, tiền thưởng đối với từng danh hiệu và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo quy định của pháp luật (đối với những Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/08/2014.

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

CẢ NƯỚC CÒN 3.815 XÃ THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, giai đoạn 2014 - 2015, cả nước ta có 3.815 xã khó khăn thuộc 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 373 xã so với trước đây (theo danh mục trước đây là 4.188 xã).

Trong đó, Thanh Hóa có số xã thuộc vùng khó khăn lớn nhất - 220 xã, thuộc 22 huyện; sau đó là Nghệ An, Hà Giang và Cao Bằng với 174, 172 và 164 xã; tỉnh Cần Thơ và Hải Dương có số xã khó khăn tương đối thấp - 01 xã mỗi tỉnh; Hà Nội có
 

 

09 xã khó khăn thuộc các huyện của Hà Tây cũ (Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức)...

Danh mục này đồng thời là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân; giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2014.

Ü Hành chính:

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
 PHẢI TIẾP DÂN ÍT NHẤT 1 NGÀY/THÁNG

Ngày 26/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, trong đó quy định người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và phải công khai về lịch tiếp công dân, thành phần tham dự, dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Ngoài việc phải đảm bảo tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng, Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ

 

chức, đơn vị hoặc ý kiến của các đơn vị khác nhau và những vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết về cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp. Theo đó, Ban Tiếp công dân Trung ương bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân; Ban Tiếp công dân Trung ương được tổ chức thành các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp công tác tiếp công dân...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.

Ü Hàng hải:

ĐẦU TƯ 100.000 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN

Nhằm tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên để phát triển toàn diện hệ thống cảng biển nước ta, sao cho đến năm 2020, hệ thống cảng biển nước ta sẽ gồm 06 nhóm cảng biển, nhận và giao lưu từ 640 - 680 triệu tấn hàng xuất nhập khẩu/năm; trong đó, hàng tổng hợp, container khoảng 375 - 400 triệu tấn/năm..., ngày 24/06/2014, Thủ tướng đã ký Quyết định số 1037/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí đầu tư (không bao gồm kinh phí đầu tư đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên dùng) ước tính khoảng 80 - 100.000 tỷ đồng; trong đó, kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển dự kiến khoảng 40 - 50.000 tỷ đồng.

Dự kiến, đến năm 2020, hệ thống cảng biển nước ta sẽ bao gồm 03 loại cảng: Cảng tổng hợp quốc gia (gồm các cảng chính như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (loại IA); cảng đầu mối khu vực (loại I) như: Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh,

 

Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh...); các cảng tổng hợp địa phương, có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ chủ yếu trong phạm vi địa phương tỉnh (loại II) và cảng chuyên dùng, phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, hàng qua cảng có tính đặc thù (loại III).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chỉ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các luồng hàng hải công cộng phục vụ đồng thời cho nhiều cảng, khu bến, đặc biệt là luồng vào các cảng cửa ngõ quốc tế và một số cảng đầu mối khu vực trọng điểm có lượng hàng và mật độ tàu thông qua lớn. Đồng thời, ưu tiên đầu tư các dự án đối với các cảng, khu bến phục vụ lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa); Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Sơn Dương - Vũng Áng (Hà Tĩnh); Vĩnh Tân, Sơn Mỹ (Bình Thuận); Duyên Hải (Trà Vinh)...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.