Số 15.2009 (422) ngày 17/04/2009

 CHÍNH PHỦ


Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (SMS: 532764) - Nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng là quy định mới tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/04/2009, quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại. Cụ thể là quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt
Nam vẫn được giữ ở mức 30% như hiện nay.
Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư của một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và vốn điều lệ của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép nắm giữ tỷ lệ tối đa là 49%. Riêng đối với trái phiếu, tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.
Quyết định cũng quy định, chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty chứng khoán. Tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán. Chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty quản lý quỹ. Tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2009.
 

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (SMS: 532762) - Ngày
16/04/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.
Theo đó, để tham dự thầu, nhà đầu tư tại các dự án có sử dụng đất thuộc danh mục được công bố phải đáp ứng 6 điều kiện cụ thể, gồm: 1/Có tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư cá nhân; 2/Có vốn thuộc sở hữu của mình dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên; 3/Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất nhưng bảo đảm không thấp hơn giá sàn theo quy định trong hồ sơ thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Trường hợp liên danh tham dự thầu, vốn thuộc sở hữu được tính theo tổng số vốn mà các nhà đầu tư tham gia trong liên danh cam kết vốn trong văn bản thỏa thuận liên danh; 4/Đảm bảo khả năng huy động vốn và các nguồn lực để thực hiện dự án thông qua cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính; 5/Chỉ được tham dự thầu trong một đơn vị dự thầu theo hình thức độc lập hoặc liên danh giữa nhiều nhà đầu tư. Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh; 6/Trường hợp sau khi lựa chọn, nếu quy hoạch sử dụng khu đất, quỹ đất được điều chỉnh theo hướng tăng hệ số sử dụng đất hoặc tăng diện tích sử dụng công trình xây dựng thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm hỗ trợ bổ sung số tiền cho Nhà nước tương ứng với giá trị gia tăng do điều chỉnh quy hoạch.
Giá trị đảm bảo dự thầu áp dụng đối với cả hai hình thức đấu thầu và chỉ định thầu, được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định tương đương từ 1% đến 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

(Do dung lượng file lớn, Quý khách vui lòng tải văn bản này trực tiếp từ trang web LuậtViệtnam www.luatvietnam.vn)
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Giảm thuế nhập khẩu dầu diesel (SMS: 532741) - Ngày 13/04/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2009/TT-BTC về điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, thuế nhập khẩu xăng được giữ nguyên ở mức 20% như trước đây, còn thuế nhập khẩu nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao và các loại diesel khác giảm từ 25% xuống còn 20%. Một số loại như kerosene giảm từ 40% xuống còn 35%. Các loại sản phẩm khác về cơ bản giữ nguyên thuế nhập khẩu cũ.
Việc giảm 5% thuế nhập khẩu dầu diezen được xem là biện pháp chia sẻ từ Nhà nước đối với các DN kinh doanh xăng dầu trước xu hướng giá xăng dầu thành phẩm đang tăng cao.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày
20/04/2009. 

Giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (SMS: 532740) - Cùng trong nhóm mặt hàng được điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đợt này, tại Thông tư số 77/2009/TT-BTC ngày 14/04/2009 của Bộ Tài chính, các loại nông phẩm như mỡ và dầu động vật cùng các phân đoạn của chúng ở dạng đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học được giảm thuế suất thuế nhập khẩu từ 15% xuống 5%. Thuế suất với mặt hàng kiều mạch giảm từ 5% xuống 3%, chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, loại dùng cho gia cầm, cho lợn giảm từ 5% xuống 4%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày
20/04/2009.

Tăng thuế nhập khẩu thép hợp kim (SMS: 532742) - Thuế suất thuế nhập khẩu thép hợp kim dạng thanh, que sẽ được tăng lên mức 10% theo quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 13/04/2009. Đây cũng là mức thuế suất thuế nhập khẩu tối đa theo cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2009 và là mức trần của biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12.
Cụ thể, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thép hợp kim thuộc nhóm 72.27 và 72.28 đã tăng từ 0% lên 10%.
Việc điều chỉnh thuế suất nhập khẩu nói trên nhằm ngăn ngừa tình trạng nhập khẩu thép hợp kim thay thế thép xây dựng do có mức thuế suất thấp. Các loại thép hợp kim dạng thanh, que được điều chỉnh thuế nhập khẩu đợt này thuộc loại đang được các doanh nghiệp nhậu khẩu nhiều vào Việt
Nam cho mục đích xây dựng thời gian gần đây.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày
20/04/2009.

Tăng thuế nhập khẩu phân hóa học (SMS: 532737) - Một số mặt hàng phân bón cũng nằm trong nhóm mặt hàng được điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đợt này, theo quy định tại Thông tư số 76/2009/TT-BTC, ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính.
Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi; phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì, đồng loạt tăng từ 5% lên 6,5%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 20/04/2009.

 

 BỘ XÂY DỰNG


Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (SMS: 532706) - Ngày 15/04/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD về việc hướng  dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ.
Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) và mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng được quy định trong phụ lục kèm theo Thông tư này.
Các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức tiền lương tối thiểu đã được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của Thông tư này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới.
Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày
01/01/2009 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Giảm lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu, cho vay (SMS: 532634) - Ngày 10/4/2009, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-NHNN, thông báo quyết định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
Theo đó, giảm 1 % các mức lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm, áp dụng từ ngày
10/4/2009. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn là 7,0 %/năm, giảm 1% từ mức 8%/năm trước đó. Lãi suất tái chiết khấu là 5,0 %/năm, giảm 1%. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 7,0 %/năm, giảm 1%.
Lãi suất cơ bản đối với VNĐ không được điều chỉnh trong quyết định này, hiện vẫn giữ nguyên ở mức 7%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2009.

 

 BỘ CÔNG THƯƠNG


Cấp chứng nhận hàng dệt may xuất khẩu (SMS: 532625) - Ngày 09/04/2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2009/TT- BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với một số chủng loại hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ. Theo đó, tất cả các lô hàng dệt may thuộc các chủng loại (Cat.): 338, 339, 340, 341, 345, 347, 348, 351, 352 XK sang Hoa Kỳ đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Việc đăng ký và làm thủ tục cấp C/O được thực hiện tại các tổ cấp C/O của VCCI. Thời gian cấp C/O không quá 4 giờ làm việc kể từ khi các tổ cấp C/O nhận hồ sơ đẩy đủ, hợp lệ.
Tổng cục Hải quan hàng ngày truyền số liệu về các lô hàng thuộc các Cat. nêu trên đã thông quan XK cho Bộ Công Thương và VCCI để đối chiếu và kiểm tra. VCCI cung cấp số liệu tổng hợp tình hình cấp C/O trong tháng về các Cat. cho Bộ Công Thương trong 5 ngày đầu của tháng kế tiếp. Hiệp hội Dệt May Việt
Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, đơn giá bình quân của các Cat. để giúp cơ quan Hải quan và VCCI ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại. Khi phát hiện những thương nhân XK số lượng lớn vượt quá khả năng sản xuất, những lô hàng có đơn giá quá thấp, lô hàng lắp ráp từ các bán thành phẩm NK… tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may thuộc Bộ Công Thương sẽ có biện pháp kịp thời kiểm tra và kiến nghị xử lý.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.