Số 15.2013 (626) ngày 23/04/2013

 

SỐ 15 (616) - THÁNG 04/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

601/QĐ-TTg

Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

* Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

43/2013/TT-BTC

Thông tư 43/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

* Nâng mức thuế suất đối với xăng động cơ RON 97 lên 14%

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

3

32/2013/NĐ-CP

Nghị định 32/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

 

* Mức phụ cấp đặc thù cơ yếu tối đa là 25%

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

20/2013/QĐ-TTg

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

 

* Giao dịch trên 300 triệu phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

5

599/QĐ-TTg

Quyết định 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020"

 

* Chi hơn 2.000 tỷ cử cán bộ đào tạo ở nước ngoài

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

6

593/QĐ-TTg

Quyết định 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế

 

* Quy định trang phục của công chức ngành thuế

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

7

755/QĐ-BTC

Quyết định 755/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ…

 

* Đính chính thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất

Trang 4

8

597/QĐ-TTg

Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

* Xây dựng Huế là thành phố Festival cấp quốc gia

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

402/QĐ-BXD

Quyết định 402/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

* Bộ Xây dựng ban hành 9 thủ tục hành chính mới

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

10

605/QĐ-TTg

Quyết định 605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người…

 

* Hoàn thiện pháp luật về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

CHO VAY HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHÔNG QUÁ 30 TỶ/DỰ ÁN

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Quyết định này, Thủ tướng quy định thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ) với vốn điều lệ do ngân sách Nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm cho người lao động.

Theo đó, Thủ tướng cũng quy định mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng tối đa không quá 07 năm; trường hợp đặc biệt do

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định nhưng không quá 10 năm, với lãi suất không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn vay vốn từ Quỹ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu là 20%; có đủ khả năng trả nợ trong thời hạn quy định trong hợp đồng và phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp nào được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

NÂNG MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI XĂNG ĐỘNG CƠ RON 97 LÊN 14%

Ngày 18/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cụ thể, từ ngày 18/04/2013, đồng loạt áp dụng mức thuế suất là 14% cho các loại xăng động cơ: RON 97 và cao hơn, có pha chì; RON 97 và cao hơn, không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì; loại khác, có pha chì; loại khác, không pha chì. Tương tự, dung môi trắng (white spirit); dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng; naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ… cũng được áp mức thuế suất là 14%.Trong khi đó, theo

 

quy định cũ, mức thuế suất đối với các loại sản phẩm này là 12%. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng nâng thuế suất của nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác lên mức 10%; dầu nhiên liệu là 12 % (tăng 2% so với trước đây).

Riêng đối với xăng máy bay (trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực) vẫn được giữ nguyên mức thuế suất là 7%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2013 và thay thế các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

MỨC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ CƠ YẾU TỐI ĐA LÀ 25%

Ngày 16/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Theo Nghị định này, người làm công tác cơ yếu (phải hoặc không phải quân nhân, Công an nhân dân) sẽ được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù với 03 mức là 10%, 15% và 25% so với mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Trong đó, mức phụ cấp 25% áp dụng đối với người trực tiếp đảm nhiệm các công việc như nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã; tác chiến mạng, giám sát an ninh mạng; chứng thực số; mức 15% áp dụng với người trực tiếp đảm nhận các công việc quản lý, chỉ huy, chỉ đạo sử dụng kỹ thuật mật mã; tham mưu, kế hoạch,
 

 

huấn luyện, xây dựng lực lượng cơ yếu...; mức 10% áp dụng với người đảm nhận các công việc bảo đảm, phục vụ cho các hoạt động khác trong lực lượng cơ yếu.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn vật chất y tế định mức đối với từng đối tượng, trong từng trường hợp, cụ thể: Tại đơn vị, tiêu chuẩn định mức thuốc, bông băng cho cán bộ cao cấp là 500.000 đồng/người/năm, cán bộ trung cấp là 400.000 đồng/người/năm, cán bộ sơ cấp là 300.000 đồng/người/năm; tại giường bệnh, tiêu chuẩn định mức đối với giường bệnh xá là 8.000.000 đồng/người/năm, giường an dưỡng là 450.000 đồng/giường/năm...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013; bãi bỏ các Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 22/12/2004, số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009, số 41/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

GIAO DỊCH TRÊN 300 TRIỆU PHẢI BÁO CÁO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/04/2013 quy định về mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống rửa tiền, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá

 

nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động như: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác đầu tư, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CHI HƠN 2.000 TỶ CỬ CÁN BỘ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 17/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 tại Quyết định số 599/QĐ-TTg.

Theo Quyết định này, trong khoảng thời gian từ 2013 - 2020, Nhà nước sẽ đầu tư khoảng 2.070 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng nâng cao ở nước ngoài trình độ thạc sĩ và đại học, áp dụng đối với các đối tượng là giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, các tài năng trẻ thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, trọng điểm và năng khiếu đặc biệt.

Tổng quy mô tuyển sinh đào tạo dự kiến khoảng 1.800 người, cụ thể: Đào tạo 1.650 người có trình độ thạc sĩ (từ 2013 - 2017, tuyển sinh bình quân khoảng 333

 

người/năm), trong đó, chỉ tiêu tuyển giảng viên chiếm 60%, đối tượng thuộc ngành quân đội và công an chiếm 10%, còn lại là các đối tượng thuộc các Bộ, ngành khác; đào tạo 150 người có trình độ đại học (từ 2013 - 2017, tuyển sinh bình quân 30 người/năm).

Việc đào tạo được thực hiện theo 02 phương thức: Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài hoặc đào tạo phối hợp gồm một phần thời gian ở nước ngoài, một phần thời gian ở trong nước. Ưu tiên gửi đi đào tạo tại các nước Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Ôx-trây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan... và một số nước khác có thế mạnh về lĩnh vực đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CỦA CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ

Ngày 15/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 593/QĐ-TTg về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế.

Theo đó, từ ngày 15/04/2013, áp dụng thống nhất trong cả nước trang phục dành cho công chức, viên chức ngành thuế, bao gồm: lễ phục, áo quần xuân - hè, áo quần thu - đông, mũ, cà vạt, giầy, tất, thắt lưng. Riêng áo xuân - hè đối với nam có màu vàng kem, may theo kiểu dài thân, cộc tay, có 2 túi ngực nổi ngoài có nắp, giữa túi có gân nổi, thân sau có cầu vai; áo xuân - hè đối với nữ có màu vàng chanh, cộc tay, thân trước và sau bổ 2 mảnh theo chiều dọc thân tạo dáng mềm mại, nữ tính, áo may gấp lượn tôm 5 cm.

Quần xuân - hè dùng cho nam và nữ đều có màu xanh đen may kiểu âu phục; juýp

 

dùng cho nữ có màu xanh đen, dài chấm gối và xẻ thân sau, dáng ôm. Vào mùa thu - đông, công chức, viên chức ngành thuế sẽ được trang bị thêm áo khoác ngoài kiểu dáng vest và áo chống rét…

Ngoài ra, công chức, viên chức ngành thuế còn được cấp phát biển hiệu để đeo trên áo. Biển hiệu có màu vàng, được làm bằng kim loại, bề mặt phủ nhựa trong suốt, có in hình biểu tượng ngành thuế hình tròn, ở giữa in họ, tên công chức bằng chữ in hoa, màu tím đen, bên dưới ghi chức danh…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

ĐÍNH CHÍNH THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 755/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Theo đó, một số điểm trong Thông tư 16/2013/TT-BTC đã được đính chính lại.

 

Sửa lại điểm a và d, khoản 1 Điều 6 chính xác như sau:

“a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

d) Các trường hợp sử dụng đất thuê của nhà nước từ trước ngày 31/12/2010 nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được cơ quan thuế tạm tính theo đơn giá thu tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2010 của Chính phủ và từ năm 2011 được tính theo đơn giá thu tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, nếu số tiền thuê đất phải nộp tạm tính năm 2013, 2014 lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.”

Sửa lại điểm a và b, khoản 3 Điều 6 chính xác như sau:

“a) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được giảm tiền thuê đất theo Khoản 1 Điều này phải có văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất gửi tới cơ quan

 

quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất để làm thủ tục xét giảm, trong đó phải đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.  b) Căn cứ đề nghị của người được nhà nước cho thuê đất, cơ quan quản lý thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ, lập danh sách gửi cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành quyết định giảm tiền thuê đất để lấy ý kiến cơ quan tài chính, lấy ý kiến cơ quan tài nguyên môi trường cùng cấp và trình UBND cùng cấp phê duyệt; Trên cơ sở đó ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)…”

Sửa khoản 2, Điều 7 chính xác như sau:

“2. Chủ đầu tư của các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính quy định tại  khoản 1 Điều này phải có văn bản đề nghị kèm theo các giấy tờ có liên quan đến các thông tin nêu trong văn bản gửi tới cơ quan quản lý thuế - nơi đơn vị kê khai nộp thuế TNDN (trường hợp dự án được thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh khác thì gửi văn bản tới cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất) theo mẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; Căn cứ hồ sơ nhận được, cơ quan thuế lập danh sách gửi lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường và báo cáo UBND cấp tỉnh để UBND cấp tỉnh thông qua Thường trực HĐND xem xét trước khi quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương…”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

 

*  Những nội dung được bôi chữ đỏ là nội dung đã được đính chính theo Quyết định này.

XÂY DỰNG HUẾ LÀ THÀNH PHỐ FESTIVAL CẤP QUỐC GIA

Đây là chủ trương do Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 597/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với lợi thế sẵn có về các di sản văn hóa, TP. Huế sẽ được xây dựng để trở thành một thành phố Festival cấp quốc gia và mang tầm quốc tế; đồng thời, trở thành một trong sáu đô thị trung tâm quốc gia và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế…

Theo Quyết định này, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch sẽ bao gồm TP. Huế hiện hữu và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và một phần huyện Phú Vang với tổng diện tích

 

khoảng 300 - 350 km2. Dự kiến, đến năm 2030, dân số của TP. Huế và các đô thị trong phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chung khoảng 670.000 người; đến năm 2050, là khoảng 1 triệu người.

Một trong những nội dung quan trọng trong nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là tổ chức không gian đô thị của TP. Huế, trong đó xác định các vùng kiến trúc cảnh quan có tầm quan trọng như các trung tâm, các cửa ngõ vào thành phố, các tuyến phố trục không gian chính, các hành lang ven sông và dọc bờ biển; đề xuất định hướng quy hoạch cảnh quan và kiến trúc đô thị cho các khu vực đặc thù trong thành phố; nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ và tôn tạo các công trình di tích văn hóa lịch sử…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Hành chính:

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH 9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ngày 18/04/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 402/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định này, Bộ Xây dựng đã ban hành 09 thủ tục mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư và phát triển đô thị, gồm 05 thủ tục hành chính cấp trung ương và 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là các thủ tục hành chính như: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án

 

đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh; Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt...

Bên cạnh 09 thủ tục hành chính mới được ban hành, Bộ Xây dựng cũng tiến hành bãi bỏ 02 thủ tục hành chính khác, là: Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên và thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hình sự:

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA

Ngày 18/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 605/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống các loại tội phạm này.

Theo kế hoạch, từ năm 2013 - 2015, Bộ Công an được giao trách nhiệm chủ trì rà soát để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người… Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ
 

 

sung các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tương trợ tư pháp và tiến hành xây dựng dự án Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức, bảo đảm tương thích với Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người; phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm ở Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn từ 2013 - 2015, Bộ Công an phải tích cực xây dựng các đề án nghiên cứu về hoạt động điều tra đặc biệt, hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự; tăng cường ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự; dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.