Số 22.2004 (175) ngày 11/06/2004

 CHÍNH PHỦ


Điều chỉnh giá mua xe ôtô
(SMS: 200037)
- Theo Quyết định số 105/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 08/6/2004, về việc điều chỉnh mức giá mua xe ôtô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Điều chỉnh mức giá tối đa mua xe ôtô phục vụ công tác cho các chức danh: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội là 900 triệu đồng/xe; các chức danh: Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Bộ trưởng, các chức danh tương đương thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương...: 800 triệu đồng/xe (quy định cũ là 600 triệu đồng)...
Thứ trưởng, chuyên gia cao cấp của Chính phủ, cán bộ giữ chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,1 trở lên, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...: 700 triệu đồng/xe (quy định trước đây: 500 triệu đồng)...
Xe ôtô phục vụ việc đưa đón cán bộ, công chức, nhân viên đi công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp ở Trung ương: 550 triệu đồng/xe (quy định trước đây: 400 triệu đồng)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tăng cường hoạt động thương vụ (SMS: 200036) - Ngày 02/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/2004/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án Thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004 - 2005.
Đề án này sẽ sắp xếp lại, tăng cường các bộ phận thương vụ hiện có và thành lập mới cơ quan thương vụ Việt nam ở các nước và vùng lãnh thổ: Tây-ban-nha, Hà-lan, Thuỵ-sỹ, Bê-la-rus, Mê-hi-cô, Chi-lê, Bra-xin, Pa-ki-xtan, Ma-rốc, Ni-giê-ria, Li-băng, Hồng Kông (Trung Quốc), Niu Di-lân. Mỗi cơ quan thương vụ thành lập mới được bố trí 02 biên chế...
Hàng năm, Bộ Thương mại xây dựng dự toán kinh phí cấp cho các cơ quan thương vụ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt căn cứ vào số lượng biên chế, nhiệm vụ được giao, địa bàn hoạt động, nhu cầu tìm kiếm, thu thập thông tin và kế hoạch công tác của từng thương vụ...
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trang phục lực lượng công an (SMS: 17037) - Ngày 01/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2004/NĐ-CP, về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/1998/NĐ-CP quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.
Nghị định này có một số sửa đổi như sau:
Về trang phục xuân hè: áo kiểu veston, ngắn tay, cổ bẻ, màu be hồng. Cúc áo màu vàng (dùng cả cho áo thu đông) có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có chữ lồng "CA". Thân trước có túi may ốp ngoài; quần may kiểu âu phục màu be hồng; giầy da màu đen ngắn cổ, tất màu mạ non...
Trang phục thu đông: áo ngoài kiểu veston dựng lót trong, dài tay, cổ bẻ, màu be hồng như xuân hè. Thân trước có túi may ốp ngoài, áo sơ mi trắng dài tay, cổ có chân. Cravat màu đen... 
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giải pháp phát triển ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ (SMS: 17046) - Theo Chỉ thị số 19/2004/CT-TTg ra ngày 01/6/2004, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Cần khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy ngành chế biến và sản xuất sản phẩm gỗ phát triển mạnh hơn nữa, phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2004 lên 750 triệu USD và năm 2010 đạt 2 tỷ USD...
Để thực hiện được mục tiêu này phải khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh và phê duyệt qui hoạch trồng rừng nguyên liệu, trong đó đảm bảo cung cấp ổn định cho nhu cầu của công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm gỗ; quy hoạch diện tích thích hợp để trồng loại rừng cây gỗ lớn, các loại cây bản địa quí hiếm, tạo nguồn gỗ ổn định để duy trì và phát triển sản xuất hàng gỗ thủ công mỹ nghệ...
Bên cạnh đó, lựa chọn cơ cấu cây rừng phù hợp với điều kiện của từng vùng, có hiệu quả kinh tế, đảm bảo tiêu chuẩn nguyên liệu cho chế biến, sản xuất sản phẩm gỗ...

Áp dụng Luật Kế toán trong kinh doanh (SMS: 17044 - Không gửi qua fax) - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2004/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, tổ
chức, cá nhân thuộc hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng, khi bán lẻ hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định của Bộ Tài chính thì không bắt buộc phải lập hoá đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán hàng phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải lập hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán hàng theo quy định để làm chứng từ kế toán. Trường hợp lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ vào số liệu tổng hợp của bảng kê để lập hoá đơn bán hàng trong ngày theo quy định...
Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản...
Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm...

Hướng dẫn Luật Kế toán trong các đơn vị nhà nước (SMS: 17047 - Không gửi qua fax) - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
Theo đó, các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ...
Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá đơn bán hàng theo đúng quy định; không được mua, bán, trao đổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không được sử dụng hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, phương tiện bảo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật; không được để hư hỏng, mất hoá đơn. Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế cùng cấp...
Báo cáo tài chính quý của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải nộp cho đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc quý; thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 45 ngày sau khi kết thúc năm...
Nghị định này có hiệu lực sua 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (SMS: 17045 - Không gửi qua fax) - Theo Nghị định số 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/5/2004, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) có thể bị xử phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 100 triệu đồng. Trong đó mức phạt 100 triệu đồng áp dụng cho đối tượng có hành vi lợi dụng hoạt động khoa học để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân...
Hành
vi chiếm đoạt kết quả hoạt động KH-CN có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng, người vi phạm buộc phải cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu hành vi chiếm đoạt gây hậu quả xấu về tinh thần và vật chất cho cá nhân, tổ chức, sẽ phạt tiền 20 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ kèm thêm hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN từ 12 đến 18 tháng...
Phạt tiền 5 - 15 triệu đồng đối với hành vi gian lận, giả mạo để được hưởng chính sách ưu đãi về mặt tài chính, tín dụng, đất đai và các ưu đãi trong hoạt động KH-CN...
Đối với hành vi vi không đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN có sử dụng ngân sách nhà nước, sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 BỘ TÀI CHÍNH


Quản lý, sử dụng Quỹ đầu tư
(SMS: 200035 - Không gửi qua fax) - Ngày 8/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2004/TT-BTC, hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá.
Theo Thông tư này, các doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ) đầu tư trồng cây thuốc lá theo qui hoạch sẽ được trích lập Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá, nếu có đủ các điều kiện dưới đây: nộp đủ thuế, trích đủ khấu hao cơ bản, kinh doanh thuốc lá có lãi...
Mức trích lập Quỹ như sau: từ 1 đến 5% trên giá mua của số lượng nguyên liệu thuốc lá bán ra trong kỳ hoặc trên giá mua của số lượng nguyên liệu thuốc lá đưa vào sản xuất tạo ra sản phẩm tiêu thụ trong kỳ...
Các nguồn để hình thành Quỹ: khấu hao của những tài sản cố định được đầu tư bằng Quỹ; tiền thu từ thanh lý, nhượng bán những tài sản được hình thành từ Quỹ sau khi nộp đủ thuế; giá trị thu hồi của các đề tài nghiên cứu khoa học...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính (SMS: 200034 - Không gửi qua fax) - Ngày 03/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2004/TT-BTC, hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng Nhà nước, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính bao gồm 3 nhóm: Nhóm chỉ tiêu hoạt động chung, an toàn sử dụng vốn, lợi nhuận với 6 chỉ tiêu: tốc độ tăng huy động vốn, tăng đầu tư, tỷ lệ khả năng sinh lời, nợ quá hạn... 
Tổ chức tín dụng có đủ 6 chỉ tiêu xếp loại A sẽ được xếp loại AAA (tương đương với hạng này Hội đồng quản trị sẽ được thưởng tối đa 3 tháng lương) , 5 chỉ tiêu xếp loại A: AA (thưởng tối đa 2 tháng lương)... và bị xếp loại C nếu không đạt các loại xếp hạng trên.
Tổ chức tín dụng 2 năm liền được xếp loại AAA thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc Tổ chức tín dụng được cơ quan có thẩm quyền xét tặng danh hiệu "Nhà quản lý giỏi" và xét tăng lương trước thời hạn theo chế độ qui định...