Số 15.2011 (524) ngày 12/04/2011

 

SỐ 15 (524) - THÁNG 4/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

26/2011/NĐ-CP

Nghị định 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008…

 

* Lùi thời hạn thiết lập khoảng cách an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất đến 30/12/2012

Trang 2

2

25/2011/NĐ-CP

Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

 

* Không được khuyến mại giảm giá cước viễn thông dưới khung 

Trang 2

3

24/2011/NĐ-CP

Nghị định 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009…

 

* Thêm lĩnh vực được khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT 

Trang 3

4

77/NQ-CP

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2011

 

* Tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên, cắt giảm đầu tư công 

Trang 3

5

21/2011/QĐ-TTg

Quyết định 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa…

 

* Gia hạn nộp thuế TNDN thêm 01 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trang 3

6

495/QĐ-TTg

Quyết định 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo…

 

* Quy hoạch lại Khu kinh tế Lao Bảo trên diện tích 15.804ha 

Trang 4

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

7

09/2011/TT-NHNN

Thông tư 09/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ…

 

* Từ 13/04, tăng lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD lên 3,0%/năm 

Trang 4

8

08/2011/TT-NHNN

Thông tư 08/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo…

 

* Doanh nghiệp chưa có chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn được vay vốn đến 01/10 

Trang 4

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

9

06/2011/TT-BKHĐT

Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung…

 

* Quy trình cấp Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Trang 5

BỘ Y TẾ

 

 

 

10

14/2011/TT-BYT

Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

 

* Lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 21 sản phẩm 

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:


LÙI THỜI HẠN THIẾT LẬP KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TRONG

SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT ĐẾN 30/12/2012

Ngày 08/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm đang tồn tại, nếu chưa thiết lập khoảng cách an toàn thì phải có lộ trình xác định khoảng cách an toàn và báo cáo việc thực hiện lộ trình với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và UBND cấp tỉnh. Việc thiết lập khoảng cách an toàn phải hoàn thành trước ngày 30/12/2012 (thời hạn quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP trước đây là 31/12/2010).

Bên cạnh quy định Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học các ngành hóa chất, nghị định mới bổ sung thêm quy định đối với cán bộ phụ trách hoạt động sản xuất cũng phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất.
 

 

Nghị định này cũng bổ sung một số quy định mới về điều kiện đối với cơ sở sản xuất hóa chất như: Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất; Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất; Có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh phải có trình độ trung cấp trở lên về ngành hóa chất; Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện kỹ thuật về an toàn hóa chất… Đây là những quy định mới được bổ sung mà Nghị định 108/2008/NĐ-CP chưa quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011 và thay thế Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 của Chính phủ.


KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ CƯỚC VIỄN THÔNG

DƯỚI KHUNG

Ngày 06/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó Chính phủ đặc biệt chú trọng đến các quy định về khuyến mại dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng. 

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông không được khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường viễn thông, bán phá giá dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng; không được khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng xuống thấp hơn mức giá cụ thể được Nhà nước quy định; không được giảm giá xuống thấp hơn mức tối thiểu đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng do Nhà nước quy định khung giá hoặc giá tối thiểu. 

Mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị dịch vụ, hàng hóa viễn thông chuyên dùng không được vượt quá 50% giá của đơn vị dịch vụ, hàng hóa viễn thông chuyên dùng được khuyến mại đó trừ các trường hợp khuyến mại dùng thử, cung cấp dịch vụ hoặc tặng hàng không thu tiền, chương trình khuyến mại mang tính may rủi…

Đáng chú ý là quy định: Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông do Bộ Thông

 

tin và Truyền thông quy định.

Được biết, chủ trương này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cơ cấu vốn góp và mô hình tổ chức của một số doanh nghiệp Nhà nước trong ngành viễn thông, đặc biệt là VNPT vì doanh nghiệp này hiện đang nắm giữ 100% vốn trong 02 mạng di động lớn là MobiFone và VinaPhone.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định. Trong đó, doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện phải đáp ứng mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng, mức cam kết đầu tư ít nhất 60 tỷ đồng, thiết lập mạng viễn thông di động ảo thì phải có vốn pháp định là 300 tỷ đồng và mức cam kết đầu tư ít nhất 1000 tỷ đồng trong 3 năm đầu tiên…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011 và thay thế Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004, các quy định về đầu tư viễn thông trong Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 và các quy định về viễn thông trong Nghị định 97/2009/NĐ-CP về quản lý dịch vụ Internet, quản lý nội dung thông tin trên Internet. 

Kể từ ngày 01/06/2013, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép viễn thông không phù hợp với quy định của Nghị định này phải làm thủ tục đề nghị cấp, đổi giấy phép theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.


THÊM LĨNH VỰC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ THEO

HÌNH THỨC BOT, BTO VÀ BT

Ngày 05/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT. 

Một trong những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là Chính phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc Dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước. 

Về quy trình lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Nghị định quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đàm phán Hợp đồng dự án với nhà đầu tư. 

Ngoài các nội dung được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, Báo cáo

 

nghiên cứu khả thi Dự án BOT và Dự án BTO phải đảm bảo 05 nội dung quan trọng là: Phân tích sự cần thiết và những lợi thế của việc thực hiện Dự án so với các hình thức đầu tư khác; Xác định hàng hóa, dịch vụ và giá, phí dự kiến thu từ việc khai thác Công trình dự án; Xác định thời gian xây dựng, khai thác và phương thức quản lý, kinh doanh; Xác định điều kiện, phương thức chuyển giao và tiếp nhận; Đề xuất áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh của Chính phủ (nếu có). 

Trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bảo lãnh Chính phủ đối với Dự án hoặc sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ thực hiện Dự án. 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2011. 
 


TIẾP TỤC TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN,

CẮT GIẢM ĐẦU TƯ CÔNG

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 03/04/2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2011 nhằm tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và quý I/2011, tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ở các bộ, ngành, địa phương. 

Tại phiên họp, Thủ tướng đã biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và đặc biệt lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. 

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ song cần chú nâng cao chất lượng tín dụng; từng bước giảm lãi suất cho vay; kiên quyết xóa bỏ kinh doanh ngoại tệ trái phép; kiên quyết xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do. 

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu; khuyến khích tiết kiệm trong toàn bộ nền kinh tế, trong sinh hoạt và đời sống nhân dân; tổ chức tốt thực hiện quy định tiết kiệm 10% chi thường xuyên; kiên quyết rà soát, cắt giảm đầu tư công, các công trình chưa cấp bách, kém hiệu quả. 

 

Được biết, trong thời gian qua NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cơ cấu tín dụng để tập trung vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng không vượt quá 14%/năm. Nhờ thực hiện mạnh mẽ các biện pháp quản lý nên đã đem lại kết quả bước đầu là tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 1,7%, tổng dư nợ tín dụng tăng 3,68% so với cuối năm 2010…

Tốc độ tăng GDP quý I/2011 ước đạt 5,43%; trong đó sản xuất công nghiệp tăng 14,1%, nông nghiệp tăng 3,5%, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng 22,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 3 tháng đầu năm đạt trên 451.800 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2010. 

Các giải pháp cũng giúp tạo việc làm cho gần 343.000 người, trong đó đưa hơn 17.000 người đi lao động nước ngoài. Đặc biệt, trước áp lực giá cả tăng cao, các thành viên Chính phủ nhất trí cao chủ trương sẽ triển khai trợ cấp khó khăn đột xuất cho người thu nhập thấp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa...
 


GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN THÊM 01 NĂM ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 06/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. 

Theo đó, Thủ tướng cho phép gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Riêng thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu thì không được gia hạn nộp thuế. 

Cũng theo Quyết định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động (tổng vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng hoặc có tối đa 300 lao

 

động) theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009, trừ các doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế; doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con. 

Số thuế TNDN được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy  định của pháp luật về thuế thu nhập DN. 

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tạm tính của quý I/2011 không quá ngày 30/04/2012; quý II/2011 không quá ngày 30/07/2012; quý III/2011 không quá ngày 30/10/2012 và quý IV/2011 là không quá ngày 31/03/2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


QUY HOẠCH LẠI KHU KINH TẾ LAO BẢO TRÊN DIỆN TÍCH 15.804HA

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07/04/2011, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. 

Theo đó, khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 15.804ha bao gồm toàn bộ hai thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh và 05 xã: Tân Thành, Tân Long, Tân Lập, Tân Liên, Tân Hợp thuộc huyện Hướng Hóa. Dự báo dân số đến năm 2015 vào khoảng 52.500 người và đến năm 2025 khoảng 75.150 người. 

Tính chất của Khu kinh tế là khu vực khuyến khích phát triển kinh tế thương mại, đầu mối giao thông và cửa khẩu quốc tế quan trọng, có vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước trên hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Trị với 02 đô thị động lực của vùng biên giới phía Tây. 

 

Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, Thủ tướng chủ trương nâng cấp quốc lộ 9, nắn tuyến cục bộ tại một số điểm, chỉ giới đường sẽ đạt từ 26 đến 34m, xây dựng đường sắt chạy song song với đường cao tốc, xây dựng mới 01 sân bay trực thăng với quy mô 3 ha tại khu vực cảng cạn gần ga đường sắt… 

Thủ tướng cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm công bố Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đến năm 2025 để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện, tổ chức việc thực hiện quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc cho khu vực Khu kinh tế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


TỪ 13/04, TĂNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TỐI ĐA

BẰNG USD LÊN 3,0%/NĂM

Ngày 09/04/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. 

Theo đó, tổ chức tín dụng được phép ấn định lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác. Đảm bảo lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức là 1,0%/năm và của cá nhân là 3,0%/năm (thay vì quy định trước đây chỉ cho phép gửi USD với lãi suất tối đa là 1,0%/năm và không phân biệt tiền gửi của tổ chức hay cá nhân). 

Mức lãi suất tối đa nêu trên bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình

 

thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa. 

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng có trách nhiệm niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng USD tại các điểm huy động vốn theo quy định; nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2011; Thông tư số 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010 hết hiệu lực thi hành.
 


DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CHỨNG NHẬN KINH DOANH

XUẤT KHẨU GẠO VẪN ĐƯỢC VAY VỐN ĐẾN 01/10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 08/04/2011, quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ. 

Theo đó, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn để cho vay đối với thương nhân thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa theo kế hoạch dự kiến. 

Thương nhân vay vốn để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa, ngoài việc phải thỏa mãn các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành, còn phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trường hợp thương nhân chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất

 

khẩu gạo kể từ ngày Nghị định 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được vay vốn ngân hàng để kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định chuyển tiếp cho đến ngày 01/10/2011. 

Trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá thóc, gạo định hướng, các ngân hàng thương mại cho thương nhân vay vốn để thu mua thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2011; các Công văn số 2311/NHNN-TD ngày 12/03/2008 và Công văn số 1671/NHNN-TD ngày 04/03/2010 hết hiệu lực thi hành.


QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 06/04/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Giấy xác nhận) theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ”. 

Theo đó, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nộp 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc cho Sở KH&ĐT nơi thực hiện dự án đầu tư để được cấp Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận; Dự án đầu tư trong đó có phần thuyết minh, làm rõ căn cứ tính toán và đề xuất các khoản ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị cấp Giấy xác nhận. 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu

 

kinh tế nơi nhà đầu tư có dự án đầu tư và các Sở, ngành liên quan đến các khoản ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của dự án. 

Các cơ quan nêu trên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, thẩm tra các điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của nhà đầu tư đối với các nội dung về: Quy mô doanh nghiệp (vừa, nhỏ, siêu nhỏ); Dự án đầu tư thuộc loại đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư hay khuyến khích đầu tư; Loại ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mà dự án được hưởng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi Sở KH&ĐT. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các cơ quan, Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến thẩm, lập báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp Giấy xác nhận trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được kiến nghị. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2011.
 


LẤY MẪU KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI 21 NHÓM SẢN PHẨM

Ngày 01/04/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân tiến hành các thao tác kỹ thuật nhằm thu được một lượng thực phẩm nhất định đại diện và đồng nhất phục vụ cho việc phân tích, đánh giá chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Người lấy mẫu phải đáp ứng đầy đủ 04 yêu cầu khi tiến hành lấy mẫu để kiểm tra, bao gồm: Là thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra; Được đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm; Phải trực tiếp lấy mẫu tại cơ sở hoặc theo chỉ định của đoàn thanh tra và Phải tiến hành lập Biên bản lấy mẫu, Biên bản bàn giao mẫu và dán tem niêm phong theo mẫu được quy định. 

Thông tư quy định lượng lấy mẫu để tiến hành kiểm tra đối với 21 sản phẩm, trong đó lượng lấy mẫu phục vụ kiểm tra đối với sản phẩm sữa là từ 100g (ml)

 

đến 1,5kg (lít); đồ uống là từ 500ml (g) đến 6lít (kg); thịt và sản phẩm thịt từ 150g đến 1,0kg; thực phẩm chức năng từ 100g đến 1,5kg … 

Lượng mẫu tối thiểu là lượng mẫu đủ để kiểm nghiệm một chỉ tiêu của sản phẩm; tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra lượng mẫu lấy có thể được tăng hay giảm và loại sản phẩm không có trong mục trên có thể được lấy theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, kiểm tra. 

Sau khi kết thúc quá trình lấy mẫu, mẫu kiểm nghiệm phải được bàn giao ngay cho đơn vị kiểm nghiệm trong thời gian sớm nhất. Quá trình vận chuyển, bàn giao và lưu mẫu, các điều kiện về bảo quản và thời gian lưu mẫu phải phù hợp với các yêu cầu do nhà sản xuất công bố. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2011.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.