Số 16.2011 (525) ngày 19/04/2011

 

SỐ 16 (525) - THÁNG 4/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

65/2011/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12

 

* Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự 

Trang 2

2

66/2011/QH12

Luật Phòng, chống mua bán người của Quốc hội, số 66/2011/QH12

 

* 12 hành vi bị nghiêm cấm trong luật Phòng, chống mua bán người 

Trang 2

3

67/2011/QH12

Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12

 

* Luật Kiểm toán độc lập: Quản lý chặt hơn

Trang 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

4

28/2011/NĐ-CP

Nghị định 28/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công…

 

* Doanh nghiệp thuộc 05 lĩnh vực không được đình công 

Trang 3

5

27/2011/NĐ-CP

Nghị định 27/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

 

* Thông tin trước về hành khách ngay khi làm thủ tục lên máy bay 

Trang 3

6

24/2011/QĐ-TTg

Quyết định 24/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

 

* Từ 01/06, điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 

Trang 4

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

7

48/2011/TT-BTC

Thông tư 48/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn…

 

* Sẽ trợ cấp khó khăn đột xuất thành 02 đợt trong quý II/2011 

Trang 4

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

8

16/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường

 

* Quản lý đồ chơi cho trẻ em và học sinh dưới 16 tuổi trong nhà trường 

Trang 5

9

15/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng…

 

* Bổ sung 02 đối tượng trong chính sách ưu tiên tuyển sinh 

Trang 5

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

10

27/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

* Từ 28/05, buộc đăng ký cấp lại chứng nhận kinh tế trang trại

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Quốc hội đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, trong đó một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng lần này là việc thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. 

Cụ thể, trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với những tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các tranh chấp không thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự vẫn là 02 năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm như quy định trước đây. 

Luật cũng sửa đổi một số quy định theo hướng mở rộng quyền giải quyết của Tòa án trong các vụ việc, vụ án về dân sự, theo đó, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. 

Các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được bổ sung

 

02 loại là: tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Đương sự trong các vụ việc dân sự có thêm quyền được trực tiếp đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án khi được phép của Tòa án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng (quy định trước đây chỉ cho phép đương sự đề xuất với Toà án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với nhân chứng). 

Cũng trong Luật sửa đổi, bổ sung lần này có các quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm; bên cạnh đó còn quy định thêm thủ tục mới là “Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”… 

Luật này được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 29/03/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
 

12 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT PHÒNG,
CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Ngày 29/03/2011, Quốc hội đã thông qua Luật số 66/2011/QH12 về phòng, chống mua bán người. 

Luật gồm 8 Chương với 58 Điều, quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ và các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống mua bán người. 

Điểm nổi bật trong quy định của Luật này là việc đưa ra 12 hành vi bị nghiêm cấm được coi là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng căn cứ vào mức độ, tính chất vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nghiêm cấm: Mua bán phụ nữ và trẻ em theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Bộ luật Hình sự; Chuyển giao và tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể; Cưỡng bức, môi giới người khác thực hiện

 

các hành vi trên; Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi; Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi… 

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ căn cứ để xác định một người có thể được coi là nạn nhân trong vụ mua bán. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi các hành vi theo quy định mà khi người đó là đối tượng bị mua bán, chuyển giao, tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 3 hoặc người đó là đối tượng bị tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này. 

Khi đã có căn cứ cho rằng một người bị mua bán thì cơ quan, đơn vị cá nhân có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để giải cứu; trường hợp người đó bị xâm hại hoặc có nguy có bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm và tài sản thì áp dụng các biện pháp bảo vệ. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
 

LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: QUẢN LÝ CHẶT HƠN

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 09 đã chính thức thông qua Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 với những quy định quản lý chặt hơn đối với nghề kiểm toán tại Việt Nam. 

Luật Kiểm toán độc lập là văn bản pháp luật cao nhất về kiểm toán độc lập, lần đầu tiên được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành của Chính phủ nhằm tạo lập khung pháp lý phát triển dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Luật quy định các nội dung chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, điều kiện để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, điều kiện hành nghề kiểm toán.

Cụ thể, quy định chặt chẽ về điều kiện thành lập công ty kiểm toán, theo đó, bắt buộc các công ty kiểm toán phải có tối thiểu 05 kiểm toán viên hành nghề thay vì 03 kiểm toán viên hành nghề như quy định trước đây. 

Liên quan đến tiêu chuẩn kiểm toán viên và điều kiện đăng ký hành nghề, Luật đã quy định rõ 02 chức danh: “kiểm toán viên” và “kiểm toán viên hành nghề”. Trong đó, kiểm toán viên là những người tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan và có Chứng chỉ
 

 

kiểm toán viên. 

Chỉ sau khi đã được hành nghề kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán đủ 36 tháng trở lên và tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức thì kiểm toán viên mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và trở thành kiểm toán viên hành nghề, lúc này mới được ký báo cáo kiểm toán. 

Cũng theo quy định trong Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng bắt buộc kiểm toán được mở rộng hơn, cụ thể, bắt buộc kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

Đồng thời, bắt buộc kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và các dự án khác do Chính phủ quy định… 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

DOANH NGHIỆP THUỘC 05 LĨNH VỰC KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

Ngày 14/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công. 

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc 05 lĩnh vực không được đình công là: Ngành điện; Ngành khí đốt; Ngành giao thông vận tải; Ngành bưu chính viễn thông và Doanh nghiệp dịch vụ đô thị. Như vậy, cách thức phân nhóm lĩnh vực không được đình công đã thay đổi so với quy định tại Nghị định 122/2007/NĐ-CP (05 lĩnh vực không được đình công theo quy định cũ là: Ngành công nghiệp; Ngành giao thông vận tải; Ngành bưu chính, viễn thông; Ngành nông, lâm, ngư nghiệp và Doanh nghiệp dịch vụ đô thị trên 19 địa bàn).  

Danh sách các doanh nghiệp thuộc 05 ngành trên không được đình công cũng

 

được giảm thiểu đáng kể so với quy định trước đây. 

Cụ thể, theo quy định mới, có 05 doanh nghiệp không được đình công thuộc Ngành điện là: Công ty Thủy điện Hòa Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Ngành khí đốt có 03 doanh nghiệp không được đình công là: Tổng công ty Khí Việt Nam; Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro; Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí. 

Cũng theo Nghị định này, có đến 17 doanh nghiệp trong Ngành giao thông vận tải, 07 doanh nghiệp trong Ngành bưu chính, viễn thông và 27 doanh nghiệp dịch vụ đô thị khác không được đình công. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011.
 

THÔNG TIN TRƯỚC VỀ HÀNH KHÁCH NGAY KHI
LÀM THỦ TỤC LÊN MÁY BAY

Ngày 09/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không. 

Thông tin trước về hành khách (API) là thông tin về chuyến bay, thông tin về hành khách và tổ bay được các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp dưới dạng dữ liệu máy tính cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập cảnh tại 01 sân bay quốc tế của Việt Nam. 

Dữ liệu API phải được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ngay khi làm thủ tục cho hành khách và tổ bay lên máy bay để đến 01 sân bay quốc tế của Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7. 

Chỉ có các cơ quan dưới đây được phép khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API, bao gồm: Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không Cảng hàng

 

không quốc tế (thuộc Bộ Giao thông vận tải); Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế (thuộc Bộ Công an); Vụ Giám sát quản lý, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và các chi cục Hải quan sân bay quốc tế (thuộc Bộ Tài chính). 

Cũng theo Nghị định này, việc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API phải đảm bảo các nguyên tắc: Chỉ sử dụng thông tin, dữ liệu API vì mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Bảo đảm giữ bí mật về số liệu kinh doanh của các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân và bí mật chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay, không được làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hãng hàng không và người khai thác các chuyến bay tư nhân nói trên… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011.

TỪ 01/06, ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. Theo đó, thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa 02 lần liên tiếp tối thiểu là 03 tháng thay vì 01 năm như quy định hiện hành; việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường phải được thực hiện công khai, minh bạch. 

Giá bán điện chỉ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành. Các thông số đầu vào khác của giá bán điện chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo quy định. 

Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và cơ cấu sản lượng điện phát thay đổi so với kế hoạch phát điện được phê duyệt làm giá bán điện tại thời điểm tính toán giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng. 

Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với

 

thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và cơ cấu sản lượng điện phát thay đổi so với kế hoạch phát điện đã được phê duyệt làm giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng tới mức 5% thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận. 

Chênh lệch trên 5% thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định, Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép EVN được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%. 

Với quyết định này, “nút thắt” về giá điện từ bấy lâu nay vẫn tồn tại trong nền kinh tế đã được tháo gỡ vì nó giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc như: Giải quyết được căn bản những nguyên nhân tồn tại như thu hút vốn đầu tư, thiếu điện, tổn thất, lãng phí điện năng, giải phóng mặt bằng, sự chậm trễ trong đầu tư các dự án điện… 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011.
 

SẼ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT THÀNH 02 ĐỢT
TRONG QUÝ II/2011

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, việc chi trả trợ cấp khó khăn cho các đối tượng được thực hiện 02 lần trong quý II/2011. Trong đó, lần thứ nhất thực hiện trong tháng 04/2011 với mức trợ cấp là 150.000 đồng/người; lần thứ hai thực hiện trong tháng 05/2011 với mức trợ cấp là 100.000 đồng/người. Riêng các đối tượng được hưởng trợ cấp tuất thì được trợ cấp khó khăn đột xuất thành 02 đợt như trên và mỗi đợt là 50.000 đồng/người. 

 

Đối với các địa phương có ngân sách khó khăn, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện trợ cấp khó khăn cho các đối tượng nêu trên theo nguyên tắc: Các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện; Các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50% được hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí thực hiện. 

Kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đối với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp được chi trả từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn; đối với biên chế, lao động của hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo từ nguồn chi quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2011.
 

QUẢN LÝ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ EM VÀ HỌC SINH DƯỚI
16 TUỔI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Ngày 13/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường. 

Thông tư này quy định đối với đồ chơi cho trẻ em và học sinh dưới 16 tuổi sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em là quy định các yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em nhằm giảm thiểu các mối nguy và rủi ro liên quan đến an toàn, sức khỏe của trẻ em, các phương pháp thử tương ứng, các nội dung quản lý đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. 

Việc trang bị, tự làm đồ chơi trong nhà trường phải đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, dễ khai thác sử dụng, tránh lãng phí. Không trang bị đồ chơi cho những phòng học, khu

 

vực sân chơi không đảm bảo điều kiện khai thác, sử dụng và bảo quản đồ chơi. 

Đối với các đồ chơi sản xuất trong nước trên sản phẩm phải có nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa như tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; thành phần; thông số kỹ thuật; thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn; hướng dẫn sử dụng; hạn sử dụng; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

Các đồ chơi nhập khẩu mà nhãn hàng hóa trên sản phẩm chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung theo quy định của Thông tư này thì phải có thêm nhãn phụ thể hiện đầy đủ những nội dung theo quy định. Các đồ chơi bị cấm lưu thông trên thị trường theo quy định tại các văn bản hiện hành của nhà nước thì không được trang bị, sử dụng trong nhà trường… 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2011; các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

BỔ SUNG 02 ĐỐI TƯỢNG TRONG CHÍNH SÁCH
ƯU TIÊN TUYỂN SINH

Ngày 09/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Theo đó, thí sinh là người khuyết tật và người nước ngoài là 02 đối tượng được bổ sung trong chính sách ưu tiên tuyển sinh của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH. 

Đối với thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học. 

 

Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệu trưởng các trường sẽ căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét quyết định cho vào học. 

Bên cạnh đó, theo quy định mới, hàng năm các trường có chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức VLVH chỉ tổ chức tuyển sinh 4 đợt, vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 11, mỗi đợt thi 4 ngày, lịch thi do Hiệu trưởng nhà trường quy định (quy chế cũ là do Bộ GD&ĐT quy định).  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/05/2011; các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ. 
 

TỪ 28/05, BUỘC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI CHỨNG NHẬN
KINH TẾ TRANG TRẠI

Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Theo lĩnh vực sản xuất thì trang trại được xác định thành 05 loại hình là: Trang trại trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp; Trang trại nuôi trồng thuỷ sản; Trang trại tổng hợp. Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp. 

Cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại khi: Có diện tích trên mức hạn điền tối thiểu 3,1ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và mức tối thiểu là 2,1ha đối với các tỉnh còn lại; Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm. Cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại khi giá trị sản lượng hàng hóa từ 01 tỷ đồng/năm trở lên và cơ sở sản xuất lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại khi có diện tích tối thiểu 31ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên. 

 

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã; sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện. UBND cấp huyện là cơ quan cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp theo tiêu chí cũ không còn hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Các trang trại có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải làm thủ tục đề nghị cấp mới theo quy định tại Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/05/2011 và thay thế Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 13/06/2000 và Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 04/07/2003.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.