Số 16.2013 (627) ngày 07/05/2013

 

SỐ 16 (627) - THÁNG 05/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

24/2013/QĐ-TTg

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 về mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng...

 

* Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ dưới 9 chỗ

Trang 2

2

49/2013/TT-BTC

Thông tư 49/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ

 

* Tăng đồng loạt mức phí khai thác, sử dụng bản đồ

Trang 2

3

46/2013/TT-BTC

Thông tư 46/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu

 

* Tăng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu hỏa lên 400.000 đồng

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

689/QĐ-TTg

Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2013 - 2015

 

* Đến 2015, nợ công không quá 65% GDP

Trang 2

5

45/2013/TT-BTC

Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 

* Tài sản cố định trên 30 triệu phải trích khấu hao

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

09/2013/TT-BCT

Thông tư 09/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

 

* Công chức Quản lý thị trường phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

7

23/2013/QĐ-TTg

Quyết định 23/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

 

* Phối hợp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Trang 3

8

04/2013/TT-BTNMT

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

* Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn quốc

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

25/2013/QĐ-TTg

Quyết định 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

* Cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức họp báo ít nhất 03 tháng/lần

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

10

55/2013/TT-BTC

Thông tư 55/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015...

 

* Hỗ trợ phát thanh viên 15.000 đồng/lần truyền thanh tại khu công nghiệp

Trang 4

11

692/QĐ-TTg

Quyết định 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"

 

* Đến 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người

Trang 5

12

22/2013/QĐ-TTg

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

 

* Hỗ trợ hộ gia đình người có công 40 triệu xây nhà ở

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

TIẾP TỤC TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ CŨ DƯỚI 9 CHỖ

Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Trước đó, tại Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/03/2013, có hiệu lực từ ngày 29/04/2013, Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người dưới 09 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng, quy định mức thuế nhập khẩu đối với xe loại có dung tích xi lanh dưới 1.000cc là 4.200 USD/chiếc; loại có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc là 9.600 USD/chiếc (thay vì mức 3.500

 

3.500 USD/chiếc và 8.000 USD/chiếc theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg).

Nay tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng đồng loạt thuế nhập khẩu 02 mặt hàng ô tô chở người dưới 09 chỗ đã qua sử dụng này, áp dụng cho loại dung tích xi lanh 1.000cc và loại từ 1.000cc đến dưới 1.500cc lần lượt ở mức 5.000 USD/chiếc và 10.000 USD/chiếc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2013.

 

TĂNG ĐỒNG LOẠT MỨC PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc, bản đồ.

Theo đó, mức thu phí khai thác và sử dụng các loại tư liệu đo đạc - bản đồ cung cấp trực tiếp đều cao hơn so với quy định trước đây. Cụ thể, đối với loại bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 và lớn hơn (bản đồ in trên giấy) sẽ được áp dụng mức phí là 120.000 đồng/tờ (theo quy định trước đây tại Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008, mức phí này là 80.000 đồng/tờ). Tương tự, mức phí đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 cũng tăng từ 85.000 đồng lên 130.000 đồng/tờ; đối với

 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 tăng từ 90.000 đồng/tờ lên 140.000 đồng/tờ; đối với bản đồ hành chính Việt Nam tăng từ 650.000 đồng/bộ lên 900.000 đồng/bộ...

Thông tư cũng quy định thêm mức phí đối với một số loại bản đồ khác như: bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000.000 (bản đồ số dạng Vector) là 8.000.000 đồng/mảnh; bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.000 (dạng Vector) là 5.000.000 đồng/mảnh…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 và Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/06/2012.

 

TĂNG PHÍ SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU HỎA LÊN 400.000 ĐỒNG

Đây là quyết định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 46/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch giấy phép lái tàu.

Theo đó, từ ngày 10/06/2013, mức phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu lần đầu sẽ tăng từ 160.000 đồng/  lần/thí sinh lên 400.000 đồng/thí sinh và phí sát hạch lại là 200.000 đồng/lần/thí sinh.
 

 

Số phí này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, cơ quan thu phí được trích lại 90% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức sát hạch, thu phí theo quy định và phải nộp số tiền phí còn lại (10%) vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


ĐẾN 2015, NỢ CÔNG KHÔNG QUÁ 65% GDP

Ngày 04/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2013 - 2015.

Chương trình này đề ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2013 - 2015, phấn đấu đến năm 2015, nợ công không quá 65% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong đó, dư nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; giảm nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không kể vay lại) so với tổng ngân sách Nhà nước hàng năm xuống còn không quá 25% và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm dưới 25% giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời, đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ dự trữ ngoại hối Nhà nước so với tổng dư nợ

 

nước ngoài ngắn hạn của quốc gia hằng năm trên 200%...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, thực hiện đúng quy định về các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ; trước mắt chưa xem xét bảo lãnh phát hành trái phiếu quốc tế mà chỉ xem xét cấp bảo lãnh trong nước đối với các dự án cấp bách, công trình trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng quyết định cấp bảo lãnh...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN 30 TRIỆU PHẢI TRÍCH KHẨU HAO

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính quy định nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ là doanh nghiệp phải trích khấu hao toàn bộ TSCĐ hiện có trừ những tài sản sau: TSCĐ đã khấu hao hết giá trị sử dụng, hoặc khấu hao chưa hết nhưng bị mất; TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính); TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại; TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài...

Trong đó, TSCĐ là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; nguyên giá tài sản phải được xác
 

 

định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết về phương pháp xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ; trong đó, đối với TSCĐ hữu hình còn mới, doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định, với TSCĐ hữu hình đã qua sử dụng phải căn cứ vào giá trị thực tế và thời gian đã sử dụng của tài sản; đối với TSCĐ vô hình, doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.
 

Ü Thương mại:


CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Đây là yêu cầu của Bộ Công Thương theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/05/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Tại Thông tư này, Bộ Công Thương quy định các Tổ kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm tra của Quản lý thị trường phải có ít nhất 02 công chức Quản lý thị trường và do 01 công chức làm Tổ trưởng; đồng thời, công chức Quản lý thị trường của Tổ kiểm tra phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thị trường theo quy định của Bộ Công Thương; không trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật hoặc có thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh. Riêng Tổ trưởng Tổ kiểm tra phải có Thẻ kiểm tra thị trường được cấp theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các công chức Quản lý thị trường phải chủ động báo cáo để không tham gia Tổ kiểm tra trong trường hợp có vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình hoặc của vợ (chồng) là đối tượng được kiểm
 

 

tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong tổ chức là đối tượng được kiểm tra.

Cũng theo Thông tư này, hoạt động kiểm tra có thể được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt hoặc đột xuất khi có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính hoặc có dấu hiệu vi phạm hành chính phải được bảo mật theo quy định và không được tiết lộ cho những người không có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013; bãi bỏ Thông tư số 26/2009/TT-BCT ngày 26/08/2009 và Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008.

 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


PHỐI HỢP QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ngày 26/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 23/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Với mục tiêu thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Thủ tướng phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện việc quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập dự kiến chương trình xây dựng

 

văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và dài hạn; lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo căn cứ vào kết quả điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển, hải đảo... Các Bộ, ngành và các địa phương liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2013.

 

 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỐNG NHẤT TOÀN QUỐC

Ngày 24/04/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ra Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

Thông tư này hướng dẫn các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân, liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật CSDL đất đai. Theo đó, một trong những nguyên tắc xây dựng CSDL đất đai là phải xây dựng tập trung, thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện; đơn vị hành chính cấp xã là đơn vị cơ bản để thành lập CSDL đất đai.

 

 

Thông tư cũng quy định rõ, CSDL đất đai bao gồm 04 nhóm CSDL thành phần là: CSDL địa chính; CSDL quy hoạch sử dụng đất; CSDL giá đất và CSDL thống kê, kiểm kê đất đai; trong đó, CSDL địa chính là thành phần cơ bản, làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian các CSDL thành phần khác. Thông tin trong CSDL đất đai đã được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định có giá trị pháp lý như trong hồ sơ đất đai dạng giấy. Trường hợp thông tin không thống nhất giữa CSDL đất đai với hồ sơ đất đai thì xác định theo tài liệu của hồ sơ đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền ký duyệt cuối cùng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
PHẢI TỔ CHỨC HỌP BÁO ÍT NHẤT 03 THÁNG/LẦN

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính Nhà nước).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình theo các hình thức sau: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 03 tháng/lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí...

Quy chế cũng quy định rõ, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan đó hoặc người
 

 

được người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là người phát ngôn); hoặc là người có trách nhiệm thuộc cơ quan đó được người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn trường hợp cần thiết (gọi là người được ủy quyền phát ngôn). Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn phải là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Cá nhân khác thuộc cơ quan hành chính Nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan để phát ngôn, cung cấp thông tin; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ hoặc thông tin sai sự thật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


HỖ TRỢ PHÁT THANH VIÊN
15.000 ĐỒNG/LẦN TRUYỀN THANH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Theo Thông tư này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ cho công tác truyền thanh tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân với mức chi cụ thể như sau: Hỗ trợ biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ; phát thanh viên 15.000 đồng/lần truyền thanh nhưng không quá 02 lần/ngày; ngoài ra, hỗ trợ ấn phẩm, sản phẩm truyền thông để làm tài liệu biên tập phát thanh.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp, Bộ Tài chính cũng quyết định hỗ trợ cho các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao trong công nhân với mức chi tối đa 300.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban giám khảo cuộc thi và 200.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký; hỗ trợ các giải thưởng từ 500.000 - 4.000.000 đồng/giải thưởng tập thể và từ 200.000 - 2.000.000 đồng/giải thưởng cá nhân…
 

 

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp, Bộ Tài chính cũng quyết định hỗ trợ cho các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao trong công nhân với mức chi tối đa 300.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban giám khảo cuộc thi và 200.000 đồng/người/ngày đối với thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký; hỗ trợ các giải thưởng từ 500.000 - 4.000.000 đồng/giải thưởng tập thể và từ 200.000 - 2.000.000 đồng/giải thưởng cá nhân…

Ngoài ra, Thông tư cũng chỉ rõ, mức chi cho công tác phổ biến chính sách, pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương được thực hiện theo quy định hiện hành về sử dụng kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; mức chi tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về kỹ năng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho công nhân sẽ được thực hiện theo chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013.

ĐẾN 2020, XÓA MÙ CHỮ CHO 1,2 TRIỆU NGƯỜI

Đây là mục tiêu của Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/05/2013.

Mục tiêu Đề án này chỉ rõ, đến năm 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người trong độ tuổi từ 15 - 60, nâng cao tỷ lệ biết chữ đạt 98%, trong đó, tỷ lệ người biết chữ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%; xóa mù chữ cho 300.000 người dân tộc thiểu số, nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%. Đồng thời, tạo điều kiện cho 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ; phấn đấu 100% đơn vị cấp tỉnh, 100% đơn vị cấp huyện và 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng đã đề ra hàng loạt giải pháp cụ thể, trong đó đáng chú ý là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia chống mù chữ. Cụ thể như: Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, văn hóa, phong tục tập

 

quán của các dân tộc thiểu số cho giáo viên và cán bộ làm công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng giáo dục hòa nhập cho giáo viên dạy xóa mù chữ cho người khuyết tật; xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia dạy xóa mù chữ ở những địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia dạy xóa mù chữ…

Bên cạnh đó, nhằm củng cố kết quả chống mù chữ và hạn chế tái mù chữ, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tăng cường tổ chức các lớp học chuyên đề về y tế, văn hóa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… tại các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường hoạt động của các thư viện xã; tổ chức mô hình thư viện di động; tổ chức các lớp học nghề truyền thống, nghề ngắn hạn cho người mới biết chữ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG 40 TRIỆU XÂY NHÀ Ở

Đây là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, được ban hành ngày 26/04/2013.

Theo đó, hộ gia đình có người có công với cách mạng hiện đang ở trong các căn nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, phải phá dỡ để xây mới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với hộ gia đình đang ở trong nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Sau khi được hỗ trợ, các căn nhà ở được xây dựng mới hoặc đã được sửa chữa, nâng cấp phải đảm bảo có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với hộ độc thân thì có xây dựng nhà ở diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn

 

24m2); đảm bảo nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng.

Theo tiến độ thực hiện được đề ra tại Quyết định này, trong năm 2013, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở đối với khoảng 71.000 hộ gia đình người có công với cách mạng (theo danh sách các địa phương đã báo cáo trong năm 2012).

Để triển khai chính sách nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng ngân sách địa phương, bố trí kinh phí quản lý với mức tối đa không quá 0,5% tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2013.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.