Số 23.2008 (379) ngày 13/06/2008

 QUỐC HỘI


Ngày 03/6/2008, Quốc hội đã thông qua các Luật sau:

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 (SMS: 504602)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 (SMS: 504603)

3. Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 (SMS: 504604)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 (SMS: 504605)

5. Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
(SMS: 504606)

6. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (SMS: 504607)

7. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 (SMS: 504608)

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý số 16/2008/QH12 (SMS: 504609)

9. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 (SMS: 504610)

10. Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 (SMS: 504611)

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 (SMS: 504612)

Các Luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, riêng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008.

Một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới (SMS: 504577) - Trước yêu cầu của tình hình mới, ngày 03/6/2008, Quốc hội đã họp bàn và thông qua Nghị quyết số 20/2008/NQ-QH12, với mục tiêu tổng quát là phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu hàng đầu.
Về chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2008 tăng 7%; Kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm 2008.
Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước nghiêm chỉnh thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong những tháng còn lại của năm 2008, phấn đấu tiết kiệm các khoản chi khác một cách hợp lý mà Chính phủ đã đề nghị.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá vật tư đầu vào của sản xuất, đặc biệt là vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi và công nghệ sau thu hoạch để giảm bớt khó khăn, tăng thu nhập cho nông dân. Kiên quyết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với tuyệt đại bộ phận vật tư, hàng hoá; xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về quản lý giá.

Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ trong quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; thực hiện bước đi, thời điểm, quy mô, cách thức hợp lý trong lộ trình cải cách giá vật tư chủ yếu và hàng tiêu dùng thiết yếu mà nhà nước còn kiểm soát giá.
 

 CHÍNH PHỦ


Hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư
(SMS: 504589)
- Ngày 10/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg.
Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình khai hoang xây dựng đồng ruộng với mức 7 triệu đồng/ha, khai hoang tạo nương cố định 4 triệu đồng/ha.
Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do sạt lở, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, lốc xoáy, sóng thần được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.
Hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, ngập lũ, lốc xoáy, sóng thần, ở vùng đặc biệt khó khăn, hộ thuộc diện nghèo sống du cư trên đầm phá, các làng chài trên sông nước, sống ở vùng bị ô nhiễm môi trường được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ kinh phí di chuyển trong nội vùng dự án.
Đối với hộ gia đình di chuyển ra hải đảo, mức hỗ trợ là 132 triệu đồng /hộ trong trường hợp đảo cách đất liền từ 50 hải lý trở lên, 80 triệu đồng/hộ nếu đảo cách đất liền dưới 50 hải lý.
Hộ di chuyển đến vùng trũng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long được hỗ trợ thêm 1,2 triệu đồng/hộ để mua 1 chiếc xuồng làm phương tiện đi lại.
Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí, sắp xếp dân cư tập trung như đường giao thông, trường học, trạm y tế...
Tổng mức hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2006 - 2015 là 9.250 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2006 - 2010 là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 3.800 tỷ đồng, địa phương 700 tỷ đồng.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý giá
(SMS: 504586)
- Ngày 09/6/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
Nghị định này quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; nội dung, điều kiện và thẩm quyền quyết định biện pháp bình ổn giá; danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá; hiệp thương giá; thẩm định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá; thẩm quyền định giá; đăng ký giá, kê khai giá; công khai thông tin về giá và quản lý nhà nước về giá.
Có 14 mặt hàng thiết yếu thực hiện bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh Giá như: xăng, dầu; xi măng, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón hóa học; thóc, gạo, muối, đường...
Căn cứ tình hình kinh tế, xã hội, biến động giá cả trên thị trường và yêu cầu quản lý, Thủ tướng quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá để áp dụng trong từng thời kỳ.
Nghị định cũng quy định 18 danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, gồm: đất đai, mặt nước; rừng; tài nguyên quan trọng khác; hàng dự trữ quốc gia; điện; nước sạch cho sinh hoạt; thuốc phòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả... Chính phủ sẽ quyết định phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; khung giá cho thuê đất, mặt nước, rừng. Thủ tướng được quyền quyết định giá bán lẻ điện, khung giá cho thuê nhà ở công vụ...
Bộ trưởng các Bộ có quyền căn cứ vào thẩm quyền phân cấp, vào nhóm ngành hàng mà mình phụ trách để quyết định giá dịch vụ của nhóm ngành, hàng đó.  UBND cấp tỉnh được phép căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn do Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ quy định để quyết định giá những tài sản, hàng hóa áp dụng tại địa phương một cách hợp lý.
Nghị định cũng nêu rõ, cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tài sản, hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm công khai thông tin về giá qua các hình thức như họp báo, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết giá theo quy định…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
(SMS: 504587)
- Ngày 09/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010.
Mục tiêu là đến năm 2010, toàn bộ số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long có đất ở; trên 80% số hộ trong diện nghèo, đời sống khó khăn có đất sản xuất, có việc làm, tạo thu nhập ổn định; trên 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề.
Nhà nước sẽ giao đất trực tiếp cho các hộ gia đình để sản xuất hoặc để ở. Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất và khả năng của địa phương, UBND cấp tỉnh, thành phố xem xét, quyết định giao đất ở cho các đối tượng này phù hợp với điều kiện và tập quán ở địa phương. Mức hỗ trợ để mua đất cấp trực tiếp bình quân cho mỗi hộ chưa có đất ở là 10 triệu đồng.
Đối với đất sản xuất, định mức cho mỗi hộ tối thiểu là 0,25 ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước 2 vụ hoặc 0,5 ha đất đồi, gò hoặc đất nuôi trồng thủy sản. Mức hỗ trợ cho mỗi hộ để có đất sản xuất không quá 20 triệu đồng/hộ.
Những hộ không có nhu cầu về đất sản xuất hoặc những địa phương không còn quỹ đất thì hỗ trợ bằng tiền để các hộ này có điều kiện tự tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề khác. Những hộ có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc hoặc cần vốn để làm thêm các ngành nghề khác, tăng thu nhập, được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/hộ và được vay vốn theo hình thức tín chấp tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ trong 3 năm, với lãi suất bằng 0%.
Ngoài ra, những lao động có nhu cầu học nghề để đi làm công nhân, đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/lao động. Riêng lao động đi xuất khẩu, còn được được vay theo hình thức tín chấp tối đa 20 triệu đồng/người.
Trường hợp lao động đã được hỗ trợ vốn để đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nhưng sau khi đào tạo, không tham gia lao động sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ vay vốn tìm việc làm, hỗ trợ ổn định cuộc sống.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
(SMS: 504549)
- Theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-CP ra ngày 06/6/2008, Chính phủ họp bàn và chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau: các bộ, ngành, địa phương theo chức năng tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện mọi biện pháp giảm nhập siêu; ưu tiên nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống; áp dụng chính sách thuế, hàng rào kỹ thuật phi thuế quan thích hợp để kiểm soát và hạn chế nhập khẩu những hàng hóa tiêu dùng chưa thật cần thiết; bảo đảm an ninh lương thực, cân đối cung cầu; kiểm soát, quản lý chặt chẽ thị trường; chủ động ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường.
Giao Bộ Tài chính thực hiện việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ lao động dôi dư, ra quyết định xuất quỹ để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.
Thực hiện mọi biện pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ hoàn thành công trình đưa vào phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và các năm tiếp theo.
Các cấp, các ngành cần chủ động cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan truyền thông cần nêu cao trách nhiệm đối với lợi ích của nhân dân, đất nước; phải sử dụng thông tin từ nguồn chính thống phục vụ cho hoạt động báo chí, tuyên truyền của mình, đặc biệt là thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ.


Phát triển kinh tế xã hội năm 2009
(SMS: 504516)
- Ngày 06/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã  ra Chỉ thị số 723/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2009.
Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp. Dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 phấn đấu tăng 7 - 7,5%.
Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu. Tháo gỡ các trở ngại liên quan đến xuất khẩu để giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt các hàng hóa là đầu vào của sản xuất và tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân. Tăng cường kiểm soát thị trường. Đồng thời xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giả cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu và tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng có hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); thu hút nhiều hơn và giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI);
Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn không thuộc lĩnh vực Nhà nước phải nắm giữ vốn 100%.
Việc cải cách hành chính trong thời gian tới phải hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước…


Người Việt Nam ở nước ngoài
(SMS: 504552)
- Ngày 06/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).
Thủ tướng  yêu cầu: các Bộ, Ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định công tác đối với NVNONN là trách nhiệm của chính mình. Tăng cường bảo vệ các quyền lợi chính đáng của NVNONN phù hợp luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống; tích cực đáp ứng các nhu cầu về thông tin, dạy và học tiếng Việt cũng như về văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.
Ngoài ra, cần đáp ứng những quyền lợi thiết thân của NVNONN; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với kiều bào có thành tích đóng góp cho đất nước và chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với những cán bộ cốt cán, người có công với nước. Đặc biệt, phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế của NVNONN đóng góp vào sự phát triển đất nước.
Các Bộ, Ban, ngành và địa phương, trước 30/9/2008, tiến hành rà soát, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới đáp ứng nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề về mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam; các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế của kiều bào; thành lập Hiệp hội doanh nhân kiều bào.
Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quan hệ với chính quyền các nước có đông NVNONN nhằm tạo điều kiện cho kiều bào hội nhập vào xã hội sở tại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào.


Quy định đối với hoạt động giới thiệu việc làm
(SMS: 504522)
- Ngày 05/6/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
Theo đó, Trung tâm giới thiệu việc làm có tối đa không quá 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; không quá 4 phòng chuyên môn và 2 phòng phục vụ. Đối với các Trung tâm hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố có quy mô dân số, lực lượng lao động lớn, các Trung tâm có tính chất đặc biệt, số lượng Phó Giám đốc và số lượng phòng có thể nhiều hơn quy định này và do cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm quyết định.
Trước đây, Trung tâm chỉ theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian 1 năm đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động đủ 12 tháng trở lên thì nay thời hạn này là từ 12 - 36 tháng, hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với người ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng thì nay quy định rõ là hợp đồng mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Người lao động do Trung tâm giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm phải thông báo cho Trung tâm biết để Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sử dụng dịch vụ tìm việc làm mới.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm vi phạm quy định về dịch vụ việc làm, như: vi phạm các quy định về ngành nghề kinh doanh, gian lận đối với lao động, không thực hiện nghĩa vụ… sẽ bị tước giấy phép 3 tháng và lần thứ hai thì bị tước phép vô thời hạn.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
(SMS: 504546)
- Ngày 05/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.
Thủ tướng chỉ thị: các địa phương chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý; quyết định đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm đối với tất cả các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm và công bố công khai thông tin cho cộng đồng dân cư địa phương biết để phối hợp kiểm tra, giám sát…
Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về đất đai của các địa phương khi tiến hành di chuyển các cơ sở này ra khỏi nội thành, khu tập trung đông dân cư; trước mắt khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường…
Với mục tiêu đến năm 2012, trên phạm vi cả nước không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng cần khẩn trương chỉ đạo rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc ngành quản lý. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khi thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài
(SMS: 504576)
- Ngày 10/6/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Theo đó, trước khi tuyển lao động ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: số lượng người cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động cần.
Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng, người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó.
Đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài là cầu thủ bóng đá ngoài các giấy tờ theo quy định phải có bản liệt kê câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đó tham gia thi đấu hoặc chúng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Tăng thuế xuất khẩu tài nguyên
(SMS: 504573) - Ngày 06/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC v
ề việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.
Bộ Tài chính quyết định tăng từ 5-10% thuế xuất khẩu các loại quặng, các loại than và dầu mỏ lên mức chung là 20%, áp dụng cho các tờ khai hải quan từ 16/6/2008.

Cụ thể, các loại quặng và tinh quặng của: Mangan, niken, coban, chì, thiếc, kẽm, vonfram, uran, thori, kim loại quý... đều áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu là 20% (so với mức thuế đang áp dụng thuế các loại quặng tăng 5% và tinh quặng tăng 10%)…
Thuế xuất khẩu than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá; Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền; Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh; Than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá; Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng biitum, ở dạng thô... đều tăng lên 20%...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.