Số 18.2011 (527) ngày 03/05/2011

 

SỐ 18 (527) - THÁNG 5/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

611/QĐ-TTg

Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

 

* Thủ tướng đồng ý cổ phần hóa ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL

Trang 2

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

2

13/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng…

 

* Từ 01/05, hệ số điều chỉnh lương hưu, trợ cấp là 1,137 

Trang 2

3

12/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung…

 

* Hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu chung trong doanh nghiệp nhà nước

Trang 2

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

4

52/2011/TT-BTC

Thông tư 52/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

 

* Bộ Tài chính hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN đối với DN nhỏ và vừa 

Trang 3

5

51/2011/TT-BTC

Thông tư 51/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài chính…

 

* Từ 31/12, không thu Vé “Phí quốc lộ lượt” đối với ôtô 

Trang 3

6

50/2011/TT-BTC

Thông tư 50/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

 

* Trước 20/01 phải báo cáo vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 

Trang 4

7

49/2011/TT-BTC

Thông tư 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 

* Giảm thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo xuống còn 07 ngày 

Trang 4

8

916/QĐ-BTC

Quyết định 916/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền

 

* Tăng khung giá vé máy bay trên 25% từ ngày 27/04 

Trang 4

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

9

04/2011/TT-BKHCN

Thông tư 04/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng…

 

* Giảm thời gian cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Trang 5

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

10

03/2011/TT-VPCP

Thông tư 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010…

 

* Văn bản đăng Công báo theo thứ tự thời gian nhận

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

THỦ TƯỚNG ĐỒNG Ý CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) trong Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 25/04/2011. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý phương án giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; giá trị phần vốn góp Nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm 30/09/2010 của MHB là hơn 3.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện chủ sở hữu. 

Dự kiến vốn điều lệ phát hành lần đầu là hơn 4.500 tỷ đồng; cơ cấu cổ phần cụ thể như sau: Cổ phần Nhà nước nắm giữ 68,1% vốn điều lệ; Tổng khối lượng phát hành lần đầu là 31,9% vốn điều lệ (trong đó, đấu giá công khai trong nước là 14,34% vốn điều lệ, cổ phần chào bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên là 0,56% vốn
 

 

điều lệ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là 15% vốn điều lệ và cổ phần chào bán cho Tổ chức Công đoàn là 2% vốn điều lệ). 

Nhà đầu tư chiến lược phải cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất 05 năm kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định mức giá bán đấu giá cổ phiếu của MHB; chỉ đạo MHB lựa chọn cổ đông chiến lược và cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2011.

TỪ 01/05, HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP LÀ 1,137

Ngày 27/04/2011, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011. 

Theo đó, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 được tính bằng mức lương hưu, trợ cấp tháng 04/2011 nhân với hệ số 1,137. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn, nếu mức điều chỉnh thấp hơn 1,245 triệu đồng/tháng, thì từ ngày 01/05/2011 được điều chỉnh bằng 1,245 triệu đồng/tháng. 

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 được điều chỉnh bằng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 04/2011 nhân với hệ số 1,137. Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ thì từ ngày 01/05/2011, mức trợ cấp phục vụ

 

hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng. 

Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01/05/2011 được tính theo mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng. Riêng đối với người chết trong khoảng thời gian từ 01/05/2010 đến ngày 30/04/2011 mà thân nhân chưa được hưởng chế độ tuất hàng tháng của các tháng trước 01/05/2011 thì được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng. 

Cũng theo Thông tư này, quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động được hưởng phụ cấp chuyển ngành, thì từ ngày 01/05/2011 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2011.
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, công ty áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng để tính các mức lương, mức phụ cấp lương kể từ ngày 01/05/2011. Cụ thể, căn cứ vào thang lương, bảng lương, công ty tính lại mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

Việc tính mức lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung.  

Công ty cũng áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính trợ cấp (trợ cấp mất  

 

việc làm và trợ cấp, hỗ trợ thêm) đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010.  

Đối với Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) tuy nhiên hệ số này không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung.  

Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho 01 người lao động không vượt quá 620.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2011; bãi bỏ Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010. 

BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN
ĐỐI VỚI DN NHỎ VÀ VỪA

Ngày 22/04/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. 

Theo đó, số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là số thuế TNDN tạm tính hàng quý và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011. Số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. 

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được gia hạn nộp thuế và thu nhập không được gia hạn nộp thuế thì phải hạch toán riêng từng thu nhập để kê khai nộp thuế riêng. Doanh nghiệp không hạch toán được thì số thuế TNDN tạm tính hoặc quyết toán xác định theo tỷ lệ giữa tổng doanh thu được gia hạn với tổng doanh thu thực hiện của doanh nghiệp. 

 

Trường hợp hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp thuế có thu nhập (hoặc ngược lại) thì được bù vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự chọn. 

Số thuế TNDN được gia hạn phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011, doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập và gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi bổ sung nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn. 

Cũng theo Thông tư này thì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009; thời gian gia hạn nộp thuế TNDN tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế năm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2011; việc gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện kể từ ngày 06/04/2011.

TỪ 31/12, KHÔNG THU VÉ “PHÍ QUỐC LỘ LƯỢT” ĐỐI VỚI ÔTÔ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2011/TT-BTC ngày 22/04/2011, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 94/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

Theo đó, Thông tư bãi bỏ quy định về Vé “Phí quốc lộ lượt” được quy định tại điểm 2.3 mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

Đối với số vé các đơn vị thu phí đã đặt in, chưa bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, đơn vị thu phí thực hiện báo cáo lượng vé tồn kho với cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thanh hủy theo quy định; chi phí in vé được quyết toán bổ sung vào chi phí tổ chức thu của đơn vị thu phí. 

Đối với số vé các tổ chức, cá nhân đã mua được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2011 và không hoàn trả lại tiền đã mua vé; sau ngày 31/12/2011, Vé “Phí
 

 

quốc lộ lượt” không còn giá trị sử dụng. 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2011; các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004. 

Được biết, Vé "Phí quốc lộ lượt" có mệnh giá 10.000 đồng/vé/lượt, áp dụng đối với các xe ô tô con dưới 12 chỗ ngồi có giá trị đối với các trạm thu phí quốc lộ do Nhà nước quản lý (bao gồm cả các trạm thu phí quốc lộ giao cho địa phương tổ chức thu). Mỗi Vé "Phí quốc lộ lượt" chỉ có giá trị sử dụng một lần qua một trạm thu phí quốc lộ. 

Các tổ chức, cá nhân sử dụng ô tô dưới 12 chỗ ngồi có thể mua Vé "Phí quốc lộ lượt" theo yêu cầu (không hạn chế số lượng) tại bất kỳ trạm thu phí quốc lộ thuận tiện nhất và mỗi lần đi qua một trạm thu phí quốc lộ, người điều khiển phương tiện phải xuất trình một vé lượt.

TRƯỚC 20/01 PHẢI BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

Ngày 21/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2011/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý, điều hành vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao, đồng thời là cơ sở để thực hiện việc điều hòa, điều chuyển vốn giữa các Bộ, ngành và các địa phương khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.  

Theo đó, Sở tài chính là đơn vị tổng hợp báo cáo chỉ tiêu giao kế hoạch vốn đầu XDCB tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, tình hình nợ cơ bản xây dựng trên địa bàn và kết quả thực hiện các dự án để gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Sở Tài chính sẽ tổng hợp và gửi báo cáo Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung tới Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân hàng chính sách nhà nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trước ngày 20/01 năm kế hoạch. Trường hợp trong năm kế hoạch địa phương có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu XDCB thì Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch điều chỉnh gửi các cơ

 

quan, đơn vị sau 15 ngày kể từ ngày có Quyết định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn. 

Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, Sở Tài chính gửi báo cáo Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho cơ quan theo quy định sau 20 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương; trường hợp trong năm kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn bổ sung của địa phương gửi các cơ quan đơn vị sau 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch vốn. 

Ngoài 02 báo cáo trên, Thông tư còn quy định nhiều loại báo cáo khác như: Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn XDCB; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch… mà Sở Tài chính là cơ quan tổng hợp báo cáo. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2011 và thay thế Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 06/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
XUỐNG CÒN 07 NGÀY

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2011/TT-BTC ngày 21/04/2011, sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008. 

Theo đó, khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết việc thụ lý; trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết, chậm nhất trong 07 ngày làm việc (thay vì 10 ngày như quy định trước đây) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thông báo bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do. 

Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý giải quyết và không phải thông báo cho người tố cáo biết việc thụ lý giải  

 

quyết. Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong thời gian là 07 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, phải chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.  

Cũng theo Thông tư này, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính sớm hơn 02 ngày so với quy định trước đây. 

Cụ thể, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên trang điện tử của cơ quan mình, trường hợp cơ quan chưa xây dựng được trang điện tử thì phải niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan; thời gian niêm yết công khai là 25 ngày. 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2011.
 

TĂNG KHUNG GIÁ VÉ MÁY BAY TRÊN 25% TỪ NGÀY 27/04

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-BTC về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền. 

Theo đó, khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền đều tăng khoảng 25% - 27% so với quy định trước đây. Cụ thể, khung giá vé 01 chiều tối đa trên các đường bay có cự ly dưới 300km tăng lên 836.636 đồng; cự ly từ 300 - 500km là 1,1 triệu đồng; cự ly từ 500 - 850km tăng lên gần 1,5 triệu đồng; cự ly từ 850 - 1.000km tăng lên hơn 1,9 triệu đồng. 

Quyết định còn quy định chi tiết thêm 02 cự ly bay và mức giá tối đa cho 02 cự ly này, cụ thể, cư ly từ 1.000 - 1.280km mức giá tối đa là hơn 2,2 triệu đồng và cự ly từ 1.280km trở lên có mức giá tối đa trên 2,7 triệu đồng. Các mức giá trên  

 

chưa bao gồm thuế VAT. 

Bộ trưởng cũng giao các hãng hàng không căn cứ quy định hiện hành về quản lý giá cước vận chuyển hàng không, mức tối đa khung giá cước do Nhà nước quy định, cự ly vận chuyển và tình hình thị trường quy định mức giá cụ thể trên các đường bay và điều kiện áp dụng theo phương thức đa dạng giá vé. 

Các hãng hàng không phải thực hiện công khai, minh bạch các loại giá vé máy bay và điều kiện áp dụng, thực hiện đầy đủ quy định hiện hành về đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá dịch vụ. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/04/2011; các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
 

GIẢM THỜI GIAN CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

Ngày 20/04/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH&CN) ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. 

Theo đó, cơ quan đăng ký xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và 15 ngày làm việc đối với trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước (quy định cũ lần lượt là 10 ngày và 30 ngày làm việc). 

Đối với mỗi nhiệm vụ KH&CN khi đăng ký kết quả phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: 01 Phiếu đăng ký kết quả cho một nhiệm vụ KH&CN (đối với nhiệm vụ mà kết quả

 

có thể triển khai thành công nghệ, cần thêm 01 Phiếu mô tả quy trình công nghệ); 01 bản giấy và 01 bản điện tử đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, phụ lục tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát…; Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có). 

Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát phải đóng bìa cứng, gáy vuông. Bản điện tử phải sử dụng các định dạng Word hoặc Excel hoặc Acrobat. Đối với các định dạng Word và Excel phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn TCVN 6009:2001. Bản điện tử phải được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2011. 
 

VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO THEO THỨ TỰ THỜI GIAN NHẬN

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25/04/2011, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo. 

Theo đó, Công báo được xuất bản gồm Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in là Công báo được in trên giấy đóng thành cuốn; Công báo điện tử là phiên bản điện tử của Công báo in được đăng trên mạng tin học, có cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ việc tìm kiếm, tra cứu toàn văn văn bản. 

Phông chữ sử dụng trên cuốn Công báo theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001. Cuốn Công báo in có kích thước 29 cm x 20,5 cm; trường hợp văn bản gửi đăng Công báo có kèm sơ đồ, bản đồ có kích thước không theo chuẩn chung, cơ quan Công báo điều chỉnh kích thước cuốn Công báo riêng cho phù hợp. 

Trang đầu cuốn Công báo in hình Quốc huy, Quốc hiệu của nước CHXHCN Việt Nam. Nội dung cuốn Công báo được trình bày một cột, bảo đảm chính xác nội dung của văn bản chính. Trang cuối cuốn Công báo in tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan Công báo, địa chỉ truy cập Công báo trên 

 

Internet, tên cơ sở in Công báo và giá bán cuốn Công báo. 

Cũng theo Thông tư này, văn bản được đăng Công báo theo thứ tự thời gian nhận văn bản, văn bản đến trước đăng trước. Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng các yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được sắp xếp đăng trên số Công báo gần nhất ngay sau khi cơ quan Công báo nhận được văn bản. 

Trong từng cuốn Công báo, văn bản được sắp xếp theo hai phần là: Phần văn bản quy phạm pháp luật và Phần văn bản khác; trong đó, văn bản xếp theo thứ bậc cơ quan ban hành, theo giá trị pháp lý từ cao xuống thấp và số văn bản theo thứ tự tăng dần; tên cơ quan ban hành cùng bậc được sắp xếp theo bảng chữ cái a, b, c hoặc chữ số từ nhỏ đến lớn… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2011; bãi bỏ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21/03/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.