Số 22.2012 (583) ngày 12/06/2012

 

SỐ 22 (583) - THÁNG 06/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

699/QĐ-TTg

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012

 

* Giao hơn 7 nghìn tỷ vốn trái phiếu Chính phủ cho 4 Bộ

Trang 2

2

695/QĐ-TTg

Quyết định 695/QĐ-TTg sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

 

* Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng nông thôn mới tại xã nghèo

Trang 2

3

671/QĐ-TTg

Quyết định 671/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát thực hiện chính sách phát triển các khu kinh tế…

 

* Đến năm 2013, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai

Trang 2

4

48/2012/NĐ-CP

Nghị định 48/2012/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ công tác tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài…

 

* Giảm 20% sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức ở nước ngoài

Trang 3

5

25/2012/QĐ-TTg

Quyết định 25/2012/QĐ-TTg quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam…

 

* Cấp 150.000 đồng/ngày đối với quân nhân tham gia cứu nạn trên biển

Trang 3

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

6

1196/QĐ-NHNN

Quyết định 1196/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng…

 

* Từ 11/06/2012, hạ các lãi suất cơ bản thêm 1%

Trang 3

7

20/2012/TT-NHNN

Thông tư 20/2012/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng…

 

* Hạ trần lãi suất cho vay cố định xuống 13%/năm

 Trang 3

8

19/2012/TT-NHNN

Thông tư 19/2012/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi của cá nhân tại tổ chức tín dụng…

 

* Giảm trần lãi suất huy động thêm 2% từ 11/06/2012

 Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

9

94/2012/TT-BTC

Thông tư 94/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

* Tăng 3% thuế nhập khẩu đối với xăng động cơ

Trang 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

10

19/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

 

* 4 nội dung nghiên cứu khoa học của sinh viên

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS05/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

GIAO HƠN 7 NGHÌN TỶ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO 4 BỘ

Ngày 09/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 699/QĐ-TTg giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao hơn 07 nghìn tỷ vốn trái phiếu cho các Bộ trong giai đoạn 2012 -2015. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải là hơn 3,5 nghìn tỷ; Bộ Quốc phòng 563 triệu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khoảng 3,1 nghìn tỷ và giao Bộ Y tế hơn 268 tỷ vốn trái phiếu Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao cho các địa phương miền núi phía Bắc, đồng bằng

 

sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long hơn 01 nghìn tỷ vốn trái phiếu Chính phủ.

Các Bộ, địa phương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ này thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định của pháp luật và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/06/2012.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

HỖ TRỢ 100% KINH PHÍ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ NGHÈO

Đây là một trong những nội dung quy định tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách Nhà nước cho việc xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; xây dựng công trình thể thao thôn, bản; xây dựng đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tại các xã thuộc huyện nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ.

 

Đối với các xã còn lại, chỉ hỗ trợ một phần ngân sách Nhà nước cho các nội dung nêu trên. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội để bố trí phù hợp. Ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, địa bàn đặc biệt khó khăn và những địa phương làm tốt.

Cũng theo Quyết định này, các hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/06/2012.

ĐẾN NĂM 2013, HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 671/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/02/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, phát huy vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các Bộ, cơ quan và địa phương như: Đến năm 2013, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu kinh tế; ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền

 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và hướng dẫn công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài tại các khu kinh tế; xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua; tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

GIẢM 20% SINH HOẠT PHÍ CHO CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức (CBCC) công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, chỉ số sinh hoạt phí thấp nhất của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 60% so với sinh hoạt phí tối thiểu của các CBCC này, giảm 20% so với quy định trước đây.

Cũng theo Nghị định này, chỉ số sinh hoạt phí cao nhất của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên ở mức 250% so với sinh hoạt phí tối thiểu; mức sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân Đại sứ; phu nhân/phu quân Công sứ, Tham tán, Tổng lãnh sự và phu nhân/phu quân cán bộ, công chức

 

giữ chức vụ ngoại giao hoặc lãnh sự vẫn được tính lần lượt bằng 125%; 110% và 80% mức sinh hoạt phí tối thiểu quy định tại Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005.

Trường hợp phu nhân/phu quân của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nếu không thể đi theo chồng/vợ do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm thì được hưởng 50% mức sinh hoạt phí nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.
 

CẤP 150.000 ĐỒNG/NGÀY ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN
THAM GIA CỨU NẠN TRÊN BIỂN

Ngày 04/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển với mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

Cũng theo Quyết định này, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam công tác lâu năm ở hải đảo hàng tháng được hưởng chế độ phụ cấp

 

công tác lâu năm ở hải đảo tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa.

Cụ thể, cảnh sát biển làm nhiệm vụ ở các đảo xa thuộc các vùng biển Việt Nam từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng mức phụ cấp là 0,2; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng mức phụ cấp 0,3 và cảnh sát làm nhiệm vụ ở đảo xa từ đủ 15 năm trở lên được hưởng mức phụ cấp là 0,4.

Thời gian công tác để tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo đối với các đối tượng nêu trên là tổng thời gian công tác thực tế ở các đảo, nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.

TỪ 11/06/2012, HẠ CÁC LÃI SUẤT CƠ BẢN THÊM 1%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Quyết định số 1196/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định này, các mức lãi suất cơ bản đều đồng loạt hạ 1% so với quy định trước đây; cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 12% xuống 11%/năm; lãi suất

 

chiết khấu giảm còn 9%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm xuống mức 12%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2012 và thay thế Quyết định số 1081/QĐ-NHNN ngày 25/05/2012.
 

HẠ TRẦN LÃI SUẤT CHO VAY CỐ ĐỊNH XUỐNG 13%/NĂM

Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 20/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hành vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo quy định mới, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ được ấn định mức trần là 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được ấn định mức trần lãi suất này

 

là 14%/năm.

Với việc ban hành mức trần lãi suất cố định 13%/năm thì kể từ ngày 11/06/2012, trần lãi suất cho vay bằng VNĐ sẽ không phụ thuộc vào lãi suất huy động (+3% lãi suất huy động) như quy định trước đây nữa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2012.
 

GIẢM TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG THÊM 2% TỪ 11/06/2012

Ngân hàng Nhà nước vừa ra Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 08/06/2012 chính thức hạ trần lãi suất tiền gửi xuống 9%/năm (thay cho mức trần 11%/năm đã được áp dụng từ cuối tháng 05/2012).

Theo quy định tại Thông tư này, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động ấn định lãi suất tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức.

Trong đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng

 

đến dưới 12 tháng là 9%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được ấn định lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 12 tháng là 9,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung, cầu vốn thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2012 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012.
 

TĂNG 3% THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI XĂNG ĐỘNG CƠ

Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tăng đồng loạt 3% từ ngày 08/06/2012. Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng động cơ (xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực) là 7% (theo quy định trước đây là 4%); đối với nhiên liệu diesel là 6%, dầu nhiên liệu là 8% và mức thuế

 

suất thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu động cơ máy bay là 7% (theo quy định cũ là 4%).

Ngoài ra mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với dầu thô, dầu mỡ bôi trơn và dầu thải vẫn không thay đổi, lần lượt là 5% và 20%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/06/2012 và thay thế Thông tư số 84/2012/TT-BTC ngày 24/05/2012.

4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Ngày 01/06/2012, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

04 nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên bao gồm: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên; Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên, các giải thưởng khoa học và công nghệ ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên; Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học này phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của trường đại học, với định hướng hoạt động khoa học công nghệ của trường đại học và có kết quả nghiên cứu có giá trị, có tính mới và sáng tạo.

Kinh phí cho các hoạt động này được huy động từ ngân sách Nhà nước; nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; trích từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học và được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tư này thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/07/2012.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.