Số 23.2017 (836) ngày 20/06/2017

 

SỐ 23 (835) - THÁNG 06/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

852/QĐ-TTg

Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020

 

* EVN thoái vốn toàn bộ tại 6 doanh nghiệp

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

72/2017/NĐ-CP

Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

* Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH 3,9 triệu đồng/tháng

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

21/2017/QĐ-TTg

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

 

* Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Trang 3

4

20/2017/QĐ-TTg

Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

 

* Doanh nghiệp siêu nhỏ được vay đến 50 triệu từ dự án tài chính vi mô

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

5

57/2017/TT-BTC

Thông tư 57/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 

* Bãi bỏ điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng

Trang 4

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

73/2017/NĐ-CP

Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

* Khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường phải trả phí

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

7

15/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Giáo viên trường dự bị đại học làm việc 42 tuần/năm

Trang 4

8

15/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 

* Tiêu chí đánh giá chất lượng trường trung cấp, cao đẳng

Trang 5

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

9

884/QĐ-TTg

Quyết định 884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

 

* Tiếp nhận thông tin sự cố bức xạ, hạt nhân 24/7

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

10

51/NQ-CP

Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

 

* Không dùng ngân sách để cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

49/NQ-CP

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

 

* Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai cơ chế một cửa

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

12

886/QĐ-TTg

Quyết định 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

 

* Đầu tư 59.600 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững

Trang 6

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

13

48/NQ-CP

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

 

* Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chủ đề Đất đai

Trang 6

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 05/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

EVN THOÁI VỐN TOÀN BỘ TẠI 6 DOANH NGHIỆP

Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017.

Theo Đề án này, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 18 đơn vị trực thuộc. EVN giữ trên 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp và giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp khác; đặc biệt, giữ 100% vốn điều lệ tại 06 doanh nghiệp, gồm có: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, EVN sẽ thực hiện thoái vốn toàn bộ tại 06 doanh nghiệp, gồm: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực; Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức; Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

 

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

Các ngành nghề kinh doanh chính của EVN được quy định tại Đề án này bao gồm: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; Chỉ huy, điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; Xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối diện, công trình điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Bảo hiểm:

BỒI DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BHXH 3,9 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ngày 13/06/2017 quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng).

Theo Nghị định này, từ ngày 01/08/2017, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được hưởng mức bồi dưỡng 3,9 triệu đồng/tháng; với Ủy viên Hội đồng, mức bồi dưỡng là 3,25 triệu đồng/tháng.

Các thành viên Hội đồng khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng

 

các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng được hưởng chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tương tự, với các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng, mức chi được thực hiện theo quy định về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TĂNG HẠN MỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI LÊN 75 TRIỆU ĐỒNG

Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/06/2017, có hiệu lực từ ngày 05/08/2017.

Theo Quyết định này, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

 

Trước đây, tại Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005, Chính phủ quy định hạn mức nêu trên là 50 triệu đồng. Sau hơn 10 năm áp dụng, hạn mức này đã không còn phù hợp với thực tiễn xã hội. Do đó, việc nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi là một sự điều chỉnh phù hợp, tạo sự tin tưởng, yên tâm với người gửi tiền.

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC VAY ĐẾN 50 TRIỆU TỪ DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Cụ thể, khách hàng tài chính vi mô vay vốn từ chương trình, dự án tài chính vi mô phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định; Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và chỉ được vay tối đa không quá 50 triệu đồng; Việc vay vốn phải được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh. Trong đó, khách hàng tài chính vi mô được giải thích là cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Cũng theo Quyết định, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước phải thực hiện chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô thành tổ chức tài chính vi mô nếu các

 

chương trình, dự án này có tổng tài sản từ 75 tỷ đồng trở lên hoặc có tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô từ 50 tỷ đồng trở lên hoặc tự nguyện chuyển đổi.

Nếu thuộc các trường hợp phải chuyển đổi, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trước ngày 01/08/2017 phải thực hiện chuyển đổi trong thời hạn tối đa 02 năm, kể từ ngày 01/08/2017. Chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động sau ngày 01/08/2017 phải chuyển đổi trong thời hạn tối đa 02 năm, kể từ thời điểm báo cáo gần nhất về tình hình hoạt động.

Trong tối đa 12 tháng sau thời hạn nêu trên, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước không thực hiện chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô thành các tổ chức tài chính vi mô phải chấm dứt hoạt động hoặc giảm quy mô hoạt động của các chương trình, dự án này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Ü Thương mại:

BÃI BỎ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT MÁY TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG

Ngày 02/06/2017, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nội dung nổi bật của Thông tư này là bãi bỏ quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng. Trước đây, Thông tư số 11/2014/TT-BTC quy định những yêu cầu nghiêm ngặt về phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi của máy trò chơi điện tử có thưởng.

Ngoài ra, Thông tư mới này cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho

 

xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh 24/24h. Đặc biệt, hình ảnh camera tại các vị trí phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày ghi hình. Trong trường hợp cần thiết, thời gian lưu trữ có thể kéo dài hơn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Về phí cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Thông tư quy định mức phí là 150 triệu đồng với trường hợp cấp, gia hạn và 20 triệu đồng với trường hợp cấp lại, điều chỉnh. Các khoản phí này đều là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/07/2017.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

KHAI THÁC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG PHẢI TRẢ PHÍ

Tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/06/2017 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu; có trách nhiệm không làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.

Khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, tổ chức và cá nhân phải trả kinh phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Ngoài ra, phải cam kết không được chuyển thông tin, dữ liệu cho bên thứ ba sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; Không được làm sai lệch thông tin, dữ liệu đã được cung cấp để sử dụng; Tuân thủ quy định của pháp luật về

 

sở hữu trí tuệ; Được khiếu nại, tố cáo theo quy định khi bị vi phạm quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của mình; Được bồi thường khi bên cung cấp thông tin, dữ liệu cung cấp thông tin, dữ liệu không chính xác gây thiệt hại cho mình…

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc thu nhận, tạo lập và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường đúng quy định; khuyến khích cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho cơ quan Nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

GIÁO VIÊN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC LÀM VIỆC 42 TUẦN/NĂM

Đây là nội dung mới tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới và 01 tuần dành cho tổng kết năm học.

 

Bên cạnh đó, Thông tư nêu rõ, định mức tiết dạy đối với giáo viên dự bị đại học là 12 tiết/tuần; Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chuyên môn như giáo viên chủ nhiệm được giảm 03 tiết/tuần, giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 03 tiết/tuần, giáo viên kiêm phó phòng chức năng được giảm 01 tiết/tuần. Giáo viên dự bị đại học là nữ có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống, giống như với giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở, mỗi tuần được giảm 03 tiết.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.
 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Ngày 08/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó đưa ra các tiêu chí kiểm định chất lượng trường trung cấp, cao đẳng.

Cụ thể, các trường trung cấp và cao đẳng được đánh giá chất lượng qua 09 tiêu chí, gồm: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; Hoạt động đào tạo; Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; Quản lý tài chính; Dịch vụ người học; Giám sát, đánh giá chất lượng.

 

Mỗi tiêu chí nêu trên có một mức điểm chuẩn nhất định. Trường được đánh giá là đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng được đủ 03 yêu cầu: Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí kiểm định đạt từ 80 điểm trở lên; Điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên; Điểm đánh giá của các tiêu chí về hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên. Trường không đáp ứng các yêu cầu trên được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/07/2017.

Ü Khoa học-Công nghệ:

TIẾP NHẬN THÔNG TIN SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN 24/7

Theo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia, thông tin sự cố xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam được tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận thông tin 24/7 đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự cố, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ lập tức xác minh tính chính xác của thông tin; Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố, làm căn cứ đề xuất triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia và yêu cầu trợ giúp quốc tế; Trường hợp cần thiết triển khai ứng phó sự cố quốc gia hoặc yêu cầu trợ giúp quốc tế, báo cáo ngay Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để quyết định. Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quyết định triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia và báo cáo Thủ tướng quyết định các biện pháp ứng phó trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia được chấm dứt và công bố chính thức cho

 

công chúng khi đảm bảo: Tình trạng phóng xạ đã được kiểm soát và các dữ liệu đặc trưng cho tình trạng phóng xạ của sự cố đã được thu thập đầy đủ; Khả năng chiếu xạ hoặc gây nhiễm bẩn phóng xạ, khả năng phát triển của sự cố được đánh giá và khẳng định là ổn định; Đã có các giải pháp bảo đảm an toàn cho công chúng sau khi chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố…

Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ gây ra sự cố có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án khắc phục sự cố bên trong cơ sở; Thực hiện khắc phục hậu quả sự cố bên ngoài cơ sở theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố; Chịu chi phí khắc phục hậu quả sự cố do cơ sở gây ra theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch này được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg, ban hành và có hiệu lực cùng ngày 16/06/2017.

Ü Chính sách:

KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH ĐỂ CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Đây nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017.

Theo đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách Nhà nước và nợ công, Chính phủ yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế. Các khoản vay mới chỉ thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ tác động lên quy mô nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn. Đồng thời, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ hành chính sự nghiệp công lập…

 

Đồng thời, hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, chuyển nguồn, điều chỉnh tổng mức đầu tư các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, thực hiện nghiêm các chế tài xử lý vi phạm trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành.

Về bộ máy Nhà nước và nhân sự, Chính phủ vẫn kiên định với chủ trương đẩy mạnh tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức tổ chức tuyển dụng, sử dụng, trả lương, đánh giá, đề bạt cán bộ; triển khai chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức Nhà nước; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao…
 

Ü Hành chính:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA

Nội dung này thể hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ được giao trách nhiệm đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước, trong khi trước đây, nhiệm vụ này được giao cho Bộ Nội Vụ. 

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ còn được bổ sung thêm một số nhiệm vụ khác như: Tiếp nhận xử lý 

 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ vẫn đảm nhiệm mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ như quy định trước đây.
 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

ĐẦU TƯ 59.600 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 với tổng mức vốn đầu tư khoảng 59.600 tỷ đồng.

Số vốn nêu trên sẽ được sử dụng để đầu tư bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng, bảo tồn voi và một số loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; Phát triển giống cây lâm nghiệp; Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất; Đầu tư xây dựng ở mỗi miền Bắc, Trung, Nam 01 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiếp thị lâm sản; Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo…

Một số giải pháp được nêu tại Đề án này bao gồm: Quy hoạch, bố trí hợp lý các nhà máy theo vùng, ưu tiên xây dựng các nhà máy chế biến gỗ ở miền núi có đủ nguyên liệu để góp phần tạo việc làm, thu nhập

 

cho người dân; Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đất đai và việc mua bán đất lâm nghiệp trái pháp luật; Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng, đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý cụ thể; Phát triển và khai thác mạnh mẽ thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại và chế biến lâm sản nội địa…

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% - 6%; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%; năng suất rừng trồng bình quân đạt 20m3/ha/năm; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8 - 8,5 tỷ USD; duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI

Ngày 13/06/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

Theo đó, ngoài chủ đề Đất đai, 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác cũng được phê duyệt tại Nghị quyết này. Cụ thể như: Công chứng; Luật sư; Tư vấn pháp luật (lĩnh vực Bổ trợ tư pháp); Khuyến công (lĩnh vực Công nghiệp); Doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (lĩnh vực Doanh nghiệp, hợp tác xã); Nuôi con nuôi (lĩnh vực Hành chính tư pháp); Bảo hiểm tiền gửi; Các công cụ chuyển nhượng; Phòng, chống rửa tiền (lĩnh vực Ngân hàng, tiền tệ); Cạnh tranh; Đầu tư (lĩnh vực Thương mại, đầu tư, chứng khoán); Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Di sản văn hóa; Hoạt động mỹ thuật (lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch); Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Phòng, chống

 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Phòng, chống tác hại của thuốc lá (lĩnh vực Y tế, dược)…

Nghị quyết chỉ rõ, Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng về kết quả pháp điển. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề và các đề mục này, cơ quan thực hiện pháp điển phải phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Số 23.2017 (836) ngày 20-06-2017