Số 20.2009 (427) ngày 29/05/2009

 CHÍNH PHỦ


Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao di động trả trước: phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (SMS: 533753) – Ngày 25/05/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2009/NĐ-CP bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vố tuyến điện. Theo Nghị định này, các mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
● Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi:
1. Sử dụng thông tin trên giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu của người khác hoặc cung cấp thông tin không chính xác để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của mình;
2. Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao di động trả trước.
● Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
1. Sử dụng thông tin trên giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu của người này để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước hoặc kích hoạt thuê bao di động trả trước cho người khác;
2. Chấp nhận giấy tờ không phải là chứng minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước;
3. Bán SIM thuê bao di động trả trước hoặc thiết bị đầu cuối di động trả trước (loại không dùng SIM) đã được đăng ký thông tin thuê bao của người khác.
● Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
1. Tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước khi không được ủy quyền theo quy định;
2. Chủ điểm giao dịch không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước;
3. Không báo cáo với doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước;
4. Không kiểm tra, cập nhật hoặc không chuyển chính xác cho doanh nghiệp các thông tin thuê bao di động trả trước đã đăng ký tại điểm giao dịch của mình;
5. Cung cấp dịch vụ cho thuê bao di động trả trước hòa mạng mới đối với chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định với số lượng dưới 100 thuê bao.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính (ngoại trừ giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu).
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2009.

Xuất khẩu gạo sẽ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (SMS: 533787) – Ngày 26/5/2009, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 170/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu gạo. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, Hiệp hội lương thực Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2009 cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tiếp tục điều hành xuất khẩu gạo theo các yêu cầu, mục tiêu của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 215/TTg-KTTH ngày 10/02/2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các bộ, ngành và Hiệp hội lương thực Việt Nam.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội lương thực Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2009 việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với cơ chế điều hành xuất khẩu gạo theo hướng: quy định xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ thể (có đăng ký kinh doanh lúa, gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho tàng, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không vi phạm nghiêm trọng quy chế điều phối và các nghị quyết điều hành của Hiệp hội lương thực Việt Nam về đăng ký hợp đồng giao hàng, kiểm soát tránh gian lận giá xuất khẩu và thực hiện hợp đồng tập trung…), chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo.

 

 BỘ TÀI CHÍNH


Từ 05/7/2009, giá nước sạch sinh hoạt lên đến 12.000 đồng/m3 (SMS: 533763) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. Theo đó, khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: đối với đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: giá tối thiểu 3.000 đồng/m3, giá tối đa 12.000 đồng/m3; đối với đô thị loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5: giá tối thiểu 2.000 đồng/m3, giá tối đa 10.000 đồng/m3; nước sinh hoạt nông thôn: giá tối thiểu 1.000 đồng/m3, giá tối đa 8.000 đồng/m3. Đối với nước sinh hoạt tại khu công nghiệp: khu công nghiệp nằm trong loại đô thị nào thì áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị đó.
Thông tư cũng nêu rõ: căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của liên Bộ Tài chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khung giá nói trên, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể tại địa phương.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 

 BỘ CÔNG THƯƠNG


Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức…(SMS: 533728) - Ngày 20/05/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Nghị định 107/2008/NĐ-CP).
Thông tư này quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều: Điều 4 (xử phạt đối với hành vi đầu cơ hàng hóa), Điều 5 (xử phạt đối với hành vi găm hàng), Điều 6 (xử phạt đối với hành vi tăng giá quá mức), Điều 7 (xử phạt đối với hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ), Điều 8 (xử phạt đối với hành vi vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ), Điều 9 (xử phạt đối với hành vi vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ), Điều 10 (xử phạt đối với hành vi xuất lậu xăng, dầu qua biên giới), Điều 11 (xử phạt đối với hành vi xuất lậu thóc, gạo, lâm sản, khoáng sản qua biên giới), Điều 12 (xử phạt đối với các hành vi vi phạm về hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, hàng giả có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên và vi phạm về nhãn hàng hóa), Điều 13 (xử phạt đối với hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa, dịch vụ).
Theo hướng dẫn tại Thông tư này, việc xử phạt hành chính đối với các hành vi quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định 107/2008/NĐ-CP chỉ được áp dụng khi đủ hai điều kiện sau:
a) Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá và Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;
b) Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường về cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi cả nước, từng khu vực (thì được xử phạt các hành vi vi phạm quy định tại các Điều trên trong cả nước hoặc khu vực được công bố) hoặc được Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi địa phương (thì chỉ xử phạt các hành vi vi phạm quy định tại các Điều trên tại địa bàn do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố).
Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư này, việc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh quy định tại Nghị định 107/2008/NĐ-CP áp dụng như sau:
- Tước quyền sử dụng các loại giấy trên có thời hạn là tước quyền sử dụng các loại giấy trên tối đa không quá 12 tháng;
- Tước quyền sử dụng các loại giấy trên không thời hạn là tước quyền sử dụng các loại giấy trên với thời gian từ trên 12 tháng trở lên và chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi vi phạm hành chính;
- Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tạm giữ các loại giấy này.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất rượu, nước giải khát từ nguyên liệu trong nước (SMS: 533739) – Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia - rượu - nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 với quan điểm phát triển ngành bia - rượu- nước giải khát theo hướng bền vững, chú trọng đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người dùng và bảo vệ môi trường sinh thái; áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất bia, rượu, nước giải khát để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, tập trung xây dựng một số thương hiệu quốc gia đối với sản phẩm bia, rượu, nước giải khát để cạnh tranh hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế; huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, dưới mọi hình thức để đẩy mạnh sản xuất bia, rượu, nước giải khát đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội.
Mục tiêu của Quy hoạch phát triển này là đến năm 2010 sản lượng sản xuất đạt 2,5 tỷ lít bia, 80 triệu lít rượu công nghiệp, 2,0 tỷ lít nước giải khát, sản phẩm xuất khẩu từ 70 triệu - 80 triệu USD; đến năm 2015 sản lượng sản xuất đạt 4,0 tỷ lít bia, 188 triệu lít rượu công nghiệp, 4,0 tỷ lít nước giải khát, sản phẩm xuất khẩu từ 140 - 150 triệu USD; đến năm 2025 sản lượng sản xuất đạt 6,0 tỷ lít bia, 440 triệu lít rượu công nghiệp, 11 tỷ lít nước giải khát.
Cũng tại Quyết định này, một số chính sách khuyến khích phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát đã được công bố, cụ thể:
- Khuyến khích phát triển sản xuất rượu quy mô công nghiệp chất lượng cao với công nghệ hiện đại, giảm dần rượu nấu thủ công quy mô gia đình, từng bước xây dựng thương hiệu rượu quốc gia;
- Khuyến khích các làng nghề xây dựng các cơ sở sản xuất với quy mô công nghiệp, công nghệ tiên tiến, tổ chức thu gom và xử lý rượu cho các hộ sản xuất thủ công để nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ được bản sắc truyền thống của rượu làng nghề;
- Khuyến khích phát triển sản xuất rượu vang từ các loại quả tươi gắn với phát triển các vùng nguyên liệu ở các địa phương;
- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất nước giải khát với thiết bị, công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường;
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát sử dụng nguyên liệu trong nước gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu tại các địa phương. Trong đó ưu tiên đối với các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát từ hoa quả tươi và các loại nước giải khát bổ dưỡng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ Vietlaw-SMS gửi tin nhắn đến 6589.
* Khách hàng đã nộp phí dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam sã nhận được file nội dung văn bản kèm theo bản tin.
* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với
cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!