Số 18.2004 (171) ngày 14/05/2004

 CHÍNH PHỦ


Bảo vệ an toàn lưới điện
(SMS: 200009)
- Ngày 10/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2004/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/1999/NĐ-CP, về bảo vệ an toàn lưới điện, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này quy định: chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà ở, công trình tồn tại trong hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp không được sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của nhà ở, công trình vào những mục đích có thể vi phạm khoảng cách đường dây vượt qua (quy đinh trước đây chỉ cấm: lợi dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của nhà ở, công trình vào những mục đích có thể vi phạm khoảng cách an toàn)...
Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, cơ quan cấp giấy phép phải yêu cầu chủ đầu tư thoả thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn...
Khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất hoặc có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại thì được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản... (quy định cũ: chủ đầu tư công trình lưới điện thực hiện các khoản chi phí đền bù...)...


Chính sách đối với các tỉnh thường xuyên ngập lũ
(SMS: 200010) - Ngày 07/5/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg, về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Thủ tướng cho phép: các địa phương được chủ động điều tiết bán 30% nền trên các cụm, tuyến để đầu tư hạ tầng thiết yếu; đồng thời cho phép các tỉnh được áp dụng hình thức nhà thầu ứng trước vốn để thi công...
Trường hợp các dự án đầu tư sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở bằng nguồn vốn vay thương mại đã hoàn thành và đưa vào sản xuất thì sẽ được Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện chính sách hỗ trợ sau đầu tư cho các doanh nghiệp...
Các hộ định cư thường trú tại địa phương, hiện tại đang sống rải rác nay di chuyển chỗ ở vào trong các dự án đắp bờ ao khu dân cư có sẵn thì được mua nhà trả chậm nền và nhà ở...


Định hướng về nhà ở
(SMS: 200011) - Theo Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 06/5/2004, phê duyệt đinh hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định: sẽ phát triển đa dạng các loại nhà ở có diện tích, mức độ tiện nghi khác nhau để bán và cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và điều kiện thu nhập của các tầng lớp dân cư; khuyến khích phát triển nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng loại đô thị..., tiến tới chấm dứt việc giao đất lẻ cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở...
Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách đầu tư xây dựng quỹ nhà ở để bán trả dần, cho thuê - mua đối với các đối tượng thuộc diện chính sách và phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 15m2 sàn vào năm 2010 và 20m2 vào năm 2020...
Đối với khu vực nông thôn: tiếp tục thực hiện chính sách tạo điều kiện cải thiện chỗ ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình nghèo...; hoàn thành chương trình tôn nền vượt lũ; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xoá bỏ nhà ở tạm (tranh, tre, nứa, lá)...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đang Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế suất đối với hàng clanhke
(SMS: 200012) - Theo Quyết định số 45/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 06/5/2004, về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke, Bộ  trưởng Bộ Tài chính quyết định: mặt hàng clanhke để sản xuất: xi măng trắng áp dụng mức thuế suất: 25% (quy định trước đây là 30%); xi măng màu, xi măng nhôm, xi măng chịu nước khác: 40%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phân loại hàng hoá nhập khẩu
(SMS: 16964) - Ngày 05/5/2004, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 4743/TC-HTQT, về việc xử lý vướng mắc về phân loại hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất CEPT/AFTA.
Công văn này hướng dẫn: trường hợp hàng hóa được phân loại, xác định mã số hàng hóa nhập khẩu không nằm trong Danh mục hàng hóa CEPT/AFTA của Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nếu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ hoặc mức thuế suất nhập khẩu thông thường nếu không có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ...

Việc phân loại, xác định mã số hàng hóa nhập khẩu để áp dụng thuế xuất CEPT thuộc các tờ khai hải quan hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 01/09/2003 được áp dụng theo quy định hiện hành...
 

 BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN


Sao chép tác phẩm tạo hình
(SMS: 200013) - Ngày 05/5/2004, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 17/2004/QĐ-BVHTT, về việc ban hành "Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình".
Theo Quy chế này, việc sao
chép tác phẩm mà chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam phải được sự đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm bằng văn bản. Trường hợp sao chép tác phẩm của tác giả đã qua đời trên 50 năm thì không phải xin phép chủ sở hữu tác phẩm đó...
Bản sao chép phải có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tác phẩm gốc, trừ trường hợp sao chép bằng khuôn đúc hoặc khuôn in; phải giữ đúng nội dung, hình thức như tác phẩm gốc; phải ghi ở phía sau các thông tin sau đây: chữ "bản sao" và tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu tác phẩm gốc, năm sáng tác (nếu có), tên người sao chép, kích thước bản sao chép...
Bản sao chép tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh để sử dụng ở nơi công cộng phải được Sở Văn hóa-Thông tin hoặc Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh thẩm định và cho phép mới được sử dụng...

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
(SMS: 200014 - Không gửi qua fax) - Ngày 04/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT, ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, tổ
chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau: có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 01 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép; có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm...
Giấy phép có giá trị trong phạm vi cả nước, thời hạn giấy phép là 10 năm. Mỗi giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 05 năm...
 

 THANH TRA NHÀ NƯỚC


Thi nâng ngạch thanh tra
(SMS: 200015) - Ngày 29/4/2004, Tổng Thanh tra Nhà nước đã ban hành Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN, về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, thanh tra viên (04.025) nếu có đủ các điều kiện sau đây, được cơ quan tổ chức cho thi lên ngạch Thanh tra viên chính (04.024): có các văn bằng, chứng chỉ sau: bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ chính trị trung cấp, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng quản lý quản lý Hành chính Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, chứng chỉ tin học...

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: đơn xin dự thi; bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, hiệu quả công tác; bản phôtô các văn bằng chứng chỉ; phiếu thanh tra viên...
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Giá tính thuế nhập khẩu
(SMS: 16959) - Theo Công văn số 1943/TCHQ-KTTT ra ngày 29/4/2004, Tổng cục Hải quan hướng dẫn:đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế chưa được quy định trong bảnh giá tối thiểu, Cục Hải quan địa phương phải xây dựng bổ sung giá tính thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận tờ khai hàng hóa nhập khẩu, quyết định xây dựng giá tính thuế có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký, không áp dụng hồi tố cho các tờ khai nhập khẩu trước ngày quyết định có hiệu lực...
Bên cạnh đó, các Cục hải quan địa phương cần tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh việc xây dựng giá tính thuế, việc xem xét chấp nhận chứng minh giá, không để xảy ra tình trạng chất lượng xây dựng giá thấp dẫn đến việc chấp nhận chứng minh giá tràn lan, không ai chịu trách nhiệm, gây tốn kém thời gian công sức của doanh nghiệp, hiệu quả quản lý thấp...