Số 21.2017 (834) ngày 06/06/2017

SỐ 21 (834) - THÁNG 06/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

707/QĐ-TTg

Quyết định 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020"

 

* Nhà nước sẽ chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

2126/QĐ-BYT

Quyết định 2126/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

 

* Điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế với người không có BHYT

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

751/QĐ-TTg

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

 

* Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 1,5 triệu đồng

Trang 3

4

19/2017/QĐ-TTg

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế

 

* Cấp 100% vốn ODA cho dự án phúc lợi xã hội

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

07/2017/TT-BCT

Thông tư 07/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

 

* Bỏ chế độ cấp phép nhập khẩu tự động với phân bón

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

712/QĐ-TTg

Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020

 

* Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

7

16/2017/TT-BGTVT

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

 

* Các tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

1921/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè

 

* Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dịp hè

Trang 4

9

18/2017/QĐ-TTg

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

 

* Quy định về dự tuyển liên thông lên Đại học

Trang 4

10

13/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

 

* Điều kiện tổ chức bồi dưỡng giáo viên

Trang 5

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

11

754/QĐ-TTg

Quyết định 754/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

* Ứng dụng khoa học, công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

12

24/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

 

* Thủ tướng: Giảm lãi suất cho vay đầu tư

Trang 5

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 05/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

NHÀ NƯỚC SẼ CHỈ GIỮ 100% VỐN TẠI 103 DOANH NGHIỆP

Nội dung này được nêu tại Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, sẽ hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp (chưa gồm các công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam).

Đồng thời, tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Trong đó, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên

quan; Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương và tiếp tục rà soát đối với các dự án, doanh nghiệp khác.

Về chính sách quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Đề án này chủ trương tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng để doanh nghiệp chủ động trả lương, trả thưởng gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động; thu hút lao động có trình độ cao vào làm việc. Đồng thời, tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn vay của doanh nghiệp Nhà nước, nhất là vay nợ nước ngoài, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Bảo hiểm:

ĐIỀU CHỈNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ BHYT

Tại Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/05/2017, Bộ Y tế đã đính chính nội dung của Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 quy định mức tối đa khung giá  dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Trong đó, mức giá tối đa của một số dịch vụ y tế đối với người không có thẻ BHYT đã được điều chỉnh so với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT. Cụ thể như, giá dịch vụ đặt nội khí quản chỉ là 555.000 đồng, thay cho mức 1,113 triệu đồng; Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương là 505.000 đồng, thay vì 4,2 triệu đồng; Soi cổ tử cung là 58.900 đồng, thay vì 6,18 triệu đồng; Soi ối là 45.900 đồng, thay vì

1,26 triệu đồng.

Đồng thời, dịch vụ điều trị viêm da cơ địa bằng máy được điều chỉnh lên mức 1,082 triệu đồng; trong khi Thông tư số 02/2017/TT-BYT trước đây quy định chỉ là 700.000 đồng; Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi là 1,401 triệu đồng, trước đây là 200.000 đồng;  Phẫu thuật điều trị u dưới móng trước đây là 180.000 đồng, hiện là 696.000 đồng; Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất trước đây là 67.200 đồng, hiện là 182.000 đồng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TĂNG MỨC CHO VAY VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN LÊN 1,5 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 30/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên, quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2017.

Theo đó, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung

 cấp chuyên nghiệp và tại các các cơ sở đào tạo nghề được vay vốn với mức tối đa 1,5 triệu đồng/tháng; thay cho mức 1,25 triệu đồng/tháng được quy định từ tháng 01/2016.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/06/2017; áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ thời điểm này.

CẤP 100% VỐN ODA CHO DỰ ÁN PHÚC LỢI XÃ HỘI

Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/06/2017.

Cụ thể, các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương được cấp phát 100% vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 

Đối với chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, được cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại. Ngân sách Trung ương hỗ trợ cấp phát một phần, cho vay lại một  phần với tỷ

lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi theo quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh.

Đối với chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện, được cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại; cho vay lại 20% vốn vay ODA và 50% vốn vay ưu đãi; Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện, được cho vay lại 100% vốn nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/07/2017.

Ü Xuất nhập khẩu:

BỎ CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VỚI PHÂN BÓN

Ngày 29/05/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

Thông tư này chỉ rõ, từ ngày 13/07/2017, chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính đối với phân Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước; Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali. Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện

sau khi UBND tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương. Trong khi trước đây, các loại phân bón này được áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/07/2017; bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/05/2017.

Với tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng, Đề án này tập trung xây dựng các mô hình: Cấp nước sạch tập trung và cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo; Xử lý chất thải rắn quy mô liên xã; Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; Xử lý chất thải chăn nuôi; Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

Trong đó, xây dựng 14 mô hình về cấp nước sạch nông thôn tập trung để thí điểm các nội dung theo

phương châm đẩy mạnh xã hội hóa với sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng; Xây dựng 14 mô  hình mới về thu gom và xử lý chất thải rắn quy mô liên xã để thí điểm cơ chế huy động vốn đầu tư, các chính sách ưu đãi đặc thù cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; Xây dựng 07 mô hình mới về thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để thí điểm cơ chế huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước cho việc thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; Thí điểm 07 mô hình mới về thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn theo hướng ép thành phân hữu cơ để bán trên thị trường; Xây dựng 30 mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Giao thông:

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA VIỆT NAM

Ngày 22/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/07/2017.

Theo Thông tư này, tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy kết nối tới các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Cụ thể, tuyến đường bộ vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm 66 tuyến quốc lộ (trong đó có Quốc lộ 1, 1B, 1C, 1D, 1K; Quốc lộ 2, 2A, 2B, 2C…) và hệ thống đường cao tốc, đường tỉnh, đường đô thị kết nối tới các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, các kho ngoại quan, cảng cạn, trung tâm logistics, địa điểm kiểm tra hải quan.

Tuyến đường sắt vận chuyển quá cảnh hàng hóa gồm 06 tuyến, cụ thể như: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Bắc - Nam); Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên); Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn); Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân.

Tuyến đường thủy vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến vận tải đường thủy nội địa cố định được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc công bố; các tuyến vận tải nối giữa các cảng biển Việt Nam.

Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2000/TT-BGTVT ngày 13/05/2000; Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14/05/2015.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM DỊP HÈ

Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/05/2017 về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Cụ thể, các sở giáo dục và đào tạo phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tập trung học sinh để tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình hoặc tham gia các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới trước ngày 01/08 hàng năm; thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cử giáo viên tham gia các hoạt động phối hợp quản lý, 

giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè; đồng thời, có phương án phù hợp để bố trí nghỉ bù cho các giáo viên tham gia các hoạt động giáo dục học sinh trong dịp hè chưa đảm bảo thời gian nghỉ hè theo quy định.

Trong dịp hè, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi, lành mạnh, góp phần giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể cho học sinh, còn phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh cho trẻ em. Đặc biệt, tuyên truyền, quán triệt trẻ em, học sinh không chơi đùa, tắm tại ao, hồ, sông, suối, hố công trình.

QUY ĐỊNH VỀ DỰ TUYỂN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

Theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, người dự tuyển liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam. 

Đối với đào tạo liên thông ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược được đăng ký dự tuyển liên thông trình độ đại học ngành Dược.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Quyết định này nêu rõ, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hàng năm theo từng ngành đào tạo, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông không quá 20% chỉ tiêu

tuyển sinh chính quy. Các trường đại học phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất 30 ngày.

Người tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học được dự tuyển cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học, được dự tuyển cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh đại học hoặc dự thi riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thí tuyển. Riêng đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi đạt từ 05/10 điểm trở lên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2017; bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012; Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015.

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/05/2017.

Cụ thể, cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng phải đáp ứng các điều kiện như: Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm đào tạo trình độ cao đẳng trở lên, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tại thời điểm giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cơ sở giáo dục đã hoàn thành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; Có chương trình chi tiết các chuyên đề và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở chương

trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Có đủ tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập; Có cơ sở vật chất thiết bị, kỹ thuật, cơ sở thực hành đáp ứng được công tác bồi dưỡng.

Về đội ngũ giảng viên, các cơ sở này phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo tiêu chuẩn quy định trong chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; có tối thiểu 70% giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy một chương trình bồi dưỡng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/07/2017.

Ü Khoa học-Công nghệ:

ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG TÁI CƠ CẤU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31/05/2017.

Theo Đề án, phấn đấu đến năm 2025, huy động có hiệu quả các nguồn lực về khoa học, công nghệ để nâng tỷ lệ đổi mới công nghệ, thiết bị; 60 - 70% cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các ngành công nghiệp hoàn thành việc xây dựng, thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch, hiệu quả; Xây dựng thí điểm từ 3 - 5 mô hình chuyển giao công nghệ, áp dụng các sáng chế mới, giải pháp cải tiến công nghệ, thiết bị, quy trình đặc thù cho từng ngành sản xuất công nghiệp…

Với mục tiêu nêu trên, Đề án nhấn mạnh tới các nhiệm vụ chính như: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ lực để tạo ra sản phẩm mới có tính đột phá, giảm dần phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ bên ngoài; Thúc đẩy việc hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành sản xuất công nghiệp, các tổ hợp sản xuất quy mô lớn; Nghiên cứu xây dựng mô hình các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp hoặc tích hợp với các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong các đề án khác về công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ trong các hoạt động đánh giá, chế tạo, thử nghiệm, trong đó ưu tiên các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm công nghệ cao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

THỦ TƯỚNG: GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ĐẦU TƯ

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm trong nước năm 2017 đạt khoảng 6,7%, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/06/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu này.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng phương án cụ thể phấn đấu thực hiện giảm lãi suất tín dụng cho vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, phù hợp với diễn biến lạm phát, kết quả xử lý nợ xấu và yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 đạt trên 18%. Đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể để mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung và dài hạn kết hợp với đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách nhiệm chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp duy trì, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang Trung Quốc. Chú trọng khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích phát triển nông nghiêp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; kịp thời điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn chặt với thị trường và lợi thế của Việt Nam…

Bộ Xây dựng cần triển khai các giải pháp theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản; chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Tiếp tục nghiên cứu chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thông thoáng cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; đề xuất phương án và kế hoạch cải tạo các khu chung cư cũ tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Số 21.2017 (834) ngày 06/06/2017