Số 23.2004 (176) ngày 18/06/2004

 CHÍNH PHỦ


Phòng chống lụt, bão
(SMS: 200051)
- Từ đầu năm đến nay, thời tiết nước ta có một số biểu hiện bất thường, như nắng nóng và khô hạn kéo dài; rét đậm xuất hiện muộn, mưa lớn... Trước hiện tượng bất thường đó, ngày 12/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 21/2004/CT-TTg, về công tác phòng, chống lụt, bão và công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2004.
Thủ tướng chỉ thị: Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành cần có kế hoạch phân công công việc và địa bàn cụ thể cho các thành viên để thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và các phương án đề ra...
Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp huy động mọi nguồn lực của địa phương theo qui định, thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương, phải thông tin, báo cáo kịp thời...


Danh sách các xã được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
(SMS: 200048)
- Theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 11/6/2004, Thủ tướng quyết định: phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, bao gồm 157 xã của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, thực hiện theo cơ chế và mức hỗ trợ đầu tư theo mức cho xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh
(SMS: 200050 - Không gửi qua fax)
- Ngày 10/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
Nghị định này quy định thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy từ 1 - 2 hai năm; người bán dâm từ 3 - 18 tháng...
Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được hưởng tiền công lao động
theo định mức lao động và kết quả công việc hoàn thành. Tiền công lao động được dùng để cải thiện đời sống và sinh hoạt. Số tiền còn lại  được Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đại diện gửi vào quỹ tiết kiệm. Khi đối tượng chấp hành xong quyết định thì được nhận lại số tiền đã gửi tiết kiệm...
Nhà nước khuyến khích đầu tư vào việc dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Trung tâm được ưu tiên vay vốn với lãi xuất ưu đãi, thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói, giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác để tổ chức lao động sản xuất...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
(SMS: 200049 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ban hành ngày 09/6/2004, Chính phủ khuyến khích tổ chức, cá nhân tổ chức dịch vụ khuyến công: công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp... Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được hưởng chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất, nếu có nhu cầu sử dụng đất để di dời các cơ sở sản xuất cũ, chật hẹp, ô nhiễm môi trường hoặc để xây dựng cở sở sản xuất mới được UBND cấp có thẩm quyền ưu tiên cho thuê đất với mức giá thấp nhất...
Bên cạnh đó, các cơ sở này có ứng dụng thiết bị công nghệ mới, vật liệu mới hoặc đầu tư vào thiết bị công nghệ tự động hoá, thiết bị công nghệ xử lý nguồn, kiểm soát ô nhiễm, sử dụng năng lượng sạch... còn được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc các chương trình kỹ thuật - kinh tế như: công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và tiết kiệm năng lượng...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
(SMS: 17054)
- Theo Nghị quyết số 07/2004/NQ-CP ra ngày 08/6/2004, Chính phủ đánh giá vận tải đường sắt có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải nước ta và đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, trước những yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả, hoạt động đường sắt đang còn nhiều hạn chế... tình hình trên đặt ra những đòi hỏi bức xúc cần sớm ban hành Luật Đường sắt Việt Nam...
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2004, tiếp tục rà soát đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, nhất là các sản phẩm có lợi thế và thị trường; phân tích, đánh giá kịp thời những biến động của tình hình giá cả, dự báo những tác động dây chuyền để chủ động có giải pháp ứng phó hữu hiệu, giữ vững các cân đối lớn, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững, ổn định đời sống nhân dân...


An toàn - vệ sinh lao động
(SMS: 17056)
- Ngày 08/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg, về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.
Thủ tướng chỉ thị: cần tăng
cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong sản xuất nông nghiệp về các quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế suất mới nhập khẩu sắt thép (SMS: 200046 - Không gửi qua fax) - Ngày 15/6/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 53/2004/QĐ-BTC, về việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép.
Theo Quyết định này, các mặt hàng: hợp kim fero có hàm lượng carbon trên 2% trọng lượng, silic trên 55% trọng lượng áp dụng mức thuế 0%; sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều rộng nhỏ hơn 2 lần chiều dầy: mức thuế suất là 10%; phôi dẹt (dạng phiến): 3%...
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng có chiều rộng từ 600mm trở lên đã phủ, mạ hoặc tráng chiều dầy không quá 1,2mm: 20%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan kể từ ngày
01/7/2004.

Ngân sách Nhà nước năm 2005
(SMS: 200047 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 55/2004/TT-BTC ban hành ngày 10/6/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng dự toán cần dựa vào đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2004 làm cơ sở lập dự toán thu NSNN năm 2005 trên cơ sở thực hiện chính sách động viên hợp lý, khuyến khích doanh nghiệp tích tụ để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, bình đẳng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu đạt mức GDP từ 8 - 8,5%. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...
Bên cạnh đó cần chú trọng đến việc thực hiện đầy đủ các biện pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương nhằm tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính; thực hiện đúng, đủ các biện pháp sau: ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp chính quyền địa phương ngay trong năm 2004 phải dành tối thiểu 50% số tăng thu thực hiện năm 2004 so với dự toán Thủ tướng giao; tiếp tục dành tối thiểu 50% số tăng thu (không kể khoản thu tiền sử dụng đất) dự toán 2005 so với dự toán 2004; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên tối thiểu 10% (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương). Các đơn vị, cơ quan hành chính, sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành y tế tối thiểu 35%) nguồn thu được để lại để chi thực hiện điều chỉnh tiền lương...

Thông tư này có hiệu lực trong năm ngân sách 2005.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Uỷ nhiệm thu thuế
(SMS: 200045)
- Ngày 07/6/2004, Tổng cục Thuế đã ra Công văn số 1568/TCT/DNK về việc thực hiện đề án mở rộng UNT đối với UBND phường, xã.
Tổng cục Thuế hướng dẫn: những địa phương chưa triển khai, Cục thuế phải khẩn trương lập phương án triển khai UNT cho UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu một số loại thuế và thu khác... Những địa phương đã triển khai thí điểm phải tổng kết kết quả triển khai thí điểm, đánh giá những mặt được, nêu rõ những tồn tại, tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Đồng thời lập kế hoạch triển khai mở rộng ra các địa bàn khác...

Nguồn kinh phí chi trả thù lao, ngoài những loại thuế đã có chế độ trích thù lao được thực hiện theo quy định hiện hành, thì kinh phí chi trả thù lao cho UNT đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí khoán chi, nguồn do Tổng cục Thuế và địa phương hỗ trợ...